Nieuws

Posted on september 26, 2020, 12:17 pm
3 mins

De Verkeerstuin moet blijven! Toch?!

4 juni 2024 – Houdt de unieke Verkeerstuin in Park Transwijk in 2025 op te bestaan? Draait de gemeente Utrecht eind dit jaar daadwerkelijk de subsidiekraan dicht? Indien ja, dan komt daarmee een einde aan de plek waar jong en oud al tientallen jaren bekend wordt gemaakt met het verkeer, hoe daarmee om te gaan en welke regels er gelden in het verkeer. Voor een fietsstad als Utrecht een ietwat vreemde beslissing, maar komt het echt zover? In gesprek met coördinator Astrid van Maarseveen. Tekst en beeld: Maurice Hengeveld De Verkeerstuin Utrecht biedt al lange tijd diverse educatieve programma’s aan voor jong en oud op het gebied van verkeersveiligheid. De locatie is geopend op afspraak voor scholen, KDV, BSO, educatieve kinderfeestjes, fiets- en scootmobiel-les. Medio vorig jaar werd het zestigjarig bestaan gevierd en klonken er nog volop lovende woorden van de wijkwethouder. Maar nu lijkt het er dus op dat de locatie, waar jong en oud op een speelse manier en in een gecontroleerde omgeving onder begeleiding leert deelnemen aan het verkeer, in de nabije toekomst plotseling moet sluiten. Astrid van Maarseveen, al sinds 2018 actief bij de Verkeerstuin als coördinator, werd behoorlijk overvallen door het nieuws, dat haar via via bereikte. Van oudsher onderdeel van de gemeente Utrecht vond na een tijdelijke sluiting in 2015 in 2016 een heropening plaats en valt de Verkeerstuin onder een stichting. Astrid: “De basisfinanciering is sindsdien een bijdrage van €40.000,- uit het Initiatievenfonds en vrijwillige inzet voor elkaar van de gemeente, bedoeld voor kleine en grote initiatieven vanuit de wijk. Dat deze jaarlijkse subsidie nu lijkt te worden stopgezet, riep natuurlijk direct veel verontwaardiging op. Er werd protest aangetekend, allerlei oproepen gedaan en acties opgezet. Wij kregen ook veel bezorgde reacties nadat het nieuws bekend werd. Heel veel mensen hebben goede herinneringen aan de Verkeerstuin en vinden de functie bijzonder nuttig en nodig.’ DREIGENDE SLUITING Voorlopig is het nog niet zover en blijft Astrid samen met de beheerder en vrijwilligers namens de Verkeerstuin knokken voor het behoud van deze unieke voorziening, waar veel kinderen en volwassenen met of zonder beperking deelnemen aan de educatieve verkeersactiviteiten. Astrid: ‘Ook in 2015 speelde al een dreigende sluiting. Toen konden we rekenen op veel steun van iedereen die het nut zag van het voortbestaan. Door de subsidie konden wij laagdrempelige bijdrages vragen zodat jong en oud die ook onder de minima vallen toch leren fietsen of omgaan met diverse verkeerssituaties en vervoersmiddelen. En inmiddels zijn we bijna tien jaar verder, iets wat mede mogelijk is gemaakt door een grote groep betrokken vrijwilligers, die zich hebben ingezet voor de Verkeerstuin.’ ‘De komende tijd blijven we natuurlijk op zoek naar andere oplossingen’, stelt Astrid strijdvaardig, ‘want zonder financiële steun kan de Verkeerstuin niet draaien. En uiteraard blijven wij ook met de gemeente en onze wijkwethouder in gesprek over het voortbestaan. Voor 2024 hebben we nog volop reserveringen staan en ook voor 2025 kunnen bij ons nog steeds gewoon reserveringen op afspraak worden gemaakt. We zijn zeer populair, maar wat niet iedereen weet is dat men zelfs vanuit de Verenigde Staten in de Verkeerstuin is geweest en dat men ons initiatief daar heeft nagebootst. Wij zijn een voorbeeld voor vele organisaties, zelfs elders in de wereld dus.’ Ook De Zuidwester is verbaasd over de plannen en pleit voor het behoud en voortbestaan van de Verkeerstuin. VERKEERSTUIN UTRECHT Vreugdenhillaan 50 Utrecht 3526 ZA T 06-2886 2040 E info@verkeerstuinutrecht.nl

Maarten van Ooijen – Een staatssecretaris die op Kanaleneiland woont?

4 juni 2024 – Een fractievoorzitter, later wethouder in de gemeente Utrecht en nog later Staatssecretaris in het Kabinet-Rutte IV. Die woont toch ergens in de duurdere wijken in of buiten Utrecht? Niets is minder waar! Maarten van Ooijen (33) vervult zijn politieke carrière vanuit een eengezinswoning op Kanaleneiland, de buurt waar al sinds tijden een hardnekkig vooroordeel aan kleeft. Hij en zijn partner hebben het er echter bijzonder naar hun zin. Tekst en beeld: Maurice Hengeveld DE POLITIEK In een Facebookpost kondigt Maarten van Ooijen op 11 september 2023 in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een andere wending in zijn carrière aan. Maarten van Ooijen, bij menigeen bekend als fractievoorzitter/gemeenteraadslid en wethouder voor de ChristenUnie in Utrecht, later Staatsecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport én tevens jongste lid in het Kabinet-Rutte IV, legt aan zijn volgers uit waarom hij niet op de kandidatenlijst staat voor de naderende verkiezingen. Waar hij zich in eerste instantie wel beschikbaar had gesteld, besloot hij bij nader inzien ruimte te laten voor anderen en zelf zijn rol als Staatssecretaris voort te zetten. Op 10 januari 2022 nam hij na 10 jaar afscheid van de Utrechtse politiek, nadat zijn rol als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport officieel was begonnen. ‘Bouwen aan goede en toegankelijke zorg en knokken voor ieder kind’, was het doel dat hij zich voor ogen stelde en daarbij naar buiten bracht. Kabinet-Rutte IV, een coalitie bestaande uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie, bood echter op 7 juli 2023 haar voortijdig ontslag aan, vanwege interne onenigheid over maatregelen om de asielinstroom te beperken. Daarmee werd het kabinet demissionair. Maarten: “Ik ben verantwoordelijk voor het beleid over jeugdzorg, preventie en maatschappelijke ondersteuning. Een belangrijke portefeuille, die het welzijn van veel mensen en vooral ook kinderen en gezinnen aangaat. Daar zet ik mij met veel overtuiging voor in. (red. de volksvertegenwoordiging oftewel de Tweede en Eerste Kamer).” Een pittige rol om te vervullen en daarnaast te combineren met je privéleven als echtgenoot en vader van twee kinderen lijkt ons bij De Zuidwester. Want niet alleen in de landelijke politiek en binnen zijn gezin, maar ook in de buurt waar hij woont is Maarten actief betrokken. EEN DRUK EN BETROKKEN LEVEN Die betrokkenheid begon in 2016, toen Maarten en zijn partner een actievere rol kregen bij kerk De Haven, een christelijke gemeenschap op Kanaleneiland. Maarten: “Daardoor ging ook de buurt voor ons iets meer betekenen en leven. Wij besloten om daarom vanuit onze huurwoning aan de Croeselaan in Dichterswijk te verhuizen naar een koopwoning op Kanaleneiland. Mijn partner kwam eigenlijk met dat idee, enerzijds om onze betrokkenheid met de wijk en De Haven verder te vergroten en anderzijds om daarmee bij te dragen aan een iets meer gemixte bewonerssamenstelling. Dat heeft wat ons betreft goed uitgepakt en in 2021 zijn we, inmiddels een gezin met twee kinderen, binnen de wijk verhuisd. En binnen onze geloofsgemeenschap zijn wij al die tijd actief betrokken  bij verschillende activiteiten.” Een druk politiek leven heeft Maarten al sinds hij in 2012 in de lokale politiek actief werd als medewerker van Mirjam Bikker. Zij was tot 2013 fractievoorzitter van de lokale fractie van de ChristenUnie. Maarten: “Eigenlijk zocht ik toen wat inkomsten naast mijn studie bestuur en organisatie aan de Universiteit Utrecht. En hoewel ik mezelf nog vrij onervaren vond, werd ik in 2014 lijsttrekker van de ChristenUnie in Utrecht. In de periode dat ik actief was in de Utrechtse gemeenteraad verhuisden wij dus naar Kanaleneiland. Ik werkte in diezelfde periode ook bij Lysias Advies als adviseur voor de publieke sector. In 2018 werd ik wethouder in Utrecht en in 2022 dus staatssecretaris in het kabinet Rutte IV.” WEEFFOUTEN IN DE BUURT Voor veel mensen had en heeft Kanaleneiland soms nog steeds een ietwat negatieve klank, mensen denken daarbij aan bevolkingssamenstelling, opleidingsniveau, bestaanszekerheid, overlast. “Hoewel ik dat zelf niet zo heb ervaren of ervaar zitten er wat mij betreft wel een paar weeffouten in hoe de buurt is opgezet”, reageert Maarten. “Allemaal sociale huurwoningen bij elkaar bijvoorbeeld is niet per se goed voor een gemixte samenstelling van bewoners. Dat is moeilijk te veranderen omdat veel mensen ook gewoon een betaalbare woning zoeken. Maar het is wel goed als mensen met hogere en lagere inkomens wat meer door elkaar zouden wonen. Dat is al wel enigszins aan het veranderen, maar is niet van de ene dag op de andere wat het zou kunnen of moeten zijn. Veel bewoners vinden dat de buurt wordt achtergesteld, maar dat is zeker niet het geval. Er gaat juist veel aandacht naar Kanaleneiland. Betrokkenheid tonen bij wat bewoners willen en hen helpen waar nodig is daarbij echter wel belangrijk.” Maarten: “Wij zijn met ons gezin, zoals gezegd, actief betrokken bij kerk De Haven op locatie Bij Bij Bosshard, waar iedere zondagmiddag iets te beleven valt. Het Koffiehuis bijvoorbeeld is open en toegankelijk voor elke Kanaleneilander voor een kopje koffie, een spelletje of een praatje! Ook wordt er regelmatig kleding uitgedeeld aan mensen die het nodig hebben. En iedere eerste zondag van de maand is er de Havenmaaltijd voor tachtig tot negentig personen. Die is altijd goed bezocht en erg gezellig. De andere samenkomsten op zondagmiddag zijn meer op de bijbel gericht. En dan is er nog Koffiemaatjes aan de Amerikalaan, een gezellige plek en centraal in de wijk. Genoeg te doen dus.” HOOP BIEDEN Actief zijn in je straat, buurt en wijk kan vanuit je geloof, maar ook los daarvan. Maarten: “Het brengt je onder andere dicht bij de mensen waarvoor je ook politiek bedrijft. En de ChristenUnie doet dat vanuit dezelfde overtuiging als ik. Christelijk dus, maar open voor iedereen en met respect luisteren naar wat mensen je vertellen om te kijken of je daar wat mee kunt doen.” Op de website van de Rijksoverheid zegt Maarten daarover: “Hoop bieden. Dat is de kern van waar deze rol voor mij om draait. Hoop bieden door te luisteren en mensen te begrijpen. Dat kan ik niet alleen, dat doen we samen.” En daarmee lijkt alles gezegd over de rol die Maarten vervult als mens, echtgenoot, vader, buurtgenoot, lid van kerk De Haven en politicus. Wij wensen hem daarbij veel succes en al het goede.

Welkom in Park Transwijk

4 juni 2024 – WELKOM IN PARK TRANSWIJK! – de groene huiskamer van Utrecht Zuidwest – waar groen en activiteit hand in hand gaan! De gemeente is van plan om het park nog mooier en dynamischer te maken. Wat staat er op de planning? We gaan meer groen toevoegen aan het park, in verschillende vormen en maten. Dit zal niet alleen meer flora en fauna aantrekken maar ook helpen bij het bestrijden van die vervelende hittestress. Niets is zo onaangenaam als een bloedhete dag zonder schaduw, toch? Tekst: Kristen Papadopoulos We gaan de parkranden onder handen nemen. Hekwerken verdwijnen waar mogelijk, waardoor het groen van het park mooi overgaat in de omliggende buurten. En laten we de omgeving en de gebouwen van Stadsboerderij Eilandsteede niet vergeten – ook dat wordt onder handen genomen! En er is meer: we gaan extra ruimte maken voor sport en spel en nieuwe wandel- en fietspaden aanleggen tussen Kanaleneiland en de Rivierenwijk via de nieuwe stadswijk Merwede. DE TOEKOMST VAN HET PARK We denken nu na over hoe we bewoners kunnen betrekken bij de plannen voor Park Transwijk. Dus heb je hier ideeën over? Deel deze met ons via: parktranswijk@utrecht.nl. We gaan extra ruimte maken voor sport en spel en nieuwe wandel- en fietspaden aanleggen DWAALSPOOR In Merwede komt straks een ‘dwaalspoor’; een levendig pad dat als een groen lint door de wijk kronkelt zonder onderscheid te maken tussen wandelaars, fietsers of sporters. Beleef nu alvast een voorproefje bij Gebouw M (Kanaalweg 50), waar een stukje van dit unieke pad wordt aangelegd. Dit groene traject zal bruisen van leven, met planten, bomen en struiken die een thuis bieden aan de klokjesbij, egel en huismus. Een wadi wordt zelfs aangelegd, een slimme wateropvang die het regenwater opvangt en laat opnemen door het groen. Vanaf 23 mei is dit stukje dwaalspoor bij Gebouw M te bewonderen! Mis het niet – Gebouw M is de thuisbasis van het innovatielab van Merwede. NIEUWE WEBSITE De ‘Bouwen aan Merwede’ website is nu live! Heb je al een kijkje genomen? Check het hier: www.bouwenaanmerwede.nl WIJKBUREAU ZUIDWEST Het wijkbureau van de Gemeente Utrecht deelt iedere editie van de Zuidwester leuk en belangrijk nieuws voor de wijk. Je vindt het wijkbureau aan de Al-Masoedilaan 188 Loket op werkdagen van 9.00-13.00 uur Per mail en telefoon van 9.00-17.00 uur bereikbaar via E zuidwest@utrecht.nl of via T 14 030

Hoe de Stadsbrug mensen verbindt door hen werk aan te bieden

4 juni 2024 – Op het terrein van boulderhal Sterk en Beton T bevindt zich ook De Stadsbrug. Het is een van de meerdere locaties van de stichting WIJ 3.0. Deze stichting werkt aan re-integratie voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. WIJ 3.0. biedt onder andere verschillende dagactiviteiten aan. Het doel is dat mensen sociaal contact vinden en bezig kunnen zijn. Wij namen een kijkje op locatie en spraken met Gert-Jan Zwaneveld, team coördinator van De Stadsbrug. Tekst en beeld: Nomi Princen De deelnemers die zich aanmelden bij De Stadsbrug kunnen in de ‘normale’ samenleving geen betaalde baan meer onderhouden of krijgen. Dit komt door verschillende redenen. Sommige mensen lopen rond met mentale problemen zoals extreme ADHD of een angststoornis, maar het grootste deel van de deelnemers kampt met een verslaving. Deze locatie van WIJ 3.0. is daarom ook wat rauwer, maar de sfeer is over het algemeen goed, zegt Gert-Jan. Bij De Stadsbrug kunnen de deelnemers zich bezighouden met verschillende activiteiten. Het wordt gestimuleerd om naar buiten te gaan. Zo voeren de deelnemers kleine klussen uit bij woningcoöperaties, verduurzamen ze huizen voor mensen met een laag inkomen of ruimen ze het afval in parken op. Een deel van de deelnemers blijft binnen. Daar bevindt zich namelijk de fietsenmakerij en een fitnessruimte. Ook zijn er deelnemers die zorgen dat het pand netjes blijft en de catering in orde is. De deelnemers doen dus alles samen, voor elkaar. Volgens Gert-Jan is het belangrijk dat de deelnemers uit huis komen en van de straat af blijven. Daarom zorgt De Stadsbrug ervoor dat het werk heel eenvoudig is. ‘Veel deelnemers voelen zich niet gehoord in de normale maatschappij en hebben het gevoel dat ze nergens bij passen. Ze missen hierdoor een groot stuk bevestiging. Het is daarom zo belangrijk dat we de drempel hier zó laag houden, dat hij er eigenlijk niet is’, legt Gert-Jan uit. Met simpel werk raken deelnemers niet ontmoedigd als het hen niet lukt, hierdoor blijven ze terugkomen. Toch is een van de belangrijkste redenen waarom mensen terugkomen het sociale contact. ‘Het met elkaar kletsen en een kopje koffie drinken is eigenlijk het belangrijkste doel bij ons’, vertelt Gert-Jan. In de nacht biedt De Stadsbrug onderdak aan mensen die anders op straat zouden moeten slapen. Dit wordt gefaciliteerd door de organisatie de Tussenvoorziening. Hierdoor is er soms wat overlast op het terrein rondom De Stadsbrug. Veel mensen hebben een negatief beeld over de deelnemers, er zit een groot stigma op. Toch is het heel belangrijk dat dit soort plekken blijven bestaan. ‘Door langs te komen merk en zie je hoe belangrijk het is dat dit soort plekken bestaan. De maatschappij wordt steeds individualistischer en er zijn steeds meer mensen dakloos. Hier vinden ze elkaar en blijven ze bezig.’ DE STADSBRUG Kon. Wilhelminalaan 6, gebouw F, 3527 LD Utrecht T 030-296 1380

Shoolvoorbeeld De Olijfboom

4 juni 2024 – Anne Rietveld moet op zoek naar een basisschool voor haar oudste en kwam erachter dat niet alle ouders uit de wijk vanzelfsprekend voor een wijkbasisschool kiezen, maar eerder naar Oog in Al of Hoograven fietsen voor een ‘witte’ basisschool. Zij pleit ervoor dat de basisscholen een afspiegeling moeten zijn van de wijk en een gemengde samenstelling laten zien. De komende edities zal in de wijkkrant daarom aandacht besteed worden aan de leuke en goede basisscholen die Kanaleneiland en Transwijk rijk zijn. Deze editie: De Olijfboom. Tekst: Anne Rietveld – illustratie Manon Sas De wijk Kanaleneiland heeft de afgelopen jaren door renovatie- en nieuwbouwprojecten een aanwas aan nieuwe inwoners gekregen en ook de komende jaren zal de  Merwedekanaalzone een flink aantal nieuwe bewoners huisvesten. Ik was er al eerder geweest, maar in een totaal andere setting, namelijk tijdens de Tweede Kamerverkiezing. De Olijfboom opende toen haar deuren voor iedereen die zijn stem wilde uitbrengen. Voor dit interview word ik hartelijk ontvangen door de directeur van deze basisschool: Yücel Aydemir. “Ik woon al 25 jaar op Kanaleneiland”, vertelt hij. “Ik heb niet altijd in het onderwijs gewerkt, ik ben begonnen bij het UWV en heb daar 26 jaar gewerkt. In 2015 besloot ik om mij om te laten scholen tot schoolleider. Ik ben al acht jaar actief binnen het onderwijs, waarvan de laatste vier jaar als directeur van deze prachtige school.” STERKE BASIS Basisschool De Olijfboom is gehuisvest in een mooi, groot en nieuw schoolgebouw. Sinds 2022 is de basisschool bekend onder de naam De Olijfboom, vóór 2022 heette de school ‘Da Costa Kanaleneiland’. “In overleg met de ouders en de docenten hebben we de naam veranderd”, licht Yücel Aydemir toe. “We hebben voor de naam ‘De Olijfboom’ gekozen, omdat De Olijfboom diverse culturen en geloofsgemeenschappen symboliseert. Daarnaast gaat een olijfboom bijna nooit dood. Als je hem genoeg liefde en aandacht schenkt, dan blijft hij ook het jaar erop en het jaar daarop genoeg bloeien. Elk kind heeft individuele aandacht nodig om ervoor te zorgen dat een kind op zijn of haar eigen niveau uitstroomt. Wij besteden veel aandacht aan een sterke basis en individuele ontwikkeling”. ‘Zijn wie je bent’, is één van de pijlers van de school. “We proberen rust, regelmaat en structuur voor de kinderen te creëren. Chaos is voor geen enkel kind goed”, legt Yücel uit. De Olijfboom heeft kleine klassen en dat maakt dat de leerkrachten hun leerlingen goed kennen. “Doordat wij ieder kind goed kennen, weten wij ook welke onderwijsbehoefte een leerling heeft. We hebben extra ondersteuning zowel binnen als buiten de klas. En die ondersteuning is niet alleen bedoeld voor kinderen die hulp nodig hebben. Ook voor leerlingen die uitgedaagd moeten worden”, vertelt hij. Zo wordt er onder schooltijd veel tijd besteed aan de basisvakken. Na schooltijd kunnen de kinderen uit diverse activiteiten kiezen: sport, knutselen, koken, schilderen en schaken bijvoorbeeld. Ook worden er cursussen Arabisch en Turks aangeboden. De Olijfboom is een groeiende school en niet alleen kinderen uit de wijk gaan er heen. Van de 230 leerlingen komt 20 procent buiten de wijk en verspreid over heel Utrecht. Zoals Houten, Hoograven, Nieuwegein en Overvecht. En die 230 leerlingen zijn stuk voor stuk uniek. Dat zorgt voor een diversiteit aan culturen en religies. Volgens de directeur zijn de kinderen niet zo bezig met elkaars afkomst of religie. “Onze leerlingen gaan heel leuk met elkaar om. Bovendien acteren kinderen nog heel primair, namelijk “ik vind jou lief ” of “ik vind jou niet lief ”, vertelt hij. Maar ook op De Olijfboom wordt er weleens geplaagd. “Hiervoor hebben wij een gedragsspecialist. Een kind moet leren wat voor een effect zijn of haar gedrag heeft op een ander. Kinderen moeten leren om samen hun conflicten op te lossen, maar dat proces begeleiden wij”. FEESTEN OP SCHOOL “Dit jaar hebben we in overleg met de ouders besloten om de religieuze feesten niet op school te vieren”, legt Yücel uit. “De belangrijkste reden is om rust te creëren. Wij zien school als een plek om kennis over te brengen.” Dat betekent natuurlijk niet dat er op De Olijfboom helemaal geen feesten worden gevierd. Integendeel. “Sinterklaas vieren we bijvoorbeeld wel, omdat het een cultuurfeest is”, legt hij uit. De cadeaus die we geven zijn altijd educatief. Ook hebben we ieder jaar een winter en een zomerfeest met veel spelletjes voor de kinderen. Volgend jaar organiseren we voor het eerst een cultuurfeest waarbij het delen van de overeenkomsten tussen de leerlingen centraal staat.” De betrokkenheid van ouders vindt De Olijfboom heel belangrijk. “Volgend jaar starten we met een familieschool. Wekelijks ontvangen we dan de ouders onder het genot van een kopje koffie of thee en wordt er een thema besproken”, vertelt Yücel trots. “Daarnaast is de opkomst van ouders tijdens activiteiten altijd hoog. Ook hebben we bibliotheekmoeders- en vaders. Wij hebben namelijk een eigen bibliotheek en zij ondersteunen bij het uitlenen en weer innemen van de boeken die de leerlingen lenen.” Net zoals andere basisscholen in de wijk, loopt De Olijfboom ook tegen uitdagingen aan. “Eén van de grootste uitdaging is dat er teveel basisscholen in een klein gebied zijn. Een andere uitdaging vind ik de nieuwe generatie. Wat maakt nu dat niet alle ouders uit de wijk voor mijn school kiezen?” vraagt Yücel zich af. “We hebben een zeer stabiel en deskundig team met oog voor het kind. We hebben kleine groepen en er heerst een rustige sfeer. En de kinderen kunnen van elkaar leren en van elkaars cultuur. Dat is pas rijkdom.” Tegelijkertijd bieden de uitdagingen ook weer kansen, vertelt hij. “We willen kinderen uit de wijk aan onze school verbinden. Dat betekent voor ons dat we hard zullen moeten blijven werken aan ons onderwijsprogramma en ook door moeten blijven gaan met hoe goed we al bezig zijn.” NAAR DE BASISSCHOOL Op de website https://naardebasisschool.utrecht.nl beschrijft de gemeente in vijf stappen hoe je je kind kunt aanmelden voor een basisschool. En op www.scholenopdekaart.nl vind je scholen in de buurt met informatie over de afstand vanaf je huis en het type onderwijs. Op de pagina van de betreffende school vind je onder andere de visie en missie, resultaten met betrekking tot tevredenheid van zowel kinderen als ouders en een eventueel inspectierapport.

Groen Transwijk

8 februari 2024 – Er zijn steeds meer mooie groene initiatieven in Transwijk. Zo maakten bewoners aan de Koningin Wilhelminalaan prachtige geveltuintjes. En bewoners aan de Willem Pieter van Dijllaan ontwierpen een stoeptuin met veel verschillende soorten inheemse planten en regentonnen, waarvan het water komt van de schuurtjes van de Rafaelschool. En ook in Transwijk-Noord wordt flink vergroend. Rondom de Van Vollenhovenlaan is een actieve bewoner druk bezig met meerdere projecten. Haar Vollenhof op de kruising met de Struyckenlaan is inmiddels een begrip in de wijk geworden. Vanuit daar heeft zij meerdere boomspiegels en stoeptuinen aangelegd. Heb je zin om ook iets groens te doen in Transwijk? Zij denkt graag met je mee. En wij kunnen je idee financieren vanuit het Initiatievenfonds. Kijk op Persoon: Ella Huisman (www.buurtnatuur030.nl) voor inspiratie of sluit je aan bij de open whatsapp groep Groene Vingers https://chat.whatsapp.com/HJouDEzaYLtDuiuv1rZRuA. Je kunt natuurlijk ook altijd bij het wijkbureau terecht met je idee.

De buurtagenda werkt! Een terugblik op de afgelopen periode

8 februari 2024 – De titel van dit artikel is een bericht op 24 november 2023 van Susan van Wersch op haar LinkedIn-account over ‘de betekenis van een bankje’ als afgerond project in het kader van de buurtagenda Kanaleneiland. Op verzoek van twee bewoners van de Stanleylaan werd in overleg met woningcorporatie Bo-Ex en het Wijkbureau Zuidwest een plan bedacht voor de plaatsing van twee bankjes en een picknicktafel bij de speeltuin aan de Stanleylaan, zodat ouders dicht bij hun spelende kinderen kunnen zitten. De wens om ook de speeltuin zelf op te knappen kan een mooie vervolgstap zijn. Tekst: Maurice Hengeveld – Beeld: Wijkbureau Zuidwest Onder andere op Kanaleneiland wil de gemeente de situatie en kansen van bewoners verbeteren door samen met die bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt een buurtagenda te maken. Daarbij wordt samen nagedacht en gekozen waar en hoe de buurt kan worden verbeterd. Iedereen die mee wil doen, kan meedoen. In een buurtagenda staan afspraken over wat de buurt belangrijk vindt en waar men als buurt gezamenlijk aan wil werken. Vanzelfsprekend worden alleen duidelijke en haalbare acties in de buurtagenda opgenomen. Susan is als Wijkadviseur Zuidwest namens de gemeente betrokken bij de invulling en uitvoering van de buurtagenda. Binnen de buurtagenda zijn inmiddels verschillende projecten uitgevoerd. Susan noemt graag een paar voorbeelden. ‘Zo werd een stenen plein tussen de flats aan de Aziëlaan, de Columbuslaan en de Alexander de Grotelaan op Kanaleneiland-Zuid verwijderd om plaats te maken voor de Alexandertuin: een groene ontmoetingsplek voor de buurt. Eind 2023 is de tuin gereed. GEZONDE WIJK, GEZONDE GEZINNEN Ook werd op initiatief van Amina Berkane Abakhou het project ‘Gezonde wijk, gezonde gezinnen’ uitgevoerd. Daarin is een tiental vrouwen in negen weken getraind op gezonde leefstijlkeuzes. Zij zijn daarnaast leefstijlmaatje voor anderen om hen te inspireren andere leefstijlkeuzes te maken. Doel is gezonde leefstijl dichter bij de mensen brengen en tegelijkertijd, of daarmee, hun gezondheid, zelfredzaamheid en veerkracht te vergroten. Ook is het project ‘Mens en Werk’ opgestart door de Wijkcoöperatie en het UW. In dit project worden werkgevers en bewoners aan elkaar gekoppeld door een slimme samenwerking met sleutelpersonen uit de wijk. En er zijn nog wat kleine projecten geweest, zoals de stickers op de ondergrondse containers aan de J.C. Maylaan. Die stickers zijn door leerlingen van groep vier van De Kaleidoskoop ontworpen. Tot slot wordt er door vijftien buurbewoners gewerkt aan een plan voor het opknappen van het terrein bij de spetterbadjes aan de Columbuslaan. Daar is de vraag om te zorgen voor meer schaduw, vergroening en een fijne speeltuin.’ BAKFIETS Ook heeft de buurtagenda bijgedragen aan de bakfiets van het Wijk Informatie Punt. Met hulp van deze bakfiets wordt sinds de zomer van 2023 informatie verstrekt over van alles en nog wat dat belangrijk kan zijn voor bewoners. De bakfiets staat op de vrijdagmarkt bij winkelcentrum NOVA en gaat langs schoolpleinen in de wijk. Alles bij elkaar dus al heel wat concrete projecten, die allemaal op verzoek van bewoners en in samenwerking met de gemeente en met verschillende partijen in de buurt zijn gerealiseerd of tot stand zijn gekomen. DEEL JE IDEE Heb je nou ook een goed idee voor jouw straat of buurt, dan kun je langskomen op het wijkbureau aan de Al Masoedielaan 188. Dat is boven de bibliotheek. Of mail: zuidwest@utrecht.nl

Vóór Kanaleneiland – Op zoek naar de Galecopperdijk

  2 februari 2024 – Velen zullen het zich wel eens hebben afgevraagd: wat was er eigenlijk voor Kanaleneiland? Deze vraag hield ook import-Utrechter, sinds 1971, Wieger Rozema bezig en hij besloot op onderzoek uit te gaan. Dit onderzoek resulteerde in het in eigen beheer uitgegeven boekje ‘Op zoek naar de Galecopperdijk’.  Tekst: Hans-Peter Lassche OUDENRIJN Rozema kwam in 1971 vanuit de Zaanstreek naar Utrecht om, nadat hij was uitgeloot voor diergeneeskunde, farmacie te studeren. Tijdens het eerste jaar van zijn studie woonde hij in de Halve Maan en Nieuw Engeland. Hij leerde zijn vrouw Paulien, opgegroeid in Oog en Al, kennen in de Pniëlkerk aan de Lessinglaan. Na hun huwelijk woonden zij op hun woonboot de Merhaba aan de Billitonkade. Alle vijf hun kinderen, onder wie actieve Kanaleneilander Nathan Rozema, zijn geboren in het toenmalige Militair Hospitaal aan de Joseph Haydnlaan en gingen naar het Niels Stensencollege voor hun middelbare schoolopleiding. Kortom, de westkant van Utrecht was (en is) bepaald geen onbekend gebied voor Rozema. Daarnaast is Rozema historisch en sociaal betrokken en geïnteresseerd. In de loop van zijn leven kwam hij af en toe mensen tegen die, als kind, Kanaleneiland nog kenden van voordat het Kanaleneiland was. Bijvoorbeeld docent filosofie Theo de Wit, die in 1953 is geboren aan de Galecopperdijk in Welgelegen, gemeente Oudenrijn. Tot 1954 hoorde het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal namelijk bij de gemeente Oudenrijn en was het allemaal landbouwgrond. Twee van de boerderijen waren het eigendom van de familie De Wit, namelijk Transweik (met ‘ei’) en de Sterrenhof. Transweik stond ongeveer waar nu de Bevinlaan is, dus bij speeltuin Anansi en de Sterrenhof iets zuidelijker. Een zus van Theo, Corry de Wit, schreef in 2004 de familiegeschiedenis ‘Transweik. Toen werden alle kinderen nog boer’. OP DE FIETS Na het lezen van het boek van Corry de Wit werd de nieuwsgierigheid van Rozema concreter en hij besloot, op de fiets, op zoek te gaan naar sporen van de Galecopperdijk. In Nieuwegein is dat niet zo moeilijk. Daar bestaat de straatnaam nog steeds. In 1939, na de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal, heette de dijk, in Oudenrijn, aan de overkant van het kanaal de Groenewoudsedijk en aan ‘onze’ kant van het kanaal de Wethouder Diemondlaan (die inmiddels ook niet meer bestaat). HERRINNERING AAN VROEGER De Galecopperdijk begon dus net ten noorden van het huidige 24 Oktoberplein, vlak bij het huidige Ibishotel. Waar vroeger ongeveer de beroemde herberg Den Hommel stond. Het is nu moeilijk om een beeld te krijgen van de loop van de Galecopperdijk, omdat de straten op Kanaleneiland evenwijdig aan of haaks op het Amsterdam-Rijnkanaal zijn aangelegd. Niets herinnert nog aan de oude patronen van het Oudenrijnse verleden. Niets? Nou niet helemaal. Restaurant Op Roose, naast de Prins Clausbrug, loopt niet evenwijdig langs het kanaal. Ooit waren dit twee huisjes die stonden aan de Galecopperdijk. Bij de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal en ook na de latere verbreding stonden ze niemand in de weg en ook bij de bouw van Kanaleneiland konden ze blijven staan, omdat er tussen de Rooseveltlaan en het kanaal een brede groenstrook was voorzien; een strook die er (gelukkig) nog steeds is. Zo is er dus toch nog een stille getuige van de loop van de Galecopperdijk; het was ongeveer een rechte lijn van 24 Oktoberplein naar de Prins Clausbrug, met alleen een paar boerderijen. VERDUBBELING Het boekje van Rozema bevat nog wel meer wetenswaardigheden. Zo schrijft hij over de lange, lange strijd die de gemeente Utrecht heeft moeten voeren om uit te breiden. De grote uitbreiding van 1954, toen Utrecht bijna in oppervlakte verdubbelde, ging behalve Oudenrijn onder meer ten koste van delen van Jutphaas (het huidige Nieuwegein), Zuilen en Maartensdijk. Rozema heeft ook een samenvatting van het boek van Corry de Wit opgenomen. Zij beschrijft onder meer het einde van Transweik en de Sterrenhof. Eén broer ging naar Langezwaag, de ander naar Bunnik. De behandeling door en de compensatie vanuit de gemeente waren bepaald kil te noemen. Toch kijken de kinderen die hier geboren zijn met veel plezier terug op hun jeugd.

De Toevlucht biedt daklozen meer dan alleen opvang

29 januari 2024 – Afgelopen 19 december vierde Stichting de Toevlucht, sinds 2019 gevestigd aan de Trumanlaan op Kanaleneiland-Noord, haar tienjarige bestaan. ‘Een pleidooi voor een sluitend en menselijk asielbeleid’ was en is daarbij het motto. Er werd teruggeblikt op de afgelopen jaren en nagedacht over wat er nodig is en/of gedaan kan worden om deze nu nog noodzakelijke opvang voor ongedocumenteerde mannen over tien jaar te sluiten. We stapten er eens naar binnen voor een kennismaking. Tekst: Maurice Hengeveld – Beeld: via de Toevlucht: GESTART UIT PROTEST De Toevlucht Utrecht opende op 19 december 2013 haar deuren in een pand aan de Maliebaan en heeft inmiddels tien jaar lang opvang geboden aan in totaal bijna 500 ‘gasten’. Het initiatief is gestart onder protest omdat er geen opvang was voor ‘gezonde en ongedocumenteerde mannen’ in Utrecht. Dat begon met dertig matrassen op de grond. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers kon en kan echter opvang geboden worden en werd en wordt er iedere nacht gewaakt. Het protest dat hiermee werd gevoerd, vond gelukkig gehoor bij de gemeente Utrecht, die na de eerste moeizame maanden het werk van de Toevlucht steeds heeft gesteund. Op verzoek van de gemeente werd ook begonnen met de begeleiding van ‘gasten’ om ze een nieuw perspectief te bieden. In tien jaar tijd kon daarmee binnen drie maanden 46 procent van de mannen aan wie opvang werd geboden, doorstromen naar vervolgplekken in de tweedelijns opvang. Voor een plek bij De Toevlucht moet iemand zich eerst registreren bij het Aanmeldloket voor ongedocumenteerden. Daar wordt na een intakegesprek iemands situatie beoordeeld en bepaald of iemand recht heeft op opvang en welke locatie de beste opvang kan bieden. Door een tekort aan opvangplekken is er een wachtlijst. Mannen met ernstige medische of psychische problemen kunnen niet worden aangemeld bij De Toevlucht. WEER ALS MENS GEKEND WORDEN We spreken één van de dagelijks leiders en vrijwilligerscoördinator Ageeth Weelink. ‘Het asielbeleid lijkt soms geen menselijke maat te willen nemen’, stelt zij. ‘Er wordt momenteel veel gediscussieerd over de ‘stroom van vluchtelingen’ en de asielprocedures zijn regelmatig onmenselijk lang. Veel redenen voor asiel worden afgewezen omdat mensen niet worden gehoord. Het belangrijkste resultaat dat we behalen in De Toevlucht is dat de mannen weer worden gekend als mens en erkenning krijgen voor hun bestaan. Door de inzet van de vrijwilligers, die de opvang grotendeels draaien, is er gelijkwaardig contact waarbij het menselijke aspect voorop staat. Alleen door de geweldige inzet van vrijwilligers is de opvang al die jaren mogelijk geweest. En wat misschien nog wel belangrijker is, is dat juist de vrijwilligers zorgen voor een menselijke benadering van onze ‘gasten’. Zij spreken elkaar op gelijkwaardig niveau  De één vraagt naar de afspraken met Vluchtelingenwerk en de ander naar hoe het gaat met de studie. Alhoewel de omstandigheden enorm verschillen, is de ontmoeting er van mens tot mens.’ TIJD EN RUIMTE De Toevlucht stelt naast bed, bad en brood ook begeleiding als voorwaarde voor een verblijf en koppelt iedere ‘gast’ aan een contactpersoon van Vluchtelingenwerk, die deze begeleiding verzorgt. Zo wordt er samen gekeken naar mogelijkheden voor een legaal verblijf in Nederland of een ander land, of eventueel naar terugkeer. Ageeth: ‘Ondertussen krijgen ‘gasten’ bij ons tijd en ruimte om even op adem te komen en weer zicht te krijgen op welke mogelijkheden er zijn. Er vinden speciale activiteiten plaats en ‘s avonds biedt een gezellige woonkamer met een televisie en spelletjeskast de nodige ontspanning.’ Waar mogelijk kunnen ‘gasten’ opvang krijgen in een tweedelijns opvang, zoals de door de gemeente gefinancierde Noodopvang Utrecht (SNDVU) of ergens anders in Nederland. Later stromen ze vaak door naar een aanmeldcentrum voor een hernieuwd asielverzoek en vervolgens naar een asielzoekerscentrum (AZC). ERKENNING EN BEKENDHEID VERGROTEN Hoewel er bij de verhuizing naar de Trumanlaan op Kanaleneiland in 2019 wel wat vragen waren van buurtbewoners is er sindsdien geen overlast geweest of gemeld. Graag ziet De Toevlucht dan ook nog meer erkenning voor haar taak als opvanglocatie en mag wat Ageeth betreft ook de bekendheid van het initiatief nog wel wat toenemen. ‘Veel mensen rijden, fietsen of wandelen hierlangs zonder te weten wat wij hier doen en hoe belangrijk ons initiatief is voor de samenleving, de stad en de buurt. We merken dat een menselijke behandeling van ongedocumenteerden werkt en hopen dan ook dat dit steeds meer in het DNA van onze bestuurders post gaat vatten. Wij blijven onveranderd pleiten voor een sluitend en menselijk asielbeleid in onze stad en in ons land!’ FIJNE BUUR Twee vrijwilligers staan extra dicht bij de mannen. Maartje en Guido zijn namelijk de hoofdbewoners en onderburen van De Toevlucht. Zij zijn het aanspreekpunt voor zowel de bewoners als voor de andere vrijwilligers. Het idee hierachter is dat er voor beide groepen altijd iemand thuis is om op terug te vallen. Dit varieert van vragen over het brandalarm tot vragen over waar de suiker staat. Zelf vinden ze het ook erg leuk om dit te doen omdat het hun wereldbeeld heeft verbreed. Liever een goede buur dan een verre vriend! ‘We zijn als hoofdbewoners ook contactpersoon voor de wijk. We wonen hier nu bijna een jaar. Kanaleneiland is een levendige wijk, waar veel gebeurt en ook veel betrokkenheid is bij elkaar. We vinden het een fijne wijk om te wonen en staan als dat nodig is of als er vragen zijn over De Toevlucht altijd open voor een praatje of om informatie te verstrekken. Als de zon weer schijnt, zie je ons in de tuin.’ Meer informatie: www.toevluchtutrecht.nl 

Ongewoon sterk met MLab

29 januari 2024 – Je las hier al eerder over onverwachte sportlocaties op de Woonboulevard en in het tegenovergelegen bedrijvengebied langs het Merwedekanaal, bekend onder de naam Business Eiland Utrecht. In dat laatste gebied vind je echter nog een bijzondere sportaanbieder. We nemen je even mee… Bij MLab maken ze ‘gewone mensen’ ongewoon sterk. In gezellige maar kleine groepen onder begeleiding van ervaren coaches werken ze aan deze missie. MLaB combineert de principes van CrossFit (hoge intensiteit, constante variatie, krachttraining en meer) met zelfexpressie, vechtsport en ademwerk. Voor alle niveaus, levensfases en alle leeftijden. ‘Fit lijf, fitte geest’, dat is de missie van MLab aan de Eendrachtlaan 114. ‘Niet zozeer vanuit een vaste methode’, stelt oprichter Frank van der Meulen op de website van MLab, ’maar vanuit een algemeen begrip van kracht en conditietraining, waarbij wel altijd wordt uitgegaan van geldige principes die ervoor zorgen dat je flexibel, goed onderbouwd en vanuit je integere zelf kunt coachen.’ Het hart van de aanpak binnen MLab wordt dan ook gevormd door ‘Principle Centered Coaching’. Frank: ‘Het is onze missie om mensen te helpen en te begeleiden om zoveel mogelijk uit het leven te halen. Door op een bewuste manier aan je fysieke en mentale kracht en conditie te werken, sta je sterker in je leven en geef je jezelf meer opties in het leven. Je lichaam wordt je gereedschap.’ Frank doet al zijn hele leven aan sport, van judo tot inline skaten, skateboarden, snowboarden, nin jutsu en breakdance. Tijdens zijn studietijd deed hij aan judo, boksen, kickboksen, krachttraining, hardlopen en capoeira. Op zijn dertigste kwam hij in aanraking met het olympisch gewichtheffen en in 2014 werd hij Nederlands kampioen om vervolgens zijn eigen school te starten (Gewichtheffen Utrecht) en daarmee een gat in het Utrechtse aanbod op te vullen. Het was toen dat hij ook in aanraking kwam met CrossFit. Als atleet ligt zijn hart nog steeds bij het gewichtheffen. Hij is dan ook nog steeds actief in de sport. Als atleet, als coach en bij de Nederlandse Gewichthefbond NGB. Bij MLab is Frank de headcoach en hij houdt zich bezig met de ontwikkeling van alle andere coaches, maar ook met de programmering. MLab is begonnen vlak bij het Utrecht Science Park en later verhuisd naar Business Eiland Utrecht. Daar komen inmiddels ook redelijk wat sporters vandaan, net als uit Hoograven en Rivierenwijk. Tineke, de partner van Frank, is inmiddels mede-eigenaar en tevens coach. ‘We zijn langzaam gegroeid in ons totale aanbod’, licht zij toe. ‘En die groei bereikte zijn hoogtepunt tijdens de coronaperiode, toen sporten met alle beperkingen van dien voor veel mensen een hoogtepunt van de dag was, logisch. Ons doel is om de mensen die wij coachen gelukkiger te maken. Daarom kijken wij niet alleen naar je prestaties als sporter, maar naar je hele fysieke, je mentale en emotionele leven.’ Dat belooft dus nogal wat, maar met een vast team van momenteel tien trainers en coaches wordt dagelijks vol enthousiasme en betrokkenheid gewerkt aan het invullen van die mooie belofte. VOOR MEER INFORMATIE Eendrachtlaan 114, 3526 LB Utrecht www.mlab.life 030-2074146 info@mlab.life

De studenten van Stadsoase

29 januari 2024 – Tegenover het politiegebouw op Kanaleneiland zie je een rood-wit gebouw met veel ramen. Het was een mbo-school maar sinds een aantal jaren wordt het pand gebruikt voor studentenhuisvesting. In totaal wonen er nu zo’n 200 studenten onder de organisatie Stadsoase. Tekst en beeld: Nomi Princen De studenten wonen in elf verschillende huizen die elk hun eigen dierennaam hebben. Zo heb je Huize Uil, Panda of Ram. De binnenkant van het gebouw blijft een beetje mysterieus doordat veel ingangen verstopt zitten en je de woonkamers vanaf de buitenkant niet kan zien. Hoe is de woonruimte van deze studenten eigenlijk ingericht? De meeste huizen in Stadsoase tellen 22 huisgenoten. Drie huizen hebben er wat minder. Zij wonen met vijftien of tien mensen. Je ziet aan verschillende dingen in de huizen terug dat het vroeger een oud schoolgebouw was. Zo zijn er nog ouderwetse wc-hokjes en is er een brede trappenhal. Op de begane grond bevindt zich ook nog de originele aula genaamd De Kuil. Deze ruimte kan nu gehuurd worden door zowel bewoners als niet-bewoners in de buurt voor bijvoorbeeld evenementen of repetities. De studenten ondernemen voornamelijk dingen binnenshuis. Zo wordt er vaak samen gegeten, worden er feestjes gegeven en organiseren ze leuke huisactiviteiten. In de wijk zijn de bewoners vaak te vinden bij winkelcentrum Nova om hun boodschappen te halen, wat ideaal gelegen is naast het pand. Ook vinden sommige studenten het fijn om bij Koffiemaatjes te studeren. Dit is een koffietentje wat onder de woningen gevestigd is. In de zomer zie je de inwoners zitten in de tuin die bij het pand hoort of maken ze een wandeling rondom het kanaal. Ze dragen met de vele bewoners dus bij aan een groot aandeel van alle studenten die op Kanaleneiland wonen. Wat deze locatie bijzonder maakt is dat je hier, in tegenstelling tot veel andere studentenhuisvestigingen, niet hoeft te studeren om hier te mogen wonen. Er wonen dus allerlei mensen van verschillende leeftijden. Sommigen zijn pas net begonnen met hun studie, anderen hebben een tussenjaar en er zijn ook mensen die hun studie hebben afgerond en al werken. De studies die mensen volgen zijn heel uiteenlopend, van mbo- tot universitair niveau. Overheersend in Stadsoase blijft toch wel de studentikoze sfeer. In de huizen zelf zie je dit terug door rijk beschilderde muren, allerlei voorwerpen die op gang staan en vooral de niet opgeruimde keukens. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij als je in een studentenwoning leeft.

Thuis in je wijk Kanaleneiland van start

29 januari 2024 – Al enige tijd wordt er gewerkt aan de uitvoering van het actieplan ‘Thuis in je Wijk Kanaleneiland’. Medio september en begin december 2023 vonden er bijeenkomsten plaats over de (stedelijke) opdracht en het uitvoeringsplan binnen dit welzijnsproject van het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU). Kwartiermakers voor Thuis in je Wijk Kanaleneiland zijn Emilia Hernández Pedrero (DOCK) & Yvonne Beerenfenger (Lister). Van de redactie JE THUIS VOELEN IN DE WIJK Met Thuis in je Wijk wordt gezorgd voor ondersteuningsaanbod en ontmoetingsplekken die aansluiten bij de behoefte van Utrechters met een psychische kwetsbaarheid, een verleden in dakloosheid, niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking. Net als ieder ander willen zij mee kunnen doen in de maatschappij en zich thuis voelen in de wijk waar zij wonen en leven. Maar dat gaat niet altijd vanzelf en dan is er iets extra’s nodig. Door het verbeteren van de samenwerking tussen organisaties en professionals in de wijk wordt geprobeerd een sprong vooruit maken en mensen te helpen om mee te doen, een sociaal netwerk op te bouwen en zich veilig en thuis te voelen in hun wijk. Het gaat dan om een gelijkwaardige samenwerking tussen (zorg)professionals, buurtwerkers, vrijwilligers en de betrokken inwoners. Inmiddels doen al 33 organisaties mee Thuis in je Wijk gaat van start op Kanaleneiland en in Leidsche Rijn, Noordwest en Overvecht. BUURTKAMERS Een voorbeeld dat door het NIZU wordt gegeven zijn de buurtkamers Bij Bosshardt. Het Leger des Heils heeft zulke ontmoetingsplekken op Kanaleneiland, in Zuilen en Overvecht. Daar kunnen bewoners terecht voor sociale contacten of praktische hulp, maar ook voor maaltijden of tweedehandskleding. Wie sociaal-psychisch kwetsbaar is, financieel lastig zit, zich eenzaam voelt of zinvolle bezigheden zoekt kan daar terecht. Contacten leggen en een sociaal vangnet opbouwen is voor veel mensen belangrijk. In de buurthuiskamers heerst een uitnodigende sfeer. Bezoekers en vrijwilligers worden onder andere ook voorzien van kennis (over onder andere psychiatrische aandoeningen) en vaardigheden om met ‘ander gedrag’ om te gaan en eerder te kunnen signaleren. Er zijn bijvoorbeeld speciale zelfhulp gespreksgroepen die elkaar ondersteunen op het gebied van verslaving en mindfulness en zelfcompassiegroepen. ACTIEPLAN Op 8 december was er een bijeenkomst voor Kerngroepleden die aan de slag gaan met het concreet vormgeven en uitvoeren van het actieplan van Thuis in je Wijk Kanaleneiland. Maandelijks komt deze groep bijeen en tussendoor is iedereen druk doende met de uitvoering, aansluitend op ieders eigen vakgebied. Voor meer informatie, zie www.nizu.nl/thuisinjewijk of informeer bij de kwartiermakers.

Schoolvoorbeeld Obs De Panda

29 januari 2024 – Anne Rietveld moet op zoek naar een basisschool voor haar oudste en kwam erachter dat ouders uit de wijk, veelal de autochtone bewoners, niet vanzelfsprekend voor een wijkbasisschool kiezen, maar eerder naar Oog in Al of Hoograven fietsen voor een ‘witte’ basisschool. Zij pleit ervoor dat de basisscholen een afspiegeling moeten zijn van de wijk en een gemengde samenstelling laten zien. De komende edities zal in de wijkkrant daarom aandacht worden besteed aan de leuke en goede basisscholen die Kanaleneiland en Transwijk rijk zijn. Deze editie: Obs De Panda. Tekst: Anne Rietveld – Illustratie: Manon Sas Kanaleneiland heeft de afgelopen jaren door renovatie- en nieuwbouwprojecten een aanwas aan nieuwe inwoners gekregen en ook de komende jaren zal de Merwedekanaalzone een flink aantal nieuwe bewoners huisvesten. Onze dochter was net twee jaar geworden en toen lag er een brief van de gemeente Utrecht in onze brievenbus: “gefeliciteerd!” Wat attent, dacht ik nog. Uiteraard was dat niet de enige boodschap van de gemeente. Nee, nu onze dochter twee jaar was geworden, kregen we per brief de herinnering dat het vanaf nu de uitgelezen kans is om op basisscholen te oriënteren. Als je kind drie jaar wordt, kan je je kind namelijk aanmelden voor een basisschool. BUURTSCHOOL Wij waren er al vrij snel over uit dat het een basisschool in de buurt moet worden. De hele stad door moeten fietsen voor school, vriendjes en vriendinnetjes en hobby’s, nee. Wandelend naar school kunnen gaan heeft ook zo zijn voordelen zoals dat toekomstige vriendjes in de buurt wonen; helemaal fijn. Maar welke school dan? Tijd voor onderzoek. Ik ontmoette Els Haak, directeur van Obs De Panda. Basisschool De Panda bestaat al lang, zestig jaar om precies te zijn. Het heeft echter niet altijd De Panda geheten. “Hiervoor heette het De Peltschool. Het gebouw waarin onze school gehuisvest is, bestaat sinds 2006. Voor die tijd stonden er drie aparte gebouwen naast elkaar waarin drie scholen gehuisvest waren. Nu is het één groot gebouw met drie verschillende basisscholen. De leerlingen hebben destijds de naam ‘De Panda’ bedacht”, legt Els uit. “Ik ben inmiddels tien jaar directeur van De Panda. Ik vind het een bijzondere plek om te werken, waar je zowel in nauw contact bent met kinderen, hun ouders en de leraren”, vertelt ze. In 2019 is de inspectie op verzoek van De Panda langs geweest. Naar aanleiding van dit bezoek, heeft de school de beoordeling ‘goed’ ontvangen. “Dat was een enorm compliment”, zegt ze trots. “De inspectie zag de visie van De Panda terug in de praktijk”. De Panda ziet zichzelf als een wijkschool. “Vrijwel alle leerlingen komen uit de wijk. 80 procent van de leerlingen komt uit Kanaleneiland-Noord”, vertelt Els. “We willen als basisschool een spil in de wijk zijn en zo ook meer betekenen voor de wijk.” In het gebouw aan de Trumanlaan zijn nog drie andere scholen gevestigd: De Lukasschool, De Zeven Gaven en de taalschool (een zelfstandige school). Samen met de twee andere basisscholen is De Panda onderdeel van de Brede School – Hart van Noord. Dit samenwerkingsverband werkt aan de ontwikkeling van alle kinderen van Kanaleneiland-Noord. DIVERSITEIT Els merkt op dat er inmiddels minder kinderen op Kanaleneiland zijn. “Alle drie de basisscholen worden kleiner. Het aantal basisscholen in Kanaleneiland Noord is te veel voor het aantal kinderen”, legt zij uit. Op de vraag waarom er minder kinderen zijn op Kanaleneiland: “Allereerst worden gezinnen kleiner. Daarnaast is er in de wijk veel renovatie geweest waardoor gezinnen zijn vertrokken. Aan de andere kant heeft dit ook weer nieuwe bewoners aangetrokken. Wij zijn een heel gemengde school. Het enige wat bij ons ontbreekt is de afspiegeling van de ‘autochtone’ Nederlander. Als je het mondiaal bekijkt, zijn wij een heel diverse basisschool”, vertelt Els. Op De Panda zitten veel kinderen van expats en kinderen van eerste-generatie-ouders. Dat brengt ook wat uitdagingen met zich mee, vertelt Sarina Vergunst, onderbouwcoördinator bij De Panda: “Veel leerlingen van ons zijn meertalig. Meertaligheid zien we als een verrijking, dat past ook bij deze wijk. Maar het betekent ook dat wij goed het Nederlands moeten aanleren. Een andere uitdaging is om de ouders onderling goed te verbinden, vanwege de verschillende achtergronden. We werken goed samen met de medezeggenschapsraad en organiseren activiteiten speciaal voor ouders.” KOFFIEOCHTEND Souhaila, moeder van drie kinderen die op De Panda zitten, is blij met de activiteiten die De Panda organiseert. “Elke donderdagochtend wordt een koffiemoment georganiseerd voor ouders, onder begeleiding van een docent.” Tijdens zo’n moment worden ouders bijgepraat en kunnen ze vragen stellen. “Maandag, woensdag en vrijdag organiseert De Panda de ‘Daily Mile’. De kinderen en hun ouders rennen dan twintig minuten rondjes om het Cruyff Court”, vertelt Souhaila. Het idee is dat de kinderen hun energie kwijt kunnen en zo fit en fris aan hun schooldag kunnen beginnen. “We verwachten van alle ouders betrokkenheid met betrekking tot hun kind. We maken onderscheid tussen betrokkenheid en participatie. Een feest bijwonen zien we als betrokkenheid, maar we vragen sommige ouders ook om activiteiten te organiseren”, vult Sarina aan. Souhaila is erg positief over de basisschool. “Ik zie dat mijn kinderen erg blij zijn, dat is het belangrijkste voor mij. Ze krijgen ook veel aandacht van de juffen.” De Panda organiseert regelmatig activiteiten en uitstapjes voor haar leerlingen. Zo zijn groep 4 en 5 naar een musical geweest in Scheveningen, met behulp van de ABN AMRO Foundation. “Dit soort uitstapjes doen we ook om de wereld van de kinderen te vergroten. Daar zetten we echt op in en heeft voor ons meerwaarde”, legt Sarina uit. VIERINGEN “Verder zijn we van de goede vieringen. Dit doen we groots en uitbundig en het liefst met alle groepen tegelijkertijd en met de ouders erbij, want dat werkt verbindend. Het hoogtepunt is wel het kerstdiner.” Dat het kerstdiner het hoogtepunt van het jaar is, merk ik ook als ik in gesprek raak met twee meisjes uit groep 7 en 8: Safae en Marwa. “Onze school organiseert hele leuke activiteiten. Tijdens de kerstviering mogen alle groepen een modeshow lopen over de catwalk. Dan hebben we een kerstdiner in de eigen klas, zonder onze ouders. Daarna is er een disco voor de groepen 4 tot en met 8. Onze meester is DJ en heeft van tevoren aan ons gevraagd welke nummers we willen horen”, vertelt Safae enthousiast. “De dag na het kerstdiner is het pyjamadag. Dan mag je in je pyjama naar school komen en spelen we spelletjes met elkaar”, vult Marwa aan. “Ook hebben we een ‘alles is anders’-dag. Er is dan één thema, bijvoorbeeld sprookjes. Tijdens deze dag mag je je verkleden. En we hebben ook nog een juffen- en meestersdag. Dan gaan we met de hele school naar het strand”, sluit Marwa af. BASISSCHOOL Op de website www.naardebasisschool.utrecht.nl beschrijft de gemeente in vijf stappen hoe je je kind kunt aanmelden voor een basisschool. En op www.scholenopdekaart.nl vind je scholen in de buurt met informatie over de afstand vanaf je huis en het type onderwijs. Op de pagina van de betreffende school vind je onder andere de visie en missie, resultaten met betrekking tot tevredenheid van zowel kinderen als ouders en een eventueel inspectierapport. VISIE DE PANDA: Obs De Panda wil dat hun leerlingen na groep 8 de school verlaten met Panda-power. Onder Panda-Power verstaan zij: • Kinderen leren véél: ze zijn competent • Kinderen leren voor het leven: wat ze leren is zinvol voor de rest van hun leven • Kinderen en teamleden hebben plezier in leren, alleen en samen

BOOST de Filmmakers van nu en de toekomst!

12 december 2023 – Er is een nieuw initiatief in de maak bij BOKS Jongerencultuurhuis. Men wil graag een inspirerende leerschool creëren die jonge filmmakers voorziet van de nodige training, workshops, stages  en de mogelijkheid om daadwerkelijk films en documentaires te maken. BOKS bestaat inmiddels 15 jaar en heeft vestigingen op Kanaleneiland, in Overvecht en Leidsche Rijn BOKS Filmmakers BOKS streeft ernaar om jongeren met beperkte toegang tot kunst en cultuur de kans te geven om filmmaker(s) te worden. BOKS Filmmakers is een nieuwe tak van BOKS die alle disciplines op het gebied van film omvat. Zelf spreken ze van the SEEN, wat staat voor jongeren die gezien mogen worden: die in de schijnwerpers mogen staan en van wie de creativiteit eindelijk herkent mag worden. Of moet worden zelfs. Anderzijds gaat het over de scène. Een begrip dat zowel verwijst naar een scène uit een film als naar de scene waar jongeren deel van uitmaken en de film-scene (het containerbegrip voor alles wat met film te maken heeft). BOKS is voor dit nieuwe initiatief op zoek naar steun om Utrechtse jongeren de kans te bieden zich op het gebied van film (in de breedste zin) creatief te uiten en zich te ontwikkelen tot waardevolle partners van de Utrechtse filmscene. Draag bij via crowdfunding Om dat doel te bereiken heeft BOKS financiële steun nodig om de juiste mensen aan te trekken, kwalitatieve apparatuur aan te schaffen en tijd te investeren in de jongeren. Daarvoor is een crowdfunding gestart om de benodigde middelen en mensen te verzamelen en een verschil maken in het leven van deze jongeren. Daartoe wordt een non-formele filmschool oprichten die aan alle eisen van deze tijd voldoet en zelfs meer dan dat. Denk aan wekelijkse workshops, masterclasses, opdrachten in het veld, netwerkmogelijkheden, uitwisselingen en nog veel meer. BOKS heeft daarvoor alle mogelijke hulp nodig om dit geweldige initiatief te ondersteunen. Deelnemen kan via www.voordekunst.nl/projecten/16228-boks-filmmakers. Maar je kunt natuurlijk ook anderen vragen om bij te dragen of dit bericht delen onder ke vrienden en kennissen. Wil je meer weten over BOKS, kijk dan op www.bokscultuurhuis.nl

Geloof is altijd om de hoek – wie het zoekt kan het vinden

20 november 2023 – In het verspreidingsgebied van De Zuidwester, maar vooral op Kanaleneiland, zijn verschillende geloofsgemeenschappen te vinden die in veel gevallen ook een actieve rol in de buurt of wijk spelen. We zochten ze eens op om een beeld te krijgen en te geven van de rol van geloof in de buurt. Want geloof is sterk vertegenwoordigd… Wederkomst des Heren Toen Kanaleneiland in de jaren zestig werd gebouwd, werden er drie katholieke kerken ingepland om het aantal katholieken in de nieuwe wijk voldoende te kunnen bedienen. Ongeveer twee à drieduizend parochianen per kerk zou heel gangbaar zijn. Na de Christus Koningkerk in 1961 en de Sint-Isidoruskerk in 1964 was de Wederkomst des Herenkerk in 1965 de laatste kerk die werd gebouwd. Door maatschappelijke veranderingen, ontkerkelijking en de komst van veel nieuwe bewoners met een andere culturele achtergrond werden die drie kerkgebouwen te veel. Een samenwerkingsverband begin jaren tachtig leidde tot de sluiting van de Isidoruskerk in 1985 en de sluiting en sloop van de Christus Koningkerk in 1988. De drie parochies gingen verder als Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland en maakten gebruik van de Wederkomst des Herenkerk. In 2010 fuseerde de kerk uiteindelijk met vier andere Utrechtse kerken tot de Martinusparochie. Onder de Martinusparochie werkt de huidige geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren vanuit de wijkhuiskamer ‘Bij Bosshardt’ van het Leger des Heils aan de Marco Pololaan 10. Welkom bij De Haven ‘De Haven gelooft in Kanaleneiland!’ Met die leus presenteert De Haven, ook aan de Marco Pololaan 10, zich op haar website als Christelijke geloofsgemeenschap op Kanaleneiland. De Haven is enerzijds een groep mensen op Kanaleneiland die Jezus wil volgen en tegelijkertijd een plek voor alle Kanaleneilanders. Graag wil men een mix zijn van alle soorten Kanaleneilanders met als missie ‘meer van Jezus op Kanaleneiland’. Vanuit drie pijlers (Jezus, samen en contact) worden verschillende activiteiten georganiseerd: KoffieHuis, HavenMaaltijd, HavenKids, HavenVuur en HavenAnker. Zie voor informatie www.dehaven-kanaleneiland.nl De Adventkerk/Triumfatorkerk Utrecht Verderop aan dezelfde Marco Pololaan is het De Adventkerk/Triumfatorkerk Utrecht die zich vanuit haar markante gebouw op nummer 185 als ‘warme, liefdevolle gemeente en leerlingen van Christus laat leiden en inspireren door Zijn Geest’. Zijn liefde en zorg deelt men graag met elkaar en ook met anderen. Men wil daarbij openstaan voor iedereen, ongeacht cultuur, opleiding of leeftijd. Delen, dienen, leren en vieren zijn kernwaarden binnen de gemeenschap. Zie voor informatie www.adventkerk-utrecht.nl. Sinds kort is daar elke 2e woensdag van de maand een gezellige koffie-/theeochtend van 10 tot 12 uur voor eenieder die wil komen. Baptistengemeente De Rank Deze eigentijdse en groeiende kerk heeft locaties in de stad Utrecht, Leidsche Rijn en in Rivierenland (Vianen). De Rank Utrecht heeft zo’n 500 leden in alle leeftijdscategorieën uit Utrecht en de regio. Op de website wordt melding gemaakt van ‘blijde, duidelijke en betekenisvolle diensten met een persoonlijke en ontspannen sfeer’, waardoor ook gasten met een niet kerkelijke achtergrond vaak nog eens terugkomen. Leden van de kerk zien De Rank als een groot gezin waarbij er aandacht en zorg is voor elkaar. Mensen worden geholpen te groeien in hun geloof, maar ook om dienstbaar te zijn aan de samenleving. De activiteiten van De Rank zijn gericht op ontmoeting met God en met elkaar en het kennen van Jezus als Heer in het leven. Utrecht, Leidsche Rijn en Rivierenland (Vianen). Utrecht Grebbeberglaan 13 (groengele gebouw) en Vliegend Hertlaan 4a (Persian Baptist Church ontmoetingscentrum boven laad- en los GEPU). Informatie via www.derank.org. Moskee Sayidina Ibrahim Aan het Attleeplantsoen 37 staat deze bijzonder vormgegeven moskee, een begrip op Kanaleneiland en omgeving. Er worden verschillende activiteiten voor jongeren georganiseerd. De moskee kenmerkt zich door maatschappelijke betrokkenheid. Het gebouw biedt een islamitische gebedsplaats waar moslims bijeen komen om hun vijf dagelijkse gebeden te verrichten. Wie interesse heeft, is welkom om eens te komen kijken. Zie www.ibrahimmoskee.nl voor meer informatie. Eyup Sultan Moskee In het markante monumentale ronde gebouw aan de Bernadottelaan 3 is deze moskee te vinden. Sinds 1992 is de voormalige wijkbibliotheek eigendom van de Islamitische Stichting Nederland en in gebruik als gebedsruimte, lesruimte en kantine voor de aanwezigen. Huis van Vrede Aan de Trumanlaan 70 is het Huis van Vrede gevestigd, een geloofsgemeenschap en tevens ook een buurtcentrum en inloophuis waar iedereen, ongeacht levensovertuiging, van harte welkom is bij de verschillende buurtactiviteiten. Binnen de geloofsgemeenschap wordt gevierd dat Jezus leeft. In wekelijkse huisgroepen wordt gegeten en gesproken over de betekenis van Jezus in het leven. Zie www.huisvanvrede.org. Vineyard gemeente Utrecht Niet specifiek ergens gevestigd, maar met zondagse diensten in het Krachstation aan de Amerikalaan is de Christelijke Vineyard Utrecht gemeente een groep mensen die in Jezus geloven en op zondagen en door de weeks bij elkaar komen om God te aanbidden en met elkaar op te trekken. Zie www.vineyardutrecht.org. Victory Outreach Utrecht Als onderdeel van een internationale kerkelijke organisatie met een familiair karakter is Victory Outreach Utrecht gevestigd op de Woonboulevard Utrecht, aan de Vrieslantlaan 6 (gebouw Jin Jersey – ingang Ceylonlaan). Men wil iedereen, jong en oud, een gevoel geven van behoren en thuiskomen, ook wie zich enigszins afgewezen voelt. De internationale slogan ‘A place you call home, a people you call family’ staat centraal in de bijeenkomsten. Informatie via www.voutrecht.nl Apostolisch Genootschap Aan de Aziëlaan 155 is de Utrechtse locatie van het Apostolisch Genootschap gevestigd, een actieve gemeenschap met ruim 400 leden die elkaar op zondagochtend ontmoeten. Muziek heeft een belangrijk aandeel. Door de week zijn er diverse gespreks- en/of andere ontmoetingsmomenten. In een ontspannen sfeer bezinnen leden zich op het mysterie van het leven en hun plaats in de samenleving. Men wil elkaar in alle levensomstandigheden – bij verdriet én bij vreugde – nabij zijn. Zie www.apgen.nl/utrecht

Herinrichting Sportpark Nieuw Welgelegen in de planning

20 november 2023 – In Transwijk Noord, ingeklemd tussen de Admiraal Helfrichlaan (in het noorden), de Overste Den Oudenlaan (in het oosten) en de Krikkelaan (in het zuiden) ligt Sportpark Nieuw Welgelegen. Er zijn al veel sportverenigingen en clubs te vinden, maar de gemeente werkt aan plannen voor de herinrichting en/of uitbreiding van het gebied. Omnisportvereniging Zwaluwen Utrecht 1911 presenteerde al in september 2020 een rapport over de mogelijke herinrichting van het huidige sportpark Welgelegen naar Sportpark 2.0 (zie de impressie als afbeelding bij dit artikel), mede met het oog op de aan het sportpark Welgelegen grenzende gebiedsontwikkelingen. Denk aan toekomstige stedelijke woongebieden als de Merwedekanaalzone en het Beurskwartier. Bij elkaar rond de 10.000 nieuwe woningen en dus een flinke bevolkingsgroei. Men verwacht daardoor onder andere een toenemende vraag naar meer sportvoorzieningen. Herinrichting en modernisering van het sportpark zou in die vraag kunnen voorzien. De gemeente werkt daarom momenteel aan plannen voor de uitvoering van herinrichting! Voor meer informatie daarover, zie www.utrecht.nl/wonen-en-leven/vrije-tijd/sport/sportlocaties/sportparken/sportpark-nieuw-welgelegen-extra-sportvelden/. Sporthal Nieuw Welgelegen maakt samen met andere bedrijven en organisaties gebruik van het markante groengele gebouw aan de Grebbeberglaan, centraal in het gebied als herkenbaar middelpunt en bestaat uit 2 hallen. Het biedt ruimte aan verschillende zaalsporten, zoals badminton, basketbal, volleybal, (zaal)voetbal, korfbal, floorbal en handbal. Van noord naar zuid vindt je in het sportpark eromheen de honk- en softbalvereniging Domstad Dodgers. Voor wie op zoek is naar een leuke buitensport die voornamelijk in de zomer wordt gespeeld en graag bij een vereniging speelt met veel persoonlijke aandacht, gezellige teams en een goede sfeer, dan is het een aanbeveling eens contact op te nemen met de vereniging of er een kijkje te gaan nemen. Zie www.domstaddodgers.nl voor informatie! Iets zuidelijker vind je omnivereniging Zwaluwen Utrecht 1911, met in het gebied een hockyclub en tennisclub, een voetbalvereniging, een buurtsportclub en een biljartclub. De ereniging is in 2005 ontstaan uit een samenvoeging van omnivereniging Zwaluwen Vooruit en voetbalvereniging VV Utrecht. Daarbij werd de oprichtingsdatum van VV Utrecht als oudste club in ere gehouden: dat was 31 december 1911. Informatie vind je op www.zwaluwenutrecht1911.nl Ook in het gebied vind je de turnzaal van turnvereniging Turn4u, dé overkoepelende wedstrijd- en selectievereniging voor de Utrechtse turnverenigingen en met een duidelijke missie: de turnsport in Utrecht naar een hoger plan tillen. Turn4U biedt momenteel trainingen aan voor de talentontwikkeling, voorbereidingsgroep, onderbouw, middenbouw niveaus 1 t/m 6, bovenbouw 1e t/m 6e divisie en springgroepen. Zie www.turn4u.nl En met als grondbeginsel het versterken van de maatschappelijke positie van allochtone vrouwen door het vertalen van hun behoeften naar sportieve projecten en het stimuleren van ontmoeting, dialoog en zelfredzaamheid is Ladyfit al ruim 20 jaar actief in Zuidwest. Er zijn mogelijkheden voor krachttraining, fitness, (virtual) spinning, steps, Zumba, yoga, pilates en er lopen speciale projecten zoals ‘Een arm om je schouder’ en ‘Ambassadeurs Gezond Leven’, allemaal gericht op vrouwen. Voor meer informatie, zie www.ladyfit.nl

Actief blijven meedoen voor ouderen

20 november 2023 – De wereld wordt elke dag digitaler. Dat merken we allemaal om ons heen. De mobiele telefoon lijkt onmisbaar te worden. Als je geen smartphone hebt, kan je straks niet meer communiceren, betalen, de weg vinden of nieuws lezen. In brieven van de gemeente, bank, dokter word je voor informatie verwezen naar hun websites en apps. Als je een vraag per telefoon wilt stellen, krijg je een computer aan de lijn die je eerst adviseert om op de website kijken. Vervolgens word je in een lange wachtrij gezet. Steeds meer overheidszaken moeten online worden geregeld, waarbij een DigiD onmisbaar is. Tekst: Ed Klute – U op leeftijd Veel mensen, vooral de jongere generaties, vinden deze digitale ontwikkelingen prettig. Bedrijven en overheden spelen hierop in door hun serviceverlening te digitaliseren en tegelijkertijd op personeel te bezuinigen. Ouderen hebben hier steeds meer moeite mee. Zij hebben behoefte aan persoonlijk contact en persoonlijke ondersteuning als ze vragen hebben, willen betalen of een formulier moeten invullen. Steeds meer ouderen geven aan dat er niet naar hen wordt geluisterd. Ze voelen zich steeds minder gezien als volwaardig burger. Een groeiende groep voelt zich steeds afhankelijker van hulp van anderen. Parkeren met een app De reactie van Utrechters in wijken met betaald parkeren op de introductie van de nieuwe webapp ‘Mijn Parkeeractie’ maakte dit nog eens extra duidelijk. Tot voor kort konden bezoekers, mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers parkeerkorting krijgen met een code op de parkeermeter. Nu moeten de bewoners zelf van iedereen op hun telefoon of laptop bijhouden wie wanneer komt en weggaat. De parkeerkosten moeten door de bewoner zelf worden betaald. Voor de installatie van de webapp is een DigiD-code, een persoonlijk emailadres en de mogelijkheid tot betalen via iDEAL nodig. En dit zijn nu juist de digitale problemen waar veel ouderen van 75 jaar en ouder tegenaan lopen. Volgens de laatste CBS-cijfers heeft nog geen 50% van deze groep een smartphone. Deze groep maakt ook weinig gebruik van iDEAL. Sommigen krijgen tot wel vijf keer per dag bezoek van de thuiszorg, mantelzorgers of familie om hen in hun huishouden en verzorging te ondersteunen. Er zijn veel vergelijkbare voorbeelden van digitalisering die ouderen en andere minder digitaal- of taalvaardige Utrechters in de problemen brengen. En dat geldt ook voor mensen die uit principe hun gegevens niet willen afstaan. De gemeente Utrecht heeft beloofd dat voor inwoners die (nog) niet in de digitale samenleving mee kunnen of willen, hulp zal worden gefaciliteerd en dat waar nodig ook altijd een offline alternatief zal worden geboden. Helaas gebeurt dit tot nu toe zonder overleg met de mensen waar het om gaat. Zij worden daardoor niet bereikt. De oplossingen sluiten niet aan op hun wensen en concrete problemen. Wijkbijeenkomsten Om hier verandering in te brengen, organiseert U op leeftijd de komende maanden samen met wijkpartners wijkbijeenkomsten met ouderen over digitalisering. Er wordt met hen gesproken over persoonlijke ervaringen rondom digitalisering en hun wensen bij offline dienstverlening en ondersteuning bij digitale zaken. U op leeftijd bespreekt de uitkomsten met de gemeente en andere betrokken partijen. De verwachting is dat hierdoor meer aandacht komt voor de stem van de ouderen en dat toekomstige oplossingen en beleid veel meer in samenwerking met de doelgroepen zelf tot stand komen. Sinds 1 januari 2023 zijn COSBO-Stad-Utrecht en seniorenplatform ACO samen verdergegaan onder de voorlopige naam COSBO-ACO. Vanaf 2 oktober 2023 is de nieuwe naam U op leeftijd. Zie www.uopleeftijd.nl voor meer informatie!

Kijk uit met knallen! Vuurwerk lang niet altijd fijn

20 november 2023 – Oud en nieuw, het is bijna zover! Vuurwerk afsteken rond of tijdens de jaarwisseling, het zou een spektakel kunnen zijn en bijdragen aan een feestelijk moment. Toch leidt het ook regelmatig tot overlast en klachten en in extreme gevallen tot lichamelijk letsel. Dat moet anders kunnen, maar hoe en waarop let je dan? Een bericht van Karim Ennahachi (Krimo) begin oktober in de WhatsApp groep Samen Kanaleneiland deed veel mensen behoorlijk schrikken. Een jongen van 15 jaar liep ernstig letsel op aan zijn hand en/of onderarm tijdens het afsteken van vuurwerk bij het Cruijff Court aan het Peltplantsoen. Het ging daarbij om een zogenaamde Cobra, een naam voor verschillende vuurwerkproducten van de Italiaanse producent Di Blasio Elio, voornamelijk bestaande uit voor Nederlandse begrippen illegaal knalvuurwerk. Al enige tijd was er in de buurt sprake van overlast door het afsteken van vuurwerk met soms flinke knallen in de buurt, vaak ook ’s nachts. Veel bewoners beklaagden zich daarover in de WhasApp groep en bij de gemeente. Dat het met vuurwerk ook mis kan gaan bleek uit het bericht van Karim. Hij riep ouders dan ook nadrukkelijk op om met hun kinderen te praten over het afsteken van illegaal vuurwerk, de overlast die het veroorzaakt en de gevaren die er aan kleven. Het bericht en de oproep van Karim staat niet op zich. Ook de gemeente voert regelmatig campagnes tegen het afsteken van vuurwerk, helemaal als het om illegaal vuurwerk gaat. Onder www.utrecht.nl/wonen-en-leven/veiligheid/vuurwerk-en-jaarwisseling is een aparte webpagina ingericht met informatie over het melden van vuurwerkoverlast, vuurwerkvrije zones, illegaal vuurwerk en het kopen van vuurwerk. Het is zinvol om daar in de aanloop naar oud en nieuw even een kijkje te nemen.

Organiseer iets leuks tijdens de feestdagen

20 november 2023 – Wil je samen met buren een gezellig straatfeest of activiteit organiseren rond de feestdagen? Denk bijvoorbeeld aan een gezellig buurt-diner, een silent-nieuwjaarsdisco voor jongeren, kerststukjes maken met ouderen, een lichtjesoptocht met kinderen, een dansworkshop of misschien heb je zelf een veel beter idee. Via het initiatievenfonds van de gemeente kun je geld aanvragen voor bijvoorbeeld het huren van disco-apparatuur, het huren van partytent, tafels en stoelen, of voor het kopen van de spullen voor een lampionnenoptocht of een workshop. Een ander idee? Meld het aan! Kijk op www.utrecht.nl/initiatievenfonds. Tekst: Hannah Janssen – wijkbureau zuidwest Kanaleneiland-Zuid van het gas af De gemeente Utrecht onderzoekt hoe Kanaleneiland-Zuid in de toekomst aardgasvrij wordt. Op 12 september organiseerden we een startbijeenkomst, om iedereen die op Kanaleneiland-Zuid woont of werkt te vertellen wat dat betekent. Gemist en benieuwd? Een filmpje, veel gestelde vragen en antwoorden en een verslag van de bijeenkomst zijn terug te vinden op de website denkmee.utrecht.nl/kanaleneilandzuid-aardgasvrij. Daarnaast is omgevingsmanager Hang Phan van de gemeente Utrecht elke vrijdag van 10:00 tot 11:00 uur in de bibliotheek van Kanaleneiland om je vragen te beantwoorden. Woon je niet op Kanaleneiland-Zuid? Dan komt jouw woning later aan de beurt. Toch kun je ook nu al voor vragen over besparen, isoleren, de vervanging van je CV-ketel en je energierekening bij ons terecht. Ga voor meer informatie naar www.utrecht.nl/aardgasvrij. Informatiemarkt Transwijk 11 januari Er gebeurt veel in en om Transwijk. Op 11 januari organiseert de Gemeente Utrecht een informatiemarkt voor alle inwoners van Transwijk. Je kunt vragen stellen over een heel aantal projecten die de gemeente in en om de wijk uitvoert. Bijvoorbeeld over de herinrichting van de Europalaan, de openbare ruimte in de nieuwe wijk Merwede, betaald parkeren in Transwijk of het starten van een initiatief. Je bent van harte welkom! Kijk voor meer informatie, de tijden en de locatie op www.utrecht.nl/zuidwest/. Goed idee voor de buurtagenda Kanaleneiland? We zijn nog steeds op zoek naar goede ideeën voor Kanaleneiland! Want alleen samen maken we van de buurtagenda een succes. Een goed idee voor je buurt of straat? Ga naar www.utrecht.nl/buurtagendakanaleneiland/.

Het Rondje Stadseiland – de stand van zaken

20 november 2023 – Nog ‘even’ geduld is wel van toepassing op de plannen voor de aanleg van een nieuw park in Utrecht: het Rondje Stadseiland. Het park moet komen langs de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal en als het klaar is kun je er maar liefst 12 kilometer rond het tussenliggende gebied wandelen of fietsen. En dat tussenliggende gebied omvat Kanaleneiland, oog in Al en de Merwedekanaalzone. Het park wordt in delen aangelegd, maar zoals gezegd is ‘even’ geduld wel nodig, want naar verwachting is het hele rondje pas klaar in 2035. Omdat Utrecht tot 2040 naar verwachting groeit met ruim 100.000 inwoners is er meer ruimte nodig voor groen, water en plekken om te sporten en te spelen. Vooral het westelijke deel van de stad groeit de komende jaren hard en de gemeente ziet in de oevers van het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal kansen voor de ontwikkeling en aanleg van een nieuw park. Zo’n park biedt ook ruimte aan veel verschillende planten en dieren en is daarmee goed voor de biodiversiteit in de stad. Een aantal deelgebieden is al klaar, zoals het Stadsstrand oog in Al, en een aantal is nu in ontwikkeling. Ook is er al veel werk verzet in de ontwikkeling en aanleg langs het Amsterdam-Rijnkanaal met de Roosveltboulevard (vanuit het Ontwikkelkader Amsterdam Rijnkanaalpark 2018). Voor de verdere aanleg van het park wordt aangesloten op logische momenten bij lopende projecten, opgaven of andere ontwikkelingen langs de route zoals bij de Merwedekanaalzone. Daarom is de planning nog niet voor alle delen bekend. Men verwacht dus uiteindelijk in 2035 klaar te zijn.

Succesvolle renovatie woonblok Bernadottelaan/Monnetlaan

20 november 2023 – Een bijzonder artikel van redacteur Ronnie Weessie verscheen begin dit jaar al op de website van Architectenweb, hét platfom voor Nederlandse architecten. Het gaat over het gerenoveerde woningblok op de hoek van de Bernadottelaan en de Monnetlaan op Kanaleneiland. Het L-vormige blok werd grondig gerenoveerd en verduurzaamd naar een ontwerp van Bloot Architecture en kreeg daarmee een nieuwe en moderne uitstaling. De renovatie maakt deel uit van de grootschalige vernieuwingen op Kanaleneiland Noord. In de jaren tachtig van de vorige eeuw waren de woningen al eens gerenoveerd, waarbij veel van de originele uitstraling verloren ging. Bij de recente renovatie zijn in plaats van elf nu twaalf gezinswoningen gerealiseerd. Opvallend is de onbehandelde houten lattenstructuur waarmee de gevels zijn bekleed. De grens tussen de verdiepingen is weer zichtbaar gemaakt met zetwerk van aluminium. Daarboven is een borstwering geplaatst, bekleed met doorzichtige beglazing. Het woningblok heeft daardoor een strakke, lichte en moderne uitstraling. De voorheen grote hoekwoning werd opgesplitst in twee nieuwe woningen, meer afgestemd op de nieuwe doelgroep. Een van die twee woningen heeft daardoor geen achtertuin, maar wel verschillende en gevarieerde buitenruimtes, zoals  een patio, een voortuin én een dakterras,. De naastgelegen hoekwoning kreeg een loggia en heeft daarnaast aan beide straten een ruime voortuin. Van het gehele bouwblok zijn de gevels rondom en het dak hoogwaardig geïsoleerd en daarnaast is elke woning voorzien van een warmtepomp met lage warmteradiatoren. Overal zijn nieuwe kozijnen geplaatst en in de dakrand zijn tussen de houten latten twintig vogelkasten geïntegreerd voor gierzwaluwen. Bewoners zelf hebben bij het betrekken van hun woningen ook niet stilgezeten en collectief zonnepanelen op het dak laten plaatsen en de bergingen voorzien van een groen dak.

Stadsmakers Digitale Veiligheid

20 november 2023 – Steeds meer mensen worden slachtoffer van digitale oplichting. Daarom zijn er in Utrecht stadsmakers digitale veiligheid actief. Zij helpen hun buurtgenoten weerbaar te zijn tegen cybercriminaliteit. In november en december zijn er dan ook diverse activiteiten in bibliotheek Kanaleneiland om de buurtgenoten digitaal vaardiger te maken. Tekst: Jos van Santen Week van de Mediawijsheid De Week van de Mediawijsheid (10-17 november), stond dit jaar in het teken van sociaal gedrag online met als thema #hierniet. Bibliotheek Utrecht besteedt in de hele maand november aandacht aan deze landelijke campagne met een programma vol activiteiten voor jong en oud, ook op Kanaleneiland. Men wil zo stimuleren dat mensen niet alleen vaardig, maar ook bewust en kritisch omgaan met media en onze digitale omgeving. Digicafé Kanaleneiland – Nepnieuws De verspreiding van nepnieuws vormt een aanzienlijk (cyber-)veiligheidsrisico. Opzettelijk misleidende informatie kan overal vandaan komen. Online gaat nepnieuws veel sneller de wereld over dan vroeger en is het, mede door kunstmatige intelligentie (AI), veel moelijker om nep van echt te onderscheiden. Dit soort onderwerpen bespreken we in het maandelijkse digicafé. Kom donderdag 30 november om 12.30 naar het Digicafé in Bibliotheek Kanaleneiland en praat mee over dit onderwerp. Opgroeien en opvoeden in de digitale wereld Woensdagochtend 22 november is/was er een ouderbijeenkomst over opgroeien en opvoeden in de digitale wereld. Aan bod komen/kwamen onder andere schermtijd, gamen en de online leefwereld van jongeren. Ook die dag wordt/werd aandacht besteed aan Hackshield voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Het hele programma van de bibliotheek tijdens de Week van de Mediawijsheid vind je hier: https://www.bibliotheekutrecht.nl/mediawijsheid.html Word een cyberagent Steeds meer mensen worden het slachtoffer van online boeven en hebben daarom iemand nodig die ze kan beschermen. Heb jij het in je om jezelf en anderen te beschermen en wil je alles leren over hackers en veilig internetten? Dan ben jij de Cyber Agent die we zoeken. Samen met de Stadmakers digitale veiligheid leer je met de game Hackshield meer over hoe je zelf weerbaar kunt maken tegen cybercriminelen. Dit alles om een echte cyberagent te worden! Wil je zelf levels maken, speciale missies spelen, toffe prijzen winnen of officieel gehuldigd worden tot Cyber Agent van Utrecht? Maak dan alvast een account aan op: https://nl.joinhackshield.com/register/user Verzin een goede spelersnaam en maak een sterk wachtwoord aan. Sla dit wachtwoord op in een zogenoemde wachtwoord manager zoals bijvoorbeeld KeePass Vul het e-mailadres van je ouder in en laat je ouder het e-mailadres verifiëren. Stadsmakers digitale veiligheid Wil je meer weten over de stadsmakers digitale veiligheid, of zelf stadsmaker worden? Kijk op  www.utrecht.nl/samenveilig of neem contact op via digitaleveiligheid@utrecht.nl.  

Betaald parkeren

20 november 2023 – Het zit er nu toch echt aan te komen: ook in Transwijk en op Kanaleneiland moet er uiteindelijk betaald worden voor het parkeren. De plannen hiervoor zijn al jaren in de maak, het lijkt erop dat deze volgend jaar ten uitvoer worden gebracht. Begrijpelijk zijn er vragen rondom het betaald parkeren. Is het wel nodig? Is het duur? Wat gaat het ons als bewoners kosten? Gelukkig zijn er antwoorden op de meeste vragen. De enige vraag waar nog geen antwoord op is, is wanneer het precies ingaat. Wethouder Lot van Hooijdonk heeft ons uitgelegd waarom (ook) in onze wijk er betaald parkeren ingevoerd wordt. “Het aantal bewoners, bezoekers en banen groeit in Utrecht. We willen dat de stad fijn, gezond, bereikbaar en klimaatvriendelijk blijft en wordt. De openbare ruimte is schaars in onze stad. Het aantal auto’s kan daarom niet meegroeien met de groei van de stad. Geparkeerde auto’s nemen alles bij elkaar veel ruimte in en we vinden het dan ook redelijk dat in dit geval geldt ‘de gebruiker betaalt’. Daarom kiezen we voor het invoeren van betaald parkeren in de hele stad.” Wat kost dat? In een eerdere reportage van U in de Wijk was er vooral angst voor hoge kosten voor de bewoners. Dit gaat hoogstwaarschijnlijk meevallen. De stad is opgedeeld in zones en Zuidwest zal onder de goedkoopste zone gaan vallen. Een parkeervergunning in die zone kost op dit moment €37,17 per kwartaal voor de eerste auto en €92,94 voor de tweede auto per kwartaal. Dit is respectievelijk €12,39 en €30,98 voor de tweede auto per maand. Voor de eerste auto is het dus redelijk betaalbaar; een tweede auto is wel een stuk duurder. Het is op dit moment de realiteit dat de parkeerproblemen in Transwijk en Kanaleneiland erger en erger lijken te worden. Bewoners kunnen regelmatig niet meer hun eigen auto in de straat kwijt doordat mensen van elders daar gebruik van maken, juist omdat het gratis is. Deze mensen parkeren en stappen over op andere vormen van vervoer om hoge kosten te voorkomen. Dit zal met betaald parkeren waarschijnlijk verminderen en is er weer meer plek voor de auto’s van de bewoners. Goed nieuws Het goede nieuws: de vergunning geldt niet alleen voor de eigen straat, maar in de gehele wijk. Het is dus gewoon mogelijk om met de vergunning boodschappen te halen of elders in de wijk te parkeren. Daarvoor hoeft niet apart betaald te worden.

Kom je ook weer Winterwinkelen in Merwede?

  7 november 2023 – Nog even geduld, maar op zondag 26 november is het weer tijd voor het jaarlijkse Winterwinkelen! De creatieve broedplaatsen Vechtclub XL, Kanaal30 en de Createur openen dan hun deuren en mensen die op zoek zijn naar unieke cadeaus voor de feestdagen kunnen er gratis terecht voor design en ambacht van Utregse makers. En tussen het winkelen door of op de route er naartoe kun je terecht bij Karma Kebab en Beton-T. Ontdek de makers Tijdens Winterwinkelen 2023 kunnen bezoekers in de creatieve broedplaatsen verborgen houtwerkplaatsen en keramiekateliers ontdekken. Je kunt er in gesprek gaan met de makers en je laten verrassen door zowel oude ambachten als nieuwe technieken. Op 2 locaties presenteren ook andere makers uit de stad hun werk. Er is een uitgebreid aanbod aan keramisten, modeontwerpers, sieradenmakers, houtbewerkers, illustratoren, food, lasersnijders en 3D printers. Daarnaast hebben de locaties een bruisende programmering voor jong en oud in petto. Van exposities met kunst, fotografie en film, creatieve workshops tot DJ’s, spoken word en jeugdtheater. En je kunt er genieten van lekkernijen bij de lokale horeca, zoals een koffiebranderij, bierbrouwer, lunchcafé en restaurant. Op de route Op de route tussen de broedplaatsen in Merwede kunnen bezoekers bij Karma Kebab de lekkerste plant powered kebab vinden en op Beton-T kennismaken met de Betonnerie, een tweedekans markt waar omwonenden hun tweedehands spullen verkopen. Utregs ambacht Eva Maasen, programmamaker Vechtclub XL: ‘Met Winterwinkelen bieden we bezoekers de kans om kennis te maken met de Utrechtse makers die ons gebied rijk is. Daarnaast bieden we plek aan andere Utrechtse creatieven. Met ons initiatief stimuleren we Utrechtse makers, waardoor de ambachten die onze stad rijk is behouden blijven voor de toekomst.’ Datum: zondag 26 november Tijden: 12.00 – 18.00 Locaties: Vechtclub XL, Kanaal30, De Createur. Op de route: Karma Kebab en Beton-T Website: www.makersvanmerwede.nl Entree gratis!

Het kan in het buurtcentrum – laagdrempelig, gezellig en om de hoek!

20 oktober 2023 – Gemeente Utrecht heeft een onderzoek gedaan naar het buurtcentrum. Wat bleek? Veel bewoners willen graag aan bestaande activiteiten meedoen of een ruimte (bijvoorbeeld de keuken) reserveren om zelf iets te organiseren, maar ze denken dat ze niet de doelgroep zijn. Erg jammer, want het buurtcentrum is er voor iedereen, ook voor jou! In Utrecht zijn er tientallen buurtcentra waar jij ook welkom bent. In de meeste buurtcentra kun je zelfs dagelijks (vaak gratis) van 9:00 – 23:00 uur een ruimte reserveren om zelf een activiteit te organiseren. Denk aan:  Samen koken  Spelletjesavonden organiseren  Spaanse taalles geven  Filosofieclub starten  Kledingruilavonden organiseren  Samen sieraden maken  Workshop (interieur)styling organiseren Alleen feestjes en horeca-activiteiten zijn niet mogelijk. Meer informatie vindt je op www.utrecht.nl/kaninhetbuurtcentrum Welke activiteit zou jij willen organiseren in het buurtcentrum? Je bent welkom!  

Gezocht: goede ideeën voor Kanaleneiland

7 oktober 2023 – We werken op Kanaleneiland aan een buurtagenda. Samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt willen we de situatie en kansen van bewoners verbeteren. In een buurtagenda staan afspraken over wat de buurt belangrijk vindt en waar we als buurt gezamenlijk aan willen werken. Tekst: Susan van Wersch Het wijkplatform, de wijkcoöperatie, de wijkwethouder en het wijkbureau kozen samen de eerste thema’s waaraan we gaan werken: werk, jeugd, leefbaarheid (schone stad, verkeersveiligheid) en armoede. Bewoners bevestigen deze thema’s in gesprekken op straat. Tijd voor actie! De eerste ideeën zijn al uitgevoerd. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje bij de afvalcontainers op de J.C. Maylaan. Kinderen uit groep 4 van de Kaleidoscoop kregen les over afval en maakten een ontwerp. Die ontwerpen kun je nu zien op de ondergrondse containers rondom de school. Zo breng je toch met plezier je afval weg? Aan de Marco Pololaan willen bewoners de zeecontainers met speelgoed vullen, zodat alle buurtkinderen iets hebben om mee te spelen. En de stenen op het plein aan de Alexander de Grotelaan moeten plaatsmaken voor groen als het aan de bewoners ligt. Ook bij de Columbuslaan zijn er plannen van bewoners om de speeltuin en spetterbadjes mooier te maken. Wordt vervolgd! Kom langs en doe mee We hebben jou ook nodig! Want alleen dan maken we van de buurtagenda een succes! Heb je een goed idee voor de jeugd in jouw straat? Of om de buurt schoner of veiliger te maken? Of wil je graag meehelpen? Stuur een e-mail naar zuidwest@utrecht.nl of kom langs op het wijkbureau aan de Al Masoedielaan 188. Dat is boven de bibliotheek.

Sporten met je buurvrouw onder de brug

7 oktober 2023 – De bootcampzone onder de Prins Clausbrug bestaat vier jaar. Het is interessant om eens te kijken of en hoe de bootcampzone wordt gebruikt. Anne Rietveld ging daarom op onderzoek uit en kwam onder andere uit bij Buurt-Camp, een outdoor trainingsconcept voor vrouwen, dat inmiddels met negen groepen op meerdere locaties in Utrecht en directe omgeving sinds 2018 actief is. Een gesprek met de eigenaar van Buurt-Camp: Cathalijn Corsten. Tekst: Anne Rietveld Buurt-Camp is ontstaan doordat Cathalijn, woonachtig in De Bilt, zich na een buurt-quiz realiseerde dat zij haar eigen buren niet zo goed kende. “Als personal trainer vroeg ik me af of het mogelijk zou zijn om door middel van sport buren met elkaar in contact te brengen”, vertelt Cathalijn. “In de Facebook-groep van mijn straat stuurde ik de uitnodiging om eens samen te sporten. Daar reageerden vervolgens acht enthousiaste vrouwen op. Na de eerste training zeiden de dames tegen elkaar “volgende week weer?”. Al snel volgden er meer groepen op andere locaties, waaronder sinds 2020 een trainingsgroep op Kanaleneiland. “De gedachte achter Buurt-Camp is dat vrouwen vaak de verbindende factor zijn in het leggen en onderhouden van sociaal contact met anderen”, licht Cathalijn toe. “Met familie, collega’s, vrienden, op school van de kinderen en ook met buurtgenoten.” Buurt-Camp wil deze verbinding tussen buurvrouwen op een sportieve manier stimuleren. “Het is mooi om te zien hoe er nieuwe contacten en vriendschappen ontstaan door middel van onze groepstrainingen”, vertelt Cathalijn enthousiast. “Zo fietsen of wandelen de dames gezellig samen naar de trainingslocatie. En wanneer een trainer ziek is, zien we dat de groep alsnog samenkomt om te trainen of om samen te gaan wandelen. Het werkt dus ook heel motiverend. De buurvrouwen trekken elkaar letterlijk van de bank af!” De trainingen worden altijd verzorgd door een vrouwelijke trainer. Dat heeft als voordeel dat zij goed weten hoe het vrouwelijk lichaam in elkaar steekt. “Ook kennen we de ongemakken of beperkingen die een zwangere vrouw kan hebben of een vrouw die pas bevallen is en passen we de oefeningen daarop aan. Iedereen kan dus meetrainen op haar eigen niveau.” Het is natuurlijk niet alleen bijkletsen met je buurvrouwen. Er wordt ook flink gesport tijdens de outdoor training. “Daarbij gebruiken we voornamelijk ons eigen lichaamsgewicht, maar ook elastieken. Zware gewichten komen er niet aan te pas. We kijken naar de mogelijkheden die de locatie ons biedt. Zo kun je veel oefeningen doen met slechts een muurtje en trappen. Alle spiergroepen komen tijdens de training aan bod. Die drie kwartier vliegt echt zo voorbij!” Meld je aan voor een gratis proefles: www.buurt-camp.nl. Doelgroep: vrouwen uit Kanaleneiland, Transwijk en Merwedekanaalzone Locatie: Rooseveltlaan onder de Prins Clausbrug Wanneer: elke dinsdag van 19.30 – 20.15 uur onder leiding van Vera Groepsgrootte: maximaal twintig vrouwen (op dit moment trainen er zes vrouwen mee) De bootcampzone onder de Prins Clausbrug bestaat vier jaar. Het is het sluitstuk van ruim vijf jaar werkzaamheden door advies- en ingenieursbureau TAUW om de ruimtelijke kwaliteit in Kanaleneiland te verbeteren. Bij het ontwerp werd, met het oog op de sociale veiligheid, gekozen voor een open opstelling onder de brugconstructie. De opstelling bestaat uit robuuste, maar ‘slanke’ toestellen, zowel voor standaard- als multifunctioneel gebruik met oefeningen op basis van het eigen lichaamsgewicht. TAUW voerde deze werkzaamheden destijds uit in opdracht van GEM Kanaleneiland Centrum, een publiek-private samenwerking van projectontwikkelaar Heijmans, de woningcorporaties Mitros (inmiddels Woonin) en Portaal en de gemeente Utrecht.

Digitale Stadsmakers Zuidwest

7 oktober 2023 – De digitale stadsmakers zijn betrokken wijkbewoners in Zuidwest die helpen om buurtgenoten weerbaarder te zijn tegen cybercriminelen. De stadsmakers zijn er in alle soorten en maten. Sommigen wonen al langer in de wijk en anderen zijn er nog niet zo lang. Wat hebben ze met elkaar gemeen? Ze willen een steentje bijdragen in het delen van hun kennis over digitale veiligheid. Tekst: Frank Xander van der Steen Ouderen digitaal weerbaar Deze week aan het woord: Frank-Xander van der Steen. Hij is medewerker Openbare Orde en Veiligheid bij de Gemeente Utrecht, specifiek voor onze wijk Zuidwest. Vanuit deze functie is hij het aanspreekpunt voor de Digitale Stadsmakers in Zuidwest. Daarnaast probeert hij hun acties en bijeenkomsten te coördineren. In deze editie vertelt hij wat over de verschillende initiatieven die er zijn om ouderen in onze wijk digitaal weerbaarder te maken. Je ontkomt er niet meer aan, de digitale wereld ontwikkelt zich in rap tempo. Ook voor de oudere inwoners van onze wijk is dit een feit. Dit kan risico’s met zich meebrengen, je moet altijd denken aan je online veiligheid. Maar de digitale wereld is ook een wereld die veel voordelen heeft en erg leuk kan zijn. In de trainingen en voorlichtingen die de gemeente faciliteert proberen we bewoners dan ook niet angstig te maken, maar wel alert. 2700 euro schade In Transwijk en Kanaleneiland is circa 15 procent 55 jaar of ouder. Een kleiner percentage daarvan is 75+. Dat is op zich geen grote groep maar wel een groep die vaak kwetsbaar is voor digitale oplichting. Het gemiddeld schadebedrag ligt rond de €2700 per senior. Daarom zijn er verschillende middelen die de Digitale Stadsmakers kunnen inzetten om ouderen te helpen weerbaarder te worden. Denk hierbij aan weerbaarheidstrainingen. Laagdrempeligheid en toegankelijkheid zijn kernbegrippen binnen deze training. Daarnaast zijn er tegenwoordig ook meer speelse en interactieve middelen die ingezet kunnen worden. Zo heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat gevestigd is in Kanaleneiland, een interactieve training ontwikkeld. De keuzes die je maakt, bepalen de verloop van het verhaal. Onderwerpen die aan bod komen zijn: hulpvraagfraude/Whatsapp fraude, helpdeskfraude, phishing, spoofing en datingfraude. Meer weten of meedoen Ben je geïnteresseerd in een training of voorlichting? Wil je de interactieve games uitproberen? Of misschien wil jij je als Digitale Stadsmaker inzetten voor Zuidwest! Kijk dan utrecht.nl/samenveilig of mail naar digitaleveiligheid@utrecht.nl.

Afval blijft hardnekkig probleem! Een schone wijk vraagt iets van de gemeente én van bewoners

6 oktober 2023 – Niet voor het eerst zoomen we in op het probleem van afval op straat. In Zuidwest, maar ook in andere wijken, wordt door bewoners bij afvalcontainers regelmatig te veel afval of groot vuil ‘gedumpt’, net als willekeurig langs de weg. De gemeente communiceert op haar website: ‘Een melding over afval naast een container (bij plaatsing) lossen we binnen 24 uur op.’ In de praktijk komt daar, volgens bewoners weinig tot niets van terecht. Hoe valt dat probleem dan wel aan te pakken? Tekst: Maurice Hengeveld Het probleem van afval op straat begint natuurlijk bij wie het er neerzet. Bewoners vinden dat er gebrek is aan toezicht en handhaving en dat de ophaaldienst te weinig komt of er te lang over doet om afval op te halen. Het gaat om te veel afval bij containers en om groot vuil op straat. In veel gevallen is er melding gedaan bij de gemeente. Bewoners pleiten voor cameratoezicht bij de ‘hotspots’ en voor het uitdelen van flinke boetes, maar geven tegelijk aan dat het dweilen met de kraan open is, want “als het afval is opgehaald, ligt het overmorgen alweer vol met rotzooi naast de containers.” Er wordt gespeculeerd over bezuinigingen, die de gemeente dwingen tot het maken van keuzes of het dat Kanaleneiland geen prioriteit heeft op dit moment. De informatie over afval op utrecht.nl wordt door velen weggezet als mooipraterij, waar in de praktijk niets van terecht komt. In de WhatsApp groep ‘Samen Kanaleneiland’ werd begin juli door veel deelnemers geklaagd over afval op straat en daarbij werden heel wat foto’s gedeeld waarop meer dan duidelijk te zien is wat er speelt. Is de gemeente ook van die geluiden op de hoogte? De gemeente was graag bereid ons te informeren over de getroffen maatregelen. Zij herkennen en erkennen de ergernis van bewoners, ondernemers en bezoekers van ‘de stad’ over verkeerd aangeboden of gedumpt afval. “Ondanks alle inzet krijgen we te maken met overlast in de openbare ruimte. Het hindert hergebruik, zorgt voor zwerfafval, trekt plaagdieren aan, hindert de toegankelijkheid van stoepen en wegen en draagt niet bij aan een schone stad. Kortom, het is slecht voor mens, dier en milieu”, stelt de gemeente. “Wij werken hard om de voorzieningen in de hele stad goed op orde te hebben en de overlast te verminderen. Dit gebeurt door voldoende (ondergrondse) afvalbakken in de stad, deze regelmatig te legen en schoon te maken, grofvuil gratis op te halen en de aanbiedregels te communiceren. Er wordt dagelijks ingezet om verkeerd aangeboden afval zo snel mogelijk op te ruimen en zo de overlast te beperken. Ook wordt handhaving ingezet op de locaties waar de meeste overlast is. Helaas houdt niet iedereen zich aan de regels rondom het aanbieden van afval, waardoor overlast ontstaat. Soms staat er vlak nadat de gemeente langs is geweest, meteen weer afval. Dat kunnen we helaas niet altijd voorkomen. Als bewijslast in het verkeerd aangeboden afval wordt gevonden, dan volgt een boete, maar niet altijd wordt dat gevonden, of moeten mensen op heterdaad betrapt worden.” Terecht stelt de gemeente dat een schone wijk iets vraagt van zowel de gemeente als van de bewoners. “We zijn erg blij als bewoners zich hiervoor inzetten door bijvoorbeeld zelf op te ruimen in de buurt/wijk, een container adopteren, anderen aanspreken of informeren hoe het wél moet. We blijven graag in gesprek over de problematiek, de aanpak en de oplossingen.” Inmiddels is er volgens de gemeente sprake van de inzet van extra vuilniswagens, meer handhaving en een nieuwe manier van het inzamelen van grofvuil om de wijken schoon te houden. Voor bewoners die meer informatie willen over afval, afvalscheidingsstations en het maken van een gratis afspraak om grofvuil op te halen, is informatie te vinden onder www.utrecht.nl/wonen-en-leven/afval, via chat of via telefoonnummer 14 030.

Iedereen doet ertoe! – Nieuwe start voor Buurtpact Transwijk én Kanaleneiland

6 oktober 2023 – Kort voor de eerste (gedeeltelijke) corona-lockdown in maart 2020 werd het Buurtpact opgestart en door verschillende partijen ondertekend. Inzet was om het leven voor ouderen in Transwijk samen dragelijk(er) te maken. Els Voorwinden vanuit het wijkbureau, Marian Mazurkiewicz van de gemeente, Mikkie Schmitz van Vecht en IJssel en Emilia Hernández Pedrero van DOCK-Zuidwest vormden een kerngroep. Er kwamen werkgroepen voor drie aandachtsgebieden: activiteiten op pantoffelafstand – vervoer – afstemming sociaal en medisch domein. De kerngroepen beoordeelden ook aanvragen in het kader van dit Buurtpact en hielden toezicht op het verloop. Er werd een inventarisatie gemaakt van activiteiten in de buurt(en) op ‘pantoffelafstand’. Met financiële hulp van Initiatievenfonds kwam er een speciale golfkar voor vervoer in de wijk genaamd Gouden Koets. Daarmee werden maaltijden en geschonken attenties opgehaald en verspreid. Voor afstemming sociaal en medisch domein werd samen met een aantal partners, waaronder Gezondheidscentra, ABCesar, De Boogh, Buurtteam, Vecht en IJssel, Axion Continue en vrijwilligers betrokken bij Samen in de Stad, bijeenkomsten gehouden. Er werd onder andere een voorstel over de bruikbaarheid van robotisering en digitalisering van de universiteit van Amsterdam besproken, voorstellen voor meer diverse beweegactiviteiten en een programma om vallen te voorkomen. En met de Eerste Lijn in de wijk werd nagegaan hoe bewoners te bereiken na de 1e lockdown. Dit gebeurde door gericht te (beeld)bellen en langs te gaan. Met presentjes van winkeliers, een draaiorgel door de straten, folders en maaltijden werd contact met bewoners onderhouden. Ook bewoners op Kanaleneiland werden daarin meegenomen. In september kwamen betrokken partijen weer bij elkaar om te brainstormen over een doorstart van het Buurtpact, met wederom inzet op het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Er werd besloten om de activiteiten weer op te pakken. Het gaat dan om allerlei zaken waar buurtbewoners actief bij worden betrokken en waar iedereen aan kan meedoen. Een wijkbarbecue, deelname aan het Utrechtse Stadsdiner en het thuisbezorgen (met een praatje!) van maaltijden, gezellige koffietafels, door scholieren gemaakte kaartjes, tekeningen en eigengemaakte cadeautjes uitdelen en/of bezorgen. Professionals, ondernemers en actieve buurtbewoners stimuleren samen kwetsbare wijkbewoners om mee te doen. Het meest waardevolle aspect van het Buurtpact is elkaar ontmoeten, zien en gezien worden. Zonder meer de moeite van een doorstart waard dus! Voor meer informatie kun je terecht bij  Vecht en IJssel: Mikkie Schmitz, DOCK: Dinie Hennevelt of Emilia Hernández Pedrero en Buurtteam: Saskia van der Bilt.

Spin in het web – de wijkverpleegkundige

6 oktober 2023 – De Zuidwester ging deze editie in gesprek met een wijkverpleegkundige. En, zo bleek, deze professional vervult een belangrijke rol binnen de wijk. Tekst: Anne Rietveld “Wat een leuk tentje”, reageert Tomas Bruineman als we elkaar ontmoeten in Koffiemaatjes. Tomas is sinds anderhalf jaar wijkverpleegkundige bij zorgaanbieder AxionContinu, werkzaam onder andere in de wijk Kanaleneiland en Transwijk. Hij woont daarnaast ook met veel plezier op Kanaleneiland met twee huisgenoten. Op de fiets naar het werk dus, wat een luxe. En dat terwijl de wijkverpleging tijdens zijn opleiding niet hoog op zijn lijstje stond. “Tijdens de opleiding dacht ik dat de wijkverpleging een beetje knullig zou zijn, totdat ik mijn laatste stage bij Axion Continu deed. Tijdens mijn stage bleek dat je als wijkverpleegkundige juist veel vrijheid hebt. Het is op bepaalde punten een solistische functie: je komt in je eentje bij een cliënt thuis en je gaat eventuele problemen in samenspraak met de cliënt en de familie oplossen. Daarnaast werk ik ook samen met andere wijkverpleegkundigen. Ook heb ik korte lijntjes met bijvoorbeeld de huisarts en de apotheek. We hebben eens in de zoveel weken een overleg met alle betrokken professionals in de wijk. Als wijkverpleegkundigen zijn wij voor een deel de handen en de ogen van de huisarts. Na het afronden van mijn stage, mocht ik direct in dienst komen bij AxionContinu.” Een goed en vlot begin van zijn carrière dus. Maar het is hard werken als verpleegkundige in de wijk. Tomas start zijn dag samen met zijn team rond 7.00 uur ’s ochtends. “Cliënten zijn van tevoren onderverdeeld in routes. Als wijkverpleegkundige heb je meestal tussen de vijf en twaalf cliënten op een dag.” Op de fiets gaat hij vervolgens van de ene cliënt naar de andere. Bij sommige cliënten is hij wat langer dan bij anderen. Dat heeft te maken met de zorgzwaarte. Hij start in ieder geval altijd met een praatje. “Het zorgmoment draait om meer dan alleen dat iemand verschoond wordt. Sommige cliënten hebben wondverzorging nodig. Bij andere cliënten praat ik over problemen waar ze tegenaan lopen. Bijvoorbeeld depressies of geldzorgen. Ik ben voor cliënten het aanspreekpunt. Vervolgens kan ik namelijk andere professionals inschakelen om de cliënt en zijn of haar familie te ondersteunen. Zoals bijvoorbeeld het buurtteam.” In de middag fietst hij terug naar kantoor, aan de Van Bijnkershoeklaan, voor administratieve taken, overleg met andere collega’s en het rapporteren van dingen die hem tijdens de route zijn opgevallen. Tijdens zijn route loopt Tomas er ook weleens tegenaan dat mensen zorg weigeren. Zo vinden mensen het niet altijd prettig om verzorgd en verpleegd te worden door een mannelijke verpleegkundige. “We kondigen altijd bij de intake aan dat er in ons team zowel vrouwelijke als mannelijke verpleegkundigen zijn. Maar het komt weleens voor dat ik aanbel en cliënten het niet fijn vinden als ik hen verzorg. Die keuze respecteer ik. De volgende dag komt er iemand anders.” Op de vraag wat het werken in de wijk Kanaleneiland en Transwijk zo interessant maakt, antwoordt Tomas: “Ik vind de variatie en de verschillende culturen in deze wijk het leukst. Het is een diverse cliëntengroep met uiteenlopende zorgvragen. Zo wonen sommige mensen hier al zeventig jaar en andere mensen wonen hier nog maar net. Een ander leuk aspect aan mijn werk is, is dat ik bij de mensen thuiskom. Ik ben dan te gast en vind het belangrijk dat een cliënt zijn of haar eigen keuzes kan maken.”

‘Je bent hier omdat je hier wil zijn!’ – 15 jaar BOKS Jongerencultuurhuis

6 oktober 2023 – Een mijlpaal mag je het wat ons betreft best noemen, het 15-jarig bestaan van BOKS Jongerencultuurhuis! In 2007 gestart, al in 2008 verdergegaan als Stichting Cultuurhuis Kanaleneiland en inmiddels bekend onder de naam BOKS Jongerencultuurhuis. Het bevorderen en prikkelen van jongerentalent groeide uit tot het doel en de missie, ook voor hen waarvoor dit niet vanzelfsprekend is. Dé plek voor Utrechtse jongeren Rond 2007 speelde er het nodige rond jongeren in de wijk. Het voormalige schoolgebouw aan de Peltlaan stond op de nominatie voor sloop, maar daar werd van afgezien en het werd voor vijf jaar (!) als locatie voor jongeren beschikbaar gesteld. Met geld uit het potje voor de Vogelaarwijken en met steun van Streetcornerwork Amsterdam werd invulling gegeven aan de locatie en langzaam ontstond er een programmering met diverse activiteiten en evenementen. Dat groeide uit tot een plek waar jongeren de regie kunnen pakken bij hun eigen talentontwikkeling en cultuurparticipatie. Inmiddels dus onder de Cultuurnota heeft BOKS Jongerencultuurhuis (vanaf 2020 de officiële naam) naast de vestiging op Kanaleneiland inmiddels ook locaties in Overvecht én Leidsche Rijn. Cultuurparticipatie Aziz Aarab is al vanaf de startfase actief bij BOKS en nog steeds merkbaar bevlogen en betrokken. Ook Halima el Ghamarti, sinds 2020 directeur, straalt die bevlogenheid en betrokkenheid uit. “Er komen hier jongeren uit en van buiten de wijk”, stelt Aziz. “We zijn vanuit wijkgericht dan ook een steeds meer stedelijke organisatie geworden.” Halima vult aan: “Maar wel ‘wijkeigen’, gericht op onze locaties.” Iedereen die meedoet, wordt automatisch onderdeel van de BOKS Community: een sterke gemeenschap die met elkaar deelt, elkaar verder helpt en inspireert. Halima: “Jongeren verdienen het tenslotte om mee te kunnen doen aan cultuur en liefst met plezier, respect en kwaliteit. Cultuurparticipatie is belangrijk voor ze, het bevordert de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en stimuleert de verbinding met anderen. En het zorgt voor een vitale culturele sector door een gezonde aanwas van nieuwe makers, nieuw talent en nieuw publiek. Onze cultuurcoaches spelen daarbij een ontzettend belangrijke rol!” Ambitieus en trots Halima heeft met haar komst in 2020 een boost gegeven aan de ambities die er lagen. “Daarbij lag de nadruk op onze positionering en naamsbekendheid, duidelijke kaders van wat we wel en niet zijn en het gericht definiëren van de daarop afgestemde doelgroepen, meer samenwerking en uitbreiding met de locatie Leidsche Rijn. Ambitieus en uitdagend, maar deels al gerealiseerd met de diverse en bevlogen groep medewerkers van BOKS.” Trots is Halima dan ook op het functioneren van en de samenwerking binnen haar team. Maar ook op het BOKS Kidstheater voor zowel kids als hun ouders, vanwege het verbindende karakter. Aziz: “Voor mij zijn de BOKS Awards, de talentenjacht voor jongeren bij TivoliVredenburg, wel een hoogtepunt en reden om trots op te zijn.” “Ook wij blijven ons ontwikkelen”, besluit Halima. “We hebben veel geleerd de afgelopen vijftien jaar en zijn bijzonder trots op de organisatie die er nu staat!” Daar zijn wij het direct mee eens. Gefeliciteerd en succes nog Halima, BOKS en alle jongeren die er actief zijn! Meer weten? www.bokscultuurhuis.nl

Een Onderwijsboulevard op de Woonboulevard – Vernieuwde MBO Utrecht van start

6 oktober 2023 – Op de Woonboulevard Utrecht is sinds de zomer van 2020 gebouwd aan de MBO Utrecht Onderwijsboulevard: een duurzaam gebouw voor modern onderwijs. Alle opleidingen komen er (uiteindelijk) samen onder één dak, maar het gevoel van een kleine school blijft het uitgangspunt en de student staat er centraal. Een fijne plek om te studeren en te werken dus en een enorme ontwikkeling binnen het Utrechtse onderwijs. Vooruitlopend op de officiële opening in november namen wij er alvast een kijkje. MBO Utrecht biedt zo’n vijftig opleidingen aan op verschillende locaties. Denk aan techniek, ict, zorg en welzijn, kind en onderwijs, marketing en communicatie, horeca en toerisme, economie en ondernemen, de event academie en de Herman Brood academie. Drie bestaande onderwijsgebouwen tussen de Australiëlaan, de Columbuslaan en de Aziëlaan zijn inmiddels met elkaar verbonden, flink gemoderniseerd en deels volledig nieuw gebouwd. Samen vormen ze een Onderwijsboulevard en je vindt er op termijn al het mbo-onderwijs onder één dak. De vernieuwde locatie levert een werkelijk prachtige aanblik op en hoewel het interieur vanaf de straatzijde niet zichtbaar is, val je als bezoeker ook daar van de ene verbazing in de andere. Lourens Bos, senior communicatie adviseur, gaf ons medio juli een tour door het gebouw. “Verschillende opleidingen krijgen hier hun eigen plek en die plekken komen allemaal uit op de gezamenlijke binnenstraat waar ontmoeting, samenwerking en kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen verpleegkundigen, ict’ers, artiesten en maatschappelijk werkers in opleiding. Al in september 2022 werd een deel van de nieuwe binnenstraat in gebruik genomen en vanaf begin 2023 kom je binnen via de nieuwe hoofdingang. Deze zomer verhuisden uiteindelijk bijna alle opleidingen naar de Onderwijsboulevard.” De Onderwijsboulevard Marianne de la Rive Box was betrokken bij de Projectgroep Onderwijsboulevard en weet veel te vertellen. “Duurzaamheid en circulariteit zijn sleutelwoorden geweest bij de (ver)nieuwbouw”, stelt zij. “De drie voormalige schoolgebouwen zijn, deels door sloop en deels door nieuwbouw, aan elkaar gekoppeld met veel hergebruik van materialen, zelfs vanuit andere panden waar onze bouwer Dura Vermeer ook aan het werk was. In de volledige lengte van het gebouw is de Onderwijsboulevard gecreëerd als verbindend element met in het midden de centrale aula en de hoofdentree. Het gebouw is nu te bereiken vanaf de voorzijde aan de Australiëlaan, maar ook vanaf de achterzijde aan de Aziëlaan, waar het eerst tijdelijk van de omgeving was afgesloten door een hekwerk rondom de bouw. Herinrichting van de openbare ruimte aan die kant van het gebouw zorgt voor meer verbinding met de omgeving. Hierover zijn nog gesprekken gaande.” In verbinding met de wijk “Waar nu in fysieke zin verbinding met de wijk is gemaakt door het gebouw tweezijdig te maken met nu ook aan de Aziëlaan een ingang, is verbinding met de wijk er eigenlijk al langere tijd”, vertelt ons Marco van Luijn van Studenten Dienstverlening. “Die verbinding bestaat uit projecten zoals koken met buurtmoeders, programma’s met en voor buurtkinderen, verschillende welzijnsprojecten via de Academie voor Zorg en Welzijn en bingoavonden voor senioren. Wijkbewoners ervaren die projecten als bijzonder positief, merken wij.” Ook in het geschikt maken van het schoolgebouw als stembureau wordt verbinding met de wijk gezocht. En dat is met de huidige kabinetscrisis en de vervroegde verkiezingen in november bijzonder actueel. Marco: “Of dat ook lukt is echter nog wel de vraag.” Studentenwoningen Livingstonelaan 609 Livingstonelaan 609, nu deels in gebruik als zorgcluster en deels als bijeenkomstruimte van Stichting SECU, grenst direct aan de Onderwijsboulevard van MBO Utrecht. Ontwikkelaar VOF Livingstonelaan (een samenwerking tussen Slokker en Synchroon) heeft nieuwbouwplannen voor die locatie. Het gaat daarbij om ongeveer 570 studentenwoningen met op de begane grond van het gebouw ruimte voor onderwijsvoorzieningen en een fietsenstalling. De groenstrook achter het gebouw krijgt ook een opknapbeurt zodat er meer en beter gebruik van kan worden gemaakt door nieuwe bewoners en omwonenden. Voor meer informatie, zie www.livingstonelaan609.nl. Jubileum In januari 2023 bestond MBO Utrecht tien jaar. Gestart op 1 januari 2013 als een kleinschalige instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in Utrecht en omgeving. Momenteel biedt MBO Utrecht onderwijs aan circa 5.000 studenten met een team van ongeveer 500 betrokken medewerkers. Het gaat dan om ruim vijftig opleidingen. De vernieuwde locatie opent officieel op 14 november 2023 en omwonenden zijn nadrukkelijk uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Een leuke manier om kennis te maken met de locatie, de medewerkers én het onderwijsaanbod.

Vier samen de zomer tijdens het Midzomer Festival

19 mei 2023 – De broedplaatsen in de wijk Merwede pakken groots uit met lokaal talent! Tijdens het Midzomer Festival vieren Kanaal30, Vechtclub XL, Beton-T, De Createur en Karma Kebab samen de zomer met een bomvolle zomerse programmering voor jong en oud. Op het festival ben je als bezoeker niet alleen toeschouwer. ’Bezoekers worden door onze creatieve ondernemers geïnspireerd om hun eigen creativiteit de vrije loop te laten en zichzelf open te stellen voor nieuwe ervaringen’, aldus medeorganisator Annemieke Leeuwangh. De wijk Merwede zit vol creatief talent, van houtbewerkers tot muzikanten en van schilders tot bierbrouwers. Hier alvast een aantal highlights uit het programma. Beton-T Op het podium van Beton-T vind je verborgen parels uit de wijk. Naast lokale bands en singer-songwriters zoals I am Oak, Mattino en Ootes, krijgt ook jong talent van BOKS cultuurhuis Kanaleneiland een podium. Kom langs bij de nieuwe Rovertuin, een logeertuin voor buitenplanten, verzamel zaadbommen om je eigen buurt te vergroenen en kom chillen op de betonplaat. Beton-T is ook het vertrekpunt voor skate clinics van Skatepark Utrecht en boulder workshops van Boulderhal Sterk. Vechtclub XL In de grote zaal van Vechtclub XL staan film, interactief theater en mooie woorden op het programma. Je vindt er ook de lokale koffiebranderij, bierbrouwerij en restaurant met petanquebaan en stadsstrand. De Createur In de houtwerkplaats van de Createur kan je de hele dag terecht voor een creatieve workshop voor jong en oud. Maak je eigen vogelhuisje van gerecyclede materialen en krijg tips van een ecoloog over hoe je jouw huisje klaarmaakt voor je favoriete vogel. Leer de makers kennen, luister naar muziek, neem een drankje en geniet van pizza’s uit de zelfgemaakte oven. Karma Kebab Karma Kebab is de perfecte pitstop voor dit zomerse festival, hier vind je de lekkerste plant powered kebab. Overdag kan je er vintage shoppen bij Vino Kilo en workshops rollerskaten volgen. Toon in de avond je nieuwe verkregen kunsten tijdens de rollerdisco! Kanaal30 Kanaal30 verandert in een Speeltuin voor de zintuigen. Laat je verrassen door een programma vol belevingen en workshops. Experimenteer met kleuren, geuren en materialen, zeefdruk je shirt, pimp je tote-bag. Doe mee met de proefquiz bij KEET of bekijk het filmprogramma van Kult Kino. Op het grote podium is de hele dag muziek van o.a. de 5-koppige meidenrockband SHE!, DJ Joep Edhardt en Yanna & Benjamin D Stryder, ga uit je dak en zing mee met De Anitaas. Op de website www.makersvanmerwede.nl/midzomer vind je meer informatie en de volledige programmering. De wijk is goed bereikbaar met het OV, of kom lekker langs op de fiets! Datum: zondag 4 juni Tijden: 12.00-18.00 (locatie Karma Kebab is open tot 23.00) Locaties: Kanaal30, Vechtclub XL, Beton-T, De Createur, Karma Kebab Entree: gratis Website: www.makersvanmerwede.nl/midzomer 

“We zien elkaar nu elke woensdagmiddag!”

19 mei 2023 – Big Brothers Big Sisters Utrecht (BBBSU) is een maatjesproject voor kinderen en jongeren (6-18 jaar) uit de hele stad, die opgroeien rond of onder de armoedegrens. Mijn naam is Elsemiek Homminga. Ik woon in Transwijk en werk als matchcoördinator voor dit prachtige project. Graag neem ik jullie mee in het verhaal van één van onze hartverwarmende matches: Romaysa en Quincy. Tekst Elsemiek Homminga “Ik zoek iemand waarmee ik doordeweeks kan afspreken, want FC Utrecht-dagen zijn heilig” zegt Romaysa (14 jaar) met een grote glimlach wanneer ik bij haar en haar moeder op de bank zit. Als matchcoördinator ga ik op zoek naar een maatje dat leuke, nieuwe dingen met haar gaat ondernemen en waarmee ze een vriendschap op kan bouwen. Niet lang na het gesprek met Romaysa zit ik bij een andere buurtbewoner aan tafel: Quincy Zweers (29 jaar). Ook met haar voer ik een uitvoerig gesprek, want zij heeft zich als vrijwilliger ingeschreven bij onze organisatie. “Ik wil me inzetten voor de maatschappij en merk dat ik me in een bepaalde sociale bubbel begeef. En daar wil ik graag uitstappen! Ik hoop dat dit vrijwilligerswerk me daarbij helpt” vertelt ze mij, terwijl ze een kop thee inschenkt. Romaysa en Quincy blijken praktisch buren te zijn en veel dezelfde interesses te hebben. Inmiddels zijn zij drie maanden geleden gematcht en hebben ze van alles ondernomen. Van cupcakes bakken en wandelen met de hond tot aan salto’s maken in een trampolinehal. “We zien elkaar elke woensdagmiddag en ik vind het eigenlijk nog veel leuker dan ik had verwacht!” vertelt Quincy mij aan de telefoon. DOE JE MEE? Ken jij een kind/jongere voor wie een maatje fijn zou zijn? Of wil je je graag inzetten als vrijwilliger? Aanmelden kan via onze website www.bbbsutrecht.nl Met Big Brothers Big Sisters zetten we ons met liefde in voor matches uit de hele stad. Dus ook in Kanalaneiland en Transwijk. We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Big Brothers Big Sisters Utrecht (BBBSU) Vliegend Hertlaan 4c 3526 KT Utrecht

Kanaleneiland & Transwijk: groen, groener, groenst

19 mei 2023 – Op Kanaleneiland en in Transwijk zie je veel beton, asfalt en zwerfafval. Toch, als je goed kijkt, zie je ook groene en bloeiende tuinen, hoekjes en pleintjes. En het worden er steeds meer. Bewoners hebben elkaar gevonden in Whatsapp-groepen en één van die groepen heet Groene Vingers. Daar wordt vaak de kiem gelegd voor allerlei groene initiatieven. Er leven volop ideeën! Tekst Coen Mobach INFORMEER VIA DE GROENE VINGERS APP Kun je wel wat stekjes, plantjes, zaden, bollen, knollen, inspiratie gebruiken voor je tuin of heb je zelf van alles teveel? Er is een plantenmarkt voor inwoners. Van je eigen grote plant(en) kun je vaak makkelijk stekjes maken; vermeerderen heet dat. Doe er je buurman of buurvrouw een plezier mee. Zwerfafval op straat en in de bosjes is een grote ergernis? Groene en bloeiende planten zijn veel leuker om tussen te wonen en te spelen. Om dat samen te veranderen, kun je elke maand op pad om je eigen straat schoner te maken. Wat staat zonniger in de straat dan een mooi bloeiende zonnebloem? Zaai ook een zonnebloem bij jou thuis. En heb jij groene vingers, help dan mee bij mensen die een tuin hebben, maar die niet kunnen of willen onderhouden. Ook in Zuidwest hebben veel inwoners een collectieve tuin geadopteerd. Ga mee op avontuur langs deze geadopteerde perken, boomspiegels en geveltuinen. Misschien doe je nog inspiratie op. Meer weten? Doe mee in de Groene Vingers app en stuur een appje aan Coen Mobach via T 06-5886 8562. ANDERE INITIATIEVEN Jaarlijks wordt het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen georganiseerd. Daarmee kan iedereen een boomspiegel adopteren en/of een geveltuin beplanten. Doe ook mee en meld je aan bij de gemeente via T 14030. Utrecht Natuurlijk huist onder meer in Eilandsteede, de kinderboerderij en de Food4Goodtuin in Park Transwijk. Daar organiseren ze allerlei cursussen en workshops, zoals moestuinieren en compost maken, tuinieren op je balkon, leer onkruid kennen. Ook organiseren ze elke week een zotte zondag en een wilde woensdag. Zie www.utrechtnatuurlijk.nl Ondergrondse containers trekken veel zwerfafval aan en mensen plaatsen hun grofvuil of vuilnis naast de container als de bak vol zit. Om dit te voorkomen worden de containers mooier gemaakt met stikkers met kindertekeningen of containertuintjes. Vraag ernaar bij het wijkbureau via T 14030. The Pollinators delen elk voorjaar gratis zaad uit om meer (wilde) bloemen te kweken. Daar zijn niet alleen mensen maar ook bijen en andere dieren dol op! Bloemen zijn een voedselbank voor bijen en zonder bijen is er geen voedsel voor mensen en dieren. Kijk op www.thepollinators.org. De balans tussen te droog en te nat, te hard of te zout water is een probleem van ons allemaal. Heb je een tuin, dan is een waterton een goede bron om de planten in de zomer water te geven. Vraag ernaar bij je woningcorporatie. Elk jaar wordt de Boomfeestdag georganiseerd en worden door het hele land nieuwe bomen geplant. Bomen zijn van levensbelang voor de mens en de natuur. Vaak worden ook gratis bomen en struiken uitgedeeld om in je eigen tuin te planten. Zie www.boomfeestdag.nl. EIGEN INITIATIEF Heb je een volle berging of schuur en ben je toe aan een grote schoonmaak? Dan kan er een container in je straat gezet worden. Alle inwoners van de straat worden geïnformeerd en dan kan het puinruimen beginnen. Let op! De containers zijn niet voor chemisch afval of elektrische apparaten. Vraag ernaar bij je woningcorporatie. Tussen de flats liggen veel pleintjes en perkjes, vaak eigendom van de gemeente of van woningcoöperaties en dikwijls verwaarloosd. Ze trekken rotzooi aan, zijn niet uitnodigend en ‘s avonds vaak donker, met sociale onveiligheid en hangplekken tot gevolg. Je kunt de gemeente of woningcoöperatie vragen om de buitenruimte beter te onderhouden en afval op te ruimen. Of ‘adopteer’ zo’n plek en maak er zelf wat moois van. Grondeigenaren hebben vaak wel oren naar actieve omwonenden en zijn soms bereid tot (financiële) ondersteuning van zo’n plan. Als anderen zien dat er op het plein mensen actief zijn, nodigt dat soms uit tot recreatie en het inspireert ze misschien wel om mee te doen. Op een mooi en verzorgd pleintje zullen mensen minder snel afval achterlaten. Kijk eens op www.ivn.nl of doe mee in de Groene Vingers app! Stuur dan een appje aan Coen Mobach via T 06-5886 8562.

Kanaleneiland op zijn best – vier weken lang elke dag 600 voedselpakketten uitdelen!

19 mei 203 – In Hartje van Kanaleneiland, een pand van woningcorporatie Portaal, staan dozen met plastic bakjes, pakjes drinken, smeerkaasjes, gekookte eieren en kratten met brood, dadels, fruit en allerlei hapjes. Vrijwilligers uit de wijk, van de politie, het wijkbureau, maatschappelijke organisatie Dock en van Portaal druppelen binnen. Mokhtar geeft iedereen een duidelijke taak; bakjes neerleggen en vullen met dadels of brood snijden, soep scheppen, folie om de bakjes en alles in papieren tasje doen. In korte tijd worden er circa 600 voedselpakketten gemaakt terwijl wijkbewoners hun zelfgemaakte hapjes brengen. Dit alles gebeurt met Karim Enehachi als drijvende kracht. Tekst Esther Visser (Portaal) – beeld Theo Scholten Bijdragen aan goed samenleven Iemand komt een pan soep brengen van ongeveer vijftig liter, genoeg voor 250 mensen. Karim: “Tijdens corona deelde ik al voedselpakketten uit voordat de voedselbank dit deed. Via de app konden mensen een pakket aanvragen. Er waren veel meer mensen die eten nodig hebben, zoals ouderen of mensen die de taal niet goed spreken. Zij vragen geen hulp via een app. Dit was nog maar het topje van de ijsberg. Ik ging op zoek naar een locatie om voedselpakketten uit te delen en zag toen deze locatie van Portaal. Prachtig met twee grote ramen van waaruit we makkelijk het eten konden uitdelen.” Kick Engels, adviseur Leefomgeving bij Portaal: “Karim en El Bakey Aissaoui, al twaalf jaar sociaal makelaar bij Dock, kwamen eind 2021 bij mij omdat ze dit pand nieuw leven in wilden blazen. Vanuit de Portaal-gedachte ‘bijdragen aan goed samenleven’ wilde ik dit idee natuurlijk ondersteunen en zo is Hartje van Kanaleneiland Noord ontstaan. Zij betalen vanwege dit mooie initiatief een lage huurprijs en die financieren ze uit een initiatievenfonds van de gemeente.     Je gaat niet in de rij staan als je het niet nodig hebt ”Tijdens de Ramadan worden vanuit Hartje van Kanaleneiland Iftar maaltijden uitgedeeld. Karim: “Uit het hele land komen mensen eten of producten brengen, zelfs uit Almelo, Friesland of Den Haag.” Karim checkt bewust niet of iemand echt een voedselpakket nodig heeft. Hij werk dus niet met formulieren. “Geloof me, je gaat niet in de rij staan als je het niet nodig hebt. Moslim of niet, dat is totaal niet belangrijk. Zie je die rij daar? Helemaal tot aan de hoek.” Karim zit buiten op een bureaustoel en kent de meeste mensen; weet hoe groot het gezin is. Bewust houdt hij de ruimte voor het uitgiftepunt vrij zodat iedereen rustig zijn of haar pakket kan ophalen. “We kopen van donaties plastic bakjes, soepbakjes en papieren tasjes in. Iedereen krijgt dadels, een ei, fruit, brood en een pakje drinken. Een warm hapje en soep doen we er apart bij. Dat is voor iedereen anders en hangt af van wat er die middag allemaal wordt gebracht.” Wat hij doet is niet te betalen! El Bakey steunt Karim in zijn acties. “Ik ken veel vrijwilligers en een aantal daarvan is niet te vervangen, maar Karim staat in dit lijstje wel bovenaan. Hij is een duizendpoot en iemand die nooit opgeeft. Wat hij allemaal doet voor huurders is onbetaalbaar.“ Zo’n 600 pakketten per dag zijn door vrijwilligers ingepakt en uitgedeeld. Ook Portaal hielp vier weken lang mee. Een bijzondere en hartverwarmende actie, ontstaan door het initiatief van een bewoner en wat Portaal graag steunt. Er is inmiddels een enorm netwerk van vrijwilligers en sponsoren ontstaan en deze actie zal ook volgend jaar weer plaatsvinden.

Welkom bij Koffiemaatjes – hotspot met een missie!

19 mei 2023 – There’s always time for coffee! Met die tekst op de muur heet het april vorig jaar geopende Koffiemaatjes je welkom als bezoeker. De ontbijt-/koffie- en lunchbar, werkplek en vergaderlocatie aan de Amerikalaan (in Krachstation) is al behoorlijk populair in de buurt. Over het aantal bezoekers heeft Koffiemaatjes dan ook niet te klagen, vertelt bedrijfsleider Lotte van der Haar. Het horecaconcept zit doorgaans goed vol. “De een komt hier om te studeren of te werken, anderen komen langs met hun gezin en weer anderen om een spelletje te doen in onze gezellige huiskamer. Keuze genoeg. Wij zij een perfecte plek voor jong en oud en met een duidelijke buurtfunctie.” Dagbesteding in de vorm van werk Wat maakt Koffiemaatjes dan eigenlijk een bijzonder horecaconcept? Als onderdeel van RenQli, de zorginstelling die cultuursensitieve zorg aanbiedt en zich richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), biedt Koffiemaatjes een veilige werkplek voor cliënten van RenQli. Lotte: “Dagbesteding eigenlijk, maar in de vorm van werk. Ons horecateam wordt grotendeels gevormd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze maatjes hebben een licht verstandelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Via Renqli vinden ze bij ons dagbesteding. Zij zijn het die, samen met hun begeleiders en met het vaste horecapersoneel, in onze eigen keuken veel van onze specialiteiten zelf klaarmaken. Dat geeft ze een doel, een uitdaging en ook voldoening.” Buurtfunctie Ontbijt, gebak, broodjes, koffie, thee, salades, soepen, frisdranken, alcoholische drankjes en borrelhapjes. Het is allemaal te vinden op de uitgebreide menukaart van Koffiemaatjes. En inmiddels kan Koffiemaatjes rekenen op heel wat vaste bezoekers. Bewoners uit de buurt, maar ook werknemers van bedrijven uit de buurt. Een prima plek, waar op Kanaleneiland en directe omgeving duidelijk behoefte aan is. Lotte: “Zowel het lokale aspect als het sociaal-maatschappelijke concept wordt door veel mensen enorm gewaardeerd. En kwaliteit is natuurlijk ook wel gewoon een belangrijk onderdeel van wie we zijn. We kopen lokaal in en we bereiden veel zelf! Dat vinden wij zelf erg belangrijk en het geeft onze formule ook wat extra’s voor bezoekers.” Eigen regie en zelfredzaamheid “Inkopen doen we bijvoorbeeld bij de supermarkten hier verderop”, vult Durmus Can aan, initiatiefnemer en directeur van RenQli, die inmiddels is aangeschoven. “Onze maatjes, alles bij elkaar zo’n twinitig, maar wel parttime allemaal, gaan mee en worden daar altijd met bijzondere zorg geholpen. Speciaal voor onze cliënten hebben we samen met professionals een methodiek ontwikkeld waarin eigen regie en zelfredzaamheid centraal staan in een cultuursensitieve context. Daarmee biedt RenQli dagbesteding, ambulante begeleiding, behandeling, diagnostiek en 24-uurs zorg. Onder andere met Koffiemaatjes. Dagbesteding in de vorm van werk gaat soms gepaard met de uitdagingen die het werk met zich meebrengt. Niet altijd snel of helemaal vlekkeloos dus”, legt Durmus uit. Lotte: “Dat aansturen op zelfstandigheid vraagt af en toe best het nodige, maar het is ook enorm bevredigend als onze maatjes hun eigen mogelijkheden en talenten ontdekken!” Geen spijt Lotte woont samen met haar vriend in Transwijk, dus redelijk dicht bij haar werk. Ze heeft de wijk inmiddels positief leren kennen. Het was Durmus die gevraagd werd om hier met RenQli te starten en via hem stapte Lotte in als bedrijfsleider. Een stap waar ze tot nu toe geen spijt van heeft. Lotte: “We zijn van maandag tot en met vrijdag open en onderzoeken of we dat nog kunnen uitbreiden met de weekends. Buiten dat zijn we druk bezig naar een honderd procent biologisch aanbod en nog meer homemade producten. Ik nodig iedereen uit om eens op bezoek te komen en mee te genieten van wat wij te bieden hebben!” En daar sluiten wij ons graag bij aan… KOFFIEMAATJES Amerikalaan 207 – 3526 VD Utrecht info@koffiemaatjes.nl OPEN: Maandag t/m vrijdag van 10.00-18.00 uur

Project Samen in de wijk – Kinderen Kaleidoskoop dragen hun steentje bij!

19 mei 2023 – Op basisschool De Kaleidoskoop aan de Columbuslaan vinden wij het belangrijk om een steentje bij te dragen aan een fijne wijk. Daarom organiseren we nu voor het derde jaar het project levensbeschouwing, dit jaar met de naam Samen in de wijk. De basis ligt daarbij in de sociaal-emotionele methode De Vreedzame School. Daarnaast is er een belangrijke overeenkomst binnen alle (religieuze) levensbeschouwingen: zorgen voor elkaar. Leerlingen van De Kaleidoskoop krijgen in het kader van burgerschap les in overeenkomsten tussen verschillende levensbeschouwingen. Tekst: Rigoberta Mejia Sian – Beeld: De Kaleidoskoop WIJKBEWONERS HELPEN Tijdens dit project verbinden we ons als school aan een goed doel. Vorig jaar was dat het Rode Kruis. Dit jaar is het goede doel Hartje van Kanaleneiland. De Kaleidoskoop is in november in samenwerking met Hartje van Kanaleneiland en het Rode Kruis gestart met het uitdelen van ontbijttassen. Het project Samen in de wijk is een mooi vervolg van deze samenwerking. Het gebouw van Hartje van Kanaleneiland, aan de Marshalllaan, is een activiteitenruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, helpen en gezellig samenzijn. Karim Ennahachi is een betrokken vrijwilliger en beheerder van deze locatie. Hij heeft tijdens het project kennisgemaakt met onze leerlingen en verteld hoe vrijwilligers de wijkbewoners kunnen helpen. SCHONER EN MOOIER Van 10 tot 21 april hebben leerlingen daarom meegedaan aan verschillende activiteiten waarbij verbinding in de wijk centraal staat. Zij hebben zich gezamenlijk ingezet om onze wijk schoner en mooier te maken. Er is een schoonmaakactie geweest samen met Robert Camphuysen van Schone stad Utrecht. Kinderen uit groep 3 en 5 hebben in één middag maar liefst zeven zakken afval kunnen vullen! Kinderen van groep 4 hebben mooie tekeningen gemaakt, die als stickers op de vuilcontainers rondom de school worden geplakt. Zo zorgen we voor een schonere én vrolijk gekleurde wijk. BLADERDEEGHAPJES Ook andere groepen zijn bezig geweest om iets goeds te doen voor wijkbewoners. Daarbij hebben we als school contact kunnen leggen met verschillende organisaties in de wijk. Leerlingen van groep 6 hebben prentenboeken voorgelezen in verzorgingstehuis Vecht en IJssel in Transwijk. Samen met studenten van MBO Utrecht hebben leerlingen uit meerdere groepen bladerdeeghapjes gemaakt. Deze zijn daarna overhandigd aan Hartje van Kanaleneiland, om tijdens de Ramadanmaand bij de Iftarmaaltijden uitgedeeld te worden. MARKT Het project Samen in de wijk werd afgesloten met een markt op donderdag 11 mei van 13.30 tot 15.30. Daar verkochten leerlingen zelfgemaakte producten en waren er allerlei activiteiten zoals henna zetten om geld op te halen voor Hartje van Kanaleneiland. Mensen die graag een kleine bijdrage willen geven, kunnen onderstaande QR-code gebruiken, waarvoor dank!

Negatieve beeldvorming over Kanaleneiland kwetst trotse bewoners!

29 maart 2023 – Een artikel in AD/UN inzake aanhoudende klachten over verkeersoverlast, drugscriminaliteit en straatintimidatie van bewoners aan de Marco Pololaan en omgeving zorgde voor een stroom van verontwaardigde reacties in de WhatsApp groep ‘Samen Kanaleneiland’. Vooral het zich telkens herhalende negatieve beeld over de buurt kwetst veel bewoners. ‘Kanaleneiland is niet heilig’, stelt een van de bewoners, ‘maar waar wij mee zitten is dat Kanaleneiland (wij dus!) steeds negatief in het nieuws komt!’ ‘Bewoners zijn intimiderende ‘drugsprinsen’ in dure auto’s spuugzat: ‘Vrouwen durven niet via voordeur’ Dat was de kop boven een artikel op AD/UN afgelopen 28 maart. Volgens het artikel drijft het bewoners tot wanhoop dat ‘een grote groep jongens en mannen tot midden in de nacht in dure auto’s door de woonwijk scheuren’ Vrouwen zouden moeten omlopen omdat ze er niet langs durven en ‘drugsprinsen’ die kinderen ronselen. ‘Wat bewoners van de Marco Pololaan in Utrecht betreft moet het na jaren klagen bij gemeente en politie nu écht afgelopen zijn. ,,Ik woon hier niet meer met plezier”, verklaart een bewoner in het betreffende artikel. Het artikel zorgde voor een stroom van verontwaardigde reacties binnen één van de belangrijkste WhatsApp groepen in de wijk. ‘Geen fijne reclame’ en ‘Ik als vrouw zijnde herken me hier totaal niet in. Kom daar dagelijks langs, nooit ergens last van gehad’ en ‘Ben wel benieuwd wie ze geïnterviewd hebben aangezien ik er om de hoek woon en niemand ken die dit zo ervaart…’. Toch waren er ook bewoners die de in het artikel geschetste situatie niet ontkenden en voor een betere aanpak pleitten. De reacties gingen echter voornamelijk over het feit dat Kanaleneiland altijd zo negatief wordt neergezet in nieuwsberichten. ‘Wij komen in het nieuws op een manier dat buitenstaanders gaan denken dat vrouwen hier niet op straat durven lopen, dat drugsdealers de straten overnemen en dat de buurt erg onveilig is’ reageerde een bewoner. Wat minder vaak in het nieuws lijkt te komen is dat vergelijkbare situaties zich ook elders in de stad voordoen. Uit één van de reacties van bewoners bleek dat de aanleiding voor het artikel mogelijk gezocht moet worden in de (openbare!) raadsvragen die zijn gesteld over overlast en intimidatie aan de Marco Pololaan. Het vermoeden werd geuit dat die raadsvragen zijn omgezet in een artikel. Op zoek naar die betreffende raadsvragen via de gemeentelijke website kwamen wij op internet een nieuwsbericht van 19 januari 20922 tegen op/in zowel AD/UN als het regionale dagblad De Gelderlander. ‘Lachgas, vernielingen en intimidatie: steeds vaker veroorzaken jongeren overlast rond de winkels achter de Marco Pololaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Daarom heeft de gemeente Utrecht besloten tot cameratoezicht in de daarop uitkomende Jan Cornelisz. Maylaan. Eerst waren de camera’s geplaatst in de Adenauerlaan.’ Helemaal nieuw lijken de signalen dus niet. Ook uit een eerder interview met wijkagenten op/in De Zuidwester bleek dat zij Kanaleneiland én Transwijk als pittige wijk zien. Zij wijzen echter ook op alle positieve ontwikkelingen. De betreffende raadsvragen van 23 maart vonden wij op utrecht.nl, ingediend door VVD, Volt en CDA. Daaruit  blijkt dat de VvE en bewoners van de flat aan de Marco Pololaan, Vasco Da Gamalaan en Columbuslaan al langere tijd in gesprek zijn met de gemeente en politie om de situatie rond het flatgebouw te verbeteren en de leefbaarheid te vergroten. De overlast en hinder wordt voornamelijk veroorzaakt door hangjongeren en volwassen mannen. Het gaat dan om fout geparkeerde auto’s, gevaarlijk rijgedrag, drugsgebruik, drugshandel en straatafval, geluidsoverlast en intimidatie van voorbijgangers. Gezien de dure auto’s van veel betrokken overlastgevers is ook de vraag gesteld of er sprake kan zijn van zogenaamde ‘drugsprinsen’, zoals in de kop van het AD/UN artikel. Vele meldingen bij de gemeente en politie en overleg met het Wijkbureau hebbe, volgens de raadsvragen, nog niet tot verbetering geleid. Informeren bij het Wijkbureau en de wijkagenten leek ons op dit moment niet heel zinvol, gezien de raadsvragen. Maar wij kwamen wel een onderzoeksrapport van Bureau Broekhuizen tegen met de titel ‘Drugscriminaliteit Utrecht 2021 – Een geïntegreerd beeld van de gemeente Utrecht en politie Midden-Nederland.’ Daarin staat letterlijk ‘drugscriminaliteit’ vindt overal in Utrecht plaats’, maar er wordt ook wel een aantal gebieden, wijken, buurten vermeldt waar de overlast relatief groot is. Dat zijn Overvecht, Zuidwest (met name Kanaleneiland), Zuid (Hoograven en Lunetten), Vleuten-De Meern, Noordwest en West (met name Lombok). Volgens het rapport was het aantal verdachten van drugsmisdrijven in 2020 het hoogst in de wijk Zuid en Zuidwest volgt op de zesde plek. Het rapport geeft daarmee een genuanceerd beeld van drugscriminaliteit in Utrecht, maar dat doet aan de klachten van bewoners op Kanaleneiland natuurlijk niets af. Door VVD, Volt en CDA wordt aan het college gevraagd of men het ermee eens is dat de situatie onwenselijk is en dat daar zo snel mogelijk verandering in moet komen. Ook wordt gevraagd wat er concreet met de meldingen van bewoners (is) gebeurd en op welke manier ze (in samenwerking met de politie) worden opgepakt. Verder wordt melding gemaakt van plannen voor de herinrichting van de Vasco Da Gamalaan en omgeving in 2025 en de verwachting dat die herinrichting een positief effect zal hebben op de verkeersveiligheid. Maar ja, dat is slechts een heel klein deel van de overlast waar bewoners al langer over klagen. En 2025 is pas over twee jaar… Wie meer wil weten over die plannen, zie hier op de website van de gemeente! Wie meer wil weten over de (verstevigde!) aanpak van harddrugs en drugscriminaliteit vindt daarover hier meer informatie.

Vragen? Stel ze gerust! Maandelijks spreekuur van start bij Hart van Noord

9 maart 2023 – Bij Hart van Noord (ingang aan de Geallieerdenlaan) vond woensdag 8 maart de officiële aftrap plaats van een nieuw maandelijkse spreekuur waar bewoners terecht kunnen met vragen over hun financiën en beschikbare financiële regelingen. Onder aanwezigheid van wijkwethouder Dennis de Vries en diverse organisaties konden de aanwezigen kennis maken met het brede aanbod. Vanaf nu is er iedere eerste dinsdag van de maand een spreekuur! Oktober vorig jaar organiseerde welzijnsorganisatie DOCK een goed bezochte Wijkproeverij bij buurtcentrum Hart van Noord. DOCK wil graag dat wijkbewoners weten wat bewonersgroepen, zzp’ers en andere organisaties en instellingen in de wijk voor hen kunnen betekenen op het gebied van dienstverlening, informatie en activiteiten. De Wijkproeverij was dan ook bedoeld om met partners uit de wijk een programma en informatiemarkt aan te bieden waar organisaties en bewonersgroepen zich kunnen presenteren. Van de succesvolle bijeenkomst deden wij destijds verslag met een artikel in/op De Zuidwester. Een tweede succesvolle bijeenkomst over tegemoetkomingen volgde en over een vergelijkbaar initiatief bij Vecht en IJssel/Parc Transwijk wordt momenteel nagedacht. Uit de tweede Wijkproeverij kwam het initiatief voort voor een maandelijks spreekuur van gezamenlijke organisaties, zoals de gemeente over de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO), De Geldzaak (een initiatief van U Centraal voor vragen over bijvoorbeeld rondkomen, een uitkering aanvragen, belastingtoeslagen berekenen of (be)sparen), het Buurtteam (voor iedereen met een ondersteuningsvraag bij uiteenlopende onderwerpen), Loket 1 (een initiatief van het Business & Administration College, onderdeel van ROC Midden Nederland, en in samenwerking met Academie van de Stad, voor hulp bij administratieve en juridische vragen), de Ambassadeur van het NIZU voor vragen omtrent Informele Zorg, Al Amal als onafhankelijke organisatie die de participatie van bewoners met een migratieachtergrond wil bevorderen, U-Centraal voor inwoners van Utrecht met informatie of ondersteuning, Sport Utrecht en natuurlijk DOCK zelf als welzijnsorganisatie en organiserende partij. De start afgelopen 8 maart stond tevens in het teken van vragen en informatie over het ‘energie doolhof’, voor velen een woud aan regelingen en daardoor onduidelijk! Tot slot maakte Marry Mos van de Armoedecoalitie, die dit initiatief ondersteund, het belang duidelijk van structurele oplossingen voor mensen die in armoede leven. Het Spreekuur is elke eerste dinsdag van de maand tussen 10:30 uur en 12:00 uur bij Hart van Noord onder het genot van koffie/thee en de mogelijkheid van een warme lunch.

Afval opruimen, ja gezellig!

8 maart 2023 – Gezelligheid is niet de eerste associatie als je denkt aan zwerfafval. Toch blijkt het heel goed samen te gaan. Al sinds 2021 ruimt een groep buurtbewoners elke eerste weekend van de maand zwerfafval op in Kanaleneiland Noord. Gehuld in gele hesjes voor de veiligheid en herkenbaarheid en uitgerust met handschoenen en een afvalgrijper gaan we na het welkomstwoord van Karim of Kristina op pad om onze buurt te ontdoen van vuil. Gemiddeld hebben we per persoon twee vuilniszakken vol na onze twee uurtjes afvalruimen. Tekst en beeld: Edward Neuteboom Nuttig én gezellig De eerste twee keer opruimen dit jaar waren pittig. In januari lag er veel door de regen verzadigde en loodzware vuurwerktroep (ongelooflijk dat mensen geen vijf minuten tijd nemen om de zooi op nieuwjaarsdag weer op te ruimen) en in februari staakten de vuilnisophalers, dus woei er extra veel los vuil door de straten. Maar de voldoening over het zichtbare resultaat is dan ook extra groot. Dat het opruimen nuttig is hoeft niet uitgelegd te worden. Vuil trekt vuil aan en ratten zijn dol op rondslingerende troep. Maar waarom is het ook gezellig? Ten eerste is het gezellig, omdat je het niet alleen doet. We doen het samen als buurt, in totaal zijn zo’n dertig buurtgenoten actief in deze groep en in een wisselende samenstelling gaan we gemiddeld met zo’n vijftien personen op pad. Door samen op te trekken, leren we elkaar als buurtgenoten kennen. Ten tweede, omdat we buiten lopen, ontmoeten we weer andere buurtgenoten waar we mee in gesprek raken. Sommigen geven een compliment, anderen denken dat we een taakstraf hebben en weer anderen worden geïnspireerd om ook iets bij te dragen aan een mooiere en schonere wijk. Ten derde, omdat we na twee uur vuilnis verzamelen samen gaan lunchen in het ‘Hartje van Noord’ aan de Marshallaan. Met heerlijk belegde broodjes, fruit, Marokkaanse thee en koffie praten we na over onze belevenissen en allerlei andere onderwerpen die ons bezighouden. Het is erg leuk om op deze manier het nuttige met het aangename te verenigen en buurtgenoten te leren kennen, die je anders nooit zou ontmoeten, omdat ze niet in je sociale kring zitten. Wat verenigt ons? Allemaal hebben we hart voor onze wijk en hebben we er iets voor over om onze wijk mooier te maken. We doen mee in allerlei initiatieven, praten met wethouders en ambtenaren en steken ook zelf de handen uit de mouwen. Natuurlijk is het soms frustrerend, het is dweilen met de kraan open, want na het opruimen ligt er de volgende dag weer troep, de meldingen bij de gemeente worden niet altijd opgepakt en ook ons geregelde overleg met de gemeente over afval leidt nog niet tot veel verbetering. Toch zien we vooruitgang, de groep wordt steeds een beetje groter, ook kinderen dragen hun steentje bij en langzaam maar zeker zien we een gedragsverandering ontstaan. Ook de snackende jongeren gooien vaker hun afval in de prullenbak in plaats van op de grond; voorbeeldgedrag helpt. Als nu ook de gemeente eens serieus werk maakt van het afval, echt luistert naar de bewoners en er een betere samenwerking komt tussen de verschillende afdelingen, initiatieven en belanghebbenden, dan is een schone wijk geen illusie meer. Wie ook wil bijdragen, kan zich opgeven bij Karim Ennahachi via 06-3933 0074.  

JONG in de wijk

6 maart 2023 – Nina van den Hurk López volgt momenteel de minor Fotojournalistiek en Beeldredactie bij de Hogeschool Utrecht. Zij woont zelf in Transwijk en heeft op straat enkele jongeren geportretteerd. SEBASTIAAN KOPPEN (26) – “Wat ik super vind aan Transwijk is de balans tussen rust en gezellige drukte. Over het algemeen is het een rustig gedeelte van Utrecht. In de zomer is het een stuk gezelliger, door festivals in Park Transwijk. Zo wordt er elk jaar het Bevrijdingsfestival georganiseerd en daar is jong en oud aanwezig.” LOTTE ROORDA (23) – “Ik woon sinds oktober in Transwijk, maar het voelt nu al echt als thuis. De wijk is heel gemoedelijk en tussen het thuiswerken door maak ik altijd een kleine wandeling. Ik heb ook al een aantal restaurantjes getest, zo is restaurant Het Goudhaantje één van mijn favorieten.” VINCENT SCHOLMAN (24) – “Een leuke plek om met je vrienden of familie heen te gaan op een zomerse avond is Brewpub De Kromme Haring. Ze maken hun eigen bier en die is heerlijk! Daarnaast is er soms ook live muziek en kan je er ook lekker eten.” JOEP OOMS (25) – “Transwijk ligt op tien minuutjes fietsen van de stad af, lekker centraal! Zelf vind ik het altijd heerlijk om hard te lopen, dan maak ik een rondje Park Transwijk en ga ik vervolgens langs alle woonbootjes weer terug Transwijk in.”

Vecht en IJssel als ‘het hart in de wijk’!

1 maart 2023 – Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven, zoals je dat wilt en gewend bent. Dat is wat dienstverlener in wonen, zorg en welzijn voor ouderen Vecht en IJssel haar cliënten graag wil bieden, wat hun zorgvraag ook is. Dat geldt ook voor hen die in de wijk rondom de locaties van de zorgaanbieder wonen. Ook in en rond haar woonzorgcentra Parc Transwijk biedt Vecht en IJssel verschillende woonvormen, zorg en activiteiten. Wij spraken daarover met welzijnscoördinator Mikkie Schmitz. Tekst: Maurice Hengeveld VERWENSUPER Woonzorgcentrum Parc Transwijk (bij velen beter bekend als Hof van Transwijk, het adres), één van de vier locaties van Vecht en IJssel, is sinds 2012 gevestigd in het moderne wooncomplex aan de rand van het stadspark. Je vindt er appartementen voor Verzorgd Wonen, huiskamers voor Beschermd Wonen voor ouderen met een psychiatrische achtergrond en ook ‘gewone’ huurwoningen van woningcorporatie Bo-Ex. Vecht en IJssel kan deze huurders eventueel ook zorg bieden. Parc Transwijk heeft verschillende voorzieningen, zoals een restaurant, centraal gelegen tussen de twee woontorens, een ‘Verwensuper’ voor dagelijkse kleine boodschappen, een bibliotheek, een fysiotherapiepraktijk, pedicure en kapsalon en het Servicepunt van Vecht en IJssel. In en rond Parc Transwijk worden het hele jaar door activiteiten georganiseerd waaraan bewoners, hun gasten en ook wijkbewoners kunnen deelnemen. Er zijn veel clubjes en muzikale, creatieve of culturele activiteiten en uitstapjes. Vecht en IJssel wil graag ‘het hart in de wijk’ zijn en met haar voorzieningen en activiteiten ouderen uit de wijk bereiken en verbinding zoeken en maken met andere generaties. Zo wil men graag de drempel verlagen voor mensen om naar de locaties te komen en bijvoorbeeld deel te nemen aan activiteiten of voor een gezellige ontmoeting. Dat help om vereenzaming onder ouderen te voorkomen. Ook veel vrijwilligere medewerkers komen uit de wijk rondom de locatie. Mikkie Schmitz, welzijnscoördinator bij Vecht en IJssel en tevens als vrijwilliger actief, organiseert veel activiteiten en acties bij Parc Transwijk en in de wijk. PANTOFFELAFSTAND Mikkie wordt door velen gezien als het gezicht van Parc Transwijk en is altijd druk in de weer. “Met het Nationaal Ouderenfonds ben ik ooit begonnen met het ’10-Stratenplan’ in Transwijk en op Kanaleneiland” vertelt ze. “Daarbij werd eenzaamheid op straatniveau aangepakt met de inzet van vrijwillige coördinatoren. In iedere straat één. Inmiddels zijn daar 160 straten bij betrokken. Het bezorgen van maaltijden is onderdeel van dat plan en inmiddels zeer succesvol. Wij merken dat ouderen uit de wijk hun activiteiten graag op ‘pantoffelafstand’ hebben, zoals wij dat noemen. Dicht bij huis dus. De drukke Beneluxlaan wordt daarbij door velen wel als een barrière gezien. Daarom gaat hier de Buurtkamer van start waarmee we voor veel mensen een ontmoetingsplek bieden in de eigen buurt.” VERBINDING TUSSEN BEWONERS EN DE BUURT Terwijl Mikkie enthousiast vertelt over alle activiteiten bij Parc Transwijk en in de buurt (van betrokkenheid bij het Bevrijdingsfestival en de NLdoet dag van het Oranje Fonds tot koffietafels en de buurtbarbecue, te veel om hier allemaal te vermelden) wordt het langzaamaan wat drukker in het restaurant. Aan één tafel schuiven wat dames gezellig bij elkaar en een buurtbewoner komt voorbijlopen om te biljarten. “Er is hier een biljartclub voor en met wijkbewoners”, licht Mikkie toe, “en we hebben ook een visclub waarvan de leden hier zonder vergunning mogen vissen. Zo bieden wij activiteiten voor veel bewoners en vinden wij daarbij de verbinding tussen bewoners en de buurt heel belangrijk. Ik werk graag met mensen en zorg graag voor verbinding, maar alleen zou me dat niet lukken. Iedereen die hier als vrijwilliger aan bijdraagt maakt dat mede mogelijk en daar ben ik best heel trots op!” Over haar eigen rol blijft ze bescheiden, maar als aanjager en organisator speelt Mikkie zonder twijfel een belangrijke rol in de wijk. Dat mag wat ons betreft ook wel eens gezegd worden! Wilt u zelf ook eens kennismaken met de leuke activiteiten en de bewoners van Parc Transwijk? Loop gerust eens binnen!

Belangrijker dan je denkt! Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen

1 maart 2023 – Op woensdag 15 maart is het weer zover: dan zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten én verkiezingen voor de Waterschappen. Hoewel je er misschien niet altijd bewust van bent, spelen zowel de provincie als de waterschappen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Wat doen de provincie Utrecht en het waterschap De Stichtse Rijnlanden nou eigenlijk voor haar bewoners, en specifiek voor de inwoner van Zuidwest Utrecht? Tekst: Nicole Nibbering De Provinciale Staten zorgen er bijvoorbeeld voor dat Utrecht een goede leefomgeving is voor haar bewoners en de natuur, en de waterschappen dragen daar ook aan bij door te zorgen voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten. Dat zijn nog vrij grote en algemene onderwerpen, terwijl er natuurlijk wel belangrijke beslissingen worden genomen door politici die wij mogen kiezen, met besluiten die ons dagelijks raken Een mooi voorbeeld van provinciaal beleid dat ons als inwoners direct raakt, is het geldpotje dat beschikbaar is gemaakt voor het isoleren van woningen van bewoners met een laag inkomen. Op Kanaleneiland Zuid is daar gebruik van gemaakt en worden sinds december 2022 huizen geïsoleerd. Hierdoor besparen bewoners energie, wordt er minder CO2 uitgestoten én gaat de energierekening omlaag (of in ieder geval wat minder hard omhoog…). Daarnaast gaat de provincie ook over de bereikbaarheid tussen en binnen alle regio’s. Zo zijn de tram die rijdt door Zuidwest Utrecht en de vele fietspaden mooie voorbeelden van projecten waarbij de provincie het voor het zeggen heeft. Het waterschap De Stichtse Rijnlanden zorgt er onder andere voor dat we goed met het water kunnen omgaan in onze omgeving. Een project dat nu loopt, is het baggeren van het water in Oog in Al – Kanaleneiland, Lombok-rivier Hoograven en Lunetten. Hierdoor zorgt het waterschap voor een goede afvoer en aanvoer van water. Want als er bijvoorbeeld flink veel regen valt, dan kan dat regenwater minder goed weg als er op de rivierbodem een dikke laag bagger ligt. Bovendien kunnen dieren en planten niet goed in het water overleven als er niet gebaggerd wordt; het is een van de belangrijkste taken van het waterschap! LAAT JE STEM HOREN! Binnenkort hebben we dus de kans om onze stem te laten horen, onder andere over de hierboven vermelde onderwerpen. Als je nog niet weet wat je wilt stemmen, gebruik een van de stemhulpen, zoals het Kieskompas of de Stemwijzer. Wil je meer weten over de provincie, het waterschap of de getrapte verkiezingen voor de Eerste Kamer, kijk dan op www.prodemos.nl. AGENDA Op 4 maart 2023 organiseert De Stichtse Rijnlanden tussen 11.00 uur en 16.00 uur een open dag voor bewoners (Poldermolen 2 in Houten). Houd de website en socials in de gaten voor meer informatie. Op dinsdag 7 maart 2023 organiseren de natuur- en milieuorganisaties om 19.15 uur (inloop 19.00 uur) een Groen Verkiezingsdebat in Kanaal30 aan de Kanaalweg in Zuidwest, met lijsttrekkers van de provinciale politieke partijen.

Stadsmaker Digitale Veiligheid Attila

1 maart 2023 – Steeds meer mensen worden slachtoffer van digitale oplichting. Daarom zijn er in Utrecht stadsmakers digitale veiligheid actief. Zij helpen hun buurtgenoten weerbaar te zijn tegen cybercriminaliteit. Deze editie is Attila (12) aan het woord, hij is de jongste stadsmaker digitale veiligheid van Utrecht en is hij de nummer twee Cyber Agent van Nederland. Hij geeft onder andere gastlessen op basisscholen en bibliotheken, werkt samen met de Utrechtse politie en speelt mee in diverse filmpjes van Hackshield, de gemeente en SchoolTV. Vorig jaar mocht Attila voor zijn inzet het Utrechts Jeugdlintje van wethouder Eelco Eerenberg in ontvangst nemen. JUNIOR CYBER AGENT “Een paar jaar geleden ben ik jr Cyber Agent geworden van Hackshield. Hackshield is een gratis online game om kinderen digitaal weerbaar te maken. Door middel van levels over onder andere data, veiligheid, darkweb, digitaal geld en geldezels heb ik een hoop geleerd. De kennis deel ik in mijn omgeving. Tijdens een event won ik het boek ‘What the H@ck’ van Maria Genova (ook te leen bij de bibliotheek!), een leuk en spannend boek. Ik heb toen een spreekbeurt op de basisschool gehouden, daarna gastlessen gegeven en samen met de bibliotheek ook kinderen wegwijs gemaakt met Hackshield en onder andere over geldezels uitgelegd. Ik ben door de burgemeester gehuldigd tot junior Cyber Agent van Utrecht en heb ook de training ‘Stadsmaker digitale veiligheid’ gedaan.” GELDEZELS “Geldezels, of Money Mules, zijn mensen, vaak jongeren, die hun bankrekening laten misbruiken door criminelen. Bij ons in de wijk wonen ook geldezels maar ook enkele criminelen die geldezels overhalen. De criminelen halen de geldezels vaak over via social media, maar ook via whatsapp of op schoolpleinen. De jongeren wordt beloofd snel geld te kunnen verdienen. Bijvoorbeeld honderd euro verdienen door even hun bankpas uit te lenen. De crimineel stort dan duizend euro op de rekening en haalt er 900 euro af Het is niet onschulding. De crimineel zet crimineel geld op de rekening en haalt het er weer vanaf. Dit heet witwassen. Banken en politie hebben nu de gegevens van de geldezel die nu strafbaar is en de crimineel gaat vrijuit.” BELANGRIJKE TIPS? “Ik zou ouders aanraden om te kijken naar waar hun kinderen online mee bezig zijn. Speel samen Hackshield en praat erover. Voor ouders is er Hackshield voor volwassenen. Ook wil ik aanraden om nooit je bankpas of pincode aan iemand te geven, ook niet aan een bekende. Trap niet in de beloftes om snel geld te verdienen. Het klinkt aantrekkelijk, maar is te mooi om waar te zijn.” HACKSHIELD Hackshield is een gratis online spel voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar om hen bewust te maken van de gevaren van cybercriminaliteit. Zij worden opgeleid als ‘Cyber Agents’ die op hun beurt mensen in hun omgeving bewust maken en helpen. Ga naar https://nl.joinhackshield. com/nl/gemeente/Utrecht voor meer informatie en om samen met Hackshield onze gemeente veiliger maken. Hackshield voor volwassen Jr Cyber Agents roepen volwassenen op om ook de uitdaging aan te gaan via HackShield voor volwassenen. In een online leeromgeving worden ze door opdrachten en korte filmpjes van ervaringsdeskundigen in eenvoudige taal op weg geholpen in de digitale wereld. Ga naar https://hackshielduniversity.herocenter.com/ en doe mee. STADSMAKERS DIGITALE VEILIGHEID Wil je meer weten over de stadsmakers digitale veiligheid, of zelf stadsmaker worden? Kijk op www.utrecht.nl/samenveilig of neem contact op via: digitaleveiligheid@utrecht.nl.

Hulp bij energiebesparing voor en door bewoners van Kanaleneiland

1 maart 2023 – De vraag blijft hoe je bewoners betrekt bij onderwerpen die de hele wijk aangaan zoals verduurzaming. Amina is al jaren de spil in buurtacties zoals het opruimen van straatvuil. “Drie jaar geleden kreeg ik meer energie voor de energietransitie, vooral door Debberah Ten Velthuis en Nathan Rozema van Labyrinth,” vertelt Amina. Ze begeleidt ook moeders en vaders in Kanaleneiland. Opleidingsinstituut Stichting Technotrend zag kans om zo samen met Amina bewoners te bereiken. “Als we goed begrijpen wat een schone omgeving betekent voor de gezondheid, gaan we meer letten op bijvoorbeeld afval of energiegebruik. We hebben er allemaal mee te maken en kunnen van invloed zijn,” vertelt Amina. “We hebben er allemaal mee te maken en kunnen van invloed zijn” In november startte Amina met Rianne en Jenny Senhorst van Milieucentrum Utrecht met het programma over energie, groen en afval. In januari was de eerste les over energiebesparing. Met een spel leerden de moeders en vaders begrippen kennen en hoe de energierekening in elkaar steekt. Ze krijgen eerst les en geven dan zelf de lessen aan buurtgenoten. Amina: “De deelnemers zijn actieve wijkbewoners. Zij vinden het belangrijk om van betekenis te zijn en kunnen niet wachten tot zij hun medebewoners kunnen gaan trainen.” ENERGIEKLUSSERS IN ACTIE “Energie-U wil helpen met verduurzamen, zoals met de klusopleiding. Buurtbewoners worden opgeleid tot Energieklussers en kunnen elkaar helpen,” aldus Rianne. Klussers krijgen gereedschap, materialen en flyers met energie bespaartips. Rianne: “RondomDom heeft hiervoor isoleermateriaal gedoneerd.” Vervolgens gaan ze met z’n tweeën op pad met de Energiebox vol met energiebesparende producten. Naast het installeren van LED-lampen, brievenbusborstels, radiatorfolie en waterbesparende douchekop, gaan Energieklussers met de bewoner in gesprek over energieverbruik en energierekening. Ze kunnen zelfs energielekken opsporen “Buurtbewoners worden opgeleid tot Energieklussers en kunnen elkaar helpen” In Overvecht hebben dertig vrijwillige Energieklussers gezinnen geholpen die bij de Voedselbank komen. Zij waren al Energieambassadeur bij Energie-U, of kwamen van wijkorganisatie De Klopvaart of de katholieke kerk. Rianne: “Voor Kanaleneiland zijn we op zoek naar klussers en bewoners die een klusser op bezoek willen. Ook kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als Energieklusser aan het werk en verder groeien met uitzicht op een baan.” Eind februari start de nieuwe ronde van de klusopleiding en worden nieuwe Energieklussers opgeleid. “Als Energieklusser aan het werk en verder groeien met uitzicht op een baan?” MEER INFORMATIE Wil je Energieklusser worden of wil je er eentje op bezoek? Of wil je meer informatie over IRIS? Neem dan contact op met Rianne Bakker: rianne@energie-u.nl, 06-4600 1684 of kijk op www.iris-utrecht.nl.

Informatiemarkt Armoedecoalitie bij Globe College

  22 februari 2023 – Op donderdag 9 maart organiseert de Armoedecoalitie Utrecht samen met partners een informatiemarkt voor ouders van jeugd. Het vindt plaats in het Globe College aan de Bontekoelaan op Kanaleneiland-Zuid. Op de markt wordt informatie gedeeld over gratis huiswerkbegeleiding, gratis sport en schoolspullen, U-Pas, hulp bij geldzorgen en maatjes/mentor projecten.

De Buurtcamping Park Transwijk zoekt versterking!

27 januari 2023 – Houd jij van organiseren, mensen samenbrengen en kamperen? Heb je zin in een nieuwe uitdaging waarbij je je buren beter leert kennen? Meld je dan aan als campingbeheerder!  We zijn op zoek naar enthousiaste bewoners die als campingbeheerders hun kwaliteiten willen inzetten om De Buurtcamping Park Transwijk 2023 mogelijk te maken. In een team werk je samen toe naar een weekend vol cultuur, sport, muziek, ontmoeting en natuurlijk kamperen! Samenwerken! Als campingbeheerder sta je midden in het Buurtcamping netwerk. We zoeken mensen die zelfstandig en flexibel kunnen werken. Binnen het team van minimaal drie beheerders maken jullie een plan en verdelen jullie de taken op basis van kwaliteiten en interesses. Hierbij worden jullie ondersteund door het regionale team. Sluit je aan bij het Buurtcamping netwerk en samen ga je de wijk in om nieuwe connecties te leggen met bewoners, ondernemers en andere professionals uit jouw buurt. Je hebt alle ruimte om datgene te doen waar je goed in bent, maar ook juist om iets nieuws te leren en je eigen te maken. Voor de campingbeheerders is er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. Kennismaking We trappen af in februari 2023 en werken samen toe naar De Buurtcamping op 7  t/m 9 juli 2023. Je mag rekening houden met ongeveer 4 uur per week in de periode van januari t/m april. Daarna zullen de uren oplopen tot zo’n 8 uur per week, afhankelijk van je planning en de grootte van je team. Neem contact op met regiobeheerder Flip: flip@debuurtcamping.nl voor aanmelding en vragen of kijk voor meer informatie en de uitgebreide vacature op onze website: https://debuurtcamping.nl/stad/utrecht/. Meer weten? Er was al een informatieavonden op 19 januari en op woensdag 1 februari is er nog één (https://fb.me/e/42WjY4PBs).  

Ik zie, ik zie… Rietveldwoningen in Transwijk

3 januari 2023 – Begin jaren zestig ontwierp de bekende Utrechtse architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld een groot aantal woningen in Transwijk-Noord. Gezinswoningen, flatwoningen en twee praktijkwoningen aan de Struyckenlaan, de Van Eysingalaan, de Van Vollenhovenlaan, de Koningin Wilhelminalaan, de Louterlaan en de Asserlaan. Je kijkt toch net iets anders naar de woningen als je weet dat Rietveld ze heeft ontworpen. We spraken Pim Meijneke, bewoner sinds 1981. Gerrit Rietveld Hij was lid van de Nederlandse kunstbeweging De Stijl en is de stad Utrecht altijd trouw gebleven. Gerrit Rietveld werd er op 24 juni 1888 geboren en werkte er zijn hele leven totdat hij stierf op 26 juni 1964. Hij was architect en ontwierp en maakte meubels. Zijn vader was meubelmaker en in diens werkplaats leerde Gerrit vanaf zijn twaalfde het vak. Als architect vielen zijn ontwerpen onder het ‘Nieuwe Bouwen’, gekenmerkt door veel licht, lucht en ruimte. Zo ook het bekende Rietveld Schröderhuis in Utrecht Oost. Hij verwierf, ook buiten Nederland, grote bekendheid met veel van zijn ontwerpen, maar dat hij een groot aantal woningen in Transwijk heeft ontworpen, is niet bij iedereen bekend! Voor deze seriematig gebouwde woningen gebruikte hij gekleurd geglazuurde baksteen en draadglas. De flatwoningen werden destijds in de brochure van Wildschut’s Bouwbedijf N.V. aangeprezen als superflats en ‘een van de schoonste scheppingen in dit genre, van een onze allergrootste bouwmeesters, de architect en kunstenaar G. Rietveld’. En voor die tijd waren de flats ook rijkelijk voorzien van zaken als een zonneterras, een huistelefoon, boodschappenlift, fluorescerende schakelaars en transportabele separatiewanden. Het nieuwe bouwen Rietveld ontwikkelde vanaf de jaren twintig langzaam een voorliefde voor volkswoningbouw. Om woningen zonder kwaliteitsvermindering toch goedkoper te maken, vond hij dat ze kleiner en eenvoudiger moe(s)ten zijn. Zijn zoektocht resulteerde in 1928 in een ontwerp voor het ‘Kernhuis’, waarbij de ‘verkeersruimte’ (zoals gang, portaal of overloop) tot een minimum was beperkt, zodat de leefruimte groter kon worden. Praktisch uitvoerbaar bleek zijn ontwerp destijds niet, maar in zijn latere ontwerpen kwamen wel principes uit zijn eerdere plannen terug. Dat geldt ook voor de woningen die Rietveld in Transwijk ontwierp. Anno 2022 zijn die woningen echter niet altijd meer herkenbaar als ontwerp van Rietveld en is een aantal woningen inmiddels voorzien van een extra verdieping. Daardoor is het aanzien van zowel de woningen, sommige straten en daarmee ook de markante wijkopzet inmiddels toch wat anders dan wat Rietveld ooit voor ogen had Het ontwerp van de woningen in Transwijk komt overeen met de sociale huurwoningen die Rietveld ontwierp aan de Jan van Hoofstraat, de Van Goghstraat en de Erasmusweg in Bodegraven-Reeuwijk, waar met de betreffende woningen niets mag gebeuren zonder advies van de gemeentelijke erfgoedcommissie. Pim Meijneke en zijn vrouw Annemieke wonen sinds 1981 in een Rietveld woning aan de Van Eysingalaan en Pim vertelde ons graag wat over de woningen en de buurt. Hij blijkt zelfs nog in het bezit van de verkoopbrochure van destijds met informatie over de woningen, die bij de oplevering begin jaren zestig aan bewoners werd uitgereikt. Pim heeft zelf het nodige verbouwd aan zijn woning, deels terug naar de oude staat en deels vernieuwd, zoals de uitbouw van de benedenverdieping aan de achterzijde en de herindeling van de ruimte daar. Pim: “Het verkrijgen van een vergunning daarvoor verliep destijds wat rommelig, want waar de benedenverdieping wel mocht worden verlengd, mocht dat op de bovenverdieping niet en ook een opbouw bleek niet toegestaan. Dat was rond 1990 en daarbij werd het ontwerp door Rietveld als argument gebruikt, maar enige jaren later bleek dat bij woningen aan de Van Vollenhovelaan vreemd genoeg niet van toepassing. Daar was een opbouw wel toegestaan, mits in dezelfde bijzondere, wit verglaasde steensoort. Die is nu niet meer leverbaar vanwege het inmiddels verboden productieproces.” Trends van de laatste jaren Tegenwoordig is het uitbouwen van de woningen met een extra verdieping wel een trend geworden, met name de laatste vijf jaar volgens Pim. “Maar ook het splitsen van woningen voor verhuur aan studenten en starters lijkt een trend”, vervolgt hij. “Ook dat gebeurt in toenemende mate. Het maakt allebei dat de buurt een ander karakter krijgt. In aanzien vanwege de verschillende soorten steen die nu bij diverse woningen worden gebruikt voor de opbouw én in betrokkenheid bij de buurt, want niet alle huiseigenaren wonen hier dus zelf en verhuren vaak aan bewoners die na verloop van tijd weer vertrekken. Wij wonen hier nog steeds wel met plezier hoor, laat ik dat vooropstellen, maar er zijn wel dingen veranderd dus.” Pim woont niet alleen in Zuidwest, maar volgde er de middelbare school aan de Openbare Scholengemeenschap Hendrik van der Vlist (toen nog niet in de latere nieuwbouw, waar nu Krachtstation zit) en later werkte hij er als docent bij de Da Costaschool en nog later bij het roc aan de Amerikalaan. En Annemieke komt uit de iets verderop gelegen Rivierenwijk. Trans – Weik Het mag duidelijk zijn dat Pim en zijn vrouw enthousiaste en betrokken bewoners van Transwijk zijn en voor dit artikel danken we Pim dan ook voor zijn uitgebreide en gedetailleerde informatie. Toch weer een bijzonder weetje over Transwijk lijkt ons. En over Transwijk gesproken: de wijk dankt zijn naam aan de boerderij die tot halverwege de jaren vijftig aan de Wethouder Diemontlaan (voorheen Galecopperdijk en tegenwoordig de Pijperlaan, het verlengde van de Beneluxlaan in Welgelegen) stond. Op de hekpalen van de boerderij van de familie De Wit stond de tekst: Trans – Weik.

De mens centraal! Al Amal biedt hulp en hoop

9 december 2022 – Het was Marzouka Boulaghbage die al in 2001 begon met het geven van voorlichting en Arabische les aan een groepje vrouwen uit Kanaleneiland. Haar initiatief Al Amal bleek een succes en groeide snel uit tot een groep van ruim honderd vrouwen, die vaak ook kwamen om contacten op te doen met andere vrouwen uit de wijk en om vragen te stellen over bijvoorbeeld de opvoeding van hun kinderen. Stichting Al Amal was geboren! Tijd voor een kennismaking. Tekst: Maurice Hengeveld – beeld: Stichting Al Amal Ik spreek Anissa Akhrij, al dertien jaar verbonden aan Al Amal en inmiddels als bestuursvoorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Al direct valt op dat Anissa spreekt over El Émel, wat de juiste uitspraak blijkt te zijn voor Al Amal. De naam staat voor hoop, licht Anissa toe, en dat past bij de weliswaar bescheiden maar bijzonder actieve en niet te onderschatten rol die de organisatie op veel gebieden speelt voor bewoners met hulpvragen. Gevraagd naar de kern van Al Amal somt Anissa een flink aantal kernbegrippen en -waardes op waar Al Amal voor staat, zoals laagdrempelig, de mens centraal, ongeacht zijn of haar achtergrond, doen wat nodig is, professioneel handelen en verder gaan waar anderen stoppen. Anissa: “Wij zien onze rol als aanvulling op het bestaande aanbod op het gebied van welzijn voor mensen met een migratieachtergrond. Mensen zoeken ons op en waar nodig zoeken wij mensen op. Participatie, meedoen in de Nederlandse maatschappij, polarisatie tegengaan en mensen bij elkaar brengen, zowel bewoners als organisaties. Daarmee staan wij inmiddels goed bekend in Utrecht, want waar Al Amal ooit is begonnen op Kanaleneiland werken wij momenteel bij veel van onze projecten stadsbreed.” Vertrouwen is een belangrijk element Al Amal zet zich in om het welzijn van bewoners met een migratieachtergrond in de Nederlandse samenleving te verbeteren, onder andere op het gebied van gezondheid, opvoeding, (sociale) veiligheid en praktische hulpverlening. Anissa: “Vertrouwen is daarbij een belangrijk element in de hulp die wij bieden. Mensen voelen zich bijvoorbeeld vertrouwd omdat wij hun taal spreken. Met de Arabische taal als basis kunnen we mensen uit veel Arabische landen dat vertrouwen bieden. Denk aan Iran en Syrië, waar veel vluchtelingen vandaan komen, maar onder andere ook Marokko waar overigens ook Frans wordt gesproken. Cultuursensitief werken is voor ons essentieel. Begrijpen wat elders speelt en wat achtergronden zijn of kunnen zijn, welke vragen of problematiek dat soms met zich meebrengt in een ander land. Veel voorkomende kwesties zijn bijvoorbeeld acceptatie, geaccepteerd worden en een plek of mogelijkheden krijgen in Nederland, psychische kwetsbaarheid financiële problemen of armoede, opvoedingskwesties en problematiek met of rond jongeren. Op alle gebieden geven wij aanvullende hulp en ondersteuning, aanvullend op wat er al bestaat. Inmiddels werken wij dan ook samen met eigenlijk alle relevante Utrechtse organisaties.” Zorgmeiden Zelf is Anissa in eerste instantie bij Al Amal betrokken geraakt als vrijwilliger, naast haar eigen bedrijf in thuiszorg. Zij kende één van de oprichters en vond in de begeleiding van ‘zorgmeiden’ veel voldoening. Die betrokkenheid groeide uit en uiteindelijk is Anissa met haar eigen onderneming gestopt om zich volledig voor Al Amal in te zetten. Daar heeft ze tot op de dag van vandaag geen spijt van. Anissa: “Op de achtergrond spelen bij veel mensen met een migratieachtergrond regelmatig allerlei vragen of problemen en is het voor hen niet altijd duidelijk bij wie je daarvoor kunt of moet aankloppen. Ouderen uit de eerste generatie migranten, hun kinderen en kleinkinderen die zich al meer onderdeel van de Nederlandse maatschappij voelen en vaak ook gewoon Nederlander, nieuwe migranten en vluchtelingen zoals Afghanen of Syriërs. Vanzelfsprekend is de hulpbehoefte nogal uiteenlopend en proberen wij naast de vaak individuele hulpvraag hulp en ondersteuning te bieden met een uitgebreid activiteitenprogramma. Dat doen we met 27 vaste medewerkers en de hulp van ongeveer tachtig betrokken vrijwilligers.” Aansluiting zoeken bij wie anders is Binnen Al Amal wordt er gewerkt volgens een zelf ontwikkelde methodiek, die gebaseerd is op de presentiebenadering van theoloog en filosoof Andries Baart. Dat staat voor aansluiting zoeken bij wie de ander is, met zijn of haar levensverhaal, gewoonten, verlangens, manieren van doen, en daar je zorg op afstemmen. Daarin ligt de basis voor de hulpverlening. Een mooi principe en een succesvolle methodiek, zo laat Anissa weten. “Reageren op behoeftes en hulpvragen, doen en handelen en daarbij bewustwording creëren en het bewustzijn voeden. Preventie valt onder ons programma, net als identiteitskwesties en het zichtbaar maken van rolmodellen, bewoners die het verschil maken en willen maken, zowel vanuit de stichting als individueel. En regelmatig spelen wij een rol in de vertaling bij hulpverlening. Investeren in vertrouwen is daarbij dus belangrijk, maar daar waar wij dat niet kunnen bieden en dus niet de juiste match zijn, is doorverwijzing soms beter. En uiteraard willen we dan wel op een goede manier doorverwijzen, dat hoort bij wie we zijn!” Het mag duidelijk zijn dat wat in 2001 begon als een kleinschalig initiatief inmiddels is uitgegroeid tot een professionele organisatie met een aansprekende missie en visie. Wie meer wil weten, kan bij Al Amal terecht op dinsdag en donderdag van 09:00 tot 12:00 uur of via de contactpagina op de website www.al-amal.nl. AL AMAL Livingstonelaan 118-120. Openhuis: donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur. www.al-amal.nl

Stadsmaker digitale veiligheid Zuidwest Jos van Santen

9 december 2022 – Steeds meer mensen worden slachtoffer van digitale oplichting (cybercriminaliteit), zoals phishing, cyberstalking en vriend-in-nood fraude. Daarom zijn er in Utrecht stadsmakers digitale veiligheid actief. Zij helpen hun buurtgenoten weerbaar te zijn tegen cybercriminaliteit. Jos van Santen is stadsmaker digitale veiligheid in Zuid-West. Hij geeft onder andere gastlessen op basisscholen in de wijk. Via zijn werk kwam Jos in aanraking met Hackshield, een gratis game om kinderen van acht tot twaalf jaar cyberweerbaar te maken. “Kinderen zijn veel online en zijn digitaal handig. Maar ze zijn ook heel kwetsbaar: ze kunnen vaak de gevaren en gevolgen niet overzien.” In gastlessen op basisscholen leert Jos kinderen onder meer hoe ze sterke wachtwoorden maken, hoe ze phishing herkennen of hoe ze kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden van sexting. “Kinderen doen kennis op en gebruiken die weer om hun omgeving hetzelfde te leren.” DIGITAALWEEK Onlangs was de digiTaalweek, die in het teken stond van het belang van digitale vaardigheid om mee te kunnen doen in de samenleving. “Voor veel mensen die niet digitaal vaardig zijn, is de digitale ontwikkeling niet goed te volgen. Zij zitten met veel vragen, maar ook veel wantrouwen naar digitale middelen.” De opening van de digiTaalweek werd in bibliotheek Kanaleneiland door wethouder Dennis de Vries gedaan. Daarna heeft Jos samen met stadmaker Khalid Achahbar de aanwezigen uitleg gegeven over onder andere vriend-in-nood fraude, tweestapsverificatie, phishing en spoofing. “De opening was druk bezocht en toonde aan dat de inzet van de stadmakers in onze wijk belangrijk is. Wij gaan hier samen met de bibliotheek vervolg aan geven en regelmatig een Digicafé organiseren. Ik hoop dat we buurtbewoners inspireren om de informatie die wij met hen delen, als een olievlek te verspreiden in hun omgeving!” STADSMAKERS DIGITALE VEILIGHEID Wil je meer weten over de stadsmakers digitale veiligheid, of zelf stadsmaker worden? Kijk op www.utrecht.nl/samenveilig of neem contact op via digitaleveiligheid@utrecht.nl. HACKSHIELD Hackshield is een gratis online spel voor kinderen in de leeftijd van acht tot twaalf jaar om hen bewust te maken van de gevaren van cybercriminaliteit. Zij worden opgeleid als ‘Cyber Agents’ die op hun beurt mensen in hun omgeving bewust maken en helpen. Ga naar https://nl.joinhackshield.com/nl/gemeente/Utrecht voor meer informatie en om samen met Hackshield onze gemeente veiliger maken.

IRIS ontwerpt samen met aanwonenden nieuw binnenplein op Kanaleneiland

9 december 2022 – Energie is duur en opslag van zonneenergie wordt steeds belangrijker. Op Kanaleneiland wordt gekeken met project IRIS hoe opslag van zonne-energie kan helpen. De buurtbatterij op het binnenplein achter Columbuslaan 1 t/m 109 is verbonden met zonnepanelen op een gerenoveerde flat van Bo-Ex. Met de opbrengst van de batterij krijgt het binnenplein gelijk een opknapbeurt. Rob Vleeming van Hoveniersbedrijf Natuurlijk heeft samen met aanwonenden een ontwerp gemaakt. In het voorjaar van 2023 wordt het binnenplein omgetoverd tot een vriendelijk, goed verlicht en verzorgd plein met veel groen, vrolijke beplanting en speelruimte voor de allerkleinsten. “Met de buurtbatterij kunnen we kijken hoe opslag van zonne-energie kan helpen in de energietransitie. Het is belangrijk om eerst te leren hoe dat precies werkt,” vertelt Ragnhild Scheifes, betrokken bij het IRIS project. Woningcorporatie Bo-Ex en deelautobedrijf We Drive Solar, beiden betrokken bij IRIS, hebben de buurbatterij mogelijk gemaakt. De zonne-energie komt van zonnepanelen van een gerenoveerde flat van Bo-Ex aan de Columbuslaan. De energie die daar over is, wordt in de batterij opgeslagen en verkocht op de landelijke energiemarkt. De opbrengst komt de buurt ten goede. Bo-Ex wilde het graag gebruiken voor het opknappen van het binnenplein waar de batterij staat. Ragnhild en collega’s zijn langs de deuren gegaan, hebben brieven rondgebracht en op het plein gestaan om te horen wat aanwonenden willen met het binnenplein. Ragnhild: “Vanuit IRIS willen we de buurt actief betrekken, en uitgaan van wat aanwonenden belangrijk vinden. Het bleek voor ons niet makkelijk de buurt te bereiken. Dan moet je op zoek naar andere oplossingen. We hadden iemand nodig die van de wensen direct een ontwerp kon maken. En dat kan Rob heel goed.” VAN WENS NAAR ONTWERP “Ik ben op mijn gemak op een bankje gaan zitten op het plein, en sprak iedereen aan die voorbij kwam. Zo doe ik het eigenlijk altijd,” vertelt hovenier Rob Vleeming. Zo heeft hij met zo’n dertig aanwonenden gesproken. Ragnhild: “Dankzij Rob hebben we nog meer omwonenden kunnen betrekken in het ontwerp van het plein.” Aanwonenden vonden vooral belangrijk dat het plein groener en lichter wordt, een plek waar kinderen veilig kunnen spelen en waar je rustig kunt gaan zitten. “Met alle informatie van indrukken en gesprekken met mensen die ik in een paar dagen opdoe maak ik een ontwerp,” aldus Rob. Voor iedere groep aanwonenden heeft hij een aanspreekpunt waar hij het ontwerp aan heeft voorgelegd. IRIS heeft de lokale artiest JanIsDeMan gevraagd een muurschildering te maken. “Het is een wens van de buurtkinderen, en van project IRIS. We willen zo het verhaal vertellen van de zon als energiebron van de toekomst,” deelt Ragnhild. In het voorjaar van 2023 is er een vriendelijk, kleurrijk groen, fris en licht plein voor de bewoners van Kanaleneiland. MEER INFORMATIE Wil je meer weten over IRIS? Neem dan contact op met Rianne Bakker: rianne@energie-u.nl, 06-4600 1684 of kijk op www.iris-utrecht.nl.

Afval in de wijk – niet over klagen, maar aanpakken!

8 december 2022 – De Belgische schrijver, dichter en essayist Stefan Hertmans heeft in het eveneens Belgische programma ‘Zwijgen is geen optie’ een bijzondere uitleg gegeven over het bestaan van de verschillende werkelijkheden in relatie tot grote thema’s zoals klimaat/milieu. Voor mij is hij een inspiratiebron en daarom juist zoveel geduld om me bezig te houden met het thema afval. Daar waar wij met elkaar als actieve wijkbewoners alles uit de kast halen om het extremer wordende afvalprobleem aan te pakken, heb ik nog steeds het gevoel dat wij weinig doen samen en heb ik meestal de energie om door te gaan. Vanuit mijn religie word ik juist benaderd en beloond wanneer ik afval opruim. Wat hebben wij als bewoners tot nu toe gedaan? Wij zijn al langer dan twee jaar bezig met het analyseren, bespreken en zoeken naar oplossingen voor onze wijk. Daarbij hebben wij goed gekeken naar de werking van ondergrondse containers en wij kwamen er snel achter dat we het gebruik van de pasjes beter kunnen stoppen. Toen gingen wij onder de leiding van de wijkhost veel data verzamelen en maakten wij foto’s van elk gebied waar afval een probleem was (nog steeds is). Hierdoor kwamen wij erachter dat ook de ‘slim melder’ niet altijd goed werkt; niet alle meldingen kwamen binnen bij de gemeente. Samen met heel veel vrijwilligers in de wijk hebben wij de afvalproblemen zichtbaarder gemaakt. Of de meldingen nu wel of niet binnen waren, wij verzamelden alle foto’s en zo konden wij met regelmaat zelf aan de bel trekken en aan de gemeente vragen om afval te komen ophalen. Er zijn verschillende acties gevoerd en veel wijkbewoners zijn hierbij betrokken geweest. Het is niet zo makkelijk als het lijkt en veel ingewikkelder dan we denken, vooral omdat de gemeente de laatste periode werkt vanuit verschillende afdelingen waardoor communicatie niet effectief is. Wat is nodig? Wat wij als eerst nodig hebben is elkaar. Blijf erin geloven dat wij ooit het probleem onder de duim zullen hebben. Wij hebben ook jou nodig. Om bij het begin te beginnen, is het heel belangrijk dat jij als wijkbewoner weet wat je te doen hebt met je afval. Zowel huishoudelijk afval, zwerfafval als grofvuil. Als ik continu klaag over het afval in de wijk en zelf mijn eigen rotzooi buiten achterlaat, dan ben ik niet eerlijk en ook niet wijs. Wanneer de container niet opent, breng de afvalzak terug, hoe gek het klinkt. Door die ene vuilniszak achter te laten, denkt iedereen dat het normaal is om een tweede, een derde, een vierde en veel meer afvalzakken naast de container te plaatsen. Wij hebben gezien dat vuil vuil oproept. Laat ons beginnen bij het schoonhouden van onze straat, want schoon zal ook schoon oproepen. Als tweede hebben wij de samenwerking met de gemeente nodig. Die is er wel, maar wij zijn daar niet altijd tevreden over. Wij merken wel dat er goed geluisterd wordt naar ons en dat men het blijft proberen om met oplossingen te komen. En zoals Loesje zegt:

Stijgende prijzen zorgen voor veel problemen – hulp bij veel huishoudens hard nodig!

8 december 2022 – Op zich is het al hard nodig om armoede een gezicht te geven en onder de aandacht te brengen, maar met de huidige inflatie en explosief stijgende prijzen helemaal. Veel huishoudens raakten en raken momenteel ernstig in de problemen en niet alleen lage(re) inkomens. Ook middeninkomens en zelfs hogere inkomens worden getroffen. Uiteraard ook in Utrecht en uiteraard ook in Zuidwest. Armoede is een groeiend probleem, maar niet altijd zichtbaar. Ook in Utrecht is er sprake van een groeiend aantal inwoners met financiële problemen. De cijfers uit de Armoedemonitor 2022 spreken voor zich; veel Utrechters hebben moeite om rond te komen en er is sprake van een groeiende ongelijkheid in de stad. Het kan echter iedereen overkomen dat het (financieel) tegenzit en dat hulp nodig is. In het coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Utrecht is daarom ook aandacht voor die groep Utrechters vanuit het principe ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’. Dat houdt in dat de beschikbare middelen naar die mensen gaan die dit het hardst nodig hebben. Door de zorgwekkende prijsstijging van goederen en diensten kun je vandaag minder kopen voor één euro dan gisteren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de inflatie afgelopen september bijvoorbeeld 14,5 procent en in augustus 12 procent ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar. Die forse stijging is vooral te wijten aan de prijsontwikkeling van energie: elektriciteit, gas en stadsverwarming. De recente ontwikkelingen zijn te volgen via www.cbs.nl/nl-nl. Ze maken dat een groeiend aantal huishoudens moeite heeft om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Ook in Utrecht dus, waar momenteel ongeveer 25.000 huishoudens van een minimum inkomen leven. Weliswaar zijn er veel regelingen en voorzieningen voor die huishoudens in het leven geroepen, maar veel bewoners hebben moeite om te achterhalen welke en hoe deze aan te vragen. In Utrecht is al sinds 2009 (!) de Armoedecoalitie Utrecht actief in het bundelen van de krachten van grote organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen om de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren en sociale uitsluiting tegen te gaan. Maar ook in de buurt zijn er verschillende loketten waar bewoners met vragen terecht kunnen. We zetten ze hiernaast op een rijtje: WAAR KAN JE WANNEER MET VRAGEN TERECHT: • Open Huis Al Amal: dinsdag en donderdag van 09:00 tot 12:00 uur. • Loket 1 in winkelcentrum NOVA tegenover de HEMA: dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00 tot 14:00 uur. • Bibliotheek Kanaleneiland: dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 13:00 uur en zaterdag van 12:00 tot 15:00 uur. • De Geldzaak van U-Centraal: elke woensdag van 10:30 tot 12:30 inloopspreekuur bij bibliotheek Kanaleneiland. • Bij Bosshardt papier café – hulp bij geld en papieren: maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 12:30 uur. • DOCK (samen met het Buurtteam) bij Hart van Noord: elke dinsdag inloop van 10:00 tot 11:30 uur. • Voedselbank Kanaleneiland bij BuurtThuis aan de Livingstonelaan. Voor het aanvragen van een voedselpakket is op www.voedselbankutrecht.nl een aanvraagformulier te vinden, dat kan ingevuld worden teruggestuurd naar kanaleneiland@voedselbankutrecht.nl. HANDIGE LINKS: www.hulpbijarmoede.nl/organisaties www.armoedecoalitie-utrecht.nl www.u-pas.nl

Een gezonde(re) leefstijl met Merwede Beweegt!

8 december 2022 – Binnen het ondernemerscollectief Merwede, Transwijk & Co is al even terug gestart met het initiatief Merwede Beweegt. Het uitganspunt daarbij is dat de werkomgeving een geschikte plek is om mensen aan te zetten tot een gezondere leefstijl. Elk bedrijf en iedere ondernemer kan op dit gebied mooie resultaten boeken en een beroep doen op beweegcoördinator Petra Pluimers om mee te denken hoe dat het beste kan worden aangepakt. Het ondernemerscollectief Merwede, Transwijk & Co heeft budget vrijgemaakt om bewegen in de wijk te stimuleren. Het doel daarbij is om ondernemers en werknemers in Merwede structureel voor, tijdens of na hun werk te laten bewegen. Een echte en positieve gedragsverandering! Zo vond van 16 tot 20 mei de Merwede Beweegt Week plaats voor alle werknemers en werkgevers uit het gebied, met de hele week leuke en sportieve activiteiten. Voor deelnemers waren er workshops zoals dans, bootcamp, kickboksen, wandelen, etc. Voor vervolgactiviteiten is het zeker interessant om de website van het ondernemerscollectief (www.merwedetranswijk. co) in de gaten te houden voor het volledige programma en eventuele updates. Sterk netwerk Elk initiatief dat ondernemersfonds Merwede, Transwijk & Co neemt, begeleidt, ondersteunt en/of financiert (vanuit het Ondernemersfonds Utrecht) moet bijdragen aan het verbeteren van het ondernemersklimaat binnen het betreffende gebied. De inzet is om zo een ideaal ondernemersklimaat te creëren waarin de ondernemers en werknemers elkaar goed kennen. Als er een sterk netwerk is, dan zal men elkaar opdrachten gunnen en goede tips met elkaar uitwisselen. De thema’s zijn duurzaam, groen & openbare ruimte, netwerk en ondernemersklimaat, gezond stedelijk leven, onderwijs en kennisdeling, kunst en cultuur en tot slot veiligheid. Stedelijk sporten in allerlei vormen van bewegen in de openbare ruimte is in opkomst. Gezond Stedelijk Leven is ook binnen de gemeente Utrecht een belangrijk thema en dus ook in Merwede en Transwijk. Het project vanuit het ondernemerscollectief biedt kansen om te experimenteren met initiatieven die passen binnen de ontwikkeling van de wijk. Ben je geïnteresseerd in het thema gezond stedelijk leven en/of de sportieve en beweegactiviteiten vanuit het ondernemersfonds, neem dan contact op met beweegcoördinator Petra Pluimers. WIL JIJ MET JE COLLEGA’S OOK IN BEWEGING KOMEN? Petra Pluimers denkt graag mee hoe. T 06-1398 7745 E petra@merwedetranswijk.co

Vechtclub Keiland: creatieve broedplaats werkt aan horecaconcept!

8 december 2022 – Met twee creatieve broedplaatsen (Vechtclub XL in de Merwedekanaalzone en Vechtclub Keiland op Kanaleneiland) is Vechtclub sinds 2012 uitgegroeid tot een plek van betekenis voor creatief ondernemerschap in Utrecht. Ook op Kanaleneiland wordt het concept momenteel steeds verder vormgegeven. Communitymanager Floor Köster praat ons bij over de plannen en ontwikkelingen. Februari 2021 vestigde Vechtclub Keiland zich aan de Marco Pololaan 71. Sindsdien wordt er binnen de creatieve broedplaats hard gewerkt aan de formule. Het voormalige gebouw van Buurtteam Kanaleneiland Zuid kreeg een mooie bestemming en daarmee ook een heel ander en bijzonder kleurrijk aanzien. Met Vechtclub Keiland biedt Vechtclub nóg meer ruimte aan creatieve professionals die zich voornamelijk bezighouden met ‘fysieke arbeid in de breedste zin’. Denk aan theatermakers, tufters, architecten en radiomakers. De vraag naar creatieve werkplekken is groot en de wachtlijsten bij Vechtclub lopen over. Het pand aan de Marco Pololaan is ruim 2000 m2 en biedt daarmee flink wat ruimte. Een aantal huurders is hier al een tijdje actief. “Inmiddels zijn gelukkig alle ruimtes vrijwel altijd verhuurd, nadat eerst de inrichting werd gerealiseerd”, vertelt Floor Köster, sinds begin 2022 als community manager werkzaam bij Vechtclub. “Tijd om de formule verder uit te bouwen en daarbij wordt gedacht aan de toevoeging van horeca aan het concept. Ons pand hier oogt aan de buitenkant nog best een beetje gesloten en daarmee is het een uitdaging verbinding te maken tussen binnen en buiten. Dat moet en kan beter vinden wij en dus zijn we gaan onderzoeken wat omwonenden en gebruikers van de direct aangrenzende buitenruimte voor wensen of ideeën hebben. Dat bleek lastiger dan we dachten, maar wel hebben we al wat aanpassingen in de buitenruimte gedaan met plaatsing van een schaaktafel en de tuininrichting bij de hoofdingang. Dat werd goed ontvangen. Ook zijn we bezig met het planten van meer bomen, fietsenrekken en zitgelegenheid en bekijken we de opties voor meer groen in de grond.” ‘RIJSTKORRELTJE’ “Voor het horecaconcept werken we samen met Samira en Said uit de wijk”, vervolgt Floor. “Hun bestaande en vernieuwende kookconcept met rijst als basis en gebaseerd op de Surinaamse én Marokkaanse keuken wordt verder uitgebouwd onder de naam ‘Rijstkorreltje’. Alles tegen gunstige prijzen en met verse producten uit Marokko. Ook denken zij aan stageplekken voor studenten of bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnenkort openen zij een productiekeuken en zijdelings zijn we bezig met de aanvraag van een horecavergunning voor een restaurant. Nog even geduld tot je hier heerlijk kan eten en drinken. We hebben in ieder geval tot 2025 de tijd voor de verdere invulling.” Voor informatie over de mogelijkheden bij/in Vechtclub Keiland, zie www.vechtclub.nl. Een speciale vermelding waard is De Creatiehallen, een ruimte voor iedereen om ideeën te verwezenlijken en waar veel machines en workshops beschikbaar zijn. “Open voor iedereen die wil creëren!” vult Floor nog aan, voordat ze afsluit met: “Ook al oogt Vechtclub Keiland misschien nog wat gesloten, er is binnen genoeg te doen en te beleven. Informeren staat eenieder vrij!” Vechtclub Keiland Marco Pololaan 71 – 3526 GA Utrecht www.vechtclub.nl

Winterwinkelen in Merwede

17 november 2022 – Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer een editie van Winterwinkelen in Merwede. Zondag 27 november openen de creatieve broedplaatsen Vechtclub XL, Kanaal30, De Createur en Karma Kebab in de toekomstige wijk Merwede weer hun deuren voor publiek. Neem een kijkje achter de schermen in de ateliers en ontdek het werk van lokale makers. Op de makersmarkt vind je producten van echte Utrechtse ontwerpers, zoals lokaal gemaakt porselein, sieraden, houtwerk, 3D prints, illustraties, meubels en meer. Je kunt ook creatieve workshops volgen, expo’s bezoeken en luisteren naar live muziek onder het genot van een lokaal hapje & drankje bij de lokale horeca. Het autovrije Merwede wordt een unieke nieuwe Utrechtse stadswijk waar gezond en fijn samenleven centraal staan. Er komt volop groen en ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten. En ook aan stadse voorzieningen wordt gedacht. Onderweg naar die toekomst valt er nu al genoeg te doen en te beleven in Merwede. Er wordt gewerkt door diverse (creatieve) ondernemers, er is ruimte voor evenementen, sport en recreatie en er zijn meerdere leuke restaurants en cafés te vinden. Verspreid over het gebied vind je Vechtclub XL, Kanaal30, De Alchemist, De Stadstuin en De Createur. Een inspirerende omgevingen met volop ruimte voor creatieve ondernemers, kunstenaars, dienstverleners etc. Ben je benieuwd naar die creatievelingen in Merwede, je vindt ze op de website van Makers van Merwede.  

De Sint Maarten Parade komt eraan! Doe je mee?

18 oktober 2022 – De voorbereidingen voor de Sint Maarten Parade op 11 november zijn in volle gang. De Stad Utrecht bestaat 900 jaar en dat wordt gevierd samen met de 10 wijken rondom de binnenstad. Als opwarmer voor de Parade wordt op zondag 6 november op het Tolsteegplantsoen een Vuur van Sint Maarten georganiseerd van de wijken Binnenstad, Oost, Zuid en Zuid-West. Kanaleneiland hoort daar ook bij. Ook in ons verspreidingsgebied, te weten Kanaleneiland, Transwijk en de Merwedekanaalzone vinden dus verschillende activiteiten plaats in het kader van de Sint Maarten Parade. En uit de betreffende buurten doen ook bewoners mee aan activiteiten elders in de stad. Op 6 november dus én op 11 november loopt de Parade vanaf het Spoorwegmuseum via het Ledig Erf en de singels naar het Moreelsepark. Ook zijn er op verschillende locaties workshops en werkplaatsen voor het maken van de kenmerkende lichtsculpturen. Vind je het leuk om mee te doen of te komen kijken? Kijk voor meer informatie op www.sintmaartenparade.nl. Alle workshops zijn te vinden op facebook: www. facebook.com/sintmaartenparade.

Utrecht 900 – Feest mee t/m 11 november

1 oktober 2022 – We naderen de herfst, maar nog niet allemaal binnen gaan zitten! De komende tijd kunnen we naar diverse Utrecht 900 evenementen en pas op 11 november, Sint Maarten, is het spetterende eindfeest. Lees wat je de komende tijd allemaal kunt beleven! Activiteiten in Zuidwest Natuurlijk kun je de prachtige afsluiting van Utrecht 900 meemaken tijdens de XL ‘Parade Zonder Muren,’ de extra grote lichtgevende stoet van de Sint Maarten Parade. Wandel of fiets langs de prachtige muurschildering aan de Columbuslaan van City Canvas: een initiatief dat jonge Utrechtse kunstenaars podium biedt om met hun talenten lege muren om te toveren tot kunstwerken. Vrouwen vormen een belangrijke schakel in de geschiedenis van Utrecht en dit is de inspiratie voor het programma ‘Women’s Voices Utrecht,’ op 10 november. Kom zelf mee zingen of van Utrechtse artiesten genieten tijdens voorstellingen! Hang de poster op! Laat aan iedereen zien dat ook jij de 900ste verjaardag van Utrecht viert en haal een GRATIS poster op bij de Utrecht winkel – VVV op Domplein 9.  De winkel is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Wil je zelf een leuke activiteit uitkiezen bekijk dan www.utrecht900.nl

‘Er zijn al genoeg mensen die roepen vanaf de zijkant’ – Wijkwethouder Dennis de Vries

1 oktober 2022 – Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart koos Utrecht voor politieke partijen in de linkse en progressieve hoek. Na een paar weken onderhandelen werd het nieuwe college van wethouders gevormd. GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie staan nu aan het roer van de gemeente Utrecht, samen natuurlijk met burgemeester Sharon Dijksma. Iedere wethouder heeft een eigen portefeuille met onderwerpen en wijken onder zijn/haar hoede de komende jaren. Ook Zuidwest Utrecht heeft een nieuwe wijkwethouder! Na een paar fijne jaren met Linda Voortman (nog steeds wethouder, o.a. van Werk en Inkomen) neemt PvdA’er Dennis de Vries het stokje van haar over. Tijd voor een kennismaking met deze enthousiaste, nieuwe aanwinst voor de Utrechtse gemeentepolitiek. Nicole Nibbering sprak met hem. Waarom ben je wethouder geworden? Het is een beetje gek gelopen. Ik heb altijd voor de klas gestaan, later gewerkt als schoolleider en de afgelopen jaren was ik directeur van Stichting Vreedzaam. Dus ik had een politiek neutrale rol in de stad. Mensen wisten wel dat ik lid ben van de Partij van de Arbeid, maar ik had nooit de ambitie om wethouder te worden. Tijdens de onderhandelingen voor het coalitieakkoord werd ik opgebeld door Rick van der Zweth, de fractievoorzitter van de PvdA en die zei: ‘Joh Dennis, we zoeken nog een wethouder en we hebben overleg gehad in de fractie en meerdere malen is jouw naam genoemd. Sta je daar voor open?’ Toen werd de vraag gesteld en moest ik eigenlijk heel snel een besluit gaan nemen. Nou ja, toen is het balletje gaan rollen. En nu ineens ben ik wethouder. En om even terug te komen op jouw vraag: ik heb wel hele grote idealen. Ik ken deze stad heel goed. Ik gelijke kansen heel belangrijk. Dit staat ook heel prominent genoemd in ons coalitieakkoord. Net als betaalbaar wonen. De verschillen in onze samenleving zijn alleen maar groter geworden de afgelopen jaren. Er zijn al genoeg mensen die roepen vanaf de zijlijn. Als wethouder kun je er ook echt wat aan doen. Dat is ook de reden dat ik al actief was voor een politieke partij. Dus die idealen hoop ik mee te nemen en uit te dragen in mijn rol als wethouder.’ Daarop aanhakend, bij jouw presentatie als wethouder zei je: ‘Ik heb een activistische inslag’. Op welke manier komt dat tot uiting in jouw werk? ‘Ik vind het belangrijk om aanspreekbaar te zijn Dat mensen mij kennen en dat ze weten dat ze bij mij terecht kunnen als er wat is. Ik wil ook zichtbaar zijn in de wijk, als wijkwethouder. Dan kun je bijvoorbeeld kijken naar het spreekuur dat we gaan organiseren. [ ]Ik heb wel eens dat mensen tegen me zeggen: ‘Zo Dennis, jij bent fel.’ Als iets in mijn beleving niet rechtvaardig is, dan merk ik dat mensen nu ineens wel naar me luisteren die dat vroeger niet deden, nu ik wethouder ben. Je hebt ineens een heel ander podium, dus ik probeer daar ook wel op een positieve manier gebruik van te maken. Dat is ook een manier waarop je activistisch zou kunnen zijn. Er zullen ook momenten zijn waarop jij het ergens helemaal niet mee eens bent, maar beleid wel moet verdedigen vanuit jouw rol als wethouder. Hoe ga je daar dan mee om? ‘Die momenten zullen ongetwijfeld ook gaan komen. Het voordeel van Utrecht is, als je kijkt naar de coalitie van de PvdA, ChristenUnie, Student&Starter, Groenlinks, D66, dat het wel partijen zijn die redelijk aan dezelfde kant zitten. En je moet altijd compromissen sluiten. Daar mag je ook eerlijk over zijn. Ik geloof wel dat mensen die eerlijkheid kunnen waarderen. Dat is ook politiek. Je hebt grote idealen, die kun je nooit voor honderd procent waarmaken en daar moet je dan ook open en eerlijk over zijn en geen valse verwachtingen scheppen.’ Mensen vinden politiek snel saai, willen het liever over iets gezelligs hebben. ‘Mensen denken snel: politiek is Den Haag. En ik vind ook dat ze daar niet altijd het goede voorbeeld geven. Terwijl ik hier in Utrecht ervaar dat het totaal anders is. De persoonlijke relaties zijn oké als wethouders onder elkaar. Het gaat ook over de plantenbakken hier, het gaat over de inrichting van de wijk, over hoe we hier gaan verbouwen, over woningen die ineens dubbel zoveel geld kosten, vinden we het oké dat de wijk zo verandert? Dat is allemaal politiek! Wat ik ook wel belangrijk vind. Mensen worden soms cynisch. ‘Zij bepalen alles maar’, ‘ze zijn er toch niet voor mij’, en dan denk ik maar even aan wat ik kinderen altijd leerde in het onderwijs: ik kan wél mijn wereld veranderen. Als jij er iets van vindt: ga er dan iets aan doen. Ik ben nu toevallig wethouder, maar jij kunt als bewoner ook iets doen. Je kunt bijvoorbeeld je wijk schoner houden door af en toe te gaan prikken in de wijk. Niet alleen maar roepen maar ook wat gaan doen.’ Als we dan even een bruggetje maken naar de wijk waar we nu zitten, Zuidwest Utrecht. Hoe ben je nu de wijkwethouder van Zuidwest Utrecht geworden? ‘In de onderhandelingen wordt wel een beetje gekeken naar wat de kwaliteiten zijn die een wethouder met zich meeneemt. Mijn ervaring ligt in Vreedzame wijken. We hebben de wijkaanpak zoals in Overvecht, maar dat willen we ook in andere wijken en dat willen we onder andere in deze wijk. Dat gaat over: hoe ga je gezamenlijk met opvoeders de wijk een beetje beter maken? Hoe ga je met jongeren werken, met de wijkagent, met onderwijs? Zodat er een samenhangend pedagogisch klimaat ontstaat in de wijk. Dat heb ik altijd al gedaan. Dus die expertise en die kennis kan ik nu meenemen in mijn rol als wijkwethouder specifiek in deze wijk. Er is vaak een hoge in- en uitstroom in een wijk als Kanaleneiland. Veel mensen wonen er maar kort, en verhuizen weer. Hoe je met elkaar samenleeft, dat is cultuur. Dus je moet heel goed kijken hoe je nieuwe mensen in de wijk meeneemt in je cultuur. In het coalitieakkoord gaan we de komende vier jaar aan de slag, maar ik durf wel te zeggen dat je na vier jaar pas begint. Je moet die structuur in de wijk op orde krijgen, een gezamenlijke visie moet ontstaan.’ Je noemde al even dat er veel mensen komen en gaan. Wat ik zelf een interessant thema vind, is de sociale cohesie in de wijk. Er komen yuppen wonen, de huurprijzen gaan hard omhoog. Mensen leven langs elkaar heen. Hoe kun je ervoor zorgen dat de verschillende groepen elkaar tegenkomen en voelen dat we samen in deze wijk wonen? ‘Daar zijn verschillende manieren voor: topdown en bottum-up. Bottomup: het Krachtstation is een heel mooi initiatief waar heel veel groepen vanuit een ondernemersgeest elkaar ontmoeten. Dat is heel mooi, dat bruist. Topdown: je zou als gemeente een aanpak kunnen maken. Mensen gaan niet uit zichzelf iets met elkaar doen, mensen blijven vaak met elkaar in dezelfde groep. Het begint al bij onderwijs. Ik hoor verhalen van schoolleiders, die vertellen dat hun school geen afspiegeling is van de wijk. Sommige ouders fietsen met de bakfiets naar Oog in Al en brengen hun kind daarnaartoe. En dat kun je als gemeente reguleren. In het verleden was dat een gegeven, sinds vorig jaar wordt het aanmeldbeleid voor basisscholen in Utrecht centraal geregeld. Vanuit het centrale aanmeldpunt kunnen we kijken hoe we die verdeling doen.’ We hebben het gehad over verbeterpunten van de wijk. Maar wat vind je nou echt mooi aan Zuidwest Utrecht? ‘Ik heb hier een tijdje gewoond aan de Peltlaan op Kanaleneiland. Ik vind die diversiteit leuk, ik hou ervan om me te verwonderen. Het zit in van alles, in eten, in drinken, in mensen ontmoeten. Dus als je mij vraagt, wat vind je nou mooi? De mensen in de wijk.’ Waar kunnen bewoners terecht die ideeën, plannen of vragen hebben? ‘We hebben ook de komende vier jaar weer elke maand een wijkspreekuur waar bewoners met vragen bij mij terecht kunnen. Dat is een vast moment waarop bewoners met een vraag terecht kunnen. Daarbuiten kunnen mensen natuurlijk ook altijd terecht bij het wijkbureau. Ik kan helaas niet altijd alles direct oplossen. Maar ik kan het wel aanhoren, dat is ook heel belangrijk dat mensen weten: ik word gehoord. Want dat gebeurt vaak helemaal niet. En ik kan je misschien verder helpen naar iemand anders die daar een weg in weet.’ WIJKSPREEKUREN De eerstvolgende wijkspreekuren staan gepland op de volgende momenten (onder voorbehoud, check de website van de gemeente Utrecht voor eventuele wijzigingen): Woensdag 9 november – 16.00 – 17.00 uur Woensdag 7 december – 16.00 – 17.00 uur Wijkbureau Zuidwest Al-Masoedilaan 188. Afspraak maken: mail: zuidwest@utrecht.nl of bel: 14 030

Bouwen , bouwen, bouwen – Meer woningen én meer groen in de wijk!

1 oktober 2022 – Het Rijk wil de gemeente Utrecht een cofinanciering van 87,5 miljoen euro bieden voor de versnelling van de woningbouw in de komende drie tot vijf jaar. De gemeente zelf investeert 105 miljoen euro, onder meer voor de bouw van circa 6.200 nieuwe woningen in Utrecht Zuidwest. Het gaat dan om Papendorp, Groenewoud én Kanaleneiland. Ook moet de bereikbaarheid verbeterd worden. Voor dit alles wordt 71,7 miljoen euro uitgetrokken door het Rijk. Alles bij elkaar een flinke investering. We gingen vast eens op zoek naar plannen voor herontwikkeling in ons verspreidingsgebied, Kanaleneiland,  Transwijk en ook de Merwedekanaalzone natuurlijk. Wie zich verdiept heeft in of betrokken is geweest bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk kent de belangrijkste punten daaruit, namelijk: Kanaleneiland en Transwijk worden (in 2040) groener, beter bereikbaar voor langzaam verkeer en goed verbonden met de rest van Utrecht; Naast een groot deel sociale huurwoningen komen er meer verschillende soorten woningen, onder andere door nieuwbouw; Aan een klimaatbestendig Kanaleneiland en Transwijk (in 2040) wordt gewerkt door opgeknapte flats, duurzame nieuwe gebouwen en herinrichting van de openbare ruimte; Die openbare ruimte wordt steeds minder ingericht voor auto’s en parkeren en steeds meer voor groen, wandelen, fietsen en ontmoeten.   Met meer verschillende soorten (en hopelijk ook betaalbare!) woningen in Zuidwest kunnen mensen vaker in hun eigen buurt blijven wonen als hun leefsituatie verandert. Sommige bewoners maken zich daar zorgen over. Die zorgen kan de gemeente met de plannen niet direct wegnemen, maar inzet is wel om de wijk ook betaalbaar te houden voor mensen met een laag- of middeninkomen. Het aandeel sociale huurwoningen blijft ongeveer gelijk en er zal door herontwikkeling of nieuwbouw dus een flink aantal nieuwe woningen worden toegevoegd. Krachtstation Amerikalaan – Kanaleneiland In mei stuurde Wijkbureau Zuidwest een Tweet de wereld in met het bericht dat het Krachstation aan de Amerikalaan 199 verouderd is en dat er een nieuw gebouw komt voor wonen, werken en ontmoeten. Krachtstation Beheer B.V. wil het gebouw en de naastgelegen parkeerstrook herontwikkelen tot een woongebouw met mogelijk niet-woonfuncties in de plint. Wij vonden eerder al plannen voor herontwikkeling op de webpagina van STATT, studio voor architectuur en ruimtelijke ontwikkeling in Arnhem. Er werd echter niet voor dat plan gekozen. Ook op de website van KENK architecten vonden wij een impressie van de mogelijk toekomstige versie van Krachstation als Stadsoase met een flink bouwvolume. Informatie is te vinden op www.krachtstation.com/nieuwbouw/ Bernadottelaan 11-15 – Kanaleneiland City Pads, eigenaar van de Bernadottelaan 11-15, wil de huidige gebouwen slopen en ruimte maken voor woningen voor studenten en starters, bedrijven en (zorg)voorzieningen. City Pads is eigenaar van dit voormalige kantoor van de FIOD en het naastgelegen gebouw. De plannen zijn om de huidige bebouwing te slopen en tot aantrekkelijke nieuwbouw te komen. Tot die tijd zijn de gebouwen gewoon in gebruik: de tandarts blijft praktijk houden en in het voormalige FIOD-deel is sinds kort de Stadstuin gevestigd, die flexibele kantoorruimte aanbiedt aan bedrijven. Van Heuven Goedhartlaan 2-4 – Kanaleneiland Domvast Projectontwikkeling onderzoekt momenteel de haalbaarheid van bouwplannen aan de Van Heuven Goedhartlaan. Men wil de 2 bestaande woongebouwen aan elkaar verbinden en zo meer woonruimte tussen de torens creëren voor ongeveer 50 extra studenten. Het gebouw is ooit gebouwd als zusterflat voor het Oudenrijn Ziekenhuis en werd een aantal jaar geleden verbouwd om studenten te kunnen huisvesten. De huidige 2 woongebouwen bieden plaats aan ongeveer 110 studenten. Net als in de bestaande gebouwen gaat het om een mix van onzelfstandige kamers (dus met gedeeld sanitair en keuken) en zelfstandige kamers. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat ook de buitenruimte wordt aangepakt, om het gebouw een vriendelijkere uitstraling te geven. Dat kan bijvoorbeeld door te zorgen voor meer groen op- en rond het gebouw. Livingstonelaan 609 – Kanaleneiland Projectontwikkelaar VOF Livingstonelaan (een samenwerking tussen Slokker en Synchroon) wil het gebouw slopen en er nieuwbouw van 11 tot 12 verdiepingen realiseren met een mix van (570) studentenwoningen en onderwijsvoorzieningen met fietsenstalling. Ook moet het aangrenzende groen een ‘opfrisbeurt’ krijgen. Net als bij de plannen voor de Europalaan/Lanslaan wordt ook hier een link met de Merwedekanaalzone gemaakt, want onderdeel van het plan is om ook hier geen of minimaal autogebruik toe te staan. Beneluxlaan 901-909 – Kanaleneiland Initiatiefnemer Huys te Voorn Vastgoed B.V. wil de bestaande kantoorgebouwen van Zorg van de Zaak te slopen en er circa 200 midden huurappartementen (maximaal 19 bouwlagen) realiseren met op de begane grond een commerciële en maatschappelijke ruimte met een wijkgerichte functie en een inpandige parkeerterrein. Het moet een plek worden waar wonen, werken, ontmoeten, verblijven en gezondheidszorg samengaan. Marco Pololaan 111-113 – Kanaleneiland Door vergrijzing en groei in Zuidwest is de behoefte aan gezondheidszorg, ouderenhuisvesting en verbetering van de leefbaarheid sterk toegenomen. MPL Real Estate wil de bestaande bebouwing slopen en er een nieuw gezondheidscentrum realiseren van ongeveer 2.000 m2 met een sociaal maatschappelijke functie en daarboven ongeveer 230 tot 241 appartementen in de sociale, midden en vrije sector categorie waarvan een deel bestemd is voor ouderen. Het zou een verbetering van het zorgaanbod in de wijk betekenen. Lomanlaan 103-105 – Transwijk Woningcorporatie Mitros wil nieuwe huurwoningen bouwen op de plek van het kantoorpand aan de Lomanlaan 103-105 in Transwijk, ook wel bekend als De Zusters. De sloop van het gebouw zou begin 2022 starten en de nieuwbouw zou in 2025 klaar moeten zijn. De plek aan het park Transwijk leent zich voor meer en betere huurwoningen en Mitros wil 215 appartementen bouwen, vooral sociale huur. De gebouwen worden 14 en 16 verdiepingen hoog en daarmee hoger dan de bestaande bouw. Doelgroep voor de nieuw te bouwen woningen zijn ouderen uit de buurt, die graag in hun buurt of wijk willen blijven wonen. Naast woningen komt op de begane grond mogelijk ook horeca. Hoek Europalaan 33-45/Lanslaan 2-8 – Transwijk AVM Vastgoed & Ontwikkeling B.V., eigenaar van het bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van de Europalaan (nr 33-45) en de Lanslaan (nr 2-8) in Transwijk wil de gebouwen graag slopen en ruimte maken voor een mix van sociale, middel dure en vrije sector huurappartementen. Medio mei was er een eerste informatiebijeenkomst. Uit de intentieovereenkomst blijkt dat een woonbestemming meer voor de hand dan modernisering/ nieuwbouw van de verouderde bedrijfsgebouwen. Ook is er vanuit de gemeentelijke Hoogbouwvisie een aantal redenen om grotere bouwhoogte toe te staan. Het rendabel(er) maken van de grondexploitatie is er daar één van en het creëren van een ‘hoogstedelijk milieu’ ook. De ontwikkelingen in de tegenover gelegen Merwedekanaalzone maken volgens AVM Vastgoed een hoger bouwvolume mogelijk met een extra hoogteaccent complementair aan de aangrenzende bebouwing aan de Jo Wuthrichlaan en de MWKZ. Merwedekanaalzone Een geheel nieuwe stedelijk zone met circa 10.000 nieuwe woningen. Recent al opgeleverd is Wilhelminawerf in deelgebied 4 aan het Merwedekanaal en momenteel wordt daar in snel tempo de wijk Nieuwe Defensie gebouwd. En er staat nog heel wat op de planning, zoals onder ander te volgen is op de website van het autoluwe Merwede als deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone. En ook in deelgebied 6, nu nog Business Eiland Utrecht, moet een nieuwe mix van wonen en werken ontstaan. Aan de Eendrachtlaan 10 wordt momenteel al gewerkt aan de bouw van het wooncomplex Concorde met onder andere een 15 verdiepingen tellende woontoren.

Kanaleneiland krijgt kleur! Muurschilderingen van Samira Charroud en Thirty030 met wijkbewoners

1 oktober 2022 – Begin augustus startte de Utrechtse Samira Charroud (28) met de realisatie van  haar muurschildering op Kanaleneiland. De Gemeente Utrecht bestaat dit jaar 900 jaar en heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor verschillende muurschilderingen in de stad. Samira kreeg toestemming om op een muur van één van de Portaal-flats op de hoek van de Cortezlaan met de Columbuslaan te schilderen. Binnen een paar weken is de muurschildering klaar. Nadat ook bewoners werden betrokken en er draagvlak bij hen werd opgehaald kon Samira aan de slag. Portaal regelde de hoogwerker en een coating voor het behoud. De muurschildering is een vrolijke afbeeldingen die zeker in de herfst en winter de buurt kan opfleuren. Samira heeft zich laten inspireren door de vleermuizen die haar herinneren aan haar jeugd in Marokko. Met de gemeente is afgesproken dat de muurschildering minimaal 5 jaar blijft. Muurschilderingen kunnen een wijk enorm opvrolijken. Toen Portaal voor dit project benaderd werd door Marije Lieuwens en Daan Drubbel van Stichting (Un)commissioned en project City Canvas, ging men dan ook direct op zoek naar een geschikte gevel. De eerste reacties zijn bijzonder positief, vernamen wij inmiddels, dus daarmee lijkt het project nu al geslaagd! Uiteraard zijn we ook zelf al even gaan kijken. Aan de Marshalllaan ter hoogte van de Pearsonhof waren het Ingelot van der Pol en Esther de Groot (stadsambassadeurs bij Thirty030), die eerder al samen met buurtbewoners een muurschildering maakten. De grote hoeveelheid overwegend grijze flatgebouwen vonden zij niet echt een goede vertegenwoordiging van de verschillende culturen die de buurt een warm, bijzonder en ook vrolijk karakter geven. Dat moest anders, vonden Ingelot en Esther en zij zochten contact met Karim Enahachi en Henk Bouma, die via Hartje van Kanaleneiland en Huis van Vrede dicht bij de bewoners van de wijk staan. Het ontwerp is een ode aan het heerlijke eten van Kanaleneiland wat bij de aangrenzende winkels wordt verkocht. De Marrokaanse, Surinaamse, Arabische, Griekse en Turkse culturen stromen samen in deze winkels. De muurschildering geeft een subtiele knipoog aan de andere culturen die op Kanaleneiland woonachtig zijn met ook Nederlandse en Afrikaanse patronen. Zo vormen de vier beschilderde muurtjes samen een overkoepelend geheel waarin zoveel mogelijk bewoners iets van zichzelf kunnen herkennen. De muurschildering is mede mogelijk gemaakt met subsidie van de gemeente Utrecht en mede met steun van woningcorporatie Portaal, Fairf duurzame verf, welzijnsorganisatie DOCK en de stadsambassadeurs van Thirty030. En ook de helpende handen van mede-stadsambassadeurs Sander Brouwer, Sophie van Haren en Emi Bos kwamen goed van pas. Tijdens de uitvoering heeft jong en oud meegeholpen en dat was precies de bedoeling, omdat creatief bezig zijn helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Des te leuker dat er veel animo was voor dit initiatief in de wijk. Veel buurtbewoners hebben nu een stukje van hun eigen vrolijke, warme identiteit vereeuwigd in de muurschilderingen, en daarmee hun buurt een stukje mooier gemaakt.

Wat is er te doen in de wijk? Wijkproeverij brengt overzicht in het aanbod

1 oktober 2022 – Eind juni ging er een uitnodiging naar diverse bewonersgroepen en organisaties in de wijk om vooraf te overleggen over de Wijkproeverij, die inmiddels op dinsdagmiddag 6 september heeft plaatsgevonden. Welzijnsorganisatie DOCK wil graag dat wijkbewoners weten wat bewonersgroepen, zzp’ers en andere organisaties en instellingen in de wijk voor hen kunnen betekenen op het gebied van dienstverlening, informatie en activiteiten. De Wijkproeverij is dan ook bedoeld om met partners uit de wijk een programma en informatiemarkt aan te bieden waar organisaties en bewonersgroepen zich kunnen presenteren. Graag wilde DOCK vooraf van bewoners horen waar zij behoefte aan hebben en het programma samen met hen opstellen en vormgeven. Dat gebeurde op 5 juli in Buurtcentrum Hart van Noord aan de Geallieerdenlaan, waar onder andere ideeën werden uitgewisseld over wat nodig is in de wijk en hoe je bewoners bereikt die misschien niet zo digitaal vaardig zijn. En 6 september was het dus zover, bij Hart van Noord werden bewoners ontvangen met een hapje en een drankje om zich te laten informeren over wat er in de buurt allemaal te doen en te beleven valt! Het aanbod was behoorlijk divers en de opkomst hoog. Ook De Zuidwester was aanwezig en sprak onder andere met sociaal makelaars en organisatoren Emilia Hernández Pedrero en Dinie Hennevelt van DOCK. Emilia: “Leuk om te weten is dat de wijkkrant ooit is begonnen vanuit de voorganger van DOCK als een activiteiten en diensten agenda voor de wijk, maar dat de krant in de loop der tijd een andere meer inhoudelijke invulling kreeg, die ook zeer gewaardeerd wordt. Voor veel wijkbewoners blijkt het stopzetten van de activiteitenagenda echter wel een gemis en met onder andere de Wijkproeverij proberen we die groep toch te bedienen met overzicht in het aanbod van organisaties en activiteiten in de buurt. Meer mensen dan je denkt zijn, na wat Corona heeft veroorzaakt, op die organisaties aangewezen voor hun informatie over activiteiten en diensten in de wijk.” Met het programma ‘Samen in de Stad’ richt DOCK zich vanuit een preventieve benadering op het langer thuis blijven wonen van 60-plussers. Dinie: “We werken daarbij samen met bewoners en wijkorganisaties aan verbinding en ook aan de versterking van het zorg- en hulpnetwerk in de wijk. De Wijkproeverij is daarbij een middel en mag wat ons betreft een jaarlijks terugkerend evenement blijven!” De editie afgelopen 6 september bij Hart van Noord liet duidelijk zien wat het belang is van de Wijkproeverij. Deelnemende organisaties waren onder andere de Bibliotheek, NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), Paraplu (voorheen Boogh voor mensen met hersenletsel die willen re-integreren én wijk-ontmoetingscentrum), het Wijk Informatie steunpunt, U-Centraal (voor vragen of zorgen over wonen, (mantel)zorg, geld, persoonlijke ontwikkeling of bijvoorbeeld sociaal contact), Lady Fit, Sport Utrecht, Gezondheidscentrum  Oog in Al, Volksgezondheid Utrecht WMO, Wijkbureau Zuid West, Power by Peers (voor begeleiding naar ondernemerschap), NiZU (Netwerk informele Zorg Utrecht) en By Bosshardt. Daarnaast waren ook bewonersgroepen en zzp’ers aanwezig om zich te presenteren en werden er diverse workshops gegeven. Ook Ingeborg Hornsveld, gemeenteraadslid voor GroenLinks kwam nog even langs voor een kennismaking en een vragenrondje. Wat daarbij onder andere ter sprake kwam was of een dergelijke ontmoeting met de lokale politiek wellicht vaker in de buurt moest plaatsvinden. Na afloop kregen bezoekers nog een pakket mee dat werd aangeboden door de Utrechtse Armoedecoalitie samen met DOCK. Daarin ook wat leuke (financiële) verrassingen. In alle opzichten bijzonder geslaagd in de opzet en hopelijk een terugkerend evenement!

Verrassende hotspot in Transwijk! Bedrijfsverzamelgebouw De Pionier

1 oktober 2022 – Op verschillende plekken in Zuidwest zijn bedrijfsverzamelgebouwen en creatieve broedplaatsen te vinden. Denk aan Vechtclub XL, De Stadstuin, Kanaal30, Krachtstation en Dotslash. Minder bekend voor velen is De Pionier aan de Grebbeberglaan. Tijd dus voor een kennismaking! Leven in de wijk Wie wel eens over de Grebbeberglaan Transwijk in of uit fietst zal zich bij het zien van de (’s avonds lichtgevende) geveltekst De Pionier op nummer 15 wellicht hebben afgevraagd ‘wat zit daar?’. Wij liepen er naar binnen en vernamen van de vriendelijke receptiemedewerker Maarten dat De Pionier een bedrijfsverzamelgebouw is van woningcorporatie Mitros. Met de tijdelijke herbestemming van dit oude schoolgebouw van de Utrechtse Technische School (UTS) uit 1960 wil Mitros leegstand voorkomen en door het te bestemming als bedrijfsverzamelgebouw wat leven in de wijk brengen. Vooral in het gebouw, heerst daadwerkelijk een levendige sfeer. Veel ondernemers en hun relaties zijn er in op uiteenlopende gebieden druk in de weer. Communicatie & marketing, design, detachering, educatie & onderwijs, financiën & administratie, hospitality, ict, media, organisatieadvies, therapie & coaching en zakelijke dienstverlening, je vindt het allemaal bij De Pionier. En met alle circa 80 bedrijfsruimtes verhuurd is de locatie ook nog eens waanzinnig populair. Jeroen Itter, sinds 2019 vastgoedmanager/accountmanager zakelijke verhuur bij Mitros ontvangt ons eind juli en geeft een rondleiding door De Pionier, samen met technisch beheerder Hennie van Dulst. Jeroen was niet betrokken bij het opzetten van de formule, maar is er terecht wel  erg enthousiast over en trots op hoe dat heeft uitgepakt. En ook Hennie praat met enthousiasme over de locatie en de huurders, die hij nagenoeg allemaal goed kent. Via de benedenverdieping van het gebouw wandelen we via het trapportaal naar de verdiepingen en komen onderweg onder andere langs de bedrijfsruimte van Eager People. Jeroen: “Ooit begonnen als Mijn Student is Eager People één van onze eerste huurders.” Vanwege de vakantieperiode zijn niet in alle bedrijfsruimtes/-units, die variëren van 20 tot 475 m2, mensen aanwezig, maar toch heerst er nog een prettig soort chemie. “Bij aanvang was voor het concept van De Pionier uitgegaan van circa 50 units en huurders, maar dat bleek al snel te weinig”, vertelt Hennie. Jeroen vult aan: “Het concept bleek al snel populair en dus moesten we de plannen bijstellen. De afgelopen jaren was er sprake van 100 procent verhuur en zelfs tijdens de coronaperiode is er geen sprake geweest van leegstand. Dat zegt genoeg over de populariteit!” Organische ontwikkeling De bouw van de technische school begon in 1960 en al snel na de oplevering in 1961 voorzag de UTS nijverheidsschool in een snel groeiende vraag naar leerplaatsen. Destijds was 60 procent van de Utrechtse bevolking aangewezen op de industrie en bouwvakken. In 1968 werd een nieuwe vleugel aangebouwd en in datzelfde jaar werd de straatnaam veranderd van Grebbelaan naar Grebbeberglaan. Wanneer de UTS er precies ophield te bestaan is niet bekend, maar in 2010 werd het gebouw door Mitros strategisch aangekocht om er op termijn woningen te kunnen ontwikkelen. Tot die tijd kreeg het, na diverse ingrepen en aanpassingen een ‘tijdelijke’ bestemming als bedrijfsverzamelgebouw. Organische ontwikkeling vormde de basis van het concept en de strategie, dat wil zeggen voor en door de ondernemers. Gebruikers van het eerste uur droegen de ontwikkeling. Van het gebouw werd de structuur gehandhaafd en in het conceptontwerp werd uitgegaan van ateliers, bedrijfsruimte voor makers en collectieve/publieke bestemmingen op de begane grond, kantoren voor denkers en creatieve bedrijvigheid in de theorie klaslokalen op de verdiepingen. De succesformule van De Pionier zou in eerste instantie tot 2024 worden voortgezet, maar inmiddels is dat verlengd naar eind 2027/begin 2028. De gemeente is nog bezig met een omgevingsonderzoek voor het betreffende gebied en eventuele plannen van Mitros voor de locatie moeten daar binnen passen. Voor huurders een prettig vooruitzicht, maar wat tegenzit binnen het huidige concept is het café restaurant op de begane grond direct naast de ingang. Waar eerst The Colour Kitchen gevestigd was als commerciële maatschappelijke hospitality organisatie nam later De Eetplaneet die plek in als culinaire werkplaats met restaurant, bar, koffiehoek, vergaderzalen en besloten terras bij mooi weer. Maar begonnen ten tijde van corona moesten de initiatiefnemers hun activiteiten door omstandigheden uiteindelijk per 1 augustus stoppen. Daarmee begon voor Jeroen een uitdagende zoektocht naar een passend nieuw horecaconcept voor De Pionier. “Het zou mooi zijn als dat snel tot succes leidt”, stelt hij daarover. “Het is werkelijk een prachtlocatie en zeer geschikt voor horeca die aansluit op het concept van De Pionier.” Op het moment van verschijnen van deze editie van De Zuidwester is hij al in een ver gevorderd stadium van onderhandelen met een mogelijk nieuwe partij. Jeroen: “Niets is nog zeker, maar we gaan het zien.”

IRIS – Technische en duurzame zaadjes planten

1 oktober 2022 – Hoe werkt isolatie en ledverlichting? Wat doen zonnepanelen en warmtepompen? Onze toekomst heeft veel techniek nodig terwijl steeds minder jongeren kiezen voor technische beroepen. Stichting Technotrend geeft natuur- en technieklessen op scholen zodat leerlingen niet alleen leren over duurzaamheid, maar ook techniek weer aantrekkelijk wordt. Het Utrechtse Protofunk ontwikkelt nu samen met leerlingen en Technotrend een game waarin je Kanaleneiland kunt verduurzamen. Met de lessen en de game maken leerlingen en bewoners op een leuke manier kennis met duurzaamheid én technische beroepen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het Europese IRIS project, dat werkt aan een duurzaam Kanaleneiland. IS DUURZAAMHEID NIET GESNEDEN KOEK? “In 2018 zijn IRIS duurzaamheids- en technieklessen opgezet voor de groepen 5 tot en met 8. Basisschoolleerlingen en hun ouders raakten zo bekend met duurzame oplossingen van het Europese IRIS project in hun wijk Kanaleneiland,” vertelt programmaleider Eline Koelen van Stichting Technotrend. “Voor kinderen op Kanaleneiland is duurzaamheid niet zo bekend Het gaat ons om het planten van zaadjes, want de bijzondere lessen op school onthoud je!” Het lesprogramma eindigt met de Energiemarkt, waar leerlingen aan ouders vertellen welk beroep past bij 3D printen bijvoorbeeld. “Ze worden echt bewuster van wat mogelijk is. Komend schooljaar hopen we bij nog meer basisscholen aan de slag te kunnen.” MEER DOORSTROOM NAAR TECHNIEK Stichting Technotrend maakt en geeft nu lessen op allerlei scholen, van basisschool tot technische beroepsopleidingen. “We willen vooral dat leerlingen doorstromen naar technische beroepen,” legt Eline uit. Groepen 7 en 8 doen bijvoorbeeld technische workshops op het VMBO Globe College. “Leerlingen zijn echt onder de indruk en krijgen zin om naar het Globe College te gaan.” Daarnaast werkt Technotrend mee aan de herziening van MBO Bouwkunde, zodat de opleiding weer meer studenten trekt en duurzaamheid in het lesprogramma opneemt. OPLOSSINGSGERICHT LEREN DENKEN Met techniekdocent Denny van Beusichem van het Globe College loopt nu ook het Technologie en Toepassing-programma waarin leerlingen uit het derde of vierde jaar aan de slag gaan met echte opdrachtgevers. Woningcorporatie Bo-Ex bijvoorbeeld moet veel flats in de wijk duurzaam renoveren. Grote uitdaging is het goed informeren van bewoners zodat ze mee willen doen. Leerlingen bedenken manieren om technische oplossingen voor hen aantrekkelijker te maken. Jongeren zijn de oplossingsdenkers van de toekomst en dat maakt deze lessen zo belangrijk. GAME ALS LESMETHODE Protofunk ging eerder dit jaar aan de slag met de ontwerpvraag van Gemeente Utrecht om duurzame IRIS projecten in Kanaleneiland zichtbaar te maken. Zo kan iedereen zien wat er in de wijk gebeurt aan verduurzaming. Interactieontwerpers Friso Booij en Sterre Troostheide maken nu een game voor lesprogramma’s van de basisschool. “Zo kan het helpen bij de beroepskeuze en de voorbereiding voor de middelbare school,” vertelt Friso. In de game ga je samen op zoek naar de beste manier om Kanaleneiland zo duurzaam mogelijk te maken. Je kunt bijvoorbeeld zonnepanelen en duurzame meters plaatsen. “We hebben ook gesproken met bewoners over hun ervaringen en dat ingebouwd in het spel,” aldus Friso. Net als in de echte wereld, zijn grondstoffen en het geluksgevoel van bewoners belangrijke succesfactoren. LEERLINGEN ALS GAME ONTWIKKELAARS Eerst werd een papieren prototype getest op basisschool Het Schateiland in Kanaleneiland, een bordspel. “Leerlingen waren eerst teleurgesteld omdat zij een computerspel hadden verwacht, maar zo testen we eerst de opzet van het spel,” vertelt Friso. Sterre herinnert zich vooral de goede sfeer: “Tijdens het spelen ontstond discussie, leerlingen waren hartstikke betrokken!” “We mochten terugkomen maar dan wel met een digitale game,” grapt Friso. In september testen zij de game nog meerdere keren met leerlingen zodat het in de herfst klaar kan zijn. Sterre: “Door rondes van ontwikkelen en testen wordt de game steeds beter afgestemd op de leerlingen.” Daarna kan iedereen de game spelen op de website van de gemeente. MEER INFORMATIE Voor meer informatie over het IRIS project, neem contact op met Rianne Bakker: rianne@energie-u.nl, 06-4600 1684 of kijk op www.iris-utrecht.nl.

Bijzondere fototentoonstelling ‘50 jaar arbeidsmigratie’ op Stadsplateau Utrecht

1 augustus 2022 – Graag brengen wij als wijkkrant de fotototentoonstelling ’50 jaar arbeidsmigratie in Nederland’ op het Stadsplateau onder de aandacht. Niet in Zuidwest, maar waarschijnlijk wel interessant voor veel bewoners in de wijk. Eind juni werd de tentoonstelling geopend door burgemeester Sharon Dijksma, samen met diverse Tweede Kamerleden, ambassadeurs, consul generaals en vele bezoekers feestelijk geopend. De moeite van een bezoek meer dan waard vinden wij! Initiatiefnemer Sahin Yildirim, zelf kind van een gastarbeider, was eind juni vanzelfsprekend aanwezig tijdens de opening. Aan de hand van vijftig foto’s met bijzondere en persoonlijke verhalen vertelt de tentoonstelling over de komst van vele arbeidsmigranten uit Italië, Spanje, Turkije, Griekenland, Marokko en toenmalig Joegoslavië in de jaren ’60 en ’70. Daarbij wordt niet alleen het verhaal van de arbeidsmigranten belicht, maar ook het verhaal van autochtone Nederlanders die destijds betrokken waren bij hun komst naar ons land. Vooral veel jonge, sterke mannen kwamen destijds voor werk naar Nederland en in de jaren die volgden speelden zaken als acceptatie, inburgering, gezinshereniging en woningnood. Zo had vooral de eerste generatie moeite zich aan te passen, maar dus ook om geaccepteerd te worden. Bij de tweede generatie speelde dat minder op de voorgrond en ging dat aanzienlijk beter en sneller. “De derde generatie heeft een hoger opleidingsniveau en ziet Nederland eerder als thuisland”, stelt Yildirim. “Ze voelen zich in veel gevallen eerder Utrechter, Rotterdammer of Hagenees, dan Turk Marokkaan of Italiaan.” Yildirim hoopt dat de verschillende bevolkingsgroepen in Nederland steeds minder tegenover elkaar komen te staan en dat er in plaats van een ‘wij-zij-samenleving’ een ‘wij-samenleving’ komt. Sahin, volop geïnteresseerd in de verhalen van gastarbeiders en met zijn initiatieven ook min of meer hun stem, is niet alleen initiatiefnemer van de tentoonstelling ’50 jaar arbeidsmigratie in Nederland’, maar ook auteur van de boeken ’50 jaar 50 verhalen’ (over de Turkse arbeidsmigratie in 50 verhalen van Turkse gastarbeiders) en medeauteur van ‘Een halve eeuw in Nederland’ (over de Marokkaanse arbeidsmigratie in 50 verhalen van Marokkaanse gastarbeiders in Nederland) en ‘Grenzeloze liefdes’ (verhalen van 24 gemengde stellen uit verschillende culturen). De aansprekende foto’s zijn door meerdere fotografen gemaakt en de tentoonstelling is nog tot 17 oktober te bezoeken bij de ingang van het Stadskantoor Utrecht op het Stadsplateau. Wij zijn al ‘even’ wezen kijken en vinden de tentoonstelling een aanrader. Er wordt ook gewerkt aan een (les)programma met verzamelde verhalen van migrantenouderen, lezingen en wat ook al bekend is… in het kader van ’50 jaar arbeidsmigratie’ komt er eind van dit jaar ook een gastarbeiders monument naar Utrecht.

Stichting BalanceBuddy

1 juni 2022 – Stichting BalanceBuddy is een organisatie die zich inzet voor de gezondheid van kinderen mede in Kanaleneiland. Binnen dit project worden getrainde leefstijlmaatjes gekoppeld aan gezinnen waarbinnen het kind hulp kan gebruiken met meer bewegen, gezonder eten en/of met het krijgen van meer zelfvertrouwen. Raha coördineert de stichting in Utrecht, waaronder in Kanaleneiland. Noa heeft de stichting vier jaar geleden opgericht en pakt de landelijke coördinatie op. Raha en Noa stelden elkaar eens een paar goede vragen. NAAM: NOA TROLLMANN Functie: Voorzitter Landelijk Bestuur en oprichtster van Stichting BalanceBuddy Hobby’s: Basketballen, koken, mooie gesprekken met familie en vrienden voeren, fitnessen, dichten en op het terras in het zonnetje zitten Favoriete eten: Oei, ik vind héél veel lekker! Het eerste wat mij nu te binnen schiet zijn de Vietnamese spring rolls welke ik laatst met mijn bestuur gegeten heb. Dat pindasausje erbij is ook zo lekker. Verder ben ik dol op mango en avocado. NAAM: RAHA MARYAM HESHMATIKHAH Functie: Voorzitter Stedelijk Bestuur Utrecht Hobby’s: Sporten, yoga, schilderen en in het park zitten met een goed boek terwijl de zon heerlijk schijnt! Favoriete gerecht: Omdat ik een Iraanse achtergrond heb kan ik maar één antwoord geven: ghorme sabzi! Dat is een heerlijk groentestoofje dat met rijst geserveerd wordt (probeer het vooral als je het nog niet kent!) *RAHA INTERVIEWT NOA* 1) Vertel eens Noa, waarom ben je Stichting BalanceBuddy eigenlijk gestart? Ongeveer vier jaar geleden kwam ik via een stage in Utrecht in contact met kinderen die hulp kregen met hun overgewicht. Hierna bleef het gevoel aan mij knagen dat ik meer wilde betekenen voor deze kinderen. Daar heb ik werk van gemaakt. Het resultaat? Stichting BalanceBuddy! Een leefstijlmaatjesproject waar ik vroeger ook graag gebruik van zou hebben gemaakt. 2) Wat is het mooiste compliment dat je met de stichting hebt ontvangen? Och, dit werk is zo mooi! Vooral de hartverwarmende complimenten van en over kinderen doen mij veel, bijvoorbeeld over hoe blij ze zijn nu ze meer zelfvertrouwen hebben en lekkerder in hun vel zitten. Verder vind ik het van vrijwilligers prachtig om te horen dat zij de werkomgeving als prettig hebben ervaren en veel geleerd hebben. Een van de stagiaires omschreef haar stage bij Stichting BalanceBuddy als ‘een warm bad’ waar ze in belandde. Soortgelijke complimenten zijn voor mij een enorme drijfveer om mijzelf vol in te zetten voor de stichting en haar vrijwilligers. Vrijwilligers die stuk voor stuk complimenten verdienen, zonder hen hielpen we nu niet zoveel gezinnen. 3) Waar zie jij BalanceBuddy verder over vijf jaar? Over vijf jaar hoop ik dat we ondanks de geplande uitbreiding onze warme werkcultuur hebben kunnen behouden. Verder geloof ik dat wij op spelende wijze kinderen blijven helpen, waarbij we meegaan met de tijd. *NOA INTERVIEWT RAHA* 1) Hoe vond jij het om de gezinnen te ontmoeten die we helpen? Dat is een goede vraag… Enerzijds vond ik het mooi om een kijkje te nemen in de praktijk, wat mij nóg meer motivatie gaf voor Stichting BalanceBuddy. Anderzijds voelde ik dat ik zelf persoonlijk erg graag wilde helpen. Ik moest steeds een stapje terugzetten en beseffen dat ik niet álles kan doen. 2) Wanneer vind jij dat een match tussen een gezin en maatje geslaagd is? Wat belangrijk is, is dat iedereen zich comfortabel voelt, dat het maatje en het kind goed met elkaar omgaan en er allebei plezier aan beleven. Dit is mega belangrijk en alleen op die manier kunnen we iets bereiken. 3) Als je terugkijkt op je bestuursjaar waar ben je het meest trots op? Een makkelijke vraag! Ik ben super trots op de sportactiviteit die wij hebben georganiseerd voor kinderen die uit Afghanistan moesten evacueren vorig jaar. Met verschillende sponsoren hebben wij een middag heel leuk kunnen sporten met de kinderen en samen een hele leuke, gezonde lunch gemaakt. Zelf spreek ik Farsi, dus kon ik ook een beetje met de kinderen praten. Ondanks dat ik emotioneel werd, was het een heel leuke middag met veel blije kinderen! AANMELDEN? Aanmelden voor gezinnen kan op: www.balancebuddy.nu/kind-aanmelden Bestuursleden kunnen hun motivatie en CV mailen naar: voorzitter@balancebuddy.nu

Diversas Diner: Koken en lekker eten als verbinding

1 juni 2022 – Op maandagen en donderdagen wordt er bij ‘Boogh Utrecht De Paraplu’ aan de Van Bijnkershoeklaan in Transwijk een betaalbaar, gezond en afwisselend driegangendiner gekookt voor uiteenlopende gasten. Het diner wordt verzorgd door Diversas, de eenmanszaak van Mirella Huijs. Na ruim elf jaar in de psychiatrie en verslavingszorg gewerkt te hebben startte zij in 2011 een cateringbedrijf waar mensen met deze achtergrond terecht kunnen voor dagbesteding. Als zelfstandig ondernemer verbindt ze het zakelijke en sociale aspect binnen haar werk op een creatieve en eigenwijze manier. ‘Boogh Utrecht De Paraplu’ is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners enerzijds en mensen met hersenletsel in het bijzonder. Het gebouw aan de Van Bijnkershoeklaan heeft een tuin waar groenten en fruit verbouwd worden en een terras. Vrijwilligers en deskundige medewerkers werken er nauw samen. Dagelijks kunnen mensen er terecht voor activiteiten op het gebied van welzijn, creativiteit, scholing, ontmoeting, lotgenotencontact, training en behandeling. Diversas werkt met deze organisatie samen en kookt twee keer per week een driegangendiner voor de buurt en bezoekers van de Boogh. Hoe we ons dat allemaal moeten voorstellen, vragen we aan Mirella tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor één van de diners. “Verbinden staat centraal hier”, begint Mirella haar verhaal. “Er is zowel sprake van arbeidsmatige activering, zoals dat officieel heet, als van sociale prestatie. De arbeidsmatige activering vertaalt zich in dagbesteding in de vorm van culinaire werkzaamheden door een redelijk vast keukenteam, dat dus twee keer per week een heerlijke maaltijd verzorgt. De sociale prestatie zit hem in de ontvangst van een soms kwetsbare groep eters vanuit de wijk én daarbuiten.” We zijn geopend geweest tijdens bijna de gehele coronaperiode”, vervolgt Mirella. “Dat was goed, omdat de dagbesteding daarmee door kon gaan en voor de gasten om weer even eruit te zijn. Het was ook pittig om alles zo veilig mogelijk te organiseren. Op een gegeven moment kwamen er rond de 20-25 gasten. Nu veel andere plekken weer open zijn, loopt het aantal gasten wat terug. Ruimte dus voor nieuwe mensen! Desondanks is er op een gemiddelde avond genoeg animo vanuit anderen en zit het hier doorgaans redelijk vol.” Ook de avond dat wij aanschuiven zitten er vijftien gasten aan tafel en wordt er door het drie man/vrouw sterke keukenteam een heerlijk driegangen diner bereid en aangeboden. “Normaal is ons keukenteam net iets groter, maar ook hier hebben we momenteel soms met zieken te maken.” De avond bij Boogh Utrecht De Paraplu verloopt gezellig en alle aanwezigen genieten zichtbaar van het diner en van elkaars gezelschap. Iedereen gaat zichtbaar tevreden naar huis en het bescheiden keukenteam mag best heel trots zijn op zichzelf. Mirella werkte eerder voor en/of bij de collectieve broedplaats Eiland8, bij het 3G centrum, bij Resto VanHarte en bij Bij Bosshardt van het Leger des Heils, allemaal op Kanaleneiland. Mirella: “Mijn eerste klus was in september 2011 voor 150 gasten. Bloednerveus was ik en er gingen ook wel wat dingen mis, maar toch was het een geslaagde opdracht. Al doende leert men.” Diversas biedt dagbesteding en passende begeleiding aan mensen met een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt. Met enthousiasme, zorg en passie zetten Mirella en haar medewerkers graag iets moois neer: van kleurrijke duurzame gerechten uit de wereldkeuken tot culinaire evenementen! Ook probeert ze voedselverspilling tegen te gaan door drie keer per week op verschillende plekken overgebleven voedsel op te halen dat anders mogelijk in de prullenbak verdwijnt. Het wisselende aanbod maakt dat het niet van tevoren bekend is hoe het driegangendiner eruit gaat zien. “Maar het lukt altijd om onze gasten wat lekkers voor te schotelen”, besluit Mirella. En dat kunnen we alleen maar bevestigen!

Graffitifun populair op Kanaleneiland

1 juni 2022 – “Beste Redactie, graag zou ik met jullie een artikel willen verzorgen over mijn bedrijf Graffitifun, dat is uitgegroeid tot één van de grootste graffitiaanbieders in Europa. Graag hoor ik wat de mogelijkheden zijn.” Met dat verzoek benaderde Michel Steers ons al eind februari dit jaar. Zijn idee leek ons wel leuk voor De Zuidwester en dus zochten wij Michel op bij de ‘graffitibrug’ achter IKEA op Kanaleneiland, waar hij en zijn team al ruim vijftien jaar (!!!) graffitiworkshops geven, ook wel bekend op Google als de ‘Graffitifun Hall of Fame Utrecht’. De workshops van Graffitifun vinden plaats onder de Galecopperbrug, waarover het verkeer van de A12 nogal luid dendert, en zijn vooral voor de jeugd. Ze zijn dan ook erg populair bij kinderfeestjes. “Wij leren ze niet alleen de kunst”, licht Michel toe, “maar ook wat er gebeurt als je op een willekeurige muur in je wijk of buurt een muur volspuit, de boetes en het respect hiervoor. Zo proberen we om graffiti van de straat te houden. We betekenen dus ook echt iets voor de buurt en zijn daar een bekende.” In de afgelopen coronaperiode en door alle ingestelde maatregelen en lockdowns raakte de loop er behoorlijk uit, maar inmiddels zijn Michel en zijn team flink bezig om de draad weer op te pakken. “De loop zit er al weer behoorlijk in, maar uiteraard kunnen we alle aandacht gebruiken! We werken door heel Nederland op verschillende eigen locaties en zelfs internationaal voor grote en bekende klanten”, stelt Michel. Graffitifun is al jaren de beste aanbieder van graffitiworkshops in de Benelux. Een professioneel, enthousiast en ervaren team van ruim 32 artiesten houdt de boel draaiende. Dat zorgt er ook voor dat er eigenlijk nooit een workshop uitvalt, omdat het team gewoon altijd doordraait! Inmiddels was aandacht voor Graffitifun op onder andere RTVUtrecht, RTL4, RTLXL, RTLZ, De Telegraaf Amsterdam, SBS6, Hart van Nederland, NPO, NED3, Zapptv, op radio FRESH FM en VIDEOLAND! “Daar zijn we best heel trots op!”, stelt Michel. GEWOON EEN KEER KIJKEN Maar het beste beeld van wat Graffitifun concreet te bieden heeft krijg je toch door er gewoon een keer te gaan kijken en dat deden we afgelopen 9 april gedurende een drukke middag met veel groepjes die volop bezig waren met het luisteren naar de instructies, het maken van schetsen, het spuiten van hun eigen ontwerp op een eveneens eigen paneeltje en na de workshop op een echte graffitimuur. De betonnen draagconstructie van de stalen tuibrug is één langgerekt graffiti schouwspel. “Niet alles is van ons”, stelt Michel, “maar uiteraard hebben ook wij daaraan bijgedragen. Het is een legale plek waar soms elke dag wat anders te vinden is. Kinderen vinden onze workshops écht helemaal top en wij bieden de uitgebreide en aantrekkelijke graffitikinderfeestjes tegen leuke prijzen. Dat kan omdat we dit allemaal doen als hobby naast een fulltime baan. Maar het team bestaat wel uit professionele graffitiartiesten. Kortom, echt een aanrader om eens bij ons te boeken en het zelf te doen!” En wij van De Zuidwester kunnen dat alleen maar beamen, nadat we de deelnemers die middag hebben gevraagd naar hun beleving. Voornamelijk kinderen en hun ouders, maar ook één groep volwassenen uitten zich allemaal bijzonder enthousiast. Gaan dus! Graffitifun: www.graffitifun.nl, www.personal-artist.nl, info@graffitifun.nl , 06-15828701, instagram @graffitifun (feestjes en winacties!)  

Adem in, adem uit! Luchtkwaliteit Zuidwest

1 juni 2022 – Over de luchtkwaliteit in Utrecht Zuidwest hoor of lees je eigenlijk niet heel veel. Toch wordt er het nodige over luchtkwaliteit én over luchtverontreiniging gecommuniceerd en gepubliceerd, maar ja… waar? De Zuidwester zocht en vond na het nodige speurwerk best heel wat informatie alleen werd niet echt duidelijkheid wat die informatie precies zegt! Hoe is het met de luchtkwaliteit en wie doet er wat aan? Dat luchtverontreiniging slecht is voor je gezondheid hoeven wij niemand meer uit te leggen. Het is een belangrijke oorzaak van gezondheidsverlies. In de provincie Utrecht draagt luchtverontreiniging circa 3,8 procent bij aan de totale ziektelast. Dit Milieugezondheidsrisico (MGR) geeft een indicatie van de milieukwaliteit vanuit een gezondheidskundig perspectief. De provincie Utrecht maakt daarom elk jaar een Rapportage Luchtkwaliteit. Die rapportage geeft aan wat de luchtkwaliteit was, of er (dreigende) normoverschrijdingen waren, hoe groot de blootstelling was aan luchtverontreiniging en wat de prognose is voor de toekomst. Er wordt gerapporteerd over fijnstof, de fijnere fractie van fijnstof en stikstofdioxide. Daarnaast wordt stilgestaan bij het proces om de luchtkwaliteit samen met betrokken partners verder te verbeteren en toe te werken naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bij het creëren van een gezonde leefomgeving spelen vele omgevingsfactoren een rol. Een samenhangende aanpak is nodig om deze factoren te beïnvloeden, waarbij meer effect te verwachten is als er combinaties van maatregelen worden ingezet. Het RIVM geeft adviezen over een gezondere leefomgeving voor onder andere de gemeente Utrecht. Daarbij gaat het om de invloed van milieufactoren en de fysieke en sociale leefomgeving op gezondheid, (on)gezond gedrag en deelname aan de samenleving. Het RIVM stelt combinaties voor van maatregelen voor een gezonde leefomgeving voor elke Utrechtse wijk: GO! Utrecht, met voorstellen voor maatregelen aan de gemeente die risico’s voor de gezondheid van Utrechtse inwoners op een effectieve manier verkleinen of de gezondheid van inwoners bevorderen. Per wijk worden maatregelen voorgesteld die inhaken op de kansrijke thema’s van die wijk. FIJNSTOF Uiteraard wordt ook in Zuidwest stilgestaan bij de luchtkwaliteit. Moeizaam weliswaar, want luchtvervuiling blijft niet hangen bij de bron, maar wordt door de wind verdund en verspreid en houdt zich dus niet aan gemeente-, provincie- of zelfs landsgrenzen. De (inter)nationale luchtverontreiniging bepaalt voor een belangrijk deel hoe hoog lokale concentraties fijnstof zijn. De invloed van lokale bronnen is zelfs relatief klein, maar verkeer is verantwoordelijk voor bijna driekwart van de stikstofdioxide-uitstoot in de provincie. Dichtbij een drukke weg is de concentratie hoog en op grotere afstand van die weg daalt de concentratie snel. Kanaleneiland, Transwijk en de Merwedekanaalzone hebben te maken met behoorlijk wat verkeersdrukte rondom, zoals op de A12 in het zuiden, de A2 in het westen, de Beneluxlaan en de Europalaan dwars door het gebied én de Martin Luther Kinglaan in het noorden. Allemaal drukke routes met dus flink wat uitstoot van uitlaatgassen, de grootste bron van vervuiling in de wijk! HOE METEN ZE? Kracht van Utrecht is bijzonder kritisch over hoe de luchtvervuiling wordt gemeten en de schade die ingeademde lucht aanricht bij omwonenden. Rijkswaterstaat beperkt die schade of gevolgen namelijk enigszins door het met een metingsmodel te koppelen aan de Europese normen voor luchtverontreiniging. Maar zelfs als daaraan wordt voldaan sterven er in Utrecht dagelijks een of twee mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling door verkeer. Dat lijkt er volgens Kracht van Utrecht echter minder toe te doen, maar toerekenen naar de Europese norm en zo vaststellen dat de luchtvervuiling aan die norm voldoet, voorkomt dat er maatregelen getroffen (moeten) worden om de gezondheid van bewoners te beschermen. Het doet er in het gehanteerde Nederlandse systeem niet toe of de werkelijke luchtvervuiling aan de norm voldoet; als het model maar uitrekent dat de lucht schoon genoeg is. Een ietwat ingewikkeld verhaal, dat wordt toegelicht op de website van Kracht van Utrecht! De vraag blijft dus eigenlijk gewoon: ‘Wie doet er wat aan?’

Woningcorporatie Bo-Ex verduurzaamt woningen samen met bewoner en IRIS

1 juni 2022 – Woningcorporaties zoals Bo-Ex verduurzamen de komende jaren hun woningen. Alles wat helpt om dit doel te bereiken ziet Bo-Ex als een kans. Daarom is de woningcorporatie partner in het Europese IRIS project, waarin verschillende Europese steden slimme oplossingen ontwikkelen om steden te verduurzamen. IRIS is in Utrecht actief in de wijken Kanaleneiland Zuid en Overvecht en Martijn Broekman van Bo-Ex geeft een inkijkje wat de Utrechtse woningcorporatie hier doet met IRIS. DE KRACHT VAN INNOVATIE “Zo’n zes à zeven jaar geleden werden we gevraagd mee te doen aan het onderzoeksproject”, vertelt Martijn Broekman, projectmanager bij Bo-Ex. Meedoen aan onderzoeksprojecten is niet zonder risico en vergt investering, niet alle woningcorporaties doen dit. Maar voor Bo-Ex is het juist belangrijk. “Woningcorporaties hebben een enorme opgave en we zijn er nog lang niet. Alle initiatieven die ons of de buitenwereld kunnen helpen om die volgende stap in de energietransitie te zetten zijn zeer welkom.” Maar wat levert het dan op? “Met een project zoals IRIS doen we veel kennis op. Goede punten van de aanpak in flats nemen we dan weer mee naar andere flats”, vertelt Martijn. DUURZAME FLATRENOVATIES Met hulp van het IRIS project zijn 96 woningen aan de Alexander de Grotelaan in Kanaleneiland gerenoveerd. Martijn Broekman: “Het is een ingrijpende gebeurtenis voor bewoners, daarom bundelen we zoveel mogelijk werkzaamheden zodat alles in één keer klaar is. Daar voegen we verbeteringen aan toe zoals het verhogen van inbraakwerendheid, brandveiligheid en energieprestatie.” Het energieverbruik is verminderd door isolatie, een nieuw ventilatiesysteem en een hybride warmtepomp met warmteterugwinning. Zonnepanelen op daken wekken duurzame energie op. Je kunt zo zelf zonnestroom opwekken met het zonnepanelenproject van Bo-Ex. Het resultaat mag er zijn: de flats zijn van energielabel C of D naar label A of A+ gegaan. Na deze flats werkt Bo-Ex momenteel ook aan de renovatie van twee gelijke flats aan de Columbuslaan. Voor beide flats is nu genoeg draagvlak gehaald onder bewoners om te verduurzamen. De huidige hoge energieprijzen maken het voor bewoners ook aantrekkelijker om in te stemmen met het plan om te verduurzamen. ULP BIJ VERDUURZAMING We vragen Martijn wat bewoners van de renovatie vinden. “Een renovatie is net een kleine verhuizing. Veel bewoners zitten daar niet op te wachten. Maar zodra het stof is neergedaald, zijn de meesten hartstikke blij met hun nieuwe woning”. De energiebesparing hangt wel af van hoe je het huis gebruikt. Martijn: “Bewoners krijgen bij de sleuteloverdracht uitleg hoe alles werkt maar dat blijft vaak niet hangen. Daarom gaan Energiecoaches een paar maanden later nog eens bij bewoners langs.” Na de oplevering bespaarde een gemiddeld gezin enkele tientjes per maand. Sinds de energieprijzen fors zijn gestegen zal dat geen directe geldbesparing meer opleveren, maar moet je nagaan hoe hoog de rekening was geweest zonder deze verbeteringen! SLIMME THERMOSTAAT ALS ENERGIEHULPJE Bo-Ex plaatst ook gratis slimme thermostaten in gerenoveerde woningen, de Toon® van Eneco. Hiermee regel je de temperatuur in de woning en zie je direct het energieverbruik en -opwek. “De Toon® draagt bij aan bewustwording en dat helpt om meer energie te besparen. Verbruik komt tot leven met de Toon®.” aldus Martijn. IRIS heeft gezorgd voor de financiële ruimte en het traject er omheen. “Samen met het Utrecht Sustainability Institute, HKU en een bewonersconsulent hebben we uitgedacht hoe je bewoners het beste kunt benaderen. Er kwamen leuke ideeën uit. Maar vooral langs deuren gaan en het directe contact werd door bewoners gewaardeerd.” Uit enquêtes blijkt dat de meeste bewoners tevreden zijn met de Toon®. Bovendien hoef je geen abonnement te hebben waardoor het ook echt gratis is en blijft. STROOM ZONNEPANELEN GELIJK GEBRUIKEN In tegenstelling tot wisselstroom wat normaal gesproken uit het stopcontact komt, wekken zonnepanelen gelijkstroom op. De omzetting naar wisselstroom kost energie. Als je gelijkstroom direct kunt gebruiken, levert dat dus een energiebesparing op. Een toepassing is er zeker volgens Martijn: “Sommige apparaten worden nu aangepast voor wisselstroom terwijl ze eigenlijk beter werken op gelijkstroom.” Binnenkort start Bo-Ex met IRIS een uitgebreide proef en zoekt nog zeven huurwoningen die mee willen doen. Woningen krijgen aangepaste verlichtingspunten en een accu voor opslag van gelijkstroom. “We denken ook over het aanbieden van apparatuur geschikt voor gelijkstroom zoals een stofzuiger.” Hiermee hoopt Bo-Ex nog meer energie te kunnen besparen. STEEDS SNELLER VERDUURZAMEN “We hebben veel geleerd van dit IRIS project en andere projecten. Deuren gaan open die normaal gesloten blijven door zo’n langdurige samenwerking met partijen als de Gemeente Utrecht, Eneco en netbeheerder Stedin.” Bo-Ex doet nu ook mee in het onlangs gestarte Europese ARV project. Het doel is verouderde hoogbouwflats snel en makkelijk te verduurzamen. “Uiteindelijk doen we dit om onze huurder te kunnen bedienen. Want daar doen we het allemaal voor!”  

Hoera! Utrecht is jarig!

1 juni 2022 – Het programma van Utrecht 900 is bekend! We vieren 900 jaar Utrecht met honderden activiteiten, in alle tien wijken van de stad. Wat je allemaal kunt beleven tijdens het vijf maanden durende verjaardagsfeest? We geven je een voorproefje van het U900 programma. Het bijzondere verjaardagsfeest begint op de Stadsdag (2 juni 2022) en duurt tot en met Sint-Maarten (11 november 2022). Onze stad bruist van de activiteiten door en voor Utrechters! Ga bijvoorbeeld kijken naar de Groate Utreg Kwis en test ook hoe goed jij ons stadsie kent. Geniet van een live optreden door stadsmuzikanten, die langs de wijken touren en van elk optreden een feestje maken. Laat je verwonderen door Paleis Lofen, de historische geboorteplek van onze stadsrechten, die vanaf 3 juni voor het eerst de deuren opent voor alle Utrechters. VIER MEE, FEEST MEE! In de agenda van Utrecht 900 Jaar staan bijna 200 feestelijke, inspirerende en sportieve activiteiten met als thema ‘Stad zonder muren’. En dat worden er nog veel meer, dus dat belooft wat! Om alvast in de stemming te komen tippen we een paar activiteiten bij jou in de wijk. We beginnen met Grounding, een initiatief van drie Utrechtse fotografen, die bewoners zowel in beeld als bij elkaar brengen om elkaar te laten ontmoeten onder het genot van lekker eten. Met Amazing Grace breken Utrechtse vmbo-leerlingen zingend de muren af rondom sociale klasse, afkomst en kunstdisciplines. En ‘Utrecht ontmoet’ brengt Utrechters uit alle windstreken bij elkaar tijdens Wereldse Taalwandelingen in vijf wijken van de stad. Meer? Zoek naar een leuke activiteit in een van de tien wijken van Utrecht in de U900 Agenda op www.utrecht900.nl. En volg U900 op Instagram en Facebook voor de laatste nieuwtjes.

Groene vingers in de Alexander de Grotelaan

1 juni 2022 – De aardappels, wortels en radijzen schieten sinds kort omhoog in de Alexander de Grotelaan. Zo’n vijftien kinderen tuinieren hier samen met buurtbewoner Roel en buurtpastor Titus in hun buurtmoestuin. Een aantal kinderen heeft er een eigen moestuinbak en een grote groep andere kinderen helpt met watergeven. Drie kinderen vormen het bestuur van de buurtmoestuin en vergaderen regelmatig over wat er nodig is. “En als iemand ergens onkruid ziet, dan geven we dat meteen aan elkaar door en halen we het eruit.” Het is zo’n succes dat er zelfs een wachtlijst is ontstaan. En wat is er nou het leukst aan zo’n buurtmoestuin? “Dat andere kinderen er blij van worden en dat je elkaar iets kunt leren”, roepen ze in koor. Zo leer je bovendien dat groente niet uit de supermarkt komt, maar gewoon uit de tuin. “Het is super leuk om zelf iets mee naar huis te nemen voor in de salade!” Belangrijkste tip voor startende buurtmoestuinen? Wees vriendelijk tegen je buren en maak goede afspraken, aldus Ismail, Mohammed, Akram, Youssouf, Nassim, Bader, Achraf, Karim, Mustafa, Wassim, Roel, Titus, Fatimah, Sirin en Charif. De buurtmoestuin is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage uit het Initiatievenfonds. Krijg jij ook groene kriebels en wil je aan de slag? Vertel ons je idee en we denken graag met je mee. Mail naar: zuidwest@utrecht.nl WIJKWANDELING MET HANS-PETER Wil jij Kanaleneiland ontdekken of juist beter leren kennen? Ga mee op een gezellige wijkwandeling door Kanaleneiland. Bewoner en Kanaleneilandkenner Hans-Peter Lassche neemt je mee door de wijk en laat je de meest interessante plekken zien. De wandeling duurt twee uur in totaal en deelname is gratis. – Donderdag 16 juni om 15.30 uur – Donderdag 30 juni om 15.30 uur Meelopen? Stuur een mail naar zuidwest@utrecht.nl en vermeld datum + aantal deelnemers. AANPAK VERNIEUWEN ADENAUERLAAN, ATTLEEPLANTSOEN EN TRUMANLAAN De plannen om deze drie straten in Kanaleneiland te vernieuwen zijn definitief. De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de straat, de stoep, de parkeervakken, groen en het vernieuwen van een speelplek. Ook wordt het riool vernieuwd. Drempels en smallere straten, zorgen voor langzamer verkeer. Ben je benieuwd of heb je vragen? Kijk op www.utrecht.nl of mail naar kenn@utrecht.nl SPREEKUUR WIJKWETHOUDER LINDA VOORTMAN Een keer per maand houdt wijkwethouder Linda Voortman wijkspreekuur. Heb je vragen over of juist een idee voor je wijk en wil je met Linda in gesprek? Dat kan. Kijk op www.utrecht.nl/ zuidwest wanneer het eerstvolgende spreekuur is.

Vragen over deelfietsen Business Eiland Utrecht

1 juni 2022 – Als ondernemersvereniging maakt Business Eiland Utrecht zich al geruime tijd sterk voor een goede bereikbaarheid van het bedrijvenpark met zowel de auto als het OV, vermindering van de mobiliteitskosten voor werkgevers en werknemers én voldoende goede parkeerfaciliteiten. Onder andere het organiseren en coördineren van (duurzame) mobiliteitsinitiatieven voor het gebied speelt daarbij een rol, zoals de opkomst van smart mobility en Mobility as a Service (MaaS). Ook investeerde de ondernemersvereniging in het opstartjaar behoorlijk in het deelfietsensysteem van Donkey Republic. Geheel onverwacht en zonder overleg gaf de gemeente Utrecht echter aan om per 31 december 2021 vrij abrupt met die aanbieder te stoppen. ONVERWACHT STOPGEZET Business Eiland Utrecht zou drie jaar meedoen aan het deelfietsensysteem, maar na een jaar werd het zonder communicatie naar de ondernemersvereniging toe stopgezet. Dat alles in een periode van drie weken met weinig organisatiegraad rond kerst en oud & nieuw. Daardoor konden zeventig leden vrij onverwacht geen fiets meer meenemen en moest men via via vernemen wat er speelde. Eerder bleek uit een nieuwsbericht van 25 juni 2021 op DUIC. nl nog dat de gemeente Utrecht vergunningen had verstrekt aan diverse aanbieders van (elektrische) deelfietsen en -scooters. Donkey Republic mocht bijvoorbeeld zeshonderd deelfietsen plaatsen, Tier Mobility vijfhonderd elektrische deelfietsen en driehonderd elektrische scooters en Cargoroo honderd elektrische bakfietsen in verschillende wijken. Met de uitbreiding van het aanbod hoopte de gemeente dat (nog!) meer mensen gebruik zullen maken van deze duurzame manier van vervoer. Er werd zelfs uitgegaan van het idee dat deelvervoer ruimte bespaart in de openbare omgeving. PLAN VAN AANPAK VOLGT RTV Utrecht wist 8 december 2021 te melden dat de vergunning van/voor Donkey Republic door de gemeente per 31 december 2021 zou worden ingetrokken omdat het bedrijf zijn afspraken niet nakwam. Het aantal fietsen op straat bleef te laag omdat het aanbod in Utrecht minder rendabel bleek dan aanvankelijk werd verwacht. Wethouder Mobiliteit Lot van Hooijdonk informeerde de gemeenteraad daarover per brief van 8 december 2021 en stelt dat de markt voor deelmobiliteit de komende jaren volwassen zal worden. Ook kondigde zij aan in januari te starten met een campagne om inwoners te informeren en te stimuleren om gebruik te maken van deelvervoer. Met een probeerregeling kunnen Utrechters gratis of met korting kennismaken met de verschillende vervoermiddelen. Tevens komt de wethouder op verzoek van de raad ook met een uitgebreid plan van aanpak op het gebied van deelmobiliteit als onderdeel van het Mobiliteitsplan 2040. OP ZOEK NAAR NIEUWE AANBIEDER Uitvoerder van het deelfietseninitiatief op Business Eiland Utrecht, te weten Ecotransferium is momenteel in overleg met de gemeente op zoek naar een nieuwe aanbieder voor deelfietsen in het gebied voor 2022. Het initiatief om deelfietsen gratis beschikbaar te maken voor werknemers op het bedrijventerrein is nu dus helaas gestopt en partijen hopen dat er snel een goed alternatief wordt gevonden. Ondanks de coronapandemie verliep het initiatief namelijk erg succesvol en het bestuur van de ondernemersvereniging heeft dan ook de intentie de deelfietsen weer terug te brengen op het bedrijventerrein, zodra er door Ecotransferium, een oplossing is gevonden en/of door de gemeente een vergunning is verleend aan een nieuwe aanbieder. Vooralsnog deelt de gemeente informatie over aanbieders van (elektrische) deelfietsen en -scooters op de speciale webpagina www. utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/deelvervoer/deelfietsen-en-deelbromfietsen/ GENOEG DEELFIETSEN OM DE HOEK Opmerkelijk in dit geval is dat wij werden getipt dat zich aan de Noordersluis 10 in Westraven, net iets zuidelijker dan Business Eiland Utrecht en voorbij de A12 de/een opslaglocatie bevindt van TIER Mobility Netherlands, een andere zich razendsnel verspreidende aanbieder van deelfietsen en -scooters in de stad. TIER is een toonaangevende aanbieder van deelvervoer en is inmiddels is heel wat Europese steden te vinden met haar klimaatneutrale elektrische deelvoertuigen. Het bedrijf werd in 2018 opgericht en is sinds oktober 2021 actief in Utrecht. We werden over de locatie getipt door Hans Dinkelberg uit Rivierenwijk, die er recent langs fietste en de foto bij dit artikel maakte! Bedankt Hans! Maar of de fietsen van TIER al gesignaleerd zijn op Business Eiland Utrecht is ons nog niet bekend…

Serinyà Gallery: Imposante kunst aan de Kanaalweg

1 juni 2022 – Een aantal jaren terug startte Pablo Serinyà met een kunstgalerij in Leerdam om daar de schilderijen van zijn in 2020 overleden vader Narcís Serinyà Gonzalez onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Als non-profit eenmanszaak heeft Pablo zich met de galerij als doel gesteld om elk schilderij dat hij van zijn vader heeft geërfd een waardige bestemming te geven. Een impressie van dat werk is te zien op de foto bij dit item. De moeite van een bezoek waard denken wij! Narcís Serinyà Gonzalez werd in 1944 geboren in Barcelona als zoon van kledingpatroon tekenaar Siset Serinyà Sayol en moeder Maria Luz Gonzalez Villar. In 1954 werd zijn broer Juan geboren en Narcís groeide tot zijn 16de jaar op in Barcelona. Tijdens het regime van generaal Franco vertrok het gezin naar Venezuela en vestigde zich in hoofdstad Caracas. Op zijn 21ste kreeg Narcis heimwee naar zijn geboortestad en besloot zelfstandig terug te keren naar Barcelona. Hij bouwde hier een nieuw leven op en ging studeren aan de Escuela de Bellas Artes. In 1968 besloot hij samen met drie studiegenoten de Tarot Groep op te richten. Zij gaven het kunstenaarsblad Tarot uit en het geld dat zij daarmee verdienden werd gebruikt voor materialen, exposities en promotie. In 1973 trouwde Narcis met een Nederlandse vrouw en kreeg met haar twee zoons, Marcel en Pablo. Rond 1975 startte Narcis met een selecte groep vrienden een reclamebureau wat resulteerde in een zeer succesvol bedrijf. In 1985 stapte hij echter uit het zakenleven om zich volledig op zijn passie te richten, het schilderen van natuur en poëzie op canvasdoek. Dat imposante, abstracte en kleurrijke werk is nu dus te zien in Serinyà Gallery. Voorheen nog gevestigd in Leerdam is Pablo inmiddels naar Utrecht verhuisd en sindsdien is zijn doel in positieve zin een beetje uit de hand gelopen. Inmiddels heeft hij sinds december 2021 een prachtig pand van 600m2 tot zijn beschikking aan de Kanaalweg 14 in de Merwedekanaalzone, geopend op zaterdagen en zondagen van 10:00 tot 18:00 uur of op afspraak. Voor meer informatie, zie www.serinyagallery.com Kanaalweg 14 Utrecht Open: doordeweeks op afspraak Zaterdag en zondag van 10.00-18.00 uur.

Kanaleneiland Zuid Europese koploper duurzame energie en elektrisch vervoer

1 juni 2022 – We brachten het eerder al onder de aandacht in De Zuidwester, project IRIS. Binnen dit project wordt met Europese subsidie gewerkt aan het verduurzamen van woongebieden in een aantal Europese steden, waaronder Utrecht én wel op Kanaleneiland en Overvecht. IRIS ging van start in 2018 en loopt nog tot april 2023. Over de voortgang binnen het project worden we bijgepraat door Arno Peekel, projectmanager van IRIS. Binnen het internationale Horizon2020 subsidieproject IRIS Smart Cities werken zeven steden samen aan gezonde, betaalbare en fijne gebieden en plekken voor bewoners en daarmee aan een betere planeet. IRIS staat voor ‘Integrated and Replicable solutions for co-creation In Sustainable cities.’ Dit betekent dat samen met bewoners gezocht wordt naar passende duurzame oplossingen die in iedere stad gebruikt kunnen worden. Het project draait in Utrecht vooral om oplossingen voor de verduurzaming van energie en mobiliteit met inzet van ICT en met betrokkenheid van bewoners. Utrecht is net als Gothenburg (Zweden) en Nice (Frankrijk) een zogenoemde Lighthouse City en daarmee één van de drie voortrekkers van het Europese IRIS-project. De andere vier steden zijn zogenoemde volgsteden, die de bedachte oplossingen graag zo snel mogelijk willen overnemen In elke stad werken kennisinstellingen zoals de universiteiten en hogescholen samen met overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. In Utrecht zijn dat naast de gemeente zelf als projectcoördinator ook woningcorporatie Bo-Ex, Utrecht Sustainability Institute, Universiteit Utrecht, HKU, LomboXnet, We Drive Solar, Eneco, netbeheerder Stedin, Qbuzz en Civity. Samen met bewoners werkt IRIS in Utrecht aan duidelijke resultaten: De renovatie van vier flats (192 sociale huurwoningen) van Bo-Ex op Kanaleneiland Zuid naar (bijna) energieneutrale woningen; De inzet van elektrische deelauto’s en de introductie van elektrische bussen op Kanaleneiland Zuid, die rijden op lokaal opgewekte duurzame energie; De plaatsing van de slimme thermostaat Toon® van Eneco in woningen, zodat er energie bespaard wordt; Het vergroten van de veiligheid in de wijk met een slim zebrapad dat oplicht bij een overstekende voetganger. Dit idee werd verkozen tot het beste idee tijdens een co-creatie sessie met bewoners en is uitgevoerd door Gemeente Utrecht, Het monitoren van de veiligheid van de omgeving met slimme straatverlichting dat geluid en fijnstof in de wijk meet en op afstand wordt bestuurd, De ontwikkeling van een ICT-platform met open data. Deze data zijn binnenkort te zien in een online versie van de stad die samen met bewoners wordt ontwikkeld zodat zij zien wat er gebeurt in hun wijk; Het organiseren van sessies met bewoners en het betrekken van bewoners, scholen en scholieren bij het verduurzamen van de wijk. MEER INFORMATIE In komende edities van de Zuidwester vertelt IRIS graag meer over verschillende onderdelen van het project, zoals de werkzaamheden van Bo-Ex in deze editie. Voor meer informatie, neem contact op met projectleider bewonersparticipatie en IRIS vanuit Energie-U: Rianne Bakker rianne@energie-u.nl 06-4600 1684 www.iris-utrecht.nl

Gemeenteraadsverkiezingen: hoe heeft Zuidwest Utrecht gekozen?

1 juni 2022 – Het lijkt alweer lang geleden dat de stembureaus open waren en we konden stemmen voor de partijen in onze gemeenteraad. In de vorige edities van De Zuidwester blikten we terug op eerdere gemeenteraadsverkiezingen en vooruit op wat er deze keer te kiezen viel; en nu is het tijd om het resultaat te bekijken! Hoe heeft u, de bewoners van (Zuidwest) Utrecht, gekozen? GEMEENTE UTRECHT Laten we beginnen bij de uitslag in de hele gemeente Utrecht. GroenLinks behaalde de meeste stemmen en is daarmee de grootste partij geworden (18,5% van de stemmen), gevolgd door D66 (16,3%) en daarna de VVD (9,4%). De grootste nieuwe partij in de raad is Volt (5,7%, zevende partij). Wat deze uitslag precies betekent voor de formatie van de coalitie in de gemeenteraad, is op het moment van schrijven nog niet bekend. Het is nog even afwachten dus! ZUIDWEST UTRECHT De Zuidwester zoomt natuurlijk graag in op de uitslag in onze wijk, Zuidwest Utrecht. Wat opvalt is dat de uitslag in de wijk goed vergelijkbaar is met die van geheel Utrecht, ‘we’ vallen dus niet uit de toon! Meest opvallend is dat de partij DENK in Zuidwest een stuk hoger scoort (8,6%) dan gemiddeld in heel Utrecht bij elkaar (3,5%). De uitslag van de andere partijen is ongeveer hetzelfde. Wel is de opkomst in Zuidwest erg laag (45,7%), vergeleken met de rest van Utrecht. Alleen in Noordwest (43,7%) en Overvecht (35,2%) zien we nog minder stemmers. WIJKWETHOUDER Linda Voortman is op dit moment nog de zittende wijkwethouder van Zuidwest Utrecht. Wie haar opvolger zal worden is nog niet bekend. Maar we hopen de gelukkige te spreken voor een bijdrage in de volgende editie! Daarbij gaan we graag ook nog nader in op het beleid voor de komende jaren en wat er op dat gebied te verwachten valt. ADAM AHARRAM WINT ZILVEREN CAMERA! ‘Vrijheid om te kunnen stemmen’, dat was het thema van de fotoserie waarmee Adam Aharram (11) uit Kanaleneiland in april de Zilveren Camera Junior won. Samen met zijn klas BBA van Montessorischool Oog in Al, deed Adam mee aan de fotowedstrijd die werd georganiseerd door Museum Hilversum. We zijn trots dat we een van zijn foto’s mogen afdrukken in De Zuidwester!     

Verbetering Leefbaarheid!

1 juni 2022 – Wat als de gemeente de openbare ruimte in je buurt opnieuw inricht onder het mom van verbetering van de leefbaarheid, maar je daar als bewoner zo je twijfels over hebt?” Hoe ga je daar mee om en worden je bezwaren en argumenten dan wel gehoord? Edward Neuteboom vindt van niet en vertelt ons waarom. Ruim een jaar geleden zorgde de herinrichting van de Alexander de Grotelaan uiteindelijk voor minder parkeerplaatsen. Datzelfde lijkt nu te gebeuren op Kanaleneiland Noord-Noord (KENN). De herinrichting van drie straten gebeurt volgens bewoners onder valse voorwendselen, want een kleine honderd parkeerplekken verdwijnen, stellen zij. Daardoor wordt de wijk naar hun verwachting juist minder leefbaar en onveiliger door her en der op stoepen, straathoeken en in groen geparkeerde auto’s. Veel bewoners zijn hier boos over en protesteerden bij de gemeente, maar zonder gehoor te vinden. Daarom werd een petitie gestart. Aan ons de vraag of dat een artikel waard is. Nieuwsgierig naar het specifieke herinrichtingsproject vonden wij zelf vrij snel de plannen van gemeente Utrecht op utrecht.nl. En over die plannen maakten U in de Wijk en DUIC.nl een nieuwsitem. Daarin echter nauwelijks tot geen melding over de bezwaren van bewoners, dus onze interesse was gewekt. BOMENKAP Binnen project KENN zijn de laatste portiekflats opgeknapt en begin 2022 werd een begin gemaakt met het herinrichten van de openbare ruimte als afronding van de aanpak. Op de website spreekt de gemeente over ‘nieuwe bestrating en parkeerplaatsen in de Adenauerlaan. Een aantal bomen wordt gekapt of verplaatst, maar er komen meer nieuwe bomen bij dan er gekapt worden.’ Over het Attleeplantsoen valt te lezen dat ‘de straat nieuw asfalt krijgt en nieuwe stoepen. De weg wordt één meter smaller en bij de kruising met het Attleeplantsoen en de moskee k omen verkeersdrempels en een plateau, een vlakke verhoging van de weg. De indeling van de straat blijft voor het grootste deel hetzelfde.’ De Trumanlaan krijgt volgens de gemeente een nieuwe inrichting van de parkeervakken. ‘Deze staan nu loodrecht op de rijbaan, maar liggen straks recht (evenwijdig) langs de rijbaan. Doordat de weg hierdoor smaller wordt, zullen auto’s minder hard gaan. Daarnaast ontstaat er ruimte voor nieuwe grotere bomen en groen.’ PARKEERVAKKEN Klinkt positief, maar geeft volgens buurtbewoner Edward Neuteboom een onvolledig beeld van de plannen en een verkeerde voorstelling van zaken. Edward: “De gemeente vermeldt terecht dat er (een paar!) parkeervakken bijkomen, maar vergeet te vermelden dat er straks niet meer buiten de vakken geparkeerd mag worden. Doordat de straten smaller worden verdwijnen alle parkeerplaatsen langs de stoep, buiten de vakken, maar wel legaal. Dat scheelt bijna honderd plekken en dat terwijl er nu al een tekort is en er al op de stoep en in het groen geparkeerd wordt. De overlast zal dus toenemen en we vrezen gevaarlijke situaties. Bewoners vinden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.” Slechts een klein deel van de buurt (drie deels leegstaande flats) kreeg volgens Edward inspraak in de plannen, terwijl de hele buurt het effect zal merken. “Sinds het bewuste inspraakmoment zijn meerdere flats gerenoveerd en is de bewonerssamenstelling flink gewijzigd. De inspraak is dus niet representatief. De tellingen van parkeerdruk waarop de plannen worden gebaseerd zijn uitgevoerd op het moment dat sommige flats geheel of gedeeltelijk leeg stonden door renovatie en geven dus een verkeerd beeld.” “Tellingen van buurtbewoners wijzen uit dat er nu al onvoldoende parkeerplekken zijn”, vervolgt Edward. “Maar onze tellingen en reacties werden door de gemeente genegeerd en de herinrichting vindt plaats onder het mom van verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, maar die gaan juist achteruit. De onjuiste voorstelling van zaken past in het straatje van de gemeente, maar ik noem het gewoon volksverlakkerij, waardoor het vertrouwen in de politiek en het bestuur verder zal afnemen.” Een pittige conclusie, maar ook op het artikel op DUIC.nl kwam reactie van boze bewoners. “De gemeente Utrecht blijft haar bewoners minachten”, viel daar onder andere te lezen. “Na bekendmaking van de plannen hebben de bewoners zich op allerlei manieren verzet en zijn met constructieve voorstellen gekomen. De gemeente geeft toe dat er onvoldoende parkeergelegenheid is en dat de parkeernorm nu al niet wordt gehaald, maar houdt vast aan de plannen.” PETITIE Inmiddels is de petitie 273 keer ondertekend en ook van moskeebezoekers ligt er een stapel handtekeningen op papier. Edward: “We hebben twee gesprekken gehad met vertegenwoordigers van de gemeente (een keer online en een keer fysiek) en naar aanleiding daarvan zijn nieuwe tellingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de bewoners gelijk hebben en de parkeerdruk veel hoger is dan waar men van uit ging bij het maken van de plannen. Niettemin heeft de gemeente laten weten dat de plannen ongewijzigd worden uitgevoerd.” Bewoners hebben daarop de Utrechtse rekenkamer geïnformeerd over het tekort schieten van de inspraak en het in hun ogen onbehoorlijke bestuur én de griffie voor een ‘burgeragendering’, zodat het probleem op de agenda van de gemeenteraad komt en men de kans krijgt om gemeenteraadsleden hierover te informeren. Een gevoelige kwestie dus en de moeite waard om te blijven volgen!

Qabila – Het kleine Dorp voor ouderen

1 juni 2022 – De gemeente Utrecht gaat zich samen met een aantal partners in de woningbouwopgave voor de stad extra inzetten om meer woningen en woonvormen voor ouderen te realiseren. Daarmee speelt ze in op de toenemende vergrijzing in Utrecht. De samenwerking werd vastgelegd in het Actieplan Een (t)huis voor ouderen. Daarin is afgesproken meer woonruimte voor ouderen te creëren en de leefomgeving senior-vriendelijk te maken. Het actieplan is ondertekend door de gemeente, vertegenwoordigers van de ouderen zelf, huurders, zorginstellingen, ontwikkelaars, beleggers, initiatiefnemers, corporaties en het zorgkantoor. De urgentie is groot, zo stelt de gemeente, want ook Utrecht vergrijst. Het aantal 65-plussers in de stad neemt toe van 38.000 in 2021 naar 61.000 in 2040. Er komen niet alleen meer ouderen, ze worden ook steeds ouder en daarmee neemt ook de vraag naar ondersteuning toe. Woningen en woonomgeving moeten daarop ingericht zijn. Ook omdat ouderen langer zelfstandig willen wonen. Aan een woongemeenschap voor vitale senioren met een islamitische achtergrond wordt in Utrecht onder de naam Qabila ook al enige tijd gewerkt door Stichting Attifa. Qabila betekent Het Kleine Dorp in het Arabisch. De omvangrijke Marokkaanse gemeenschap heeft behoefte aan andere woonvormen voor en door senioren. Vanuit exact dezelfde opvatting die we zien bij autochtone Nederlandse senioren bestaat ook onder migrantenouderen de wens actief te zijn op hoge leeftijd, van betekenis te zijn voor mensen die dichtbij staan en de samenleving in bredere zin, en om te genieten van het leven. ATTIFA Attifa (Arabisch voor genegenheid), mede door Abdelkader Tahrioui opgericht in 2014 vanuit de Marokkaanse gemeenschap in Utrecht, biedt ondersteuning en levert zorg aan migrantenouderen in de stad. Daarmee draagt de organisatie bij aan een gelukkige en betekenisvolle oude dag, maar ook aan het ontzorgen van familie en vrienden van deze ouderen. De diensten die Attifa ontwikkelt en aanbiedt komen voort uit de Marokkaanse samenleving en zijn erop gericht om de Marokkaanse senior een thuisgevoel te bieden en zijn kracht om er voor de samenleving te zijn te versterken. De woongemeenschap die Attifa wil ontwikkelen moet ruimte bieden aan dertig huishoudens en behalve woonruimte komt er ook een gezamenlijke woonkamer en een programma om mensen te stimuleren. Gezelligheid en zelfstandigheid gaan daarbij hand in hand. Desgewenst kunnen bewoners gebruik maken van het dienstenpakket en de zorg die Attifa biedt. Wat is de huidige stand van zaken rond de totstandkoming van Qabila? We vragen het Abdelkader Tahrioui. “Na ruim acht jaar zoeken hopen we zicht te krijgen op de realisatie van een woongemeenschap zoals wij die voor ogen hebben. Momenteel is Attifa actief in zowel Overvecht als op Kanaleneiland. Daar zitten we in het Krachtstation aan de Amerikalaan. Op Kanaleneiland worden de laatste jaren veel oude flats gesloopt of vernieuwd en er komt geregeld ruimte voor nieuwe woningen, waaronder hopelijk ook voor Qabila. Wij zetten ons graag in om dit voor elkaar te krijgen. Er leeft onder ouderen met een migratieachtergrond een sterke behoefte aan zo’n woonvoorziening, maar de weg er naartoe is niet eenvoudig en ik heb me opgeworpen om daar een rol in te spelen. De realisatie blijkt echter wel een behoorlijk langdurig traject. “ RUIM VIJFTIG GEÏNTERESSEERDEN Met het Actieplan Een (t)huis voor ouderen van de gemeente en betrokken partners komt er hopelijk meer zicht op realisatie. Abdelkader: “We zijn blij met het actieplan en de steun die wethouder Kees Diepenveen daaraan heeft gegeven. En ook Woonsaem, het kenniscentrum gemeenschappelijk wonen oudere migranten, helpt mee met de realisatie. Zij hebben de realisatie van diverse woongemeenschappen begeleid, zoals multiculturele woongemeenschap De Eijk in Hoofddorp.” Intussen zijn er al ruim vijftig geïnteresseerden voor de woongroep, mensen van tussen de 60 en 82 jaar oud. De meeste van hen hebben een Marokkaanse achtergrond maar er is ook een aantal ouderen met een Turkse, Afghaanse en Indiase achtergrond. Het gaat met name om echtparen, maar ook om alleenstaanden. De meesten van hen hebben een smalle beurs, dus de huurprijs kan niet te hoog worden. “We blijven ons inzetten voor de realisatie van Qabila!” besluit Abdelkader.   Attifa Kanaleneiland Krachtstation, Amerikalaan 199 Utrecht 030-303 10 31, info@attifa.nl, www.attifa.nl

UITZENDING DOCUMENTAIRE: ‘DE MENS HOEFT NIET TE LIJDEN’ BERICHTEN UIT KANALENEILAND.

Op zaterdag 26 februari 2022 gaat/ging om 21.00 uur de documentaire ‘De mens hoeft niet te lijden’ in première bij RTV Utrecht. De documentaire vertelt het verhaal van een veranderend Kanaleneiland. In de jaren ’50 gebouwd als een symbool van naoorlogse wederopbouw, in de jaren ’70 in verval geraakt en sinds het begin van deze eeuw begonnen aan een wederopstanding. Documentairemaker Ed Spil sprak een jaar lang met oud- en nieuwkomers in de wijk. Het leverde interessante televisie op rond actuele thema’s als gentrificatie en diversiteit in een prachtwijk. Oud-bewoners halen herinneringen op, en de nieuwkomers zoeken er hun eigen weg naar een toekomst. Zeer relevant in tijden van gemeenteraadsverkiezingen. De film toont ook de ruimtelijke kwaliteit van de wijk, met de Prins Clausbrug en het Amsterdam-Rijnkanaal als visuele metaforen voor het oude en het nieuwe Kanaleneiland. Voor meer informatie: info@uindewijk.nl of 06-4714 0457.

Het Goudhaantje opent op Kanaleneiland

13 februari 2022 – Voor veel mensen al bekend waarschijnlijk, maar we melden het hier toch nog maar even. Sinds medio november vorig jaar is aan het van Starkenborghof 11, direct naast Winkelcentrum Nova, een tweede vestiging geopend van Het Goudhaantje, halal grilled chicken. Voorheen zat de voor velen vertrouwde Vis specialist daar, maar die is eerder al opgeheven. In Utrecht is Het Goudhaantje al langere tijd actief en een begrip bij velen. Eerst op de Utrechtse bazaar in Vleuten en Papendorp en de laatste jaren in Overvecht. Inmiddels is vanwege de populariteit dus ook een vestiging op Kanaleneiland geopend, maar het succes beperkt zich niet alleen tot Utrecht. Ook elders in het land én in België groeit de formule met diverse vestigingen. Van luxe belegde broodjes en salades tot heerlijke vlees en visgerechten, maar Het Goudhaantje is gespecialiseerd in alle soorten kip en grillvlees. Dus zeer zeker een bezoek waard! De vestiging op Kanaleneiland is zeven dagen per week geopend van 12.00 tot 20.00 uur en nu al populair.

Plannen voor een nieuw cultuurhuis in Merwede

13 februari 2022 – Het is al even bekend, maar Stichting Kunst en Cultuur Kanaal30 is uitgekozen om het nieuwe wijkcultuurhuis in Utrecht Zuidwest te ontwikkelen en zorg te dragen voor de uitvoering daarvan. Dat besloot het Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders (B&W) op advies van een onafhankelijke commissie. Daarmee is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor deze plek als ‘open culturele huiskamer’ waar makers en bewoners samenkomen. TOEVOEGING OP HET AANBOD De bestaande wijk- en jongerencultuurhuizen zorgen met hun acht verschillende locaties voor activiteiten op het gebied van cultuur dichtbij bewoners. Zie daarover onder andere ons eerdere artikel over BOKS Jongerencultuurhuis aan de Peltlaan op Kanaleneiland. Het zijn belangrijke plekken voor culturele activiteiten, ontspanning, ontmoeting en talentontwikkeling, die ervoor zorgen dat meer mensen met kunst en cultuur in aanraking komen, er enthousiast over raken en eraan meedoen of er zelf mee aan de slag gaan. Je kunt er ook optreden, exposeren, voorstellingen bezoeken en lessen volgen. Ze hebben een positieve invloed op de leefomgeving en zorgen ervoor dat mensen zich thuis voelen in de stad. In dit deel van de stad is nog geen wijkcultuurhuis en het plan van Stichting Kunst & Cultuur Kanaal30 moet dan ook worden gezien als een toevoeging op het bestaande aanbod. VISIE EN AANLOOP Wij spraken Annemieke Leeuwangh (coach/adviseur op het gebied van loopbaan/persoonlijke ontwikkeling en mede-initiator van Kanaal30) en artistiek leider/theatermaker Annemiek Zwierenga (van onder andere het impresariaat voor jeugdtheater ‘STT Produkties’ en medeoprichter van Jeugdtheater aan het Kanaal bij Kanaal30). Hoe kwamen zij tot hun ideeën en wat valt er te verwachten in de aanloop naar wat nu nog tijdelijk Merwede030 heet? Annemiek: “De oproep van de gemeente voor plannenmakers kwam via diverse kanalen bij ons terecht. Wij zijn hier in Merwede al enige tijd bezig met kunst en cultuur, onder andere in de vorm van Jeugdtheater aan het Kanaal, het jaarlijkse Winterwinkelen en zomerevenementen. Dat geeft veel energie en versterkt het beeld als creatieve Merwedekanaalzone! Om actief bij te dragen aan het aantrekkelijk en levendig maken van dit gebied in wording en middels kunst en cultuur van betekenis te zijn voor buurtgenoten, is al in 2018 de Stichting Kunst & Cultuur Kanaal30 opgericht. Het is onze missie om een positieve bijdrage te leveren aan dit gebied en de stad, zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met (de waarde van) kunst en cultuur en een verbindende rol te vervullen. Vanuit die visie zijn we ingestapt op de oproep voor een nieuw cultuurhuis.” PLACEMAKING AL GESTART Annemieke: “Inmiddels is de locatie al bekend en zijn we met alle daarbij betrokken partijen bezig om na te denken over de invulling. Het toekomstige plein, waar nu VechtclubXL ligt en waar in de toekomst ook Menu (het voormalige fietsendepot) aan zal grenzen, gaat een groene invulling krijgen als wijkplein, dus dat is in veel opzichten een geweldige plek voor ons. Hoewel de aanvankelijke opleverdatum (al) in 2024 zou zijn is daarover nu nog wat onzekerheid. Onze exploitatie- en subsidieperiode loopt echter wel van 2024 tot 2028. We zijn in de aanloop daar naartoe wel vast bezig met het opzetten van nieuwe programmering, zoals een muziekprogramma bij Kanaal30 en Café Keet en de voortzetting van onze Jeugdtheatervoorstellingen, voor jong én oud trouwens, met aansluitend de knutseltafels als doe-, maak- en ontmoetingsplek voor iedereen. Heel Utrecht Zuidwest is onze doelgroep en we zoeken samenwerking met zowel andere cultuurhuizen, het onderwijs en bewoners. Onze placemaking is nu voornamelijk gericht op Merwede zelf en de aangrenzende wijken, maar zal verderop in de tijd breder worden, ook vanwege de uitgebreide mogelijkheden op onze locatie. Van theaterzaal, tot muziek- en AV-studio tot atelierruimte tot horeca.” De artistiek-inhoudelijke kwaliteiten van Stichting Kunst en Cultuur Kanaal30 en hun ervaring met samenwerking met organisaties en makers uit de omgeving is ontzettend waardevol”, gaf cultuurwethouder Anke Klein eerder te kennen. De adviescommissie was onder de indruk van de visie, ambitie en ondernemingslust binnen Kanaal30, voortgekomen uit het makersmilieu in Merwede. Wij zijn ook onder de indruk, dus graag volgen we (ook) hier de ontwikkelingen rond het nieuwe cultuurhuis, want dat is een bijzonder mooie aanvulling op het culturele aanbod in de wijk en de stad.

Gemeenteraadsverkiezingen woensdag 16 maart

13 februari 2022 – We kondigden het in de vorige editie van De Zuidwester al aan, er zijn op woensdag 16 maart 2022 weer gemeenteraadsverkiezingen. De gemeenteraad speelt een belangrijke rol in het te volgen en te toetsen beleid binnen de gemeente. Beleid dat ons allemaal aangaat over zaken als betaalbare huur- en koopwoningen, duurzame afvalverwerking en veiligheid op straat. Maar welke visies hebben lokale partijen en wat zeggen hun partijprogramma’s eigenlijk over jouw wijk of buurt? Welke partijen doen er mee? Ken je ze? En zo ja hoe of waardoor? Hebben ze wat betekend of gaan ze wat betekenen voor de wijk of buurt waarin jij woont? En zo ja, wat dan? Wat vinden zij belangrijk? Wij bekeken een aantal verkiezingsprogramma’s en vroegen diverse lokale politici/gemeenteraadsleden naar hun visie op de actuele ontwikkelingen op/in Kanaleneiland, Transwijk en de Merwedekanaalzone. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 eindigden GroenLinks, D66 en DENK op plaats 1, 2 en 3 in Utrecht Zuidwest. Of dat nog zo zal zijn moet blijken, maar belangrijk om in ieder geval deze partijen naar hun mening te vragen. Ook andere partijen wilden echter wel wat kwijt over de lokale politiek. THUIS BIJ GROENLINKS Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Utrecht heet ‘Utrecht. Thuis voor iedereen’ en heeft als speerpunten betaalbaar wonen, een sociale inclusieve stad en een duurzame toekomst. Maar liefst 69 pagina’s vrij algemene programmapunten rond de benoemde thema’s en vrij weinig wijk- of buurtspecifieke kwesties. Wel wordt nadrukkelijk gepleit voor het leggen van contact door middel van diverse rolmodellen, mentoren en ervaringsdeskundigen die positieve voorbeelden zijn in de buurt. Buurtvaders, -moeders en -jongeren voorkomen onrust door buurtgenoten aan te spreken op hun gedrag op straat. Contact tussen wijkbewoners over wat er speelt in de buurt kan gevoelens van onveiligheid wegnemen. Daarom wil GroenLinks investeren in bewonersoverleg en ook de inzet van wijkagenten wordt daarbij als belangrijk onderdeel gezien. Dat beamen de wijkagenten (elders in deze krant) ook zelf. Julia Kleinrensink, fractievoorzitter GroenLinks Utrecht, is als bewoner van Kanaleneiland trots op de initiatieven van en voor wijkbewoners in Zuidwest, zoals het Krachtstation, het Huis van Vrede en de Stadsbrug. “Ik geniet van wat de wijk te bieden heeft: wandelen langs het kanaal waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, de soms nog onontdekte horecazaken, de speelplekken voor kinderen. GroenLinks wil de mooie mix in Zuidwest behouden. Betaalbaar wonen staat voorop. We willen de verkoop van sociale huur stoppen. We zorgen voor ruimhartige armoederegelingen. De ontwikkeling van Merwede zorgt voor meer scholen, sport en cultuur. Zo profiteert de hele wijk. We zetten ons in voor meer groen, bijvoorbeeld in park Transwijk en een groen rondje stadseiland met wandel- en sportroutes. Zo zorgen we voor een thuis voor iedereen.” DE AMBITIEUZE STAD VAN D66 Ook D66 Utrecht begon haar campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen al vorig jaar met het verkiezingsprogramma ‘De Ambitieuze Stad. Groei voor alle Utrechters’. Net als bij GroenLinks veel algemeen geldende programmapunten voor een bruisende, kansrijke, groene, groeiende, gezonde, veilige, democratische, investerende stad. Weinig concrete ideeën voor wijkgericht beleid of aanpak van specifieke wijkkwesties of –problematiek. Wel specifiek is de partij over het toegankelijk(er) maken van cultuur in alle wijken en het betrekken van inwoners bij de invulling daarvan. De aankondiging van plannen voor een Jongerencultuurhuis in Merwede (deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone) is daar een voorbeeld van. Er zijn volgens D66 nog te veel groepen in de stad die niet vinden wat ze zoeken en wijken waar niet zoveel te beleven is. En al op 18 februari 2020 was het fractievoorzitter Susanne Schilderman, zelf wijkbewoner, die op Twitter aangaf zich te willen inzetten voor een opknapbeurt van de openbare ruimte in Overvecht en op Kanaleneiland, waar veel geld voor wordt vrijgemaakt. Susanne: “Wonen in Zuidwest is heerlijk en heeft vooral door al het water als wijk van Utrecht haar eigen karakter. De kades van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal zijn mijn lievelingsplaatsen om te wandelen en sporten. De straten in Zuidwest zijn echter wel aan een grote opknapbeurt toe. Wij willen dat juist de mensen die hier wonen invloed kunnen uitoefenen op hoe hun straat er uit moet komen te zien. Er is veel ruimte om meer speeltuinen, groen en fietsenstallingen toe te voegen. De komende jaren moeten de straten veiliger, groener en mooier worden. Wij gaan er voor zorgen dat u daar zelf over kan beslissen.” DENK: UTRECHT IS VAN ONS ALLEMAAL Ook DENK Utrecht was in 2018, net als GroenLinks en D66, populair in Zuidwest. De partij komt dan ook geregeld in beeld als buurtbewoners zich niet gehoord voelen door de gemeente of organisaties die bepalend zijn in hun leven. Het verkiezingsprogramma voor 2018 van de lokale fractie heette ‘Utrecht is van ons allemaal’ en begon met de vragen. Wordt jouw Utrecht rechtvaardiger, eerlijker en gelijkwaardiger? DENK gaf daarbij aan op te komen voor de meest kwetsbare groepen en zich in het bijzonder te richten op wijken als Overvecht en Kanaleneiland in de bestrijding van werkloosheid en het wegwerken van achterstanden op het gebied van welzijn en veiligheid. De partij pleit voor een intensieve(re) samenwerking tussen sleutelfiguren in de wijk(en), zoals wijkagenten, betrokken bewoners en buurtteam- en/of wijkraadsleden voor een beter zicht op specifieke buurtkwesties en –problematiek. Ook het stimuleren van bedrijvigheid in wijken waar de werkloosheid het hoogst is, zoals Kanaleneiland verdient aandacht volgens DENK Utrecht. Ismail El Abassi, raadslid voor DENK Utrecht: “Het eerste wat er in mij op komt als ik denk aan de wijk Zuidwest is het saamhorigheidsgevoel dat in de hele wijk aanwezig is. Bewoners staan bijvoorbeeld altijd klaar om elkaar een handje te helpen wanneer dit nodig is. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het vertalen van brieven, huiswerkbegeleiding en voedselbanken. DENK zal zich de aankomende vier jaar hard maken tegen kansenongelijkheid en pleiten voor meer werkgelegenheid en toegankelijke zorg. Wij zullen ons verzetten tegen het slopen en verkopen van sociale huurwoningen. Daarnaast gaan we volop inzetten op de bouw van de meer betaalbare woningen en willen we woningen verduurzamen om de energiekosten te verminderen. En DENK zal zich blijven inzetten tegen de plannen om betaald parkeren in te voeren in Zuidwest.” PVDA: DE STAD WEER VOOR IEDEREEN ‘De stad weer voor iedereen’ heet het verkiezingsprogramma van de PvdA Utrecht. Daarin een focus op dezelfde thema’s als bij andere partijen: goed werk, betaalbaar wonen, duurzaam en groen, opgroeien en onderwijs, gezondheid en welzijn, veiligheid, diversiteit, mobiliteit, sport en cultuur, participatie en financiële keuzes. Onder het hoofdstuk betaalbare volkshuisvesting wordt wonen in leefbare buurten, extra investeren in wijken en buurten en de aanpak van winkelcentra met te weinig aanloop specifiek vermeld, evenals het betrekken van buurtbewoners daarbij. Ook de inzet op meer wijkagenten waar dat nodig is en het maken van een veiligheids- en preventieplan per wijk komt voorbij. En net als andere partijen heeft ook de PvdA participatie hoog in het vaandel. Bewoners informeren en betrekken. Kristina van der Molen, wijkbewoner en kandidaatraadslid PvdA Utrecht: “Bijzonder is de liefde die bewoners voelen voor hun buurt en hoe veel bewoners zich inzetten voor hun omgeving. Dit zag je bij de inzet van de buurtvaders rond Oud en Nieuw en het schoonmaakinitiatief dat we pas op Kanaleneiland Noord zijn gestart. Het bruist hier van de energie en dat maakt mij een trotse bewoner. De PvdA wil ervoor zorgen dat Utrecht, en dus ook Zuidwest, weer van iedereen wordt. Betaalbare woningen voor jong én oud, aanpak van de openbare ruimte en er moet meer geïnvesteerd worden in het jongerenwerk. Tenslotte stoppen we met de onzinnige regels en controles binnen de bijstand. Geen boetes meer voor een gemiste afspraak.” UTREGS: STADSBELANG UTRECHT ‘Simpel, duidelijk en Utregs’, dat is waar Stadsbelang Utrecht voor staat. Fractievoorzitter en raadslid Cees Bos benaderde ons zelf begin oktober vorig jaar al met de vraag of wij als wijkkrant ook ruimte bieden voor politieke bijdrages. Binnen zijn visie op wijkgerichte politiek staan thema’s als trots, eigen verantwoordelijkheid, kansen krijgen en kansen pakken centraal. Cees: “Ik heb ontelbare herinneringen aan Zuidwest Utrecht. Ik zie mezelf als klein kind in de verkeerstuin. Ik zie een picknick met mijn eerste vriendinnetje, een eerste kusje in park Transwijk. Ik zie mezelf videospelletjes kijken bij de Kijkshop. Ik zie mezelf doosjes vouwen bij Kartonnagefabriek Miedema. Ik zie toepen bij Jerrol Boyd op de Trumanlaan. Ik zie de geboorte van mijn kinderen in het Oudenrijn Ziekenhuis en zo nog vele andere herinneringen. Ik zie ook de toekomst en nieuwe herinneringen, die gemaakt gaan worden door mezelf en andere Utrechters de wijk. Stadsbelang Utrecht wil zich de komende vier jaar inzetten voor de leefbaarheid in Zuidwest Utrecht en voorkomen dat die gaat lijden onder de enorme geplande hoeveelheid inwoners van de Merwedekanaalzone.        

Vijf nieuwe mini-biebs in de wijk

12 februri 2022 – Afgelopen vrijdag 28 januari was de feestelijke opening van het eerste mini-bibliotheekkastje in Kanaleneiland, een initiatief van Stichting Asha met veel andere partners in de wijk. Kanaleneiland krijgt er in totaal vijf nieuwe mini-biebs bij. En dat is goed nieuws, want lang niet voor ieder kind is lezen vanzelfsprekend. Met een mini-bieb voor de deur wordt een boek pakken veel makkelijker. De boeken die er in staan zijn gratis geleverd door de bibliotheek Utrecht. Zie je zo’n kastje? Pak dus vooral een boek of leg er zelf één in terug. De kastjes zijn geadopteerd door enthousiaste bewoners die ze verzorgen. Het initiatief werd financieel gesteund vanuit het Initiatievenfonds. De eerste mini-bieb vind je bij het Krachtstation, de tweede is in februari geopend bij de Da Costaschool. TERUGBLIK ONTMOETING ADENAUERLAAN Op 15 januari kwamen bewoners, politie en gemeente samen op de Adenauerlaan om te praten over de herinrichting van de straat en ervaringen over het wonen. Er waren bewoners aanwezig die er al vijftig jaar wonen én bewoners die er pas twee weken wonen. We presenteerden tekeningen van de herinrichting die als het goed is in april – mei wordt opgepakt. Met een mooie opkomst van ongeveer veertig bewoners en verschillende afgevaardigden van politie en gemeente werd het door meerdere mensen ervaren als een waardevolle ontmoeting, zeker voor herhaling vatbaar dus. WIJKWANDELING MET HANS-PETER Wil jij Kanaleneiland ontdekken of juist beter leren kennen? Ga mee op een gratis wijkwandeling door Kanaleneiland. Bewoner en Kanaleneilandkenner Hans-Peter Lassche neemt je mee door de wijk en laat je een aantal leuke en interessante plekken zien. De wandeling duurt twee uur in totaal en deelname is gratis. Wanneer? Donderdag 10 maart en donderdag 24 maart 15.30-17.30 uur. Kosten? Gratis Startlocatie: voor wijkbureau Zuidwest, Al Masoedilaan 188 Hoeveel? Maximaal 15 deelnemers. Bij genoeg interesse gaan we meer wijkwandelingen organiseren. Aanmelden? Stuur een mail naar: zuidwest@utrecht.nl en vermeld datum en aantal deelnemers. HOUD DE EENDJES GEZOND Wist je dat brood of andere voedselresten voeren aan eenden en andere vogels niet goed is voor ze? Ze worden dan namelijk sneller ziek. Brood of andere voedselresten op straat trekt ook ratten aan. Gooi daarom voedselresten niet buiten, maar altijd in de gft-bak.

Huurders Eisenhowerflat in de kou!

12 februari 2022 – Een opmerkelijk verhaal over de moeilijke positie van huurders binnen het traject van woningrenovatie en/of groot onderhoud bereikte ons via een aantal bewoners van een flat aan de Eisenhowerlaan op Kanaleneiland Noord. De communicatie door verhuurder Heimstaden verdient volgens hen geen schoonheidsprijs en er lijkt sprake van gentrificatie! Bewoners vertellen hoe zij een en ander ervaren. Het kan soms behoorlijk lastig zijn om als huurder je verhaal te doen en serieus gehoord te worden door je verhuurder! Dat bleek voor een flinke groep bewoners aan de Eisenhowerlaan 20 t/m 178 toen in april 2020 werd aangekondigd dat hun flat zal worden ‘verduurzaamd’. Bewoner Ramon van Heijs: “In eerste instantie goed nieuws natuurlijk. De werkzaamheden stonden gespecificeerd in een brief van verhuurder Heimstaden en het Amsterdamse bouw-, renovatie- en onderhoudsbedrijf Biltz van oktober 2020. Daarin wordt melding gemaakt van zaken als vervanging van kozijnen, dakisolatie, gevelbeplating, vernieuwing en modernisering van de entree met intercom. Zaken waar niemand tegen is.” Ook het ‘aanpassen’ van de balkons staat in de betreffende brief vermeld, maar gaandeweg het proces blijkt daarover in de communicatie en de lijst van renovatiepunten en/ of groot onderhoud toch wat onduidelijkheid te ontstaan. De gesloten balkons/loggia’s/serres zullen namelijk ‘geopend’ worden. Volgens de bewoners vooral een financiële beslissing van Heimstaden. Nadat de flats in 1966 werden opgeleverd met open balkons zijn deze in de flat waar het hier om gaat in 1986, door de toenmalige eigenaar, afgesloten. “Voor veel bewoners biedt de afgesloten ruimte mogelijkheden voor opslag omdat de woningen geen berging hebben”, licht Ramon toe. “Bewoners die tegen het ‘openen’ van de huidige loggia’s/serres zijn besloten daarom een bewonersenquête te houden en van de 73 appartementen blijken er 41 tegen het ‘openen’ te zijn. Van de huidige huurders hebben de meesten die open balkons in het verleden zelfs nooit meegemaakt!” In een toegezonden plan van aanpak wordt echter melding gemaakt van het feit dat bewoners positief tegenover de plannen staan. Ramon: “Dat klopt dus maar ten dele. Ons is zelfs helemaal niet gevraagd hoe wij tegenover de plannen staan. Niet bij de (voor)besprekingen met de bewonerscommissie en ook niet daarna, niet door Heimstaden of het architectenbureau (bij het plan van aanpak in de vergunningaanvraag). Notulen van de betreffende besprekingen werden door ons opgevraagd, maar zonder succes.” Contact leggen met Heimstaden verloopt volgens bewoners allesbehalve vlotjes. Ramon: “Reacties blijven uit, laten (te) lang op zich wachten of voldoen niet aan de verwachting. Veel huurders voelen zich in de kou gezet, want wat kun je als de verhuurder je niet serieus lijkt te nemen? Over de recente opening van een vestiging in Groningen stuurde Heimstaden ons wél bericht, terwijl wij zaten te wachten op antwoord op vragen over de geplande renovatie.” Op de Eisenhowerlaan staan twee tienhoog- flats, waarvan de één met open balkons en de ander met gesloten balkons. In de zuidelijk gelegen flat met open balkons werd november vorig jaar via zowel www.pararius.nl als via www.123wonen.nl hetzelfde gestoffeerde driekamerappartement van 77 m2 te huur aangeboden voor 1.450,00 euro per maand. Pittige prijzen! Gaan na verduurzaming van woningen van Heimstaden de huurprijzen ook naar een dergelijk niveau? Het transformeren van normale appartementen in ‘luxe micro-appartementen’ tegen een veel hogere huur is volgens Heimstaden nooit de inzet, zo blijkt uit de website, maar voor bewoners is niets zeker! De betreffende flat was ooit eigendom van Vestia, dat negen jaar geleden bijna ten onder ging aan een groot financieel schandaal. Daarna werd het gebouw eigendom van het van origine Duitse Patrizia Wohnmodul met kantoor in onder andere Amsterdam en sinds ongeveer twee jaar is de flat eigendom van het Scandinavische Heimstaden. Voor huurders niet altijd overzichtelijk en bij renovatie ook niet altijd als positief ervaren. Begin januari ontvingen bewoners een brief van Heimstaden met het aanbod om indien gewenst kosteloos een eventuele verhuizing te regelen (mits binnen drie maanden aangevraagd!). Veel bewoners zagen dat als een soort “oprotpremie” en ook de gedachte aan gentrificatie (wijkvernieuwing gericht op een welvarender bewonersgroep) wordt door veel bewoners gedeeld. Zij zijn van mening dat Heimstaden geld zag in dit pand. De prijs van een gerenoveerd appartement is nu 1.300 euro exclusief 180 euro servicekosten. Rijkelijk veel voor starters en tweeverdieners, maar dat lijkt dus wel de nieuwe doelgroep. Oudere bewoners ervaren dat niet heel positief en daar heeft Heimstaden volgens hen weinig oog voor. Ramon: “Eind vorig jaar werd door bewoners dan ook een advocaat ingeschakeld om alle relevante stukken boven water te krijgen via de consultanten van Biltz of Heimstaden. Dat bracht echter geen verbetering in de zaak!” Afwachten hoe het nu verder gaat dus voor bewoners en hopen op het beste! Reactie Edward Trouw (head of corporate communication & pr bij Heimstaden) Het overgrote merendeel van de bewoners heeft ingestemd met onze plannen voor de Eisenhowerflat. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het erg jammer is dat een deel van de bewoners er minder blij mee is – juist omdat de werkzaamheden bedoeld zijn om iedereen in het complex een duurzamer en veiliger woonklimaat te bieden. Dat we de balkons gaan aanpassen heeft te maken met brandveiligheid. Oorspronkelijk waren de balkons open, maar ze zijn door een vorige eigenaar in het verleden met een kozijn dichtgemaakt. Die oplossing voldoet alleen niet meer aan de huidige veiligheidseisen, omdat brand zo makkelijker kan overslaan. Hier hebben we bewoners wel degelijk over geïnformeerd. Dat deden we in verschillende brieven en een brochure. Daarnaast hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd en zijn bewonersconsulenten persoonlijke gesprekken aangegaan. De verhuisservice staat los van de werkzaamheden aan het Eisenhowercomplex. Dit is een nieuwe dienst we onlangs bij wijze van proef in tien verschillende complexen in Nederland introduceerden onze bewoners te ontzorgen. De meeste van onze huurders zijn daar overigens juist erg blij mee. De dienst is een dusdanig succes dat we binnenkort de verhuisservice binnenkort in nog meer complexen in Nederland aanbieden.  

St-Gregorius College naar Nieuw Welgelegen in Transwijk

12 februari 2022 – Het hing al even in de lucht maar is inmiddels definitief gecommuniceerd door het St-Gregorius College zelf. De deels vrije school en deels Descartes (HAVO/VWO) verhuist naar Nieuw Welgelegen aan de Grebbeberglaan in Transwijk. Nu zijn naast de twee sporthallen en ruimten voor diverse gebruikers, drie scholen in het complex gehuisvest, te weten het Globe College, UniC en X11. Het Globe College verhuist op termijn naar (deels) nieuwbouw aan de Bontekoelaan en ook de andere twee scholen krijgen een nieuwe locatie. Alle ruimte die daarmee beschikbaar komt, is voor het Gregorius. De exacte verhuisdatum is nog niet bekend want er start eerst nog een flinke verbouwing aan de indeling en ruimtes zodat het goed aansluit bij het aangeboden onderwijs. Volgens de plannen zal het Gregorius uiterlijk augustus 2023 verhuizen naar het nieuwe gebouw. Met de aanstaande verhuizing van het Gregorius College naar Nieuw Welgelegen wordt de school buren van het bureau van PCOU Willibrord scholengroep. Op de tweede verdieping van het gebouw waar het Gregorius wordt gehuisvest, komt een kantoorruimte beschikbaar voor de medewerkers van de scholengroep, die nu aan de Atoomweg werken.

Een pittige wijk

12 februari 2022 – Sinds oktober is het team van wijkagenten voor Kanaleneiland en Transwijk weer op volle sterkte. Wij spraken met drie van hen, te weten Bert Schaafsma (Transwijk), Tuncay Aykan (Kanaleneiland Noord) en Jaron Groenhart (Kanaleneiland Zuid). Alle drie hebben bewust voor de wijk gekozen. Kanaleneiland en Transwijk zijn uitdagende wijken, en daarom gewild bij veel agenten. Tuncay werkt al sinds 2007, met een onderbreking van een jaar op bureau Paardenveld, op bureau Marco Pololaan. Sinds 2021 als wijkagent in Noord. Jaron werkt sinds 2017 op bureau Marco Pololaan, sinds 2019 als wijkagent in Zuid. Bert heeft, een korte periode tijdens zijn opleiding daargelaten, altijd in het ‘buitengebied’ gewerkt, de laatste jaren in Zeist. Hij is sinds 2021 wijkagent in Transwijk. UITDAGINGEN Tuncay noemt Kanaleneiland een pittige wijk. “Kanaleneiland heeft me altijd getrokken vanwege de dynamiek, de diversiteit. Spannende en leuke meldingen, iedere dag nieuwe uitdagingen. Ik heb ook het gevoel dat we hier echt een verschil kunnen maken. Allemaal redenen waarom ik juist hier zo graag wijkagent wilde worden.” Jaron heeft vergelijkbare redenen om in de wijk te werken. Na vijf jaar Zeist was Bert wel toe aan nieuwe uitdaging. “Ik word graag geprikkeld en uitgedaagd en toen er een aantal vacatures voor wijkagenten in Kanaleneiland en Transwijk voorbijkwamen, heb ik niet geaarzeld.” Dat de functie van wijkagent alhier populair is onder politiemensen blijkt wel uit het feit dat het aantal sollicitanten groot was. Er was daarom een stevige sollicitatiecommissie samengesteld met één bijzonder lid, namelijk Omar Berkane, wijkbewoner en een van de mensen achter het OntwikkelcentrumUtrecht. Omar kent de wijk en hij kent, vanuit zijn werk bij het Ontwikkelcentrum, de probleemjongeren. LUISTEREN Misschien geen gebruikelijke procedure, maar Jaron is positief. “De politie wil graag onderdeel zijn van de netwerken in de wijken. Dan is het niet zo’n rare gedachte om de wijk ook af en toe binnen te laten in de organisatie.” Bert is het daar geheel mee eens: “Als politie luisteren wij naar wat de wijk nodig heeft. Omar is een van de mensen die weten wat de wijk nodig heeft. Hij kijkt met zijn eigen blijk naar de kandidaten.” Tuncay kent de wijk al heel lang; Jaron en Bert hebben zich beiden van te voren verdiept in de wijk. De wijk kent meer dan genoeg problemen, maar er is ook veel positiefs gaande. Dat trok hen beiden aan. Jaron daarover: “Ik hou van een wijk met uitdagingen, maar als er geen perspectief zou zijn, geen gevoel dat er stappen worden gezet, dan zou ik wellicht minder enthousiast zijn geweest. Als ik de verhalen over de wijk hoorde uit de periode voordat ik hier kwam en ik zie de situatie nu, dan is er een enorme verbetering.” Voor Bert geldt hetzelfde: “Ik heb me, voor ik ging solliciteren, verdiept in de geschiedenis van de wijk en heb de verhalen gehoord over hoe de wijk er twintig jaar geleden voor stond. Dan staat de wijk er nu zoveel beter voor.” GROOT NIEUWS Dat de wijk hen echt aan het hart gaat blijkt ook wel uit het feit dat ze zich er alle drie aan storen dat de buitenwereld meteen staat de wijzen als er iets misgaat, maar dat er veel minder aandacht is voor de positieve ontwikkelingen. “De rellen aan de Rijnbaan waren meteen groot nieuws, maar kijk ook eens naar de positieve ontwikkelingen”, zegt Tuncay. “Voorheen was er veel agressie, ook richting politie. Je moest vaak met meerdere mensen naar een melding. Er zijn veel inhaalslagen gemaakt. We hebben de wijk naar ons toegetrokken, de samenwerking met zowel betrokken bewoners als met partners in de wijk – het wijkbureau, JOU, de buurtvaders, de moskeeën, om er een paar te noemen – is heel veel beter geworden.” Jaron herkent dit beeld maar al te goed, zelfs tijdens de rellen aan de Rijnbaan. “De buurt stond op. Wij vinden hier wat van. Mensen spraken zelf de jeugd aan, jongeren die overigens voor het grootste deel niet uit de wijk kwamen. De tweede dag kwamen buitenstaanders er ook niet meer in. ‘Woon jij in de wijk? Nee? OK, wegwezen.’ Prachtig om te zien hoe de bewoners hun verantwoordelijkheid pakten.” Ook Bert zou graag wat meer aandacht zien voor mooie dingen in de wijk. “Het is wel jammer dat je, als het om Transwijk en Kanaleneiland gaat, steeds moet uitleggen dat het om een kleine groep overlastveroorzakers gaat, terwijl dat ergens anders vanzelfsprekend is. Er ligt een vergrootglas op. Ik heb ook de andere kant leren kennen. Ik heb op veel plekken gewerkt, maar als ik zie hoeveel mensen hier bij de wijk betrokken zijn. Als er dingen geregeld moeten worden, bijvoorbeeld voor de jeugd, dan zijn er altijd mensen beschikbaar. Dat heb ik tot nu toe nergens zo gezien. Er wordt zoveel gefaciliteerd. Men staat naast de jeugd.” RENOVATIES De politie draagt ongetwijfeld bij aan de verbeteringen in de wijk, maar de wijkagenten willen zeker niet alleen de eer opeisen. Jaron noemt als voorbeeld de renovaties. “Wat mooi is, willen mensen mooi houden. Als het allemaal een grote rotzooi is, waarom zou je dan je best doen? Nu spreken mensen eerder anderen op hun gedrag aan.” Tuncay vult aan: “Vuil op straat draagt bij aan een gevoel van onveiligheid. We zien tegenwoordig dat mensen illegaal gedumpt afval eerder melden en het wordt ook eerder opgehaald, al zullen er ook mensen zijn die vinden dat het nog niet snel genoeg gaat. Melden is ook veel makkelijker gemaakt.” Hij ziet nog een extra pluspunt van de renovaties: “Er wonen nu ook mensen op de begane grond van de flats. Vroeger waren dat allemaal blinde muren. Het lugubere is weg. Mensen voelen zich veiliger als ze daar lopen.” Voor Bert, als wijkagent voor Transwijk, maakt het een groot verschil dat de tippelzone dicht is, maar ook daar blijft volgens hem genoeg te doen. “Transwijk heeft veel jeugd. Dat levert meldingen op, overlast. Veel jongeren die met lachgas achter het stuur stappen en een aanrijding veroorzaken of die in portieken samenscholen. Sinds een klein jaar kent Utrecht een lachgasverbod, dus we kunnen een stuk beter handhaven.” Al met al vinden onze wijkagenten Kanaleneiland en Transwijk prachtige wijken om te werken. Genoeg werk om het leven een beetje spannend te houden, maar vooral ook veel positieve ontwikkelingen om optimistisch te blijven.

Buren vergroenen samen 14 schuurdaken in Transwijk Zuid

12 februari 2022 – Twee Turkse tortelduiven pikken met hun snavel tussen de plantjes. Een paar meter verderop doet een stel vinken hetzelfde. Sinds kort kijken mijn buren en ik vanuit onze woonkamer, slaapkamer of thuiskantoor uit over weilandjes vol leven. We lieten onze veertien kale grijze schuurdaken bedekken met een groendak. Transwijk Zuid is in één keer 122 vierkante meter groener. BREIN BLIJ MET GROEN Een groendak heeft heel wat voordelen. De planten helpen bij het opvangen van regen. Het is goed voor de biodiversiteit in de stad. Insecten zoals vlinders, bijen en springstaarten vinden er eten, een schuilplaats of leggen er eitjes. Begroeide daken zorgen in hete zomers voor meer koelte in de stad dan kale daken. Het water dat uit de plantjes verdampt, koelt de lucht. Maar niet alleen het klimaat en de natuur worden blij van meer groen. Ik en mijn buren ook. Zelfs een klein beetje groen doet al wonderen, blijkt uit verschillende onderzoeken. Met uitzicht op een dak waar plantjes op groeien, voel je je emotioneel sterker dan als je uitkijkt op een dak met bitumen of grind. Je kunt je ook beter concentreren. Veertig seconden naar een groen dak kijken is al genoeg voor een concentratieboost, ontdekten psychologen van de Universiteit Melbourne in Australië. Bovendien is het aantrekkelijk en prettig om naar te kijken. Mensen zijn zelfs bereid meer te betalen voor een huis dat uitkijkt op een groendak, zagen onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven in 2021. SAMEN GEEFT VOORDEEL Meer dan genoeg reden om wat planten op het dak van je schuur, huis of uitbouw te planten dus. Maar waarom zou ik alleen mijn eigen schuur vergroenen? Samen met een groen minnende buurvrouw bel ik bij de ruim zestig huizen in onze buurt aan. Dertien buurtgenoten zien zo’n plantendak ook wel zitten. Zoiets samen doen heeft heel wat voordelen. De gemeente Utrecht geeft subsidie op een groendak als je meer dan tien vierkante meter aanlegt. Je kunt de subsidie voor al die daken in één keer aanvragen. De groendakaanlegger geeft ons bovendien flinke korting omdat hij in één keer veertien daken kan leggen. En als klap op de vuurpijl kijk ik nu niet alleen op mijn eigen groendak uit, maar ook op dat van vier anderen. Daar word ik extra blij van. En mijn buren ook. ‘Vanaf de eerste dag zie ik al meer vogels dan voorheen op de daken, mailt mijn buurvrouw. ‘Ik kan niet wachten tot het in het voorjaar gaat groeien en bloeien. Maar ook nu ben ik al super blij met het groene uitzicht vanuit de woonkamer.’

De Werkwinkel Zuidwest

12 februari 2022 – In navolging van Overvecht heeft de Werkwinkel afgelopen november de deuren op twee nieuwe locaties geopend voor bewoners uit Kanaleneiland, Rivieren- en Dichterswijk: Werkwinkel Zuidwest. Wie op zoek is naar passend werk, vrijwilligerswerk of een leuke opleiding kan er terecht om zijn/haar kansen te vergroten. De Werkwinkel denkt mee en kijkt wat er mogelijk is. Iedereen is welkom! De Werkwinkel is gevestigd in het Krachtstation aan de Amerikalaan. Linda Timmermans geeft als projectleider graag wat uitleg over de ins en outs. “Wij voegen de kennis en ervaring van alle relevante organisaties op het gebied van werk en het zoeken naar werk samen en helpen mensen op weg in wat voor hen dikwijls een woud aan informatie is”, begint Linda enthousiast haar verhaal. “Voor mensen op zoek naar passend werk of een leuke opleiding is het vaak lastig om daarover relevante info te vinden. Waar staan vacatures? Hoe solliciteer ik of hoe stel ik een curriculum vitae (cv) op? Welke opleidingsinstanties of opleidingen zijn er en welke kansen bieden die opleidingen mij op de arbeidsmarkt? Daarover is verspreid over het internet veel informatie te vinden en hulp bij het gericht zoeken is vaak welkom.” “Ervaringen tot nu toe leren dat veel mensen met een brede vraag bij ons binnenwandelen”, vult collega Loes aan. “Zij zoeken werk en hulp bij het te volgen traject. Wat daarbij wel opvalt is dat veel van onze bezoekers een klein netwerk hebben en dikwijls ook een achterstand op digitaal gebied. Het gaat dan ook niet altijd om het vinden van passend werk op dat moment, maar bijvoorbeeld om hulp bij de te bewandelen weg!” De Werkwinkel moet gezien worden als een neutraal en onafhankelijk initiatief dat niet zozeer nieuw is, maar wel een plek waar alles samenkomt, dichtbij de mensen. “Fijn dus als mensen gewoon eens komen binnenwandelen voor een kennismaking en een kopje koffie”, besluit Linda. “Niks moet natuurlijk, maar wij denken graag vrijblijvend met iedereen mee! Hopelijk kunnen we hier later nog eens vertellen hoe het loopt.” WERKWINKEL ZUIDWEST (NIEUW!) zuidwest@werkwinkelsutrecht.nl www.werkwinkelsutrecht.nl Krachtstation Amerikalaan 199 3526 VD Utrecht Open inloop: Dinsdag van 9.00 tot 12.30 uur Donderdag van 13.00 tot 16.30 uur

’t Ruilhaventje

12 februari 2022 – Vorig jaar juni al is bij Kanaal30 aan de Kanaalweg langs het Merwedekanaal Kinderkledingruilpunt ‘t Ruilhaventje gestart. Ouders kunnen hier kosteloos te klein geworden kinderkleding ruilen voor een grotere maat: duurzaam en circulair. Inmiddels heeft ’t Ruilhaventje al de nodige ruildagen achter de rug en breidt de groep betrokken en enthousiaste vrijwilligers zich snel uit. Tijd voor een kennismaking! Initiatiefnemer van ’t Ruilhaventje is Yvonne Pools, zelf woonachtig in Rivierenwijk. Eind vorig jaar leerde zij wijkkrant De Zuidwester kennen en wij dus ook Yvonne. Iets te laat helaas voor de Recycle Sint speelgoedruilmarkt, afgelopen 21 november ter voorbereiding op de feestdagen, maar kennismaken leek ons sowieso een goed idee. ’t Ruilhaventje is onder normale omstandigheden namelijk iedere derde zondag van de maand van 11.00 tot 13.00 uur geopend, tenzij dat op een feestdag valt. De beschikbare voorraad per maat en/of geslacht verschilt per ruildag en is uiteraard afhankelijk van wat er die dag wordt aangeboden én/of meegenomen. Alleen kleding inleveren mag natuurlijk ook! Op eerdere edities vorig jaar werd maar liefst 120 en 80 kilo kleding van de afvalberg gered! Het initiatief draait volledig op vrijwilligers en zonder winstoogmerk. Om toch wat budget te hebben voor kosten als inrichting, kledinghangertjes, flyers en dergelijke wordt iedere bezoeker een bijdrage gevraagd van zo’n 20 tot 50 cent. Bezoekers met een u-pas zijn daarvan vrijgesteld en kunnen tevens maximaal vijf kleertjes ophalen zonder daarvoor iets in te leveren. Alles bij elkaar een bijzonder mooi initiatief, maar hoe is Yvonne Pools ertoe gekomen om hiermee te starten? “Vergelijkbare initiatieven uit andere Utrechtse buurten bleken al enige tijd succesvol te functioneren en tegemoet te komen aan een grote behoefte. Ik werkte zelf twee jaar als vrijwilliger bij zo’n ruilpunt in Pijlsweerd, maar in mijn eigen buurt miste ik een dergelijk initiatief en dus heb ik aangeklopt bij het Initiatievenfonds voor een bijdrage in de voorbereidingskosten. De locatie werd ons kosteloos aangeboden door Kanaal30, wat natuurlijk geweldig is. We kijken of we die samenwerking verder kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld met aanvullende jeugdtheatervoorstellingen. En er is druk gewerkt aan het vergroten van de naamsbekendheid, onder andere met een eigen Facebookpagina en wat aandacht in wijkmagazines en lokale krantjes zoals de Rivier-Dichter. Hopelijk groeit ons initiatief snel nog verder. Wie ons en onze activiteiten wil volgen kan dat doen via www.facebook.com/Ruilhaventje. Ook daar zijn we behoorlijk actief!” RUILHAVENTJE Iedere derde zondag van de maand van 11.00 tot 13.00 geopend Kanaalweg 30, 3526 KM Utrecht www.facebook.com/Ruilhaventje ruilhaventje@gmail.com

De lange na sleep van een explosie!

11 februari 2022 – Door menigeen is het alweer vergeten en voor velen inmiddels een gesloten boek. Direct betrokken bewoners zijn echter nog altijd niet klaar met de nasleep van de explosie in hun portiek vorig jaar juli. ‘Zoiets gaat niet in je koude kleren zitten!’ Hoe staat het er eigenlijk voor? SCHADE EN PANIEK Eind juli vorig jaar was er in de lokale media volop aandacht voor de explosie die in de nacht van 25 op 26 juli rond half drie plaatsvond in een portiek aan de Alexander de Grotelaan. Een enorme ravage was het gevolg en meerdere woningen raakten zwaar beschadigd. Niet iedereen was thuis ten tijde van de explosie, maar acht van de dertien woningen werden ontruimd en verschillende gezinnen geëvacueerd en opgevangen in het Van der Valk hotel aan de Winthontlaan. Naast flinke materiële schade veroorzaakte de explosie vanzelfsprekend ook enorme paniek onder flatbewoners en in de directe omgeving. Niemand had ook maar enig idee wat er precies aan de hand was. Was er sprake van baldadigheid of van een gerichte actie? Bewoners wilden in de media alleen anoniem reageren uit angst voor mogelijk nieuwe acties of ‘aanslagen’. Al vrij snel werd door de politie een 26-jarige Utrechter aangehouden op verdenking van betrokkenheid. KANS OP HERHALING? Korte tijd later kwam via de media naar buiten dat de verdachte al weer was vrijgelaten wegens onvoldoende reden tot vervolging en maakte locoburgemeester Lot van Hooijdonk bekend dat zij een woning in het flatgebouw voor drie maanden had gesloten. Een nieuwe gerichte actie op de betreffende woning kon niet worden uitgesloten, maar het waarom daarvan werd niet toegelicht. Wel bleek dat een en ander verband hield met de kans dat de actie specifiek gericht was tegen een bewoner die bekend is bij politie en justitie. Eventuele herhaling zou tot risico’s voor de bewoners, buren en omstanders kunnen leiden volgens Van Hooijdonk destijds en zij onderstreepte nadrukkelijk dat de zaak het belang van ‘een stevige aanpak van ondermijnende criminaliteit’ duidelijk maakte, ook in Utrecht! Voor bewoners betekende het dat ze weer terug konden keren naar hun woning, ook al waren er bij hen nog veel vragen en onduidelijkheden. NIET IEDEREEN TEVREDEN Terugkeer van bewoners vond plaats nadat BoEx (nood)reparaties had verricht aan beschadigde (voor)deuren. Niet iedereen voelde zich daarmee echter voldoende veilig in de eigen woning en een aantal bewoners had graag nog wat langer in het hotel verbleven. Velen hadden de schrik nog behoorlijk in de benen en wisten toen niet wat ze wel of niet konden verwachten en of ze goed, duidelijk of volledig waren geïnformeerd door betrokken instanties. Ook bleek niet iedereen tevreden over de veiligheid van de constructie, want uit onderzoek bleek dat er sprake was van betonrot. Bo-Ex gaf zowel richting getroffen bewoners als in de media echter aan hotelkosten niet langer te vergoeden. Er was gezorgd voor tijdelijk onderdak totdat de woningen weer afgesloten konden worden en het was volgens de corporatie aan bewoners zelf om verdere alternatieven te vinden als men zich nog niet veilig voelde. GOEDE INFORMATIE ESSENTIEEL Bewoners voelden zich daarmee destijds genegeerd in hun vragen, gevoelens en angsten! Want wat doet het met je als midden in de nacht je portiek ontploft? En is het dan aan je verhuurder om naast tijdelijk onderdak en (nood) reparaties hulp te bieden voor je gevoelens van angst. Als dan ook de de veiligheid van de constructie ter discussie staat worden die gevoelens alleen maar versterkt. Niet iedereen heeft de luxe of de mogelijkheden om dan te verhuizen, maar in ieder geval één familie deed dat wel. Het is ons echter helaas niet gelukt met hen contact te leggen om meer te horen over de achtergronden. Wie er verantwoordelijk is voor informatie en aanspreekpunt bij vragen, lijkt ons essentieel in een kwestie als deze. Vanzelfsprekend is Bo-Ex aanspreekbaar voor vragen over de woningen via klantenservice@ boex.nl of (030) 282 78 88 en de wijkagenten voor vragen over veiligheid via 0900- 8844.

Agnes Stekelenburg vertelt

11 februari 2022 – Als je al zo’n 57 jaar op Kanaleneiland woont dan heb je best het een en ander te vertellen. Agnes Stekelenburg deelt graag wat ervaringen met ons. Waar woonde ze zoal en wat zag ze in de loop der jaren veranderen? We zoeken haar op in haar huidige woning aan de Livingstonelaan, op de bovenste verdieping van één van de vierhoogflats. Daar woont ze inmiddels al weer twee jaar naar volle tevredenheid. Ze mag dan gepensioneerd zijn inmiddels, stilzitten doet de 69-jarige Agnes alles behalve. “Ik ben als vrijwilligster actief bij het St. Antonius Ziekenhuis als waakmaatje en bij de DomShop als winkelmedewerker. Daarnaast doe ik nog het nodige voor de Nicolaïkerk in de Utrechtse binnenstad.” Tot haar pensioen werkte Agnes veertig jaar bij de NS, haar laatste baan was managementassistent bij NedTrain, de technische afdeling van de NS. “Misschien heet dat inmiddels wel anders, maar dat doet er voor dit verhaal niet zo veel toe!” TROUW AAN KANALENEILAND ZUID Van 1964 tot en met 1970 bezocht Agnes het Dr. F.H. de Bruijne Lyceum aan de Utrechtse Koningsbergerstraat achter de Leidseweg in Lombok. Ze was toen nog woonachtig aan de Aalbersestraat in de Staatsliedenbuurt (voorheen Staatsliedenkwartier) en met haar ouders mee verhuisde ze van daar naar een koopwoning aan de Stanleylaan op Kanaleneiland Zuid. “Het betrof een eengezinswoning met een voor- en achtertuin. Rond de 27.000 gulden was destijds de aanschafprijs en dat was héél wat in die dagen. De laagbouw was destijds allemaal koop en de hoogbouw huur. Ik was twaalf ongeveer en vanaf de Stanleylaan fietste ik met verschillende klasgenoten naar school. Bij slecht weer gingen we met buslijn 7, altijd gezellig!”. Een aantal jaren later verhuisde Agnes nog een keer met haar ouders mee naar een vierkamerflat aan de Livingstonelaan 404. “Dat moet rond 1970 geweest zijn, ik was toen achttien. Uiteindelijk ging ik op mezelf wonen en verhuisde ik van de vierhoogflat naar een tweekamerwoning in de tienhoogflat iets verderop aan de Livingstonelaan 526. Niet ver bij mijn ouders vandaan dus en dat voelde prima. Van daar verhuisde ik later weer terug naar een driekamerkoopwoning in de vierhoogflat en twee jaar terug dus naar een vierkamerwoning in dezelfde flat aan de Livingstonelaan. Trouw aan Kanaleneiland Zuid kun je dus wel zeggen en trouw ook aan de Livingstonelaan.” VAN ACHTERSTAND NAAR VERBETERINGEN Het feit dat Agnes altijd op Kanaleneiland is blijven wonen heeft voor een groot deel te maken met de vrienden en kennissen die ze had en heeft. Veel daarvan wonen in de buurt of zijn verbonden aan initiatieven en bezigheden in de buurt. “Zo was ik redelijk actief voor de Triumfatorkerk aan de Marco Pololaan en de Lucaskerk aan de Bernadottelaan. De Lucaskerk is er inmiddels niet meer, maar veel wijkbewoners gingen daar naartoe.” Die kerk werd in 1961 gebouwd voor de toen nog in aanbouw zijn de wijk Kanaleneiland, maar in de decennia die volgden was er sprake van zowel ontkerkelijking als van verandering van de bevolkingssamenstelling en dus werd hij in 1985 alweer afgebroken. De Triumfatorkerk werd 10 jaar geleden verkocht. “Uiteindelijk verhuisden veel wijkbewoners naar Nieuwegein (de groeikern van toen) en Lunetten”, vervolgt Agnes. “Na een periode van verloedering en veel achterstand in beheer en onderhoud van de openbare ruimtes, maar ook van veel flatgebouwen, is er de laatste jaren sprake van veel wijkvernieuwingsplannen, wijkverbeteringen, renovaties en groot onderhoud. Dat is prettig voor de wijk en de bewoners.” PRACHTIG UITZICHT NAAR PARK TRANSWIJK Hoewel tevreden als trouwe Kanaleneilander heeft ook Agnes natuurlijk best wel eens ergernissen, zoals al het afval en grofvuil op veel plaatsen in de wijk. Dat is erg jammer en er zou wat Agnes betreft meer aandacht voor moeten zijn, zowel vanuit bewoners als vanuit de gemeente. En de (onder)verhuur van koopflats is voor veel bewoners een ergernis, want daarbij gaat het vaak om tijdelijke bewoners en die zijn niet altijd heel erg betrokken bij de buurt of bij hun buren. Blij is ze daarentegen met de uitstekende gezondheidszorg in de wijk, zoals het Gezondheidscentrum Kanaleneiland aan de Bernadottelaan, waar veel disciplines bij elkaar zijn ondergebracht. Zelf kom ik daar bij dr. Danhof als ik iets heb en ik ben vol lof over haar, haar omgang met patiënten en de tijd die ze ook bij drukte voor je vrijmaakt.” En tot slot noemt Agnes: “Het prachtige uitzicht vanuit mijn woonkamer over de Beneluxlaan naar Park Transwijk. Dat daar af en toe eens een wat luidruchtig festival is neem ik op de koop toe!” Alles bij elkaar een tevreden wijkbewoonster, leuk. Daar zijn er vast meer van!

Voetbal leeft weer op Sportpark Papendorp!

11 februari 2022 – Je moet ‘even’ de Prins Clausbrug oversteken en dan ligt links beneden het Sportpark Papendorp. Daar wordt al enige tijd intensief gewerkt aan de start en opbouw van SV Utrecht United als nieuwe voetbalvereniging. We vroegen twee van de initiatiefnemers naar de stand van zaken. ‘Een (bruisend) sportpark voor iedereen, waar bewoners vanuit de omliggende wijken kunnen sporten en bewegen in een veilige omgeving met een zelfstandige vitale hoofdgebruiker.’ Dat was het vertrekpunt van de vereniging Sport Utrecht voor de toekomst van Sportpark Papendorp. Maart vorig jaar kwam het nieuws naar buiten dat er een nieuwe voetbalvereniging is gevonden voor gebruik van de velden op het sportpark. Die velden werden al geruime tijd niet meer gebruikt omdat SVA Papendorp (voorheen Magreb ’90), de voetbalclub die er eerder zat, door de KNVB werd geroyeerd. Sindsdien was de gemeente op zoek naar een nieuwe vereniging en die is gevonden in SV Utrecht United, dat met ingang van het seizoen 2021-2022 nog beperkt in competitieverband speelt. Er zijn inmiddels drie teams, waarvan één jonger dan twaalf, één jonger dan achttien en een vriendenteam van twintigers, studenten en starters. Ook zijn er al wat vrouwelijke spelers actief, hopelijk een snel groeiende groep. Initiatiefnemers zijn Hocein S’touti, Rahma El Hannoufi, Fatiha Imoula, die samen met Vincent Diepstraten al geruime tijd bezig zijn om SV Utrecht United van de grond te krijgen. Vincent Diepstraten was eerder betrokken als onder meer leider en bestuurslid bij Zwaluwen Utrecht 1911 en JSV. Rahma El Hannoufi en Fatiha Imola (zie foto rechtsboven) zijn als vrouwelijke initiatiefnemers opvallend, omdat voetbal toch overwegend als mannenwereld wordt gezien. Leuk dus om juist hen eens te vragen om ons bij te praten. Juni 2021 vond de oprichtingsvergadering plaats, kort daarna de ondertekening van stukken bij de notaris en in september de officiële start van SV Utrecht United op het sportpark. Eind november kwam wethouder Maarten van Ooijen op bezoek om zijn complimenten en trots uit te spreken over wat er tot dan toe was neergezet. ‘Op naar een mooie toekomst!’ gaf hij mee. Wat is er tot nu toe precies bereikt? Rahma El Hannoufi was het die als fervent voetballiefhebber uit Maarssen eerder probeerde om bij SVA Papendorp het meiden-/vrouwenvoetbal van de grond te krijgen, maar dat wilde niet lukken. Zij werd door Sport Utrecht gevraagd om een rol te pakken bij de oprichting, totstandkoming en groei van SV Utrecht United en zij betrok Fatiha Imola uit Kanaleneiland daarbij voor de financiële zaken. Rahma: “Het moet allemaal nog verder uitgroeien uiteraard en daarvoor moeten we nog campagne voeren voor het aantrekken van jonge teams. Nu zijn er nog ‘slechts’ drie teams, maar al wel meer leden die onder andere hier trainen en spelen.” Rahma en Fatiha Imola zien graag het aantal teams en leden groeien, maar zouden ook graag een breder aanbod van activiteiten ontwikkelen en faciliteren op het sportpark. Fatiha: “Nu liggen de velden er overdag vaak verlaten bij. Bedrijven uit de buurt zouden hier bijvoorbeeld sportactiviteiten voor hun personeel kunnen organiseren en aanbieden. We zijn op zoek naar een gezonde mix van spelers, activiteiten én vrijwilligers voor de begeleiding daarvan. We willen graag een plek zijn voor iedereen, lid of geen lid, die graag wil sporten.” Een aanwinst voor Zuidwest en Leidsche Rijn denken wij, dus hopelijk slagen de dames in hun missie! MEER WETEN? www.svutrechtunited.nl Sportpark Papendorp Tirionlaan 3 Utrecht

Een koude kerst in het 3 Generatiecentrum

Een kapotte stadsverwarming in het 3 Generatiecentrum op Kanaleneiland lijkt roet in het eten te gaan gooien voor een aantal evenementen daar tijdens de feestelijke decemberdagen. Onder andere Resto VanHarte zit met de handen in het haar bijvoorbeeld de voor veel wijkbewoners populaire jaarlijkse kerstmaaltijd lijkt niet haalbaar in het extreem koude buurtcentrum. Onderdelen voor reparatie laten op zich wachten! Wat nu? Zoals gebruikelijk staan er tijdens de gezellige decemberdagen allerlei leuke, bijzondere én ook lekkere culinaire evenementen gepland bij en door het 3 Generatiecentrum aan de Bernadottelaan op Kanaleneiland. Zo verzorgt sociaal buurtrestaurant Resto VanHarte er niet alleen wekelijks een betaalbaar, goed en gezond driegangendiner (momenteel wat vroeger in de middag in verband met corona) voor iedereen die dat wil, maar er zijn ook verschillende activiteiten rond Sint en Kerst. Er is onverwacht echter een mankement in het buurtcentrum opgetreden waardoor mogelijk evenementen moeten vervallen. De verwarming is al in oktober stukgegaan en onderdelen voor reparatie laten al langere tijd op zich wachten. Het pand is aangesloten op stadsverwarming als alternatief voor het verwarmen met gas en volgens beheerder Mitros zijn de bestelde onderdelen voor reparatie momenteel niet beschikbaar. Daardoor is het extreem koud in het centrum en wordt er door diverse gebruikers naarstig gezocht naar tijdelijke oplossingen. Zo zijn er bijvoorbeeld 6 straalkachels beschikbaar die moeten worden aangesloten op het elektriciteitsnet, maar als ze alle 6 tegelijk aanstaan, slaan de stoppen door. Er is gedacht aan dekens voor gasten, maar onduidelijk is of dat mensen voldoende warm houdt. En aan de optie van oplaadbare verwarmde kussens, zoals die vaak op terrassen worden gebruikt, is ook gedacht. Wellicht heeft iemand die te leen. Ook Jolanda Panis van Resto VanHarte Kanaleneiland zit door de situatie flink met de handen in het haar, want als haar activiteiten door de kou geen doorgang kunnen vinden heeft dat impact op veel wijkbewoners die er graag en regelmatig gebruik van maken. Jolanda: “Bijvoorbeeld de speciale kerstmaaltijd, een lunch dit jaar, valt dan in het water. Die was sowieso al wat aangepast in verband met corona en de verplichte maatregelen, maar in die kou kunnen we onze gasten toch niet ontvangen en laten genieten van wat we te bieden hebben? En ook voor de betrokken vrijwilligers is het bijna niet te doen om met die temperaturen de gebruikelijke gastvrijheid te bieden. Ik heb geen idee hoe een en ander valt op te lossen zodat alle gebruikelijke en geplande bijzondere evenementen alsnog gewoon doorgang kunnen vinden of wiens hulp ik daarbij kan inroepen. Het is toch van de zotte dat een dergelijk mankement zulke ingrijpende gevolgen heeft voor veel wijkbewoners, die graag bij ons komen om elkaar te ontmoeten en te genieten van de onze heerlijke maaltijden.” Inderdaad lijkt het er voor veel wijkbewoners op neer te komen dat veel activiteiten in de koude decembermaand moeten vervallen vanwege de kapotte verwarming. Ook het bestuur van het 3 Generatiecentrum heeft  over de kwestie al contact gehad met Mitros, maar een snelle oplossing lijkt niet voorhanden. Terwijl RTV Utrecht bezig was met het voorbereiden van een reportage in het 3 Generatiecentrum tijdens één van de activiteiten van Resto VanHarte, werd bekend dat het onderdeel van de verwarmingsinstallatie inmiddels plotseling geleverd was en op 7 december kwam een monteur langs komt om het te installeren! Eind goed al goed gelukkig en voor veel mensen een héél fijn vooruitzicht de komende periode!

Wie haalt het grofvuil op bij renovatiewerkzaamheden?

Die vraag leefde al een tijdje bij bewoners van verschillende straten op Kanaleneiland-Zuid toen tijdens de renovatiewerkzaamheden aan hun flats of aan flats in de straat of buurt er regelmatig grote hoeveelheden grofvuil op straat lagen en… bleven liggen. Geen fraai gezicht! In het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP) zijn alle afspraken, rechten en plichten van betrokken partijen tot en met 2021  vastgelegd waar het gaat om groot onderhoud, renovatie of sloop van woningen. Bij ‘onderhoud en beheer van woning en woonomgeving’ wordt gesteld dat de corporatie zorgt voor maatregelen om verloedering tegen te gaan en contact houdt met de gemeente om vervuiling tegen te gaan. Bij verhuizing(en) en renovatie in bewoonde staat zorgt de corporatie volgens het ASP en indien nodig voor plaatsing van containers voor de afvoer van grofvuil. Dat gebeurt echter niet vanzelfsprekend, zo blijkt uit de foto’s bij dit artikel. Vanuit bewoners zijn zowel de corporatie (in dit geval Bo-Ex) als de gemeente er meerdere malen op geattendeerd, maar er gebeurde niets op het gebied van preventieve aanpak. Zowel de aannemer vanuit ‘zijn’ containerkantoren als de buurtbeheerder van Bo-Ex waren op hoogte van het probleem. Zij hadden notabene zicht op het grofvuil, maar ook zij ondernamen geen actie werd ons gemeld. Volgens de buurtbeheerder was dit een taak van de gemeente, wat normaal gesproken ook zo is. Dan valt het onder de afdeling grofvuil. Bij groot onderhoud of renovatiewerkzaamheden liggen de verantwoordelijkheden echter anders en is het de taak van de betreffende corporatie. In dit specifieke geval ging het om grofvuil op de hoeken en in de buurt van de Alexander de Grotelaan op Kanaleneiland-Zuid. De flats daar zijn van Bo-Ex, die er momenteel onderhouds-/renovatiewerkzaamheden verricht aan 14 flats. Die werkzaamheden zijn april/mei 2021 van start gegaan en de flats worden volgens verwachting begin 2022 opgeleverd. In een brief van 11 augustus 2021 aan bewoners en omwonenden van de flats gaf Bo-Ex te kennen: ‘Wij begrijpen dat werkzaamheden in de straat en rondom uw woning overlast geven en niet prettig zijn. Aannemer Hemubo en Bo-Ex doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen uw begrip voor de mogelijke overlast.’ Klachten, vragen of opmerkingen konden gemeld worden, maar in dit specifieke geval leek dat dus geen oplossing te bieden. We zochten daarom maar eens contact met de corporatie. Esther Gruter, verantwoordelijk voor pr/communicatie en woordvoerder bij Bo-Ex, gaf ons te kennen dat ‘op de Alexander de Grotelaan op de vrijdag(en) voor aanvang van aanpak groot onderhoud van een nieuw portiek 2 x 9 kuub containers werden/worden neergezet. Zo ook in week 48, (toen we contact met Esther hadden). Ook wordt voor spullen die naast de containers worden gezet extra een wagen van de gemeente van 40 kuub met een grijper besteld. De werkzaamheden betreffen momenteel 8 woningen, dus het kan niet anders dan dat de hele buurt afval dumpt. De containers waren vol en wij hebben de gemeente gevraagd om de overige zaken op te halen.’ De dag na ons contact werd al het grofvuil inderdaad alsnog opgehaald en de stoepen keurig schoon geveegd, dus mooi! Vanuit bewoners en omwonenden werd ons als reactie daarop nog gemeld dat het betreffende grofvuil zeker wel van acht woningen kan komen. ‘Als acht huishoudens al het inboedel op straat gooit, dan krijg je acht bankstellen, acht bedden, acht kasten etc. weggooien, dan gaat het hard. Bovendien wanneer mensen terugkeren gaan ze vaak nieuwe spullen kopen, waardoor er ook weer grofvuil ontstaat. Ze hebben dan nog de oude bank staan i.v.m. leveringstijd en zodra de nieuwe er komt gooien ze de oude eruit.’ Wij laten hier even in het midden wat nu wel of niet klopt. Het lijkt weliswaar een goede zaak om corporaties te wijzen op hun verantwoordelijkheid tijdens grootschalige onderhouds- en renovatieprojecten in de wijk, maar het is vanzelfsprekend ook goed om zelf niet overal je afval of grofvuil te dumpen als er al te veel staat! Zie daarover ook ons eerdere artikel ‘Werken aan een schone wijk’. Inmiddels bleek dat meerdere bewoners zich aan het grofvuil irriteerden. Zij deden op 29 november een oproep om dat per direct te stoppen.

Het Wijkbureau: Vollenhofplantsoen en Welkomhuis

VOLLENHOFPLANTSOEN Het wijkbureau ondersteunt bewoners en ondernemers regelmatig met een bijdrage uit het Initiatievenfonds. Ella Huisman uit Transwijk vertelt: “Ik was al een tijdje aan de slag in het groen in de buurt. Ik kreeg daar veel complimenten over en ontmoette ook veel buren, waaronder Kris. Samen besloten we het nog groter aan te pakken. Zo ontstond het idee voor het Vollenhofplantsoen, een stuk groen in zelfbeheer op de hoek van de Van Vollenhovenlaan en de Struykenlaan. Hannah Jansen van wijkbureau Zuidwest hielp ons met een aanvraag voor het initiatievenfonds. De wijkopzichter hielp ons met advies over inrichting en planten. De gemeente verwijderde vervolgens alle aanwezige struiken, er werd een pad aangelegd, banken geplaatst en houtsnippers geleverd. Ik mocht zelf bepalen welke planten er kwamen. In oktober plantten we samen duizend planten en tweehonderd bollen. De planten slaan goed aan en de eerste bloemen zijn zichtbaar! Nu maar wachten op de lente. En als er onkruid opkomt, gaan we dit met buurtbewoners zelf onderhouden. Doe gerust mee, of geniet op het bankje van de mooie bloementuin!”   WELKOMHUIS IN KANALENEILAND Mensen die gevlucht zijn voor oorlog of vervolging moeten in een nieuw land een bestaan op zien te bouwen. Wie in Utrecht komt, heeft er een plek bij gekregen waar je extra welkom bent: het Welkomhuis. Je kunt er terecht met al je vragen. En iedereen mag komen kennismaken of meedoen. Heb je ideeën voor activiteiten? Wil je misschien vrijwilliger worden in het Welkomhuis? Kom langs, je vindt het Welkomhuis in Krachtstation Kanaleneiland, Amerikalaan 199. Iedere werkdag geopend van 10.00 tot 13.00 uur. De koffie en thee staan klaar!      

Loket 1 geopend!

Studenten helpen bewoners op Kanaleneiland Op Kanaleneiland, tegenover de HEMA op winkelcentrum NOVA, is vanaf 12 oktober een groep studenten van start gegaan met ‘Loket 1’, waar bewoners uit de buurt terecht kunnen voor gratis hulp bij administratieve of juridische vragen. Daarbij kun je denken aan ondersteuning bij het invullen van formulieren, het aanvragen van een DigiD of hulp bij de uitleg van een brief. ‘Levensecht’ leren Loket 1 is een initiatief van het Business & Administration College op Kanaleneiland (onderdeel van ROC Midden Nederland) in samenwerking met Academie van de Stad en bedoeld om ‘levensecht leren’ te bevorderen. De mbo-studenten die bij Loket 1 aan de slag gaan, volgen de opleiding Juridisch Administratief Dienstverlener of Medewerker HRM en worden door zogenaamde ‘skillscoaches’ van het HBO gecoacht in hun praktijkvaardigheden. Vanuit Loket 1 ervaren de studenten hoe het is om mensen te ondersteunen en kunnen ze tegelijkertijd iets betekenen voor de bewoners van Kanaleneiland. Het advies van de studenten is gratis. Loket 1 is vanaf 12 oktober 2021 geopend op dinsdag, woensdag en donderdag van 10 uur tot 13 uur, in winkelcentrum NOVA. Academie van de Stad Academie van de Stad verbindt studenten met de samenleving. Als ideële stichting en sociale ondernemer zet Academie van de Stad maatschappelijke studentenprojecten op in Amsterdam, Utrecht en Almere met thema’s als jeugd en educatie, integreren en participeren, wonen en leven, veiligheid, werken en economie en stedelijke ontwikkeling.

Blik op de toekomst – Ontwikkelingen op Business Eiland Utrecht

VAN KANTOORGEBOUW NAAR WONEN Hoe kijkt ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht aan tegen de plannen voor een nieuw stedelijk centrumgebied in deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone en de zuidelijk(ste) punt van Transwijk. We vragen bestuursvoorzitter Alice Hendriksen Oostereng, die zich voor de vereniging onder andere inzet voor het vestigingsklimaat, naar haar ideeën over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het gebied. De plannen uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 voor de A12-zone als nieuw stedelijk centrumgebied zijn bijzonder actueel. Maar over ons eerdere artikel ‘Nieuwbouw versus leegstand’ wil bestuursvoorzitter Alice Hendriksen Oostereng (als oprichter van adviesbureau AHO Consultancy BV gespecialiseerd in werkgelegenheidsvraagstukken) graag direct kwijt dat het met de leegstand op Business Eiland Utrecht wel meevalt. Maar als Papendorp en Stadseiland-zuid (de Woonboulevard, Westraven en Merwedekanaalzone deelgebied 6) in de toekomst een nieuw stadscentrum gaan vormen met een levendige mix tussen wonen en werken, hoe moet je dan nu naar het gebied en de ontwikkelingen daar kijken? En hoe bevorder je het imago en vestigingsklimaat van Business Eiland Utrecht? Alice: “Wij informeren onze achterban zo goed mogelijk over wat er speelt binnen en rondom Business Eiland Utrecht en werken uiteraard ook aan de herkenbaarheid, positionering en het (verder) op de kaart zetten van zowel het gebied als de vereniging. Dat allemaal mede om een vitaal bedrijvengebied te blijven en leegstand beperkt te houden. Uiteraard krijgen daarbij ook de collectieve beveiliging, levendigheid, uitstraling én de bereikbaarheid van het gebied volop aandacht. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld maar aan de ontwikkelingen in het aangrenzende Merwede als autoluwe woonwijk en de gevolgen daarvan voor parkeren hier. Wij willen graag zo lang mogelijk een prettig werkgebied blijven, maar het wordt ons niet altijd makkelijk gemaakt de toekomstplannen te volgen of invloed uit te oefenen op de besluitvorming, die soms al klaar lijkt voordat ons iets wordt gevraagd of voorgelegd. Naar vragen of bezwaren vanuit de ondernemersvereniging wordt vervolgens slecht geluisterd. Héél erg jammer vinden wij!” “Wat wij weten van de gemeentelijke plannen proberen wij vanuit het ondernemersperspectief te bekijken natuurlijk”, vervolgt Alice, “maar dat valt niet altijd mee, want op welke termijn worden welke plannen actueel bijvoorbeeld?” Zo vond de redactie van De Zuidwester op de website van Borghese Real Estate en Duqer developments al promotie voor de herontwikkeling van deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone, nu dus nog vooral kantoren- en bedrijventerrein, ‘naar een levendige en gezonde woonwijk met diverse voorzieningen. Plannen daarvoor worden momenteel nog uitgewerkt met partners als Lap Landscape & Urban Design en Klunder Architecten.’ Dat bleek nieuw en dus interessant voor Alice. “Als dát het scenario is dan wordt de toekomst voor ondernemers hier uiteindelijk de dupe van de huidige woningnood in Utrecht en de ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone als oplossing voor dat probleem!”

Bewoners vergroenen schuurdaken van KENN2 appartementen

De KENN2 appartementen aan de Adenauerlaan op Kanaleneiland Noord hebben sinds begin november groene daken. Niet het dak bovenop de flat zelf, maar die van de schuurtjes aan de achterzijde zijn voorzien van zogeheten sedummatten. Dat is dezelfde bekleding die de bushokjes in de gemeente Utrecht ook al enige tijd hebben en waarmee ze het wereldnieuws haalden. Groene daken bieden een flink aantal voordelen, zoals wateropslag, afkoeling, geluidsisolatie, luchtzuivering én ze trekken insecten en vogeltjes aan. Bewoner Nort Hesse vertelt hoe het allemaal ging. KENN? Eind 2014 gingen bouw-/vastgoedontwikkelingsbedijf Hurks en woningcorporatie Mitros een intensieve samenwerking aan waarbij diverse woongebouwen op Kanaleneiland Noord Noord (KENN) werden aangepakt. Het doel was om een meer gedifferentieerde woonwijk in vastgoed en bewonerssamenstelling te creëren door een betere mix van sociale huur- en koopwoningen. Beleggers kregen geen ruimte door de zogenaamde bewonersplicht, waarmee uitsluitend particuliere eigenaren of iemand uit de eerste bloedverwantschap er konden gaan wonen. Met de oplevering in juni 2019 werd het project afgerond. DRAAGVLAK EN SUBSIDIE Nort: “De duurzaamheidscommissie van onze flat startte het proces van de groene daken enkele maanden geleden. Als eerste werd in de VvE gepolst of er genoeg draagvlak was voor het initiatief en toen duidelijk was dat er meer dan voldoende draagvlak was, werd er een crowdfunding op poten gezet. Met het bedrag dat daarmee werd opgehaald, stapte de duurzaamheidscommissie naar gemeente Utrecht om een subsidie aan te vragen van datzelfde bedrag.” De gemeente heeft een subsidietraject voor duurzame initiatieven, waaronder groene daken. En dat groene daken populair zijn in Utrecht blijkt wel, want er werd aangegeven dat KENN 2 het laatste project was dat in 2021 nog subsidie ontving. Vanaf 1 januari 2022 start weer een nieuw subsidietraject. AANLEG “Nadat door de gemeente de toezegging voor subsidie officieel was gedaan”, vervolgt Nort, “kon er een datum worden geprikt waarop bewoners zelf de groene daken zouden aanleggen. Zaterdag 30 oktober was die dag. In de stromende regen stond een groep van dertien flatbewoners en één achterbuurman die ook kwam helpen, klaar om de klus te klaren. Bij het aanleggen van groene daken komen veel handelingen kijken, maar het is op zich niet moeilijk. Er liggen heel wat verschillende lagen ónder het daadwerkelijke groen, namelijk worteldoek, een drainagemat, substraatrol en daarna pas de groene sedummatten. En dat alles moet op maat worden gesneden. Omdat de daken niet allemaal dezelfde afmeting hebben moest er telkens ook net iets anders worden gesneden, maar als een geoliede machine werd er gesneden, gerold en gelegd.” MOOI INITIATIEF “Iedereen had die zaterdag zijn eigen rol of specialiteit, zo bleek tijdens de werkzaamheden. Waar de één oog voor detail had bij het snijden, had de ander een goed idee voor het tillen van alles naar de daken. Met een aantal ladders en een goed doordachte tactiek werd alles laag voor laag omhoog getild waar anderen de boel weer netjes neerlegden. En omdat alles zo soepel verliep was de klus binnen één dag geklaard. Niet alleen zijn de daken nu een stuk duurzamer, bewoners hebben elkaar ook weer (beter) leren kennen waardoor het ook een bijzonder leuke sociale activiteit was.” MEER WETEN? Al met al een mooi initiatief met een mooi resultaat. Wie informatie wil over de subsidiemogelijkheden voor de aanleg van groene daken (of gevels) kan terecht op www.utrecht. nl/bestuur-en-organisatie/subsidiehulp/milieu-en-duurzaamheid/

MAKE-OVER BERNADOTTELAAN, BEVINLAAN EN OMGEVING

Er zijn plannen in voorbereiding bij de gemeente om de buitenruimte van de Bernadottelaan, de Bevinlaan en de tussenliggende omgeving een make-over te geven. Te denken valt dan aan nieuwe riolering, nieuwe bestrating en nieuwe parkeervakken, extra bomen en meer en ander groen. De meeste straten zullen iets smaller worden en er komt meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen. De gemeente wil zo de rijsnelheid omlaag brengen en het oversteken voor voetgangers veiliger maken. Na een online bijeenkomst op 26 oktober en een inloopspreekuur op 28 oktober bij het 3G centrum gaat de gemeente de plannen verder uitwerken. Over de volgende versie van het ontwerp kunnen omwonenden opnieuw meedenken. Daarover ontvangen zij bericht als het zo ver is. Dan gaat het ook over het inrichten van de plantsoenen en speelplekken. De werkzaamheden beginnen waarschijnlijk in 2023. Wie de ontwikkelingen wil volgen kan dat doen via www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/bernadottelaan-bevinlaan-en-omgeving-opnieuw-inrichten.

SPORTEN OOK OP KLEINE SCHAAL POPULAIR

Wat betreft leuke en succesvolle sportinitiatieven in de wijk laten we in De Zuidwester regelmatig mooie voorbeelden passeren. Via het Wijkbureau werden wij getipt over Irfan, die op donderdagmiddag vrijwillig les geeft in BuurtThuis aan de Livingstonelaan. Het gaat om weerbaarheidstrainingen aan een groep jonge jongens en Irfan wil zijn lessen graag uitbreiden want er is veel animo. Ook wil hij graag een meidengroep opzetten. Het Wijkbureau heeft hem ondersteund met een aanvraag bij het Initiatievenfonds en werd zo zelf ook enthousiast. Voor SportUtrecht, de verbindende partij op het gebied van sport en bewegen, zijn in de wijk Zuidwest Merel Heine Buijs en Soufiane Imoussaten actief als beweegmakelaar. Merel als aanspreekpunt op het gebied van onderwijs & sport en Soufiane voor jeugd & volwassenen. Je kunt ze op willekeurige momenten op straat tegenkomen, ze weten veel over de wijk en over wat er speelt op het gebied van sport en bewegen en kunnen daar leuk over vertellen. Daarnaast werkt SportUtrecht in Zuidwest ook met buurtsportcoaches in het wijksportteam. www.sportutrecht.nl/zuidwest/ Merel Heine Buijs Beweegmakelaar onderwijs & sport Aanspreekpunt voor scholen, sportclubs, organisaties die willen samenwerken om jeugd meer te laten sporten. 06 – 1824 2799 / merel.heine@sportutrecht.nl   Soufiane Imoussaten Beweegmakelaar Jeugd & Volwassen Aanspreekpunt voor wijkbewoners en zorg- en welzijnsorganisaties. 06-4207 0885 / soufiane.imoussaten@sportutrecht.nl  

OP WEG NAAR EEN NIEUW STADSCENTRUM IN DE A12-ZONE

In de vorige editie van de Zuidwester kwam in het artikel ‘Nieuwbouw versus leegstand’ al ter sprake dat in de uiterste punt van Transwijk nieuwbouwontwikkelingen plaatsvinden. Inmiddels is ons uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 gebleken dat er voor datzelfde gebied plannen liggen voor een nieuw stadscentrum. Vol verwachting klopt ons hart, want rijmt het één wel met het ander? Papendorp en Stadseiland-zuid (Woonboulevard, Westraven en Merwedekanaalzone deelgebied 6) gaan onder de naam A12-zone in de toekomst mogelijk een nieuw stadscentrum vormen. Dat valt te lezen in de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040, ook wel de RSU genoemd. Het stadsbestuur stelt daarin de komende twintig jaar een groei te verwachten van 100.000 extra inwoners. In de RSU staan de keuzes die men daarbij voor de toekomst wil maken en hoe de weg daarnaartoe eruit ziet. Het is onderdeel van de koers van de omgevingsvisie. Zo weet straks iedereen hoe Utrecht zich op stads- en wijkniveau ongeveer gaat ontwikkelen. Over dat laatste bestaat nogal wat discussie in de stad momenteel, want bij navraag blijkt dat het grootste deel van de Utrechtse bevolking de RSU helemaal niet kent! Maar los van de discussie over het wél of niet kennen van de RSU en de verwachte explosieve groei van de stad staan de gemeentelijke plannen voor ‘Utrecht Dichtbij’ als uitgangspunt voor alle toekomstige ontwikkelingen. Daarbij moet iedere inwoner binnen ongeveer tien minuten lopen of fietsen bij zijn/haar dagelijkse bestemmingen kunnen komen en wordt er ingezet op de ontwikkeling van nieuwe stadscentra, zoals in de A12-zone. Daarom zal er geïnvesteerd worden in wandel- en fietspaden, voorzieningen, werk en een nieuw OV-netwerk. De verschillende deelgebieden in de A12-zone moeten in samenhang worden ontwikkeld, waarbij elk deelgebied ruimte kan bieden voor bepaalde delen voor kleinschalige en middelgrote bedrijvigheid, gemengd met andere stedelijke functies zoals woningen en voorzieningen. Om op die woningen maar even in te zoomen. In de RSU wordt melding gemaakt van, volgens het Meerjaren Perspectief Ruimte (2020), zo’n 4650 woningen: daaronder tweehonderd in Merwedekanaalzone deelgebied 6, vierhonderd in Transwijk, 1700 op Kanaleneiland, 1350 in Groenewoud en 1000 in Papendorp Noord. Ook wordt er melding gemaakt van 1300 woningen in de Merwedekanaalzone deelgebied 6 als onderdeel van de 10.000 woningen in de omgevingsvisie Merwedekanaalzone en een ondergrens aan de extra programmering tot 2040 van 3500 woningen in het Utrechtse deel van de A12-zone (Westraven, Woonboulevard en Papendorp). Nader gebiedsonderzoek voor de gehele A12-zone (inclusief buurgemeentes) moet meer duidelijkheid geven over het te realiseren aantal woningen in balans met de andere functies. Al met al flinke uitbreidingsplannen dus aan de zuidzijde van Kanaleneiland, Transwijk en de Merwedekanaalzone. Of eigenlijk meer inbreidingsplannen, want de ontwikkelingen zullen (grotendeels) plaatsvinden binnen de bestaande stadsgrenzen en die voorgenomen verdichting van de stad gaat onvermijdelijk leiden tot meer drukte in de bestaande omgeving. Zo lazen wij over ‘een hoge mate van verstedelijking op Westraven met een levendige mix tussen wonen en werken’, het ‘behouden van de Woonboulevard en het verhogen van de attractiviteit door aanpak openbare ruimte en toevoeging van functies zoals wonen, voorzieningen, groen en energie’ en de ‘verstedelijking van de Merwedekanaalzone deelgebied 6’, ook bekend als het Business Eiland Utrecht. Verder wordt nog ingegaan op verbeterde bereikbaarheid, HOV-verbindingen, het Rondje Stadseiland en vergroening!  

Fotografie als medicijn!

Als je last hebt van psychische of fysieke problemen kun je het gevoel krijgen ‘vast’ te zitten. Het is moeilijk om de deur uit te gaan, andere mensen te ontmoeten of activiteiten te ondernemen. Het kan dan helpen om de blik weer naar buiten te richten. Stichting BlauwLicht doet dat met de cursus In Beeld. De cursus wordt al jaren met veel succes aangeboden in de wijk Overvecht en komt nu ook naar Kanaleneiland. Projectleiders Jacqueline Besemer en Jeanne Klaassen vertellen over de unieke aanpak van In Beeld. “In de cursus gebruiken we fotografie om mensen weer te laten ontdekken waar je nog wél energie van krijgt. Het fotograferen stimuleert deelnemers om naar buiten te gaan en te focussen op de positieve dingen in het leven. En dat werkt, zien en merken wij, deelnemers vertellen ook dat ze meer zelfvertrouwen krijgen en minder piekeren. De aanpak is laagdrempelig, iedereen kan meedoen. De Stichting werkt samen met huisartsenpraktijken, Buurtteam, DOCK en andere partijen in de wijk. Volgend jaar maart start de eerste cursus. Voor die tijd kunnen bewoners deelnemen aan workshops die op verschillende plekken worden georganiseerd.” Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar info@blauwlicht.org Stichting BlauwLicht De Alchemist, Europalaan 2, 3527 KS Utrecht -Jacqueline Besemer: Jacqueline@blauwlicht.org, 06-22240249 -Jeanne Klassen: jeanne@blauwlicht.org, 06-11127250    

Na ruim 50 jaar weer samen!

Bijzondere reünie Dr. A. Peltschool bij Op Roose ‘Ik vraag mij af of jullie het leuk vinden om een artikel te wijden aan onze reünie.’ Die vraag werd ons op 11 oktober gesteld door Rosita den Uijl-van der Roest namens haar vroegere klasgenoten van de Dr. A. Peltschool op Kanaleneiland. Ongeveer twintig oud-leerlingen die van 1964 tot en met 1970 bij elkaar in de klas zaten zagen elkaar afgelopen 30 oktober weer terug na ruim vijftig jaar tijdens een bijzondere reünie waarbij ook oud-leraar de heer Van Bunnik en zijn vrouw aanwezig waren. Een heel bijzondere ontmoeting dus en Rosita vertelde ons graag hoe een en ander zo ver is gekomen. “We zijn in 1963 op de Peltschool gekomen. Toenmalig hoofd was de heer Kattestaart. Na zes jaar zijn we allemaal uitgezwermd naar verschillende scholen en de meesten van ons hebben elkaar nooit meer gezien. Ongeveer vier jaar gelden kreeg ik weer contact met mijn jeugdvriendin. Facebook speelde daarbij een grote rol en het contact via Messenger werd al snel geïntensiveerd. Zo kwam onder andere ter sprake dat wij beiden erg benieuwd waren naar alle andere klasgenoten van toen en naar wat er van hen terecht zou zijn gekomen. Dat was het vertrekpunt voor het organiseren van de reünie. Aanvankelijk viel het niet mee om iedereen te vinden, maar via via en door heel veel speurwerk hebben we tot nog toe twintig oud-leerlingen gevonden. Ze waren allemaal direct enthousiast.” Nu hadden Rosita en haar vroegere klasgenoten nog een aansprekende locatie nodig waar de reünie kon plaatsvinden. Rosita: “De school zelf aan de Peltlaan is helaas afgebroken, maar één van de leerlingen woonde haar hele jeugd in een van de twee karakteristieke huisjes aan het Amsterdam-Rijnkanaal, inmiddels omgetoverd tot restaurant Op Roose.” Een betere locatie konden zij niet bedenken en het was daar dat de oud-klasgenoten elkaar afgelopen 30 oktober om 13.00 uur hebben ontmoet. Vanuit alle hoeken in Nederland kwamen ze bij elkaar en na een gezamenlijke lunch was er gelegenheid om verder met elkaar in gesprek te gaan en elkaar uit te horen tijdens een informele borrel. Rosita: “Ik denk dat het sowieso best wel uniek is dat een klas na ruim vijftig jaar weer bij elkaar komt en voor De Zuidwester biedt het een mooie terugblik. We hebben allemaal hele goede herinneringen aan die tijd waarin we hier opgroeiden op ‘Ons Eiland’, het Kanaleneiland.” Er was ook nog sprake van een verrassing tijdens de reünie, vertelt Rosita. “In de jaren ‘60 hadden wij een favoriete leraar, een jonge man die ook nog gitaar speelde, de heer Van Bunnik. Wij als klas kregen hem twee jaar achter elkaar, in de vierde en vijfde. Eigenlijk was de vijfde klas steevast voor de ‘gevreesde’ juffrouw Zwart, maar wij hadden geluk. Geen van de deelnemers aan de reünie wist dat wij ook de heer Van Bunnik gevonden hebben en dat hij héél graag samen met zijn vrouw aanwezig wilde zijn. Hij is inmiddels 82 jaar en weet zich met zijn vrouw nog wel het een en ander te herinneren. Zij ging vroeger ook mee op schoolreis en was erg betrokken bij haar man.” Natuurlijk hadden veel deelnemers deze middag, naast de nodige herinneringen, ook nog wel de beschikking over oude foto’s. Het werd dan ook een bijzonder samenzijn waar iedereen overduidelijk van heeft genoten. Leuk ook om daar in deze Zuidwester een artikel aan te wijden als herinnering voor alle oud-klasgenoten.

‘Kick It!’

Van start bij Fighting4Power Al enige tijd is er achter de schermen gewerkt aan de opmaat naar de formele start van het project ‘Kick It!’ van Fighting4Power in het FDC Centre aan de Amerikalaan. Nog druk met de voorbereidingen en aftrap wilde Jacqueline Janssens van Fighting4Power ons wel alvast iets vertellen over ‘Kick It!’. Jacqueline: “Dat komt goed uit, want we zijn begin november gestart!” Fighting4Power is al sinds de oprichting in 2011 betrokken bij verschillende projecten in Utrecht en (soms) daarbuiten. ‘Kick It!’ is het nieuwste project en richt zich op jongeren die te maken hebben (gehad) met geweld en/of seksueel misbruik. Jacqueline: “Binnen het project bieden wij deze jongeren, verdeeld in de leeftijdscategorieën 13-17 en 18-25 jaar, een 2,5 uur durende combinatie van kickboksen als lichamelijke uitlaatklep en laagdrempelige coaching of begeleiding met een vast team gekwalificeerde krachten, waaronder ikzelf. Het betreft een pilot binnen de categorie sport en zorg van de gemeente Utrecht, maar is gericht op een blijvend en vernieuwend stadsbreed aanbod.” Inmiddels is ook de eenheid Operationeel Expert & Specialist van de Politie Utrecht op bezoek geweest bij Fighting4Power voor een kennismaking. Zij zullen onder andere een rol spelen in de doorverwijzing van jongens en meisjes die in aanmerking komen voor hulp en ondersteuning binnen het project ‘Kick It!’, maar ook bij de hulpverlening, voorlichting en coaching. Dat leverde al een inspirerende uitwisseling op van informatie en kennis rond het empoweren van degenen die dat zo goed kunnen gebruiken en het aanbod om met name jongeren en vrouwen nog weerbaarder te maken. Hoopvol dus! Jaarlijks zijn in Nederland circa 100.00 meisjes (negentig procent) én jongens (tien procent) slachtoffer van seksueel geweld. Eén op de acht meisjes is ooit verkracht en één op de 25 jongens. Het verkrachtingsrisico tussen de 12 en 24 jaar is vier keer zo groot als in andere leeftijdscategorieën. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Seksueel Geweld. Bijzonder zinvol dus dat er (ook) vanuit Fighting4Power op Kanaleneiland aandacht, ondersteuning en coaching wordt geboden aan slachtoffers van seksueel geweld. In een later stadium komen wij dan ook graag nog eens terug bij Jacqueline en haar Fighting4Power om te vragen hoe het project ‘Kick It!’ verloopt. Voor meer informatie en aanmelding kun je vertrouwelijk contact opnemen met: Jacqueline Janssens via 06-4570 6873

OOK JOUW STEM TELT! In 2022 weer gemeenteraadsverkiezingen

De gemeente heeft al een speciale raadspagina op de website met informatie over de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen. Daarop vind je nieuws over bijvoorbeeld verkiezingsdebatten, de politieke ideeën per partij en een online stemhulp. Ook komt er ook (nog) een algemene verkiezingssite met informatie over het formele verloop van het verkiezingsproces (stembureaus, stempassen etc.). Als inwoner, bedrijf of instelling kun je de deelnemende partijen laten weten wat je belangrijk vindt via het e-mailadres raadswissel2022@utrecht.nl. En uiteraard hebben alle partijen hun eigen website en zijn ze te vinden op social media. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werden GroenLinks (23 procent en twaalf zetels), D66 (20,7 procent en tien zetels) en VVD (13 procent en zes zetels) het grootste, op afstand gevolgd door de overige partijen. In wat een ‘ruimtelijke analyse’ genoemd wordt van de uitslagen werd onder andere gekeken naar de grootste partijen per wijk. GroenLinks bleek nadrukkelijk de grootste partij in West, Noordwest, Noordoost, Oost, Binnenstad, Zuid én in Zuidwest, daar gevolgd door D66. Maar op plaats drie in Zuidwest eindigde bijvoorbeeld DENK, dat in de totale uitslag ‘slechts’ 4,9 procent en twee zetels haalde! Mede op basis van de uitslagen in 2018 lijkt het ons als redactie van De Zuidwester interessant om de gemeenteraadsverkiezingen deze keer eens wat nauwlettender te volgen in onze eerste editie in 2022. Hoeveel partijen doen er mee? Welke partijen zijn dat? Ken je ze? En zo ja hoe of waardoor? Hebben ze wat betekend of kunnen ze wat betekenen voor de wijk of buurt waar jij woont? En zo ja wat dan? Wat vind jij belangrijk in de wijk? Laat het ons weten! Wij ‘horen’ graag je mening en leggen je vragen en ideeën voor aan de lokale politici. We kijken ook graag welke visie de lokale politiek zelf heeft op de actuele ontwikkelingen in jouw buurt. In 2018 deden zestien partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Met een opkomst van 49,1 procent (14.158 uitgebrachte stemmen) had Utrecht Zuidwest op Overvecht na het laagste opkomstpercentage. Ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 (45 procent) was er echter sprake van een stijging. Drie partijen waren er 2014 nog niet eerder in Utrecht verkiesbaar: de Seniorenpartij, Lijst Van de Wal en Evenwicht. De huidige gemeenteraad bestaat uit 45 leden van twaalf partijen. Of we ze alle twaalf aan het woord kunnen laten is de vraag, maar we gaan kijken hoe ver we komen! Tot die tijd vind je informatie via www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/gemeenteraadsverkiezingen2022/

Opknapbeurt ‘Poort van Welgelegen’ en herinneringsboom in Zuidwest?

EEN HERINNERINGSBOOM IN ZUIDWEST? In de zomer van 2022 viert Utrecht haar 900-jarig bestaan en dat gebeurt met terechte trots! Naast uiteenlopende festiviteiten (zie de oproep daarvoor in de vorige editie van De Zuidwester) wordt er in alle Utrechtse wijken ook een grote herinneringsboom geplant als symbolische plek waar je terugkijkt op wat was en vooruitblikt op wat komt. Een groene plek waar je in een snel groeiende en drukke stad tot rust kunt komen. Inwoners konden daarvoor locaties opgeven en stemmen. In de wijk Zuidwest is ervoor gekozen om de herinneringsboom in het plantsoen aan de Rooseveltboulevard/Rooseveltlaan te planten, vlakbij De Prins Clausbrug. Bij alle herinneringsbomen in de tien stadswijken komt ook een ontwerp van een kunstenaar. In juli en augustus 2021 zijn kunstenaars gevraagd om met ideeën te komen. Uit die inzendingen zijn uiteindelijk drie kunstenaars gekozen. Zij maken alle drie een schetsontwerp en daaruit wordt vervolgens het winnende ontwerp gekozen dat de kunstenaar gaat uitvoeren. Het gaat om een ontwerp dat betekenis toevoegt aan de plekken en uitnodigt tot gesprek en ontmoeting. Het resultaat van de kunstenaar wordt onthuld in de zomer van 2022, het jaar dat Utrecht negenhonderd jaar bestaat. Als je wil weten waar de andere herinneringsbomen komen, kijk dan op https://denkmee. utrecht.nl/nl-NL/projects/herinneringsboom OPKNAPBEURT ‘POORT VAN WELGELEGEN’ Van donkere tunnel naar frisse verbinding tussen buurten In de uiterste noordoosthoek van Transwijk ligt de Sowetobrug over het Merwedekanaal als verbinding tussen de Weg der Verenigde Naties en de Graadt van Roggenweg. De Weg der Verenigde Naties is weer de verbinding tussen Transwijk Noord en Welgelegen. Onder de Sowetobrug door ligt langs de westzijde van het Merwedekanaal een tunnel, waar dagelijks veel fietsers, voetgangers en auto’s passeren, de zogenaamde Poort van Welgelegen! Het fietspad dat door de tunnel loopt, is onderdeel van de hoofdfietsroute Nieuwegein – Maarssen. De onderdoorgang was jarenlang allesbehalve een aantrekkelijke plek om te passeren, erg donker, vochtig en regelmatig vol met graffiti. Daar is verandering in gekomen! De Utrechtse (product)ontwerper/ kunstenaar Esther Derkx ontwierp een bijzonder tegelkunstwerk dat inmiddels in de tunnel is aangebracht. Ook diverse buurtbewoners en ondernemers hebben bijgedragen aan het kunstwerk en bijvoorbeeld een losse tegel of een tegelrij geadopteerd. Het initiatief is mede mogelijk gemaakt door het Initiatievenfonds van de gemeente Utrecht, Ondernemerscollectief Welgelegen en het Ondernemersfonds Utrecht. Afgelopen 30 oktober was de feestelijke onthulling van het tegelkunstwerk ‘Poort van Welgelegen’.

Hoera! Utrecht viert haar 900e verjaardag (en jij bepaalt hoe dat gevierd wordt)

Utrecht is bijna jarig en dat is natuurlijk een feestje waard. In 2022 vieren we dat de Domstad 900 (!) jaar stadsrechten heeft. Jij kunt mee bedenken hoe deze bijzondere verjaardag gevierd wordt! Wist je dat Utrecht één van de eerste steden van het land is? Op 2 juni 1122 heeft Utrecht stadsrechten gekregen. Om de 900e verjaardag van de stad te vieren wordt een feestelijk programma opgesteld. Het bijzondere verjaardagsfeest begint op de Stadsdag (2 juni 2022) en duurt tot en met Sint Maarten (11 november 2022). DOE MEE MET JOUW IDEE! Help mee het feestprogramma van Utrecht 900 jaar samenstellen! Of je dat nu alleen doet, met je buren, buurthuis of met je bedrijf: het mag allemaal! Wil jij bijvoorbeeld een straatfeest organiseren met de hele buurt? Of wil je toffe ontmoetingsplekken waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten? Laat je fantasie de vrije loop. Het verjaardagsfeest heeft een thema en dat is ‘Stad zonder muren’: een verwijzing naar de gastvrijheid van Utrecht. Je vindt dit thema terug in de eisen voor de subsidie en het is de bedoeling dat je die koppelt aan jouw plan. Laat je inspireren door voorbeelden die op Instagram (vieringutrecht900) en Facebook (Utrecht 900 jaar) worden gedeeld. TEAM UTRECHT 900 ONDERSTEUNT Alle Utrechters met een tof idee kunnen een plan indienen en subsidie aanvragen bij de gemeente. Het team van Utrecht 900 helpt je graag met je plan én subsidieaanvraag. Meer informatie vind je op: www.utrecht900.nl

Werk aan de winkel(s) bij Vasco da Gamalaan

En over winkelcentra gesproken, begin juni verscheen een nieuwsbericht van de gemeente Utrecht over plannen voor de aanpak van verschillende Utrechtse winkelgebieden die ‘extra aandacht verdienen’. Daaronder ook het winkelcentrum aan de Vasco da Gamalaan op Kanaleneiland, onder andere vanwege een slechte score voor het functioneren en ook de kwaliteit laat volgens het gemeentelijk onderzoek te wensen over. In het winkelgebied aan Vasco da Gamalaan vind je een vrij grote Lidl supermarkt, kruidenierszaak Akses Market, multiculturele supermarkt ÖZDE Foodcenter, Chinees-Indisch restaurant Lok Fu, afhaal- en bezorgrestaurant Kebab2Go en café-restaurant Nachat. Niet heel gevarieerd, maar voor de dagelijkse boodschappen van veel bewoners prima. Het slechte functioneren is volgens het gemeentelijk onderzoek onder andere een gevolg van de uitstraling en verblijfskwaliteit, onvoldoende functiemix en mobiliteitsknelpunten. Ook kan de veiligheid beter. Maatregelen die in de plannen worden voorgesteld zijn onder andere het ‘upgraden’ van vastgoed en openbare ruimte, de beperking van het aantal afgeplakte ramen, betere verlichting en het tegengaan of terugdringen van rommel en verloedering. Er wordt gedacht aan een herinrichting van de openbare ruimte en zelfs aan een buurtconciërge en een winkelcentrummanager. De oorzaak van de problemen in diverse Utrechtse winkelgebieden wordt gezocht in de toename van het online winkelen en het schrale aanbod. Veranderingen die al langer speelden in winkelland, maar die door de coronacrisis in een stroomversnelling raakten. In de Utrechtse binnenstad staat ondertussen zo’n 10 procent van de winkels leeg en dat is voornamelijk in bepaalde straten, zoals de Steenweg, maar bijvoorbeeld niet in de Twijnstraat en de Lijnmarkt. In het plan ‘Aanpak kwetsbare winkelgebieden’ is per winkelgebied een concept-plan van aanpak opgenomen dat samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden verder wordt uitgewerkt. Ook worden er stadsbreed nog maatregelen voorgesteld en is er een subsidie beschikbaar gesteld als steun voor kleine ondernemingen om zich naar een meer kansrijke plek te verplaatsen. In totaal is er ruim 1 miljoen euro mee gemoeid. Volgens de gemeente zijn er twee typen winkelgebieden die hulp nodig hebben. Het gaat dan om kwetsbare winkelcentra in ‘kwetsbare wijken’ die eigenlijk al langer minder goed functioneerden en van matige kwaliteit zijn. De Vasco da Gamalaan valt daaronder, naast winkelcentra De Klop en Gagelhof. De tweede groep betreft winkelgebieden met een groot aanbod niet-dagelijkse producten, zoals kleding- en schoenenwinkels, boek- en muziekwinkels, winkels met huishoudelijke artikelen en warenhuizen. De landelijke beperkingen voor deze winkels en horeca hebben in die gebieden flink wat nadelige effecten gehad. Denk aan de binnenstad, Leidsche Rijn Centrum en Shopping Center Overvecht. Voor de binnenstad is er een eigen plan met de naam Morgen Mooier Maken. Dat plan voorziet in een aanpak om de leegstand terug te dringen, die vooral rond de Steenweg flink is toegenomen tot zo’n zestig panden. De gemeentelijke plannen voor aanpak van de kwetsbare winkelgebieden zijn gebaseerd op het regionale adviesrapport van mei 2020 over oekomstbestendige winkelgebieden van de Stec Groep uit Arnhem, Deze groep helpt gemeenten, regio’s, provincies, ministeries, beleggers, ontwikkelaars en woningcorporaties bij het maken van keuzes voor ruimtelijke vraagstukken. Er zijn drie Utrechtse winkelgebieden die in het betreffende adviesrapport zowel op functioneren als op kwaliteit slecht scoren, in een kwetsbare wijk liggen én waar als gevolg van corona het risico op verdere verslechtering het meest is toegenomen: Dat zijn Gagelhof, De Klop en de Vasco da Gamalaan. Interessant daarbij is dat de term kwetsbare wijk weer opnieuw wordt gebruikt voor Kanaleneiland. Interessant én vreemd omdat eind mei dit jaar door 15 burgemeesters een oproep werd gedaan voor een landelijke aanpak van ‘kwetsbare wijken’, waarbij in Utrecht Overvecht specifiek werd vermeld, maar Kanaleneiland niet! In 2007 werd Kanaleneiland, samen met vier andere Utrechtse wijken, nog aangewezen als zogenoemde Krachtwijk. Tot en met 2017 werd er extra geïnvesteerd in deze wijken en op allerlei vlakken gewerkt aan het versterken van buurten. Desondanks blijft er maatwerk nodig, zo blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Leren van de wijkaanpak’ uit 2018. In de aanpak van de afgelopen tien jaar ging de aandacht vooral naar problemen op wijkniveau, maar dat bleek voor velen een te hoog schaalniveau om beleidsmaatregelen en een concrete, effectieve aanpak op te formuleren. Een lager schaalniveau lijkt beter en ook het belang van goede communicatie met en richting bewoners wordt nadrukkelijk vermeld. Werk aan de winkel dus nog steeds en in het geval van het winkelgebied aan de Vasco da Gamalaan is dat ook letterlijk van toepassing!

Winkelcentrum Rijnbaan

10 maart 2021: een bericht op Twitter van Els Leicher dat die dag 103 jaar geleden haar vader, architect Jop Leicher, werd geboren. Jop Leicher (1918-2002) werd in de provincie Utrecht onder andere bekend van het woonhuis van W. van der Hulst jr., studio Idee in Loenen aan de Vecht, in Utrecht zelf van winkelcentrum de Gagelhof in Overvecht én van winkelcentrum Rijnbaan aan de van Heuven Goedhartlaan op Kanaleneiland. Winkelcentrum Rijnbaan was geïnspireerd op de Lijnbaan in Rotterdam van architectenbureau Van den Broek en Bakema. Voor de naam Rijnbaan werd zelfs hetzelfde lettertype gebruikt. Het heet nog steeds Rijnbaan, maar is inmiddels volledig van opzet veranderd en onherkenbaar verbouwd. Ook het specifieke lettertype is vervangen door een andere variant. Els Leicher (73) woont zelf al sinds 1954 in Utrecht en heeft na haar opleiding Architectonische Vormgeving circa tien jaar bij het architectenbureau van haar vader gewerkt. Daarna werkte ze bij de gemeente Utrecht in de stadsvernieuwing en op het Wijkbureau Oost en later Binnenstad. Els: “In Loenen aan de Vecht heeft mijn vader veel restauratie-ontwerpen op zijn naam staan: het Raadhuis van Kronenburg, het pand ernaast, de boerderij erachter, een aantal panden aan de overkant en de woningen De Glashut op Oud Over.” Dat De Zuidwester graag aandacht schenkt aan zijn sporen op Kanaleneiland vindt Els erg leuk. In een gesprek bij haar thuis blijken met name de persoonlijke herinneringen over haar vader, de tijd samen en zijn projecten van onschatbare waarde. De wijkgedachte voor de circa 30.000 nieuwe bewoners van Kanaleneiland was voornamelijk gericht op het functionalisme en de seriematige, industriële bouwmethodes. Rijnbaan was destijds het eerste overdekte winkelcentrum in Utrecht en chique van opzet, gericht op welvarende Utrechters die rond 1960 op Kanaleneiland kwamen wonen. Het bestond uit 14 winkels rond één overdekte passage en twee kiosken bij de hoofdentree. Een conciërge was verantwoordelijk voor het schoon en netjes houden van de boel. Gaandeweg veranderde de bevolkingssamenstelling en daarmee ook de behoefte aan wijk- en winkelvoorzieningen. Mede daarom werd het ontwerp van Rijnbaan in 2006 aangepast om in te spelen op deze veranderingen. De overdekte passage verdween en alle winkels zijn nu op de straatzijde gericht Aan de achterzijde verrezen nieuwe woningen en een appartementencomplex van elf verdiepingen aan de Pearsonhof Er is een mooie beschrijving van zowel winkelcentrum Rijnbaan als van mijn vader en zijn werk in het boek “Utrecht Bouwt: 1945-1975” van Arjan den Boer, Bettina van Santen en Ronald Willemsen. Mijn vader ontwierp veel woningen in Overvecht en op Kanaleneiland en kleinere winkelgalerijen, zoals de Berberhof in Overvecht en de Rijnbaan dus. Nadat hij voor de provinciale directie Volkshuisvesting aan de Maliebaan heel wat Utrechtse bouwplannen beoordeelde, begon hij in 1956 zijn eigen bureau. Ik kwam daar rond 1971 werken, maar we besloten in 1972 een nieuw bureau voor kleinschalige restauraties en interieuropdrachten te beginnen. Hij heeft dat ooit zelf beschreven als: ‘In plaats van brood bakken, ga ik gebakjes maken!’ In 1982 stopte mijn vader zijn werkzaamheden na een hartinfarct.”

Urban Fitbox

Niet iedereen is ervan op de hoogte, maar al sinds eind mei dit jaar is op de parkeerplaats voor het FDC Centre bij het Krachtstation de zogenaamde sportieve Urban Fitbox in gebruik, een sportparcours bestaande uit verbouwde gebruikte containers, waaraan sportieve tools zoals ‘hanging bars’ zijn bevestigd. Het is een compacte, industriële en stoere plek geworden met alle voorzieningen en materialen voor gebruikers om er een efficiënte persoonlijke training te kunnen doen. De Urban Fitbox is niet alleen gericht op de sportieve kwaliteiten, hij is ook innovatief en duurzaam. Er worden bijvoorbeeld milieubewuste plantjes geplaatst, die helpen bij het afvangen van fijnstof en die goed zijn voor insecten. Ook verminderen de plantjes hitte en/of wateroverlast. Een milieubewust dak wordt minder warm en ziet er ook leuker uit. Naast het groene aspect, is de Fitbox functioneel voor alle leeftijden. Een klimwand om de container heen geeft een extra functie en dimensie. Het idee voor de Urban Fitbox kwam van eigenaar van Taekrosa en voormalig taekwondo-kampioen Angelo Rosalia. Hij wilde sporten in de buitenlucht interessant maken en zocht aansluiting bij het Ondernemersfonds Utrecht, dat ondernemers verbindt en stimuleert tot samenwerking om initiatieven en investeringen binnen hun wijk of buurt gezamenlijk te financieren. Inmiddels heeft er al een sportdag met studenten van ROC Midden Nederland plaatsgevonden en ook bestaande leerlingen van Taekrosa sporten er en zijn enthousiast!

10 jaar Klarita-Fit!

Precies een jaar geleden, in de septembereditie van 2020, hebben wij in De Zuidwester het verhaal verteld over Klarita Bistika en haar succesvolle sportschool Klarita-Fit in het FDC-Centre, de meest complete aanbieder op het gebied van vechtsport, dans, cardio en bewegen onder professionele en deskundige begeleiding in Krachtstation Kanaleneiland. Met haar sportschool is Klarita inmiddels een begrip in de wijk, maar zoals dat met veel initiatieven en ondernemingen gaat, is het allemaal ergens begonnen. En dat was op 20 september 2011 toen Klarita de Stichting Klarita-Fit liet inschrijven bij de Kamer van Koophandel en begon met het geven van groepslessen in diverse buurthuizen in de wijken. Zelf destijds ook woonachtig op Kanaleneiland was het 3Generatie Centrum in Noord haar centrale punt, maar al snel werden zowel de klantenkring als het aantal buurthuizen groter. In het Krachstation kon zij als onderdeel van het FDC-Centre uiteindelijk uitgroeien tot de belangrijke sportaanbieder voor met name vrouwen, die zij nu is. En ze is (terecht!) trots op het bestaansrecht dat ze in de afgelopen jaren door hard werken heeft opgebouwd. Die tien jaar lijkt lang, maar ging voor haar gevoel snel voorbij en klaar is ze nog niet, want ze heeft nog genoeg dromen en ziet nog voldoende uitdagingen voor zich. Eén van die uitdagingen ligt in het Hof van Monaco 3, de monumentale boerderij in Leidsche Rijn, waar plannen liggen voor vernieuwing en waar Klarita in samenwerking met Sport Utrecht op de dinsdag- en donderdagavond ook conditietrainingen voor vrouwen gaat geven. Ze kijkt er nu al naar uit. Gefeliciteerd dus Klarita en héél veel succes met alle spannende nieuwe ontwikkelingen! KLARITA FIT, FDC-CENTER, Amerikalaan 199 Utrecht

Herinrichting Europalaan-Noord

De Europalaan-Noord, gelegen tussen het Anne Frankplein en het Europaplein en langs Park Transwijk, iedereen komt er wel eens overheen. Er ligt een plan voor de herinrichting waarbij volgens de gemeente is gekeken naar punten waar bewoners aandacht voor vroegen, zoals de oversteekbaarheid, veiligheid en behoud van groen. Wat betekent dat concreet? De plannen voor herinrichting lopen een beetje vooruit op de realisatie van de nieuwe autoluwe woonwijk Merwede als deelgebied vijf van de Merwedekanaalzone. Inzet is gericht op het creëren van een prettige verblijfsplek, het aantrekkelijker en veiliger maken van fietsen en lopen, en op de verbetering van het openbaar vervoer. Er komt bijvoorbeeld een vrij liggende HOV-baan (hoogwaardig openbaar vervoer) in het midden van de laan met twee HOV-haltes. Later wordt gekeken of daar in de toekomst een tramverbinding kan komen. Aan beide kanten van de HOV-baan komt een rijbaan voor gemotoriseerd verkeer en er komen vrijliggende fietspaden met voetpaden erlangs. Tussen de rijbanen en de fietspaden komen groenstroken. Er komen drie oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers om zowel de woningen, als de bedrijven en voorzieningen goed en veilig bereikbaar te houden of maken. De Europalaan blijft net als nu aangesloten op de Wilhelminalaan, de Lanslaan, de Overste den Oudenlaan en de Beneluxlaan. In het plan (integraal programma van eisen/functioneel ontwerp) staat wat de gemeente belangrijk en nodig vindt voor het opnieuw inrichten van de Europalaan en er is ook een ontwerp van hoe de nieuwe laan er straks ongeveer uitziet. In mei konden omwonenden reageren op het plan en kwamen er reacties binnen over verschillende thema’s binnen: voetgangers, fietsers, keerlus en ontsluiting Lanslaan, autoverkeer, waterverbinding en groen. Na de reactieperiode is het plan (op een afbeelding na) niet aangepast. de uitwerking van het ontwerp volgt een nieuwe reactieperiode en de definitieve vaststelling van het ontwerp. Naar verwachting zal in 2023 met de herinrichting worden begonnen. Voor meer informatie, zie de speciale webpagina van de gemeente hierover! https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/europalaan-noord  

Kanaleneiland vanaf het water

Kanaleneiland is, de naam zegt het al, min of meer een eiland, gelegen tussen de Leidsche Rijn, het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het Amsterdam-Rijnkanaal is ook nog eens het drukst bevaren kanaal ter wereld. Kortom, er varen veel schepen langs onze wijk. Hoe ziet onze wijk er eigenlijk vanaf het water uit? Op die vraag, en vele andere, krijgen we antwoord van schipper Harm Lenten van de Antonie.   ZOUT “Ik kom iedere vijf dagen twee keer langs Kanaleneiland, op de heen- en de terugweg. Wij varen tussen Rotterdam en Delfzijl. Bij de Antonie gaat het om dedicated transport, afgestemd op één lading, in ons geval zout. Wij halen zout op in Delfzijl en leveren dat af in Rotterdam. We nemen dus geen lading mee van Rotterdam naar Delfzijl, omdat het schip is aangepast op zouttransport, omdat we dan niet extra hoeven schoon te maken, maar vooral ook omdat wij onderdeel zijn van een nauwkeurig afgesteld logistiek systeem. Als wij door een andere lading vertraging zouden oplopen, dan loopt het systeem vast, want naast de Antonie zijn er nog twee schepen die zout vervoeren van Delfzijl naar Rotterdam. Er zijn dus veel partijen van afhankelijk van ons op tijd varen.” “Wij varen in vijf dagen heen en weer, ongeveer twee dagen heen en twee dagen terug en er is extra tijd ingepland om eventueel oponthoud te kunnen opvangen, bijvoorbeeld door slecht weer op het IJsselmeer. De Antonie is mijn schip, maar ik heb een schipper in dienst die op mijn vrije dagen de route overneemt. Het systeem gaat dus 365 dagen per jaar door, af en toe onderbroken door groot onderhoud in Delfzijl. Dat is ook de enige keer dat ik wel eens andere vrachten aanneem of een andere route vaar; vorig jaar een keer over de Rijn naar Duitsland.   INBRAAK “Als alles soepel verloopt, heb ik wel wat tijd over. Kanaleneiland, waar ik dus zowel op de heen- als de terugweg langskom, is dan een prima locatie om even boodschappen te doen of van bemanning te wisselen. Ook ga ik dan soms even naar huis in Nieuwegein. Ik kan niet altijd in Nieuwegein aanleggen, want in het weekend en zeker in de vakantieperiode ligt het daar al snel vol. Dan leg ik dus aan op Kanaleneiland.” “Helaas heeft Kanaleneiland ook een minder positieve kant. Er is hier in een tijdsbestek van twee jaar twee keer ingebroken en een keer was er een poging om binnen te komen, maar toen lag ik hier gelukkig zelf te slapen. Ik ben niet de enige die dit heeft meegemaakt, ook collega’s zijn het slachtoffer geweest van inbrekers. Het lijken vooral gelegenheidsdieven, want ze zijn meestal op zoek naar waardevolle spullen als tv’s en dergelijke, niet naar nautische apparatuur. Maar ja, als er deuren worden opengebroken en je schip wordt helemaal overhoop gehaald, dan levert dat ongemak en vertraging op. Tegenwoordig meer ik ’s nachts dus liever af in Nieuwegein. Als het daar vol is, dan zorgen we altijd dat er ’s nachts iemand aan boord is. En anders vaar ik in een keer door naar Rotterdam.”   LEUKE PLEK “Die onveiligheid is erg jammer, want verder is Kanaleneiland een leuke plek om af te meren. In een woonwijk, dus voorzieningen bij de hand. Mijn vader was ook schipper en ik kan me nog herinneren dat we hier tijdens de oliecrisis van 1973 een aantal weken hebben gelegen. Ik heb hier toen veel gespeeld en ook nu is het, overdag, een leuke wijk, een wijk die er duidelijk ook steeds beter uit gaat zien. Om deze ligplaats te promoten wordt de walstroom gratis aangeboden. Dat is echt wel uitzonderlijk. Ook voor omwonenden een voordeel, want ik hoef geen generator te draaien en dat betekent geen lawaai en geen uitlaatgassen.” De binnenvaart is zeker geen ouderwetse bedrijfstak, zo sluit Harm af. “Wij zijn bezig een nieuw schip te bouwen en dat komt, als het goed is, in april 2023 in de vaart. Een bijzonder schip, want elektrisch aangedreven en de elektriciteit wordt opgewekt door een brandstofcel op waterstof.”

Nieuwbouw versus leegstand

  In de zuidelijke punt van Transwijk wordt sinds maart 2021 gewerkt aan de bouw van een bedrijfsverzamelcomplex. Een mooie ontwikkeling op die ietwat verlaten locatie net voorbij de A12, maar ook wel enigszins vreemd. Als je iets noordelijker kijkt zie je bijvoorbeeld dat daar aan de Eendrachtlaan 100-260 een bestaande bedrijfshal met diverse workboxen te huur staat, die gebruikt kunnen worden als kantoor en/of opslagruimte. Aan de Winthontlaan langs het Merwedekanaal in de zuidelijke punt van Transwijk passeer je een bouwproject dat enkele vragen oproept, de realisatie van een bedrijfsverzamelcomplex door Hercuton in opdracht van Urban Industrial. Het complex meet in totaal ruim 11.000 m² en bestaat uit negen moderne, hoogwaardige units met verschillende afmetingen, die allemaal weer beschikken over een eigen bedrijfshal en kantoor. Afgelopen maart is gestart met het bouwrijp maken van de grond, zodat in mei de eerste paal geslagen kon worden. Naar verwachting vindt de oplevering al plaats in januari 2022, dus op korte termijn. Hercuton levert het complex turn-key op inclusief de aanleg en inrichting van het buitenterrein van circa 10.000 m². Het gaat blijkbaar goed met de economie, anders wordt een dergelijk bedrijvencomplex als aan de Winthontlaan niet gebouwd zou je zeggen. Iets noordelijker staan in een bestaande bedrijfshal aan de Eendrachtlaan 100-260 namelijk diverse ‘workboxen’ te huur, die gebruikt kunnen worden als kantoor en/of opslagruimte. Het complex aan de Eendrachtlaan beslaat 4.421 m², werd in de jaren ’50 gebouwd als cementcentrale en ligt in deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone, die op termijn getransformeerd zal worden naar een gebied met gemengde functies en een accent op wonen. De ontwikkelingen zullen naar verwachting tevens een positief effect hebben op de vraag naar bedrijfsruimtes voor zowel startende, jonge ondernemers als voor grotere ondernemingen. Dat stelt flexas.nl, verhuurder van de bedrijfsruimtes aan de Eendrachtlaan. Op de website van Flexas komen we in Utrecht-Zuidwest echter aardig wat bestaande bedrijfsruimtes te huur tegen. Onder andere in hetzelfde pand aan de Eendrachtslaan, maar ook direct naast het nieuwbouwcomplex van Hercuton aan de Winthontlaan. Op nummer 200 verhuurt Flexas daar bijvoorbeeld kantoorruimtes voor startende en gevestigde organisaties van 25 tot 500 m² in een kantorencentrum uit 1986. De betreffende units daar zijn ook geschikt voor zowel startende ondernemers als voor gevestigde organisaties. Het gebied waarin al die betreffende bedrijvencomplexen liggen valt onder Business Eiland Utrecht, dat actief is voor alle ondernemers en eigenaren van zakelijk vastgoed in het gebied. Werken aan versterking van het imago en de verbinding in het gebied valt daaronder. Wie dat wil volgen kan kijken op businesseilandutrecht.nl. Het zou interessant zijn om te weten hoe de ondernemersvereniging zelf aankijkt tegen het ietwat vreemde contrast van leegstand versus nieuwbouw in op het Business Eiland. Misschien dat we dat in een andere editie van De Zuidwester nog eens vragen aan bestuursvoorzitter Alice Hendriksen Oostereng, die zich voor de vereniging onder andere inzet voor het vestigingsklimaat.

Bijenhouden als hobby

Met enige schroom betreed ik de tuin van Ahmet Taskan op Kanaleneiland Noord, niet vanwege Ahmet, maar omdat hij in twaalf kasten zo’n kwart miljoen bijen houdt. Dat zijn er best veel, dus ik had mij voorgenomen voorzichtig te zijn. Ahmet stelt zich voor, maar hij stelt mij ook gerust. “Bijen zijn niet agressief, tenzij ze zich bedreigd voelen. Zelf ben ik in mijn leven vaak genoeg gestoken, maar dat gebeurt alleen als ik met de kasten bezig ben.” Bovenop een winkeltje in de tuin zie ik de kasten. Er vliegen wel bijen rond, maar die hebben blijkbaar betere dingen te doen dan mij lastigvallen. Mijn ongerustheid verdwijnt als sneeuw voor de zon. Een imker dus, op Kanaleneiland. Daar wil ik meer van weten. Het interview kan gewoon in de tuin. Ahmet blijkt een enthousiaste verteller. “Mijn opa in Turkije hield ook bijen. Ik ging altijd met hem mee als hij met de bijen bezig was. Ik vond dat zo fascinerend: bijen vliegen weg, halen nectar, maken daar honing van. Die honing was heerlijk. Dat is me altijd bijgebleven. Toen wij zo’n twintig jaar geleden dit hoekhuis kochten met een grote tuin, had ik ineens de mogelijkheid om zelf bijen te gaan houden.” IDEALE HOBBY “Nadat ik een korte cursus had gevolgd, begon ik met één kast, later werden dat er zes of zeven en tegenwoordig staan er twaalf kasten op het dak. Bijenhouden is vooral leuk, het is niet vreselijk moeilijk en het kost ook niet al teveel tijd, de bijen doen het echte werk. Ideaal als hobby dus. Een kast levert in een goed jaar ongeveer 120 kilo honing op – dit jaar is dat door de koude zomer een stuk minder – dus je begrijpt dat familie, vrienden en buren nooit met lege handen vertrokken.” “Een jaar of twee geleden, tijdens het ontbijt, met honing natuurlijk, bedachten we dat we een deel van de honing ook zouden kunnen verkopen. Mijn dochter heeft toen de website www.honingwinkel.nl gemaakt. Maar iedereen had het druk; ik met mijn werk, de kinderen met school. We verkochten af en toe eens wat, maar veel stelde het niet voor. Door corona werd dat allemaal anders. We hadden ineens zeeën van tijd en op een gegeven moment heb je alle Netflix-films wel zo’n beetje gezien.” We besloten toen de website en de verkoopplannen nieuw leven in te blazen. Mijn dochter van 23 doet alles wat met de website te maken heeft, inclusief het betaalsysteem. Mijn zoons van veertien en vijftien hebben de marketing op zich genomen – vrijwillig, ze vinden het leuk om te doen. Mijn vrouw zorgt voor het voorraadbeheer en het verzendklaar maken. En ik houd me met de bijen bezig.”   OMZETGROEI “Google ondersteunt mkb’ers met adverteren en daarom kregen we een uitnodiging om mee te doen aan een webinar. Mijn kinderen hebben daaraan meegedaan en al snel daarna verdubbelde de omzet en die is sindsdien blijven groeien. Om een indruk te geven, in maart 2020, toen corona begon en wij nog niet echt veel aan de website deden, was de omzet ongeveer vierhonderd euro per maand, in augustus 2021 18.000 euro. Zo zie je maar wat zichtbaarheid op internet voor gevolgen kan hebben.” Voor ons als gezin is het nog steeds een hobby, al begint het inmiddels wel serieuze vormen aan te nemen. Nu verkopen we het overgrote deel via internet en een heel klein beetje vanuit de omgebouwde garage hier, maar mochten we naar een omzet van, pak ‘m beet, 30.000 euro per maand gaan, dan moeten we overwegen om misschien ergens een fysieke winkel te openen. Toen vorig jaar de omzet ineens fors begon te groeien, zijn we ook honing van anderen gaan verkopen, van een paar collega-imkers in Nederland, maar ook importeren we tegenwoordig honing, onder andere uit Nieuw-Zeeland, Turkije, België en Italië.”   LINDEHONING Ahmet kan zeker genieten van het huidige succes, maar zijn hart gaat toch uit naar het bijenhouden zelf. “Bijenhouden is niet echt moeilijk en het kost niet al teveel tijd, wel heel fascinerend en leuk. In maart, als het zo’n twaalf of dertien graden is, beginnen de bijen te vliegen. Tot en met mei zijn er overal bloemen en Utrecht heeft ook nog eens een heel diverse flora. Eind mei win ik dan de bloemenhoning. In deze omgeving staan heel veel lindebomen, dus in augustus kan ik de lindehoning winnen. De honing van daarna is voor de wintervoorraad van de bijen zelf.” “Af en toe moet je in de kasten kijken of er geen problemen zijn. Gelukkig heb ik nog nooit last gehad van ziektes in mijn kasten. Verder moeten de kasten twee keer per jaar worden schoongemaakt, een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. Aan het eind van het seizoen maak ik de kasten klaar voor de winter. Ik moet dan controleren of er genoeg honing overblijft voor de winter, je kunt een kast dus nooit helemaal leeghalen. Opgeteld kost het me ongeveer een week per jaar en ook mijn vrouw en kinderen hebben er geen dagtaak aan.” Zonder ook maar een keer gestoken te zijn, maar wel met een hoop nieuwe kennis over bijen en imkeren en met een potje honing, neem ik afscheid van Ahmet.

Muurkunst in Zuidwest

  Onlangs verscheen het fotoboek ‘MuurKunst in Utrecht’ van Joost van Waert. Hij maakte in de afgelopen anderhalf jaar duizenden foto’s van grote en kleine kunstwerken in de stad, zowel van erkende kunst als van mooie kleine dingen die hem opvielen. Muurschilderingen, gedichten, wandreliëfs, gevelstenen, mozaïeken, glaskunst, tegeltableaus en lantaarnconsoles. In totaal ruim 600 van die kunstwerken verzamelde hij in een prachtig fotoboek. Ook de wijk Zuidwest komt daarbij aan bod, waar Joost bijna 25 mooie kunstwerken vastlegde. Of wij van De Zuidwester aandacht wilden schenken aan zijn boek met een kort artikel, was zijn vraag eind juli. Joost: “Aan de hand van het boek kun je een prachtige wandeling maken door de wijk of stad, want alle kunstwerken zijn te zien in de openbare ruimte. Het is verrassend hoeveel moois je nog zult ontdekken op plaatsen waar je al vaak bent geweest.” Ook de Oostkrant besteedde recent aandacht aan het boek. Joost van Waert woont zelf namelijk in Utrecht Oost in de Rubenslaan buurt bij de Kromme Rijn. Het kostte hem bijna twee jaar om al fietsend en wandelend door de stad alle kunstwerken te vinden, uit te zoeken wat de achtergrond ervan is en voor het boek te indexeren, een enorme klus. In 2019 is hij gaan uitzoeken wie al die makers zijn en zo kwam hij op veel plekken waar hij nog nooit was geweest en in contact met veel kunstenaars en bewoners. Hij merkte dat (bijna) iedereen wel blij wordt van muurkunst en wilde daarom in zijn (kijk) boek graag laten zien hoeveel moois er is. Het boek is rechtstreeks bij Joost te bestellen. Maak €20,= over naar NL04 ASNB 0707 7009 65 t.n.v. J. van Waert en vermeld onder ‘Mededelingen’ je (bezorg)adres. Dan bezorgt hij het boek gratis bij je thuis (in de provincie Utrecht). Inmiddels ligt het ook bij de boekhandel, maar daar kost het €25. Onder andere terug te vinden in het boek ‘Muurkunst in Utrecht’ van Joost is de projectie van een gedicht van Ingmar Heytze op de gevel van het gebouw Domstate van zorgorganisatie AxionContinu aan de Beneluxlaan. Het gedicht wordt in delen geprojecteerd, heet ‘Hou Vast’ en gaat over de coronapandemie. Heytze schreef het speciaal daarvoor. Designstudio Lotte van Laatum ontwierp het concept voor de weergave op het pand. Het is een geanimeerde projectie waarbij de woorden verschijnen en verdwijnen. Het is gebaseerd op een handschrift van één van de bewoners van AxionContinu. Verantwoordelijk voor de projectie is MrBeam. Het is één van de aansprekende voorbeelden die Joost in zijn boek laat passeren op Kanaleneiland en Transwijk en de Merwedekanaalzone. Het boek is daarom ook voor wijkbewoners zeer de moeite waard, maar kreeg daarnaast een hoge waardering van Ton van den Berg in zijn recensie Nieuws030. Gegevens van het boek: Formaat: 200 x 260 mm. Omvang: 224 pagina’s. 1.140 kleurenfoto’s. Met uitgebreide registers van vindplaatsen, kunstenaars en straatnamen. Het boek kost € 25,- in de boekwinkels en €20,- bij de auteur (via joostvw@ziggo.nl).

Wie pakt RATTENOVERLAST aan en hoe?

Wie via de website van de gemeente Utrecht zoekt op rattenoverlast komt al snel een nieuwsbericht tegen over ‘Rat in de stad, zo voorkom je dat’, een publieke voorlichtingscampagne over het voorkomen van rattenoverlast in Utrecht. Rattenoverlast speelt onder andere ook op Kanaleneiland en kan vervelende gevolgen hebben voor omwonenden. Is er naast voorlichting ook een aanpak? Werkt die? En wat kun je zelf doen? DE AANPAK IN GROTE LIJNEN Op de webpagina ‘voorkom rattenoverlast’ van de gemeente Utrecht wordt aangegeven hoe er met partners wordt samengewerkt om overlast van ratten in de stad te voorkomen. Bij klachten van bewoners wordt de situatie ter plaatse onderzocht en worden (waar mogelijk diervriendelijke) maatregelen genomen als dat nodig is. Bij de aanpak, gericht op het niet aantrekken van ratten en het voorkomen van nestelen, worden in uitzonderlijke gevallen of bij een groot gezondheidsrisico chemische bestrijdingsmiddelen ingezet. Het voorkomen van zwerfafval of etensresten, zoals brood, op straat helpt van zelfsprekend ook bij de aanpak. Er is dus zeker wel sprake van een aanpak, maar om erachter te komen hoe die concreet wordt toegepast en óf die werkt is niet heel eenvoudig, zo is bewoners gebleken. Al langere tijd proberen zij namelijk om bij de gemeente informatie in te winnen over de concrete stappen die binnen de aanpak en eerder gemaakte afspraken zijn gezet.   BEWONERSVRAGEN Augustus 2020 werd vanuit bewonerscommissie Roosal het volgende verzoek rond brood en voedselinzameling aan de gemeente gestuurd: ‘Om het probleem aan te pakken van voedseldumping uit religieus oogpunt willen wij in samenwerking met moskeeën, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties kijken naar verschillende oplossingsmogelijkheden. Een mogelijke optie is de inzameling van voedselresten via de gft-inzameling. Dit biedt bewoners de mogelijkheid om voedselresten voor hergebruik in te leveren. Gft–inzameling is nog niet in alle Utrechtse wijken mogelijk. In sommige hoogbouwcomplexen (hoger dan vier verdiepingen) worden geen gft-containers uitgeleverd. In gebieden waar voedseldumping zich het meeste afspeelt, zijn veel hoogbouwcomplexen te vinden. Op dit moment loopt er een proef op Kanaleneiland waarbij maatschappelijke organisaties een gft-bak “adopteren”. Deze manier van inzameling vraagt wel de inzet van communicatiemiddelen en gezaghebbende personen in de wijk om bewoners op de hoogte te brengen van wat er gebeurt met hun gft-afval (brood/voedsel) en dat dit een duurzame methode is. Mogelijkheden om dit verder uit te breiden worden op korte termijn onderzocht en opgepakt. Waar loopt deze proef? Wat zijn de resultaten van deze proef?’   REACTIE VANUIT DE GEMEENTE Beantwoording van die vragen door de gemeente liet op zich wachten en pas in november vernemen bewoners wáár de proef precies liep (op Kanaleneiland), hoe de proef er precies uitzag (gft-containers op drie locaties), met welke samenwerkingspartners de proef werd verricht (niet opgegeven met welke maatschappelijke organisaties en woningcorporaties en welke rol hebben ze in deze proef), welke communicatiemiddelen er zijn ingezet (mond-tot-mondreclame flyers, Utrecht Schone Stad Coach), wie de gezaghebbenden zijn (betrokken personen zoals bestuur moskee, wijkambassadeurs, vrijwilligers) en wat de resultaten van de proef waren tot dan toe (van de drie gft-containers wordt goed gebruik gemaakt). Uit vervolgvragen blijkt dat de bakken staan bij Bij Bosshardt en het Krachtstation en dat er gesprekken lopen om meer bakken te plaatsen. De locaties zijn uitgekozen vanuit de werkgroep plaagdieren en in overleg met afvalcoaches en (vanaf 1 januari 2021) de ‘Utrecht Schone Stad Coaches’. De huidige bakken worden wekelijks bij de weg gezet en dit is voor de gemeente een meetmoment.   STAND VAN ZAKEN Dat lijkt nu dus de concrete stand van zaken op Kanaleneiland. Op DUIC.nl kwamen we al een nieuwsbericht uit 2016 tegen over een rattenplaag langs de Rooseveltlaan op Kanaleneiland en dat bleek niet de eerste keer. Inmiddels werd in mei 2020 uiteindelijk de voorlichtingscampagne ‘Rat in de stad, zo voorkom je dat’ gelanceerd, om de rattenpopulatie in de stad beter beheersbaar te maken, waarbij de gemeente samenwerkt met alle woningcorporaties, de Universiteit Utrecht, Dierenbescherming en de GGD. Daarbij worden verschillende communicatiemiddelen ingezet om bewoners te bereiken en te informeren. Zo is er de webpagina www.utrecht.nl/ratten en werd onder andere een animatie ontwikkeld over de aanpak tegen rattenoverlast, is social media ingezet voor tips & trucs, zijn informatiefolders verspreid en posters opgehangen. Maar is dat voldoende allemaal? En moet de directe communicatie naar en met bewoners (zie elders in dit artikel) niet iets beter gestructureerd worden?   HELP MEE! We vragen het Wijkbureau daarom naar de gemeentelijke ervaringen met de aanpak van afval-/voedseldumping én rattenoverlast. Hannah Jansen reageert: “Naast dat we allerlei maatregelen treffen, zoals de voorlichtingscampagne ‘Rat in de stad, zo voorkom je dat’ en de gft/broodbakken in Kanaleneiland (die heel goed blijken te werken en voorlopig ook blijven staan), werken we vooral locatiegericht. Dat levert het beste resultaat op. We onderzoeken een melding in de openbare ruimte altijd op locatie zelf, bekijken ter plekke of er actie moet worden ondernomen en zo ja, welke actie dan het beste is. Bijvoorbeeld extra schoonmaken, het groen in de buurt snoeien, contact opnemen met de woningcorporatie of een bestrijdingsbedrijf inschakelen. De gemeente is verantwoordelijk voor het tegengaan van rattenoverlast in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in een park of bij je in de straat.   Bij overlast van ratten en andere plaagdieren op eigen terrein ligt de verantwoordelijkheid voor het tegengaan bij de eigenaar en/of huurder van een gebouw of grond.” Hannah Jansen zegt: “Het is in het algemeen een enorme uitdaging om zwerfafval en rattenoverlast te lijf te gaan, want deze gaan hand in hand. Honderden collega’s van de gemeente zijn dagelijks bezig met het ophalen van afval in de stad. We kunnen het dan ook niet alleen en hebben de samenwerking met bijvoorbeeld bewoners hard nodig. We willen daarom iedereen oproepen om te kijken wat je zelf zou kunnen doen om je buurt schoon te houden en rattenoverlast tegen te gaan.”   WWW.UTRECHT.NL/RATTEN “Op www.utrecht.nl/ratten staan een aantal concrete tips. Heb je overlast van ratten in de openbare ruimte? Laat dit ons dan weten via www.utrecht.nl/melding of bel met de gemeente via telefoonnummer 14 030. Heb je overlast van ratten in je huis of tuin? Schakel dan direct een bestrijdingsbedrijf in. Ben je huurder en heb je overlast van ratten op eigen terrein? Neem dan contact op met de verhuurder.”

Werken aan een schone wijk

Wie door Kanaleneiland loopt ontgaat het vaak niet: afgedankt meubilair en kartonnen dozen bij de afvalcontainers en restanten van afhaalmaaltijden in de struiken of op de parkeerplaatsen. Helaas een te vaak voorkomend beeld. Of de sigarettenpeuken en blikjes in de struiken of bij een populaire hangplek. Als je erop gaat letten zie je het overal en op z’n half Cruijffiaans ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’. Veel mensen ergeren zich aan het zwerfafval en terecht. Het zorgt voor verrommeling van het straatbeeld en ‘rommel trekt meer rommel aan’. Daarbij hebben onderzoekers ook aangetoond dat inwoners zich minder veilig voelen in een vervuilde omgeving, wat tegelijkertijd uitnodigt tot meer wangedrag. Zwerfafval heeft dus direct invloed op ons woongenot. Er zijn gelukkig ook veel goede initiatieven om de wijk schoon en opgeruimd te houden. Actieve wijkbewoners, winkeliers/ondernemersverenigingen, woningbouwcoöperaties, de gemeente en stichtingen als Wijkcoöperatie Kanaleneiland. Achter en voor de schermen werken deze allemaal al dan niet samen aan een schonere wijk. De wijk kent sinds een aantal jaar ook afvalcoaches, die lopen door de wijk en vertellen inwoners hoe ze hun afval het beste kunnen weggooien. In de initiatieven die er in de wijk zijn zie je twee hoofdrichtingen; aanpak bij de bron en verminderen van het zwerfafval.   AANPAK BIJ DE BRON Daar waar mensen leven ontstaat afval, het is een ‘restproduct’ van het leven dat wij leiden. Met andere woorden wij ontkomen niet aan afval, wél kunnen wij ervoor zorgen dat we veel minder afval ‘produceren.’ Daarom probeert Wijkcoöperatie Kanaleneiland met de winkeliersverenigingen afspraken te maken over gebruik van bijvoorbeeld plastic tasjes. Minder afval gaat immers hand in hand met duurzaam ondernemen. Maar minder afval op straat betekent ook wat voor de mindset en daar moet je vroeg mee beginnen. Zo zijn er complete lesprogramma’s om kinderen meer kennis bij te brengen over zwerfafval. Of en hoe de scholen van Kanaleneiland daar gebruik van maken is niet bekend. Maar het is al goed om te zien dat veel kinderen mee willen doen aan de opruimacties die regelmatig worden georganiseerd en er is ook veel belangstelling voor de kinderafvalknijpers. Deze kunnen gratis worden opgehaald op het terrein van de Wijkcoöperatie Kanaleneiland. Aanpak bij de bron betekent ook kijken naar leefwijze en opbouw van de wijk. Kanaleneiland kent veel flats met relatief weinig ruimte voor opslag. Zie ook de recente renovaties van de flats op de Marshalllaan, op de begane grond hebben schuren plaatsgemaakt voor nieuwe woningen. Minder opslag betekent dat mensen ook sneller van hun spullen af willen of moeten. In combinatie met de coronaperiode waarin veel meer geklust is zorgt dat voor veel meer vuil bij de afvalcontainers. Tot ergernis van veel bewoners. Via de BuitenBeter app of via app Slim kunnen tegenwoordig dergelijke afvalplekken snel worden ‘gemeld’. Beide apps zetten de melding door naar de gemeente waarna (hopelijk snel) iemand langskomt. Maar feit blijft dat voorkomen beter dan genezen is. Grofvuil hoort gewoon op de daarvoor bestemde tijden en plekken te worden aangeboden. En daarin ben je dan overgeleverd aan de mens als ‘gewoontedier’.   VERMINDEREN VAN AFVAL In de coronaperiode lanceerden een aantal sleutelfiguren binnen de wijk de app Energiek Kanaleneiland om de krachten te bundelen voor een schonere wijk. Een van de eerste acties was de deelname aan de Landelijke Opschoondag op 20 maart jl. Er volgden daarna snel veel meer opruimacties. In sommige straten zijn er zelfs wekelijkse initiatieven ontstaan, zoals voor en deel van de Rooseveltlaan. De Energiek App inspireert en enthousiasmeert deelnemers. Maar de frustraties van wijkbewoners worden daarin ook helder, na een opschoondag kan het zo zijn dat een buurman vrolijk zijn huisraad bij de afvalcontainer heeft gedumpt. Kanaleneiland schoon houden vergt dus vooral veel geduld met elkaar en dat is en blijft een kwestie van lange adem. Maar vooral ook met zijn allen het ‘beste beentje’ voor blijven zetten of anderen daartoe aanmoedigen want een goed voorbeeld doet vroeg of laat altijd goed volgen!

Explosie Alexander de Grotelaan veroorzaakt grote onrust

 

Huisartsenzorg in de wijk

De huisarts is de spil in het zorgsysteem. Je gaat er heen voor een voetwrat, maar hij of zij is er ook om je te begeleiden als het helemaal niet goed gaat. Het is de zorgverlener die je uiteindelijk het beste kent en waar je ook – als het goed is – het makkelijkst een afspraak mee maakt. Kortom: zorg dicht bij de patiënt. De Zuidwester heeft twee huisartsen gevraagd naar hun blik op zorg in Transwijk en op Kanaleneiland. Huisartsen Ria van Bodegom en Vanda Primec hebben gezamenlijk meer dan vijftig jaar ervaring met huisartsenzorg op Kanaleneiland. Ze hebben de wijk zien veranderen en zien de toekomst positief in. Maar ook maken ze zich zorgen, zeker wat betreft de oudere bewoners in de wijk, vaak van niet-westerse afkomst. Bedenk dat een groot deel van hen geen Nederlands kan lezen of schrijven, ook al spreken ze het soms nog wel redelijk. Ook wonen er in Zuidwest in verhouding meer mensen met een slechte gezondheid. Desondanks laat de zorgmonitor uit 2018 zien dat de zorgbehoefte van volwassenen en ouderen in de gehele wijk Zuidwest grotendeels overeenkomt met het Utrechtse gemiddelde. Acht op de tien volwassenen en ouderen in Zuidwest bezoeken de huisarts en bijna zes op de tien ontvangen medisch specialistische zorg. Inmiddels is het 2021 en leven we al een jaar met de coronapandemie. In de zorg voor coronapatiënten, maar ook bij het vaccineren, spelen de huisartsen een grote rol.   SAMENWERKING BELANGRIJK Wat is hun ervaring met de zorgvraag in hun buurt? Vanuit Gezondheidscentrum Kanaleneiland aan de Bernadottelaan spraken we Ria van Bodegom, tevens voorzitter van de Stichting Kanaleneiland GEZond, opgericht in 2010 als een samenwerkingsverband van beide gezondheidscentra en voor alle bewoners van het Eiland. Ria: “Doel is het in de ruimste zin stimuleren, faciliteren, aanbieden en ondersteunen van geïntegreerde eerstelijnszorg in de wijk.” Wat dat betekent boven de diensten die een gezondheidscentrum al biedt, licht Ria met een concreet voorbeeld graag toe. “We werken samen met de buurtteams, Sociaal (voor volwassenen) en Jeugd en Gezin (voor mensen met kinderen). Vaste buurtteammedewerkers zijn wekelijks aanwezig in ons centrum. Als voor sommige patiënten de stap naar het buurtteam te groot is, schept het vertrouwen als dat in het gezondheidscentrum is, waar de eigen huisarts ook nog persoonlijk aan de buurtteammedewerker kan uitleggen waarvoor de patiënt komt. We willen ook mét mensen praten en niet over de mensen. We zijn open over wat ons zorgen baart en waarvoor we de mensen hulp gunnen.” “Daarnaast hebben we eens in de zes weken overleg met alle organisaties in de ouderenzorg: thuiszorgorganisaties (waar ook de casemanagers dementie werken), de specialist ouderengeneeskunde, Attifa (met aanbod voor met name Marokkaanse ouderen) en AxionContinu (met aanbod voor alle ouderen, ook Turkse ouderen) en informele zorg om vrijwilligersorganisaties en patiënten bij elkaar te brengen en naast de huisartsen zelf ook hun praktijkondersteuners, die zich richten op het inventariseren van de zorgbehoefte van de oudere patiënten. Die zorg kan dan door de huisartsenpraktijk of de andere organisaties geleverd worden. Het buurtteam ontbreekt ook hier weer niet: heeft iemand een probleem met de administratie, moet er andere woonruimte gezocht worden en kunnen mensen dat niet zelf, dan is het buurtteam de aangewezen partij hiervoor. Door alle samenwerking die we hebben, leveren we echt betere zorg is mijn overtuiging.”   AANPAK GESTAPELDE PROBLEMATIEK “Bij complexe zorgvragen speelt vaak gestapelde problematiek”, zo vertelt Ria, “niet alleen suikerziekte of armoede op je veertigste, of alleen ernstig overgewicht op je dertigste of angst en depressie op je vijftigste, maar een aantal van deze problemen samen bij één patiënt. Mensen met een lager opleidingsniveau leven gemiddeld korter en in minder goede gezondheid dan mensen met een hogere opleiding. Met extra tijd en aandacht proberen wij patiënten beter te helpen, wat ook de totale zorgkosten drukt. Dat mes snijdt aan twee kanten. Zo bieden wij een consult van vijftien minuten in plaats van de gebruikelijke tien minuten en als dat geen goed beeld oplevert van wat er allemaal speelt bij iemand, nemen we de tijd om op medisch, psychisch, sociaal en maatschappelijk gebied te inventariseren hoe het met iemand gaat, het zogenaamde 4-domeinen model. Dan blijkt bijvoorbeeld dat iemand schulden heeft en daardoor depressief is, in de ziektewet zit, en zo in een negatieve spiraal zit waar hij of zij zelf niet uit kan komen. De huisarts richt zich op de hulpverlening voor de depressie en voor de maatschappelijke problemen stellen we dan voor het buurtteam erbij te vragen. Deze uitgebreidere huisartsenzorg wordt bekostigd door het project Krachtige Basiszorg, waar onder andere de gemeente, maar ook een grote zorgverzekeraar bij betrokken zijn.”   ACHTERSTAND DOOR DIGITALISERING Huisarts Vanda Primec doet niet mee aan dit project. “Daar komen wij helaas niet voor in aanmerking. Wel werken wij veel samen met bijvoorbeeld de wijkcoöperatie en ook wij hebben verschillende projecten lopen. Een project waar ik bij betrokken ben is ‘digi-wijkcoaches’. Veel zaken rondom zorgverlening en welzijn gaat nu digitaal en veel mensen zouden dat ook wel willen, maar het lukt ze niet. De digitale wijkcoaches zijn opgeleid om te helpen met praktische dingen zoals een account aanmaken of bijvoorbeeld online medicijnen bestellen. Verder doen we onderzoek, samen met Pharos en ZonMW, naar stress in de wijk. Een van de grote stressfactoren is digitalisering van de maatschappij en zo krijg je achterstand, ook gezondheidsachterstand. Dus wat we proberen is te voorkomen dat er een kloof ontstaat tussen mensen die wel digitaal vaardig zijn en diegenen die dat niet zijn.   VERMINDERDE GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN De wijk is aan het veranderen en dat is ook te zien in de huisartsenpraktijken. Door nieuwbouw en renovaties is de demografie veranderd en zijn er meer jonge mensen naar Zuidwest gekomen. “We hebben naar verhouding veel meer mensen tussen 20 en 35 jaar in ons patiëntenbestand en daarnaast ook relatief veel ouderen die wonen in woonzorgcentra De Bijnkershoek en Hof van Transwijk”, aldus Van Bodegom, “maar we hebben nog steeds, in verhouding tot de rest van de stad, meer mensen met een migratieachtergrond, Marokkaans, Turks en Syrisch. Ik vermoed dat dat de grootste groepen zijn van mensen met verminderde ‘gezondheidsvaardigheden’. De laatste jaren zien we ook veel Indiërs, bijna allemaal werkzaam in de ict, die met hun jonge gezin hier zijn komen wonen en vaak na een aantal jaren ook weer wegtrekken, onder andere naar de omliggende gemeenten en Leidsche Rijn.”   CORONA Tot slot komt Van Bodegom nog even terug op de situatie rond corona. “Het opkomstpercentage voor de COVID-vaccinatie bij ons is voor de 64 en 65 jarigen slechts dertig procent. Met name bij oudere migranten bestaat een groot wantrouwen naar het vaccin. Helaas, want om allerlei redenen (klein behuisd, geen banen die je gemakkelijk thuis kan uitoefenen, informatieachterstand) treft COVID hen ernstiger dan de hoger opgeleide Nederlander”. Primec herkent zich in dat beeld, ook bij haar is de opkomst voor het vaccineren ongeveer gelijk, een lage opkomst dus. De meeste informatie over vaccins krijgen mensen via de digitale weg, maar ook van familie en bekenden. Als die informatie niet juist is, kunnen mensen die digitaal minder vaardig zijn dit niet nagaan. Primec: “Er is een kloof ontstaan tussen mensen die wel en niet (goed) geïnformeerd zijn. Digitalisering is de toekomst, dat valt niet meer tegen te houden. Die informatiekloof bestaat weliswaar al een tijd, maar wordt steeds groter. Zaak dus om daar wat aan te doen!”

Ontwikkelingen Merwedekanaalzone stap dichterbij!

Lange tijd was het stil rond de ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone als nieuwe en verbindende stadswijk in Zuidwest. En toen, net na het verschijnen van onze vorige editie, kwam de gemeente met nieuws over de omgevingsvisie Merwedekanaalzone deel 2 en het verder uitgewerkte stedenbouwkundig plan Merwede, beide door het Utrechtse college van burgemeester en wethouders inmiddels vastgesteld. De gemeenteraad gaat de plannen nu bestuderen en zal, naar verwachting, in de loop van 2021 een besluit nemen. Voor wie zich afvroeg hoe een en ander er voor staat even een update. Er is, buiten het zicht van de meesten van ons, wel wat aan het nieuws vooraf gegaan trouwens. Zo zijn er in 2020 maar liefst 467 inspraakreacties gegeven op uiteenlopende onderdelen van de eerder gepresenteerde plannen en die liggen nu dus voor een definitieve beslissing bij de gemeenteraad. De meeste reacties gaan over de wandel- en fietsbruggen, het fietsverkeer in de omliggende wijken en over de hoogte en het aantal gebouwen. Alle reacties zijn zorgvuldig bekeken en onderzocht en hebben geleid tot een aantal aanpassingen. Iedereen kreeg daarover een reactie van de gemeente. Tegelijkertijd is met de marktpartijen een akkoord bereikt op de samenwerkingsovereenkomst voor de ontwikkeling van stadswijk Merwede, deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone. GEEN FIETSBRUG De belangrijkste aanpassingen zijn dat er geen fietsbrug komt vanuit het bedrijvenpark in deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone via de Jutfasepunt naar Hoograven, dat hogere gebouwen zijn verplaatst naar de kant van de Europalaan én een concrete(re) invulling van het programma waar het gaat om voorzieningen, zoals winkels, gezondheidszorg, kinderopvang, horeca, urban sports en plekken om te ontspannen in parken of op buurtpleinen. Ook is er een buurtaanpak voor de direct aangrenzende buurten opgesteld, zoals Hoograven, Rivierenwijk, Dichterswijk en Transwijk. Voor Transwijk valt daarbij te denken aan een fietsvriendelijke inrichting van de Lanslaan, het opnieuw inrich[1]ten van Park Transwijk, zodat het meer wandel[1]en fietsverkeer aankan en het verbeteren van de oversteekbaarheid van de Europalaan. BETAALD PARKEREN Ook de invoering van betaald parkeren in zowel de Merwedekanaalzone als in de wijken rondom Merwede ligt op tafel. In Merwede, deelgebied 5, komt weinig parkeerruimte en mede daarom zullen toekomstige bewoners waarschijnlijk veel gebruik maken van de fiets, het openbaar vervoer en deelauto’s. Om te voorkomen dat zij en bezoekers hun auto in omliggende wijken gaan parkeren worden maatregelen genomen om parkeeroverlast daar te voorkomen. Betaald parkeren is daarbij in beeld voor Dichterswijk, Rivierenwijk, Transwijk, de woonboulevard en op termijn ook een deel van Kanaleneiland Zuid. Hoe zich dat verhoudt tot de verwachtingen rond mobiliteit en bereikbaarheid in Utrecht Zuidwest valt wat lastig te bepalen. De groei van het autoverkeer neemt volgens de gemeente af en fietsverkeer en gebruik OV nemen juist toe in Utrecht. BRUGGEN Uit de gemeentelijke Reactienota (92 pagina’s) blijkt, dat er vanuit Transwijk in het kader van de inspraak weinig reacties zijn binnengekomen over de gevolgen van de nieuw aan te leggen bruggen ter hoogte van de wijk. Men ziet die bruggen als betere verbinding met het centrum en de oostkant van de stad. Wel wordt aandacht gevraagd voor de oversteekbaarheid van de Europalaan voor fietsers en voetgangers en de fietsverbindingen door Transwijk, dat laatste onder andere in relatie tot de gewenste rust in en om Park Transwijk. De gemeente verwacht weinig toename van fiets- en voetgangersstromen door Transwijk, maar kijkt voor de routes Krikkelaan-Struykenlaan, Lanslaan-Beneluxlaan, Westerdijklaan en Koeriersterlaan wél naar de oversteekbaarheid van de Europalaan en de fietsvriendelijkheid, eventueel in combinatie met groen.   * Blok 8 wordt het grootste en meest stedelijke blok in Merwede (deelgebied 5): een gemengd gebouwensemble met appartementen, voorzieningen en veel groen. Locatie direct naast de huidige Stadstuin (check oa https://synchroon.nl/projecten/utrecht/merwede  

Wel of geen vergunning?

Afgelopen 9 april heeft de gemeente Utrecht borden geplaatst op Alexander de Grotelaan op Kanaleneiland, waarop staat aangegeven dat het met ingang van 19 april verboden is om te parkeren in sommige parkeervakken. Indien men daar wel parkeert geldt er een wegsleepregeling. Het was echter voor bewoners onduidelijk waarom opeens 25 parkeerplekken worden onttrokken zonder dat zij hiervan op de hoogte zijn gesteld. De lokale fractie van DENK heeft hier op 15 april vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Wethouder Lot van Hooijdonk: “Uit deze casus blijkt dat het samenspel tussen aannemer, opdrachtgever en gemeente niet vlekkeloos is verlopen. Het gaat om het tijdelijk onttrekken van parkeerplaatsen ten behoeve van bouwwerkzaamheden. Er worden een aantal complexen van BoEx gerenoveerd. De vergunning is tot op de dag van vandaag niet verleend. We gaan evalueren hoe dit heeft kunnen gebeuren.” Op 19 april zijn bouwcontainers echter alsnog op de parkeerplaatsen geplaatst, zonder dat hier dus een vergunning voor is afgegeven. De fractie van DENK heeft hierover op 22 april vervolgvragen gesteld aan het college, namelijk: “Hoe kan het zo zijn dat er bouwcontainers zonder vergunning zijn geplaatst?” Het antwoord van wethouder Kees Diepeveen luidt: “Op vrijdag 16 april is de vergunning voor het plaatsen van de bouwcontainer verleend”. Bewoners zijn boos en vinden het een vreemde gang van zaken. Allereerst vinden ze dat er al structureel tekort is aan parkeerplaatsen. BoEx beschikt tevens over eigen terrein, waar de bouwcontainers geplaatst kunnen worden. Ten tweede twijfelen ze of er überhaupt een vergunning is verleend. “Conform procedure dient de vergunning officieel bekend te worden gemaakt en inwoners hebben dan zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. De vergunning is nergens terug te vinden en zowel de gemeente als de aannemer HEMUBO heeft geen kopie van de vergunning aan ons overhandigd, ondanks dat we herhaaldelijk verzoeken hebben ingediend,” aldus bewonerscommissie Roosal. Het plaatsen van zoveel bouwcontainers en daarnaast ook de renovaties hebben impact op de leefomgeving van de bewoners. Daarnaast zijn deze werkzaamheden al jaren aan de gang in de wijk. Naast het feit dat de woningcorporaties Mitros, Portaal en BoEx veel complexen renoveren en voor overlast zorgen, dragen ook beleggers hieraan bij zoals bij het renoveren van de Qatar flats en het KENN project. Overal worden er bouwcontainers geplaatst, wegen worden afgesloten, het stikt van de bestelwagens van de aannemers in de wijk en door de renovatiewerkzaamheden wordt overal grofvuil gedumpt. Dit zorgt ervoor dat bewoners worden beperkt in hun woongenot. Inmiddels hebben bewoners van de Alexander de Grotelaan een handhavingsverzoek ingediend en ook bezwaar gemaakt, maar tot op heden hebben ze niks van de gemeente Utrecht vernomen. De bewoners voelen zich niet serieus genomen als zij hun bezwaren uiten en ervaren dat de gemeente totaal geen rekening met hen houdt. Ze vinden de houding van de gemeente onfatsoenlijk en zelfs getuigen van arrogantie.

Een te hete huurwoning?

  De zomer ligt op de loer en zonnige dagen komen ons al tegemoet. Dit kan gevolgen hebben voor de temperatuur in je woning. De Huurcommissie bepaalt wanneer er – als gevolg van aanhoudende hitte in de woning – sprake is van een gebrek en stelt dat er sprake is van een te warme woning wanneer het meer dan driehonderd uur warmer is dan 26,5 graden, ondanks de inspanning van de bewoner om het koeler te maken. De verhuurder is in dergelijke gevallen verplicht om het gebrek op te lossen en als dat niet gebeurt kan de huurder naar de Huurcommissie stappen om huurkorting te vragen. Het is verstandig dat de huurder de verhuurder in de gelegenheid stelt om van tevoren mee te denken over een zo objectief mogelijke meetinstructie, zodat achteraf geen discussie ontstaat of de metingen niet deugen óf onjuist zijn.   Meer informatie? Huurdersorganisatie STOK – ho-stok@hotmail.com

Onderhoud of renovatie?

“Bewoners stemmen in met plannen van BoEx voor energiezuinige sociale woningen naar eigen smaak.” Een bijzonder positief bericht van 11 maart 2021 op de website van de woningcorporatie. Samen met aannemer Hemubo uit Almere is in april/mei een aanvang gemaakt met onderhouds- en renovatiewerkzaamheden aan de woningen van de Alexander de Grotelaan op Kanaleneiland. Het gaat daarbij om 96 sociale huurwoningen, die allemaal een energielabel A/A+ krijgen en een nieuw energiezuinig verwarmings- en ventilatiesysteem. Daarnaast kunnen bewoners uit een aantal extra woonopties kiezen om hun woning naar eigen smaak in te richten. Binnen het basisplan kunnen zij kiezen uit een aantal gratis woonopties, zoals de keukenindeling en de kleur van het tegelwerk, of extra betaalde opties, zoals een hangend toilet of afzuigkap. De aanpak is bedoeld om de woningen aan te passen aan de woonwensen van deze tijd. Door het uitvoeren van werkzaamheden verbeteren zowel het wooncomfort als de energielabels. En dat zonder dat hier huurverhoging tegenover staat.   OPMERKELIJKE WOORDKEUZE In totaal heeft 74 procent van de betreffende bewoners akkoord gegeven op de plannen, net boven de benodigde zeventig procent bij dergelijke projecten. ‘Onderhouds- en renovatiewerkzaamheden’ is wel een opmerkelijke woordkeuze in de communicatie naar en met bewoners. Onderhoud of groot onderhoud is namelijk niet hetzelfde als renovatie, maar in renovatievoorstellen is vaak ook wel werk voor (groot) onderhoud opgenomen. Voorbeelden van (groot) onderhoudswerkzaamheden zijn nieuwe kozijnen, schilderwerk, reparaties of denk bijvoorbeeld aan een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken of dubbel glas. Renovatie daarentegen is een verbetering van de huurwoning omdat deze daar aan toe is. Is er op de Alexander de Grotelaan dan eigenlijk sprake van onderhoud of van renovatie is de vraag? En wat zijn dan eigenlijk je rechten als bewoner? Moet je bijvoorbeeld tijdelijk verhuizen omdat de verbouwing veel overlast geeft? In dit specifieke geval worden de werkzaamheden volgens Bo-Ex in bewoonde staat uitgevoerd, maar zijn er wél logeerwoningen beschikbaar. Die worden aangeraden, maar zijn niet verplicht. RTV Utrecht besteedde 21 april al uitvoerig aandacht aan de plannen van Bo-Ex en de ontevredenheid die dat bij sommige huurders opriep vanwege het feit dat er wel gemeubileerde logeerwoningen worden aangeboden, maar geen verhuiskostenvergoedingen. Onder andere Said Karkach kwam daarbij aan het woord en gaf aan dat het in zijn beleving wel gewoon om een verhuizing gaat en dat hij en zijn gezin noodgedwongen zo’n zes weken elders moet verblijven. Met drie schoolgaande kinderen moet je dan heel wat spullen tijdelijk meeverhuizen naar de logeerwoning, maar volgens Bo-Ex is er desondanks geen recht op een verhuiskostenvergoeding van rond de 6.000 euro. Andere corporaties hebben die vergoeding bij eerdere renovatieprojecten wél gegeven, maar volgens de wet hoeft een verhuurder die vergoeding niet te geven als het om groot onderhoud gaat. En daar ligt in dit geval nu net het twistpunt, want gaat het om onderhoud, om renovatie of om beide?   ONDERHANDELINGSPOSITIE BEWONERS Hoe het in dergelijke gevallen eigenlijk zit met de onderhandelingspositie van bewoners vraagt onder andere ook Anne van Veen zich af als bewoonster van de Alexander de Grotelaan. Zij stemde uiteindelijk wel vóór de werkzaamheden. Anne: “Er is hier sprake van enorm veel achterstallig onderhoud, dat niet gebeurt als je niet ook voor de aanpassingen stemt. Dan blijf je dus zitten met een beige badkamer en verouderde leidingen of zoiets. Twijfel was en is er, in ieder geval bij mij, over wat ze niet doen. Zonweringen bijvoorbeeld of iets anders tegen de ondragelijke hitte voor mensen die net als ik op de bovenste verdieping wonen. De angst bestaat dat het daar juist door de verbeterde isolatie ’s zomers helemaal onleefbaar wordt. Maar de meeste mensen wonen niet op de bovenste verdieping natuurlijk! Die zonwering ga ik nu zelf betalen, maar voor veel bewoners is naar schatting 1.500 euro per raampartij (exclusief onderhoud) niet op te brengen!” Rond de opwarming en oververhitting van woningen heeft eerder ook de Bewonerscommissie Alexander Even haar zorgen geuit. Inmiddels kun je daar als huurder wel huurkorting voor aanvragen, maar daarmee verdwijnt de hitte niet. ADVIES In een zogeheten ‘gekwalificeerd advies’ van 19 november 2020 heeft de Bewonerscommissie Alexander Even gereageerd op de plannen van Bo-Ex van 12 oktober 2020. Daarin wordt nader ingegaan op zowel het plan zelf als op de procedure en de kwaliteit van het informatie en participatieproces. Over dat laatste passeren kwalificaties als (te) lang en bureaucratisch, weinig effect, geen tussentijdse besluitvorming, verbrokkelde communicatie en late of geen reactie, het niet systematisch bijhouden van het proces en de inbreng én geen openheid van zaken over de begroting. Over het plan wordt een wensenlijst van 21 aanvullende wensen aangereikt, waarmee (naar wij begrijpen) Bo-Ex deels nog aan de slag is of gaat. Dat gaat dan over individuele aanpassingen met betrekking tot de zonwering, het verlengen van de keuken en de badkamer en de gewenste raampjes in de trappenhuizen. Nieuwe informatiebijeenkomsten daarover worden georganiseerd, ook over de zonnepanelen en (eventuele) satellietschotels op het dak.   ALTIJD OPLETTEN DUS! Maar wat is nou precies de positie van de Bewonerscommissie en bewoners tijdens een dergelijk proces? Is hier bijvoorbeeld sprake van onderhoud óf van renovatie en is iedereen naar bewoners toe wel duidelijk en/of eerlijk over het verschil tussen die twee? Zo kunnen bewoners bijvoorbeeld een verhuiskostenvergoeding krijgen als ze tijdelijk moeten verhuizen omdat hun woning wordt gerenoveerd. Daarvan lijkt hier geen sprake, want de werkzaamheden kunnen in bewoonde staat volgens Bo-Ex, maar waarom dan de mogelijkheid van een logeerwoning? Ter vergelijking maar even terug naar 2017, toen een door woningcorporatie Portaal geplande renovatie van woningen aan de Afrikalaan op Kanaleneiland door onvrede onder bewoners werd tegengehouden. Een meerderheid was tegen de plannen in verband met onduidelijkheid over de beschikbaar gestelde en wettelijk verplichte vergoeding voor een tijdelijke verhuizing én het wel of niet doorbetalen van huur. Iets waar oplettende bewoners dus zélf mee kwamen en wat hun destijds niet werd aangereikt door Portaal.   EEN INGRIJPENDE GEBEURTENIS In de door Bo-Ex aan bewoners uitgereikte bewaarbrochure ‘Basisplan aanpak Alexander de Grotelaan even – Onderhoud en renovatie in bewoonde staat’ valt al direct op dat directeur Marije Eleveld in haar voorwoord over de plannen stelt: “Dat is een ingrijpende gebeurtenis. U zult tijdelijk in een logeerwoning moeten slapen en uw flat wordt op zijn kop gezet.” Toch tijdelijk verhuizen dus? Van het recht op een verhuisvergoeding is alleen sprake bij renovatie. Zo’n verbetering leidt trouwens niet altijd tot een huurverhoging. Een verhuurder mag alleen een (redelijke!) huurverhoging vragen voor woningverbetering als het woongenot toeneemt. Als je het daar als huurder niet mee eens bent, hoef je niet akkoord te gaan met het voorstel. Dan moet de verhuurder bij de rechtbank aantonen dat de renovatieplannen, inclusief voorgestelde huurverhoging, redelijk zijn. Huur je in de sociale sector, dan kun je tot drie maanden na de renovatie de voorgestelde huurverhoging laten toetsen door de huurcommissie, blijkt uit informatie van de Woonbond. Die commissie doet daar dan een bindende uitspraak over.   De onderhouds- én renovatiewerkzaamheden aan de Alexander de Grotelaan zijn in april/ mei dit jaar gestart en zijn, behalve in en rond de laan zelf, te volgen via www.boex.nl/Project/alexander-de-grotelaan-kanaleneiland/ en www.bcalexandereven.nl. Voor algemene informatie over je rechten als huurder, raadpleeg www.woonbond.nl, de website van hurend Nederland of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ woning-huren.

International in Transwijk

In Transwijk, aan de Koningin Wilhelminalaan, woont Tevfik Ceyar (31 jaar oud). In het dagelijks leven elektricien, maar daarnaast zaalvoetvoetballer op hoog niveau. Tevfik is namelijk international voor het Nederlands zaalvoetbalteam. Zijn laatste interland was in april tegen Kosovo. Dromen de meeste jonge jongens niet van een carrière als veldvoetballer? Waarom zaalvoetbal? “Ik ben geboren in de Dichterswijk en daar speelde ik met vrienden altijd pleintjesvoetbal. Ik was daar best goed in. Ik werd toen gevraagd om eens mee te doen met zaalvoetbal bij een club op Kanaleneiland. Dat was rond 2004, toen ik veertien jaar was. Zaalvoetbal lijkt meer op pleintjesvoetbal dan veldvoetbal (Tevfik weet waarover hij praat, want hij speelt ook nog eens veldvoetbal bij de hoofdklasseclub vv Scherpenzeel). Het is spectaculair en razendsnel, met veel acties. Panna’s, poorten, dribbelen.”   Je speelt niet in Utrecht. Waarom niet? “De eredivisie van het zaalvoetbal bestaat sinds dit seizoen uit zestien teams, daarvoor uit twaalf. Ik speel nu bij FCK/De Hommel uit Den Bosch. Helaas heeft Utrecht geen team op het hoogste niveau. FCK/De Hommel is een topclub in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat we ieder jaar Europees voetbal spelen. Alleen de kampioen van Nederland speelt in Europa. Ik heb dat één keer mogen meemaken.”   Je bent amateur, maar speelt wel op het allerhoogste niveau. Hoe ziet de sportweek van Tevfik eruit? “De ondersteuning vanuit de KNVB is prima geregeld. Op dinsdagmiddag en vrijdagmiddag kan ik trainen, mijn werkgever – ik heb een fulltime baan – wordt dan gecompenseerd door de KNVB. Datzelfde geldt voor interlands en internationale toernooien en voor de trainingssessies bij de KNVB in Zeist. Gelukkig is mijn werkgever ook enthousiast; regelmatig zitten mijn collega’s op de tribune tijdens wedstrijden, althans voordat corona uitbrak.”   In 2014 werd je voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands team en inmiddels heb je 28 interlands achter je naam. Toch ben je er ook een tijd tussenuit geweest. Waarom? “Dan zie je toch het verschil tussen de amateurs en profs. Ik ben in die periode getrouwd; kreeg mijn eerste kind, een dochter; en was ook verder erg druk met andere zaken. Dan moet je als amateur keuzes maken. In Zuid-Europa en Brazilië zijn de topspelers wel profs. Dat zijn ook de landen waar meestal de wereldkampioen en de winnaar van de Europese Champions League vandaan komen.”   Kun je op dit moment alle ballen hoog houden? Gezin, zaalvoetbal, veldvoetbal? “Ik ben niet zo goed in stilzitten en ik hou van hard werken. Mensen hoeven zich over mij geen zorgen te maken. Ik hoop binnenkort voor de tweede keer vader te worden en in 2022 is ons nieuwe huis in Terwijde klaar. Samen met het EK zaalvoetbal in januari 2022 genoeg om naar uit te kijken Foto: Said Ouasti

De Zusters maken plaats voor nieuwbouw

    Woningcorporatie Mitros wil de gebouwen aan de Lomanlaan 103-105 in Transwijk, ook bekend als De Zusters, slopen en er circa 215 nieuwe huurappartementen voor terugbouwen. De voormalige kantoorgebouwen zullen plaats maken voor twee moderne woontorens in een nieuwe open en groene omgeving als verbinding tussen de wijken en Park Transwijk. De twee bestaande kantoorgebouwen werden eerder al omgebouwd tot vrij kleine één- en tweepersoonswoningen zonder balkon en zijn inmiddels tevens verouderd. Daarom is er in de plannen voor gekozen om de bestaande gebouwen te vervangen door nieuwbouw met meer en betere woningen die voldoen aan de eisen van deze tijd: energiezuinig en comfortabel. Door flink hoger te bouwen dan de huidige zeven verdiepingen komen er bijna twee keer zoveel woningen in De Zusters. Nu zijn er 123 huurwoningen, waarvan 91 regulier verhuurd. Daarnaast wonen er jongeren via Stichting Veste en is kinderdagverblijf De Oase er gevestigd. In de nieuwbouw komen straks circa 215 appartementen voor reguliere huurders van Mitros. Op de begane grond komt ruimte voor horeca of een andere ontmoetingsplek en de parkachtige inrichting rondom de gebouwen zal een natuurlijke overgang vormen tussen Kanaleneiland, Transwijk en Park Transwijk. Zo wil men het groene entreegebied en het park meer onderdeel en ontmoetingsplek maken van de buurt. Voor meer informatie, kijk op www.mitros.nl/projecten/loman – laan-103-105/ of op www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/nieuwbouw-loman-laan-103-105/

Ramadan 2021

Ramadan, de islamitische vastenmaand, begon dit jaar op 12 april en duurde tot en met 12 mei. De mooie tradities werden helaas voor het tweede jaar op rij gehinderd door de coronamaatregelen, maar het collectieve bewustzijn was misschien nog wel sterker dan anders. De Ramadan lijkt goed ingeburgerd in de ‘commerciële’ wereld. Ik loop de Albert Heijn in en zie dat het jaarlijkse Ramadanhoekje is ingericht; soepmixen, suiker, olie, bakpoeders, honing etc. Ik vraag mij dan altijd verschrikt af “Is dat het Ramadandieet?” Gelukkig is dat dieet veelzijdiger. Maar het beeld van Ramadan draait veelal om eten. “Jullie hebben toch altijd elke avond van die feestmaaltijden in de Ramadan”, zei een keer collega een keer tegen mij. “Nee helaas, het is niet elke dag feest”, zei ik grappend. WAT IS RAMADAN? Ramadan is een vastenmaand en is de negende maand van de islamitische kalender. Ramadan is een van de vijf zuilen van de Islam. Niet eten, drinken, roken, seksuele omgang tussen zonsopgang en ondergang. Dat betekent vasten van ongeveer vier uur in de ochtend tot negen uur in de avond (dit jaar).   Wel of niet eten speelt dus een rol, maar het doel van de Ramadan gaat voor mij verder. Het is een maand van bezinning en bezieling, teruggaan naar de eenvoud van het leven en je dankbaarheid daarvoor tonen. Je gaat inzien dat je niet veel (eten) nodig hebt, extra goed om bij stil te staan in een tijd van overconsumptie. Het gaat om het versterken van je intenties in het geloof en getuigen van je dankbaarheid voor geschenken die Allah/God je geschonken heeft in dit leven. En last but not least, gaat het erom extra om te kijken naar de minderbedeelden. Het is eigenlijk een collectieve bewustzijnsmaand, de principes erachter zou je eigenlijk het hele jaar door moeten toepassen. VAN DADELS TOT SOEP De coronamaatregelen maakten dat de Ramadanmaand ook dit jaar anders was dan normaal. Daar waar na het verbreken van het vasten in de avond veel mensen naar de moskee togen voor gezamenlijke gebeden was dat dit jaar niet aan de orde. Slechts een klein deel van de vastende Kanaleneilanders kon vanwege de beperkte ruimte meedoen aan de gebeden in de moskee. Het merendeel van de mensen bleef thuis. Als mooi alternatief voor het ‘gemiste’ saamhorigheidsgevoel ging de moskee Kanaleneiland aan het Attleeplantsoen tijdens de Ramadan geld inzamelen voor verduurzaming van de moskee. Een heel mooi initiatief én allemaal online te volgen. Aan het eind van de maand was het streefbedrag – €125.000 – ruimschoots gehaald. Ook een mooi initiatief was het uitdelen van iftarmaaltijden op de Marshallaan aan iedereen die dat nodig had. Mooi om te zien hoe iedereen gul doneerde, van dadels tot soep. Maar het is schrikken hoeveel mensen in Nederland deze pakketten nodig hebben. Ramadan in coronatijd, het werd er huiselijker, intiemer door. Zo beleefde ik het in ieder geval. Vooral met je directe familieleden je vasten verbreken en weinig activiteiten buitenshuis. Ik miste de iftars die buitenshuis werden georganiseerd, maar het bood ook rust. Die rust ervoer ik ook op de dag zelf, niet teveel nadenken over wat ik met mijn lunch moest en hoeveel koppen koffie ik nou wel of niet had gehad. De lunch werd mijn moment om even uit te loggen en een powernap te doen en eind van de middag was er veel tijd over om minstens die 10.000 stappen te zetten. SUIKERFEEST De Ramadan wordt afgesloten met het Eid el fitr, vrij vertaald ‘feestdag ter verbreking van het vasten’. In de volksmond het Suikerfeest. Ook deze dag verliep anders dan normaal. Normaal ga je met de complete familie of gezin voor het gezamenlijke feestgebed naar de moskee. Dat was dit jaar niet mogelijk. Ook de beperkte bezoekregels maakten dat mensen minder bij elkaar over de vloer kwamen. Dat was wel het grootste gemis, het niet onbekommerd je naasten omarmen en/of opzoeken. Hopelijk komt die tijd weer snel terug.

De Buurtcamping is er weer!

Als de coronamaatregelen het toelaten kunnen we dit jaar weer uitkijken naar een Buurtcamping in Park Transwijk. In februari meldden drie bewoners zich als campingbeheerder en in april organiseerden zij de eerste (digitale) bewonersbijeenkomst. Inmiddels breidt het team zich uit met enthousiaste bewoners om mee te denken over de organisatie. Wij vernamen van één van de campingbeheerders, Jasmijn van Katwijk, wat er te verwachten valt dit keer! Dit jaar is de Buurtcamping in Park Transwijk gepland in het weekend van 16 tot en met 18 juli! Al in april vond de eerste digitale bewonersbijeenkomst plaats. Buurtbewoners uit Kanaleneiland, Transwijk, Dichterswijk én Rivierenwijk met een hart voor de wijk, die houden van ontmoeten en buiten zijn of met een leuk idee, konden zich als vrijwilliger melden om een gezellige Buurtcamping te organiseren. Een minivakantie in de eigen buurt vóór en met buurtgenoten. Ook kunnen vrijwilligers een rol spelen als campingbeheerder, dan ben je met je team verantwoordelijk voor het betrekken van bewoners en partners, het zorgen voor een leuk programma en het mogelijk maken van ontmoetingen. Iedereen kan doen waar hij of zij goed in is, wat hij of zij leuk vindt of wil leren. Beheerders en andere vrijwilligers worden hierin ondersteund door een Utrecht-breed netwerk: de Buurtcamping Raad. Park Transwijk is bij uitstek een plek om met z’n allen te kamperen, ‘even’ tot rust te komen en buurtgenoten te ontmoeten. Een goed verhaal bij het kampvuur, een potje voetbal met je buur, een lekkere bbq en naar muziek luisteren van een bandje uit je eigen wijk. Tijdens de voorbereiden[1]de bewonersbijeenkomsten werd en wordt nagedacht over leuke activiteiten, lekker eten, gezellige spelletjes en natuurlijk marshmallows roosteren bij het kampvuur. Is er muzikaal talent in de wijk? Wil je iets sportiefs organiseren? Heb of ken je een onderneming die niet mag ontbreken of kun je een leuke workshop verzorgen? Iedereen is welkom om te helpen bij de organisatie. Er staan al leuke dingen op het programma, zoals een volleybaltoernooi, het leren kennen van je buren onder het mom van ‘first neighbour-dates’, een excursie naar leuke (horeca-)plekken in de buurt en natuurlijk een kampvuur en camping-disco! Wil je ook meedenken over de Buurtcamping of heb je altijd al willen overnachten in Park Transwijk? Mail naar parktranswijk@debuurtcamping.nl of volg hen via onderstaande kanalen: Sluit je aan bij de vrijwilligers Whatsappgroep https://chat.whatsapp.com/BCdhFZwhREM9iKwyB2qLXD Meld je aan voor de campingkrant om op de hoogte te blijven Volg op Facebook: https://www.facebook.com/debuurtcampingparktranswijk Volg op Instagram: @buurtcampingparktranswijk www.debuurtcamping.nl/camping/buurtcamping-park-transwijk/  

Petra Pluimers gekozen als beweegcoördinator Merwede

Voor de nieuw te bouwen woonwijk Merwede (zie ook elders in deze krant) is Petra Pluimers, bekend van PM-dance en het FDC Centre aan de Amerikalaan, verkozen tot ‘beweegcoördinator.’ Zij gaat zich de komende twee jaar inzetten om zoveel mogelijk ondernemers en werknemers in Merwede aan het sporten en bewegen te krijgen. De pitch voor een beweegcoördinator werd begin 2021 uitgeschreven door Ondernemerscollectief Merwede, Transwijk & co. Uit de inzendingen werd Petra Pluimers gekozen vanwege haar uitgebreide ervaring, omvangrijke Utrechtse netwerk en bruisende enthousiasme. Petra heeft veel ervaring op het gebied van bewegen, sport en vitaliteit in Utrecht. Ze heeft in 2002 PM-dance opgericht, dat zich richt op alles wat met dans en beweging te maken heeft, en is al acht jaar directeur van FDC-centre, waar (voorheen op vier grote locaties in de stad) iedere week zo’n 1500 mensen sporten. Met verschillende opleidingen op het gebied van sport en management en een bijna afgeronde Master Sport- en Beweeginnovatie combineert zij haar praktijkervaring met onderzoek, kennis en een enorme gedrevenheid. Petra zal zich de komende tijd onder andere inzetten om op basis van onderzoek naar behoeftes een stevige samenwerking tussen de lokale sportorganisaties op te zetten en een laagdrempelig programma samen te stellen, dat mensen in beweging zal brengen. Geen eenmalige evenementen, maar een geworteld programma voor de lange termijn, samen met bestaande sportorganisaties in de wijk. De ambitie is om mensen die in Merwede (gaan) werken en ondernemen voor, tijdens of na hun werk (regelmatig) te laten bewegen. Een grote uitdaging, want voor velen een echte gedragsverandering. “Wij zijn er zeker van in Petra de juiste persoon te hebben gevonden om dit als beweegcoördonator op te zetten”, aldus gebiedsregisseur Marjolein van Alfen. “Ze ging al in april van start!” Het ondernemerscollectief Merwede,Transwijk & co beheert voor Merwede en Transwijk het budget dat voor dit gebied beschikbaar is vanuit het Ondernemersfonds Utrecht en beoordeelt alle fondsaanvragen. De stichting bestaat uit afgevaardigden van de belangrijkste sectoren in het gebied: Sport, Onderwijs, Zakelijke bedrijvigheid, Creatieve industrie en Vastgoed. Het werven van een beweegcoördinator is onderdeel van een langetermijnvisie om het ondernemersen werkklimaat te verbeteren. Naast het stimuleren van een gezonde leefstijl zet de stichting zich in om een netwerk te bouwen waarbinnen de ondernemers bij elkaar inkopen en kennis uitwisselen. Ook zijn er projecten gestart om de wijk mooier, groener en veiliger te maken.

Nieuwbouw Gezondheidscentrum Marco Pololaan

In het hart van Kanaleneiland Zuid op, de locatie van het Gezondheidscentrum Marco Polo aan de Marco Pololaan 111-113, wordt een nieuw plan ontwikkeld voor de realisatie van een modern gezondheidscentrum in combinatie met wonen. Het zorgcentrum krijgt samen met (zorg)woningen drie lagen ter beschikking en daar bovenop komen twee woongebouwen van zes en twaalf verdiepingen. Voor de omgeving vrij hoog! Er zijn dus plannen in voorbereiding om in het plantsoen aan de Marco Pololaan 111-113 op Kanaleneiland een nieuw gezondheidscentrum te bouwen in combinatie met woningen. De ont[1]wikkeling is in handen van het Utrechtse MPL Real Estate (MPL heeft merkwaardig genoeg geen website!), dat zich richt op projecten met maatschappelijke, woon- en zorgfuncties. Het plan bestaat eruit om de bestaande gebouwen (gezondheidscentrum en kerk) te slopen, er een nieuw gezondheidscentrum met woningen in de middencategorie voor terug te bouwen, met ruimte voor de buurtfunctie van het Leger des Heils in plaats van buurtcentrum Bij Bosshardt. Naar verwachting start de bouw in 2021. Omwonenden worden door de ontwikkelaar geïnformeerd over het verdere proces, maar kunnen digitaal al ideeën inbrengen en/of een bijdrage leveren via www.marcopolopark.nl Uit een intentiedocument rond de nieuwbouwontwikkeling blijkt dat MPL eigenaar is van (een deel van) de voormalige Rooms Katholieke Kerk van de St. Martinusparochie aan de Marco Pololaan 113. Er werd door de gemeente Utrecht eerder al een omgevingsvergunning verleend om de kerk te verbouwen tot een eerstelijnsgezondheidscentrum voor de zorgverleners die nu gebruik maken van het naastgelegen pand. MPL vindt de locatie van de kerk echter niet optimaal vanwege de ligging en zichtbaarheid ten opzichte van de Marco Pololaan. Daarom heeft de ontwikkelaar overeenstemming bereikt met de eigenaren van de naastgelegen percelen om deze te verwerven voor een groter plangebied waardoor de mogelijkheid ontstaat om een meer stedelijke invulling te realiseren met de functies zorg en wonen gelegen aan het park, waarmee men ‘een positieve bijdrage wil leveren’ aan de opwaardering van Kanaleneiland. Kern van het plan is dus het opnieuw huisvesten van het bestaande Gezondheidscentrum Marco Pololaan. De huidige zorgverleners hebben aangegeven dat er veel zorgvraag is in de wijk en dat de huidige huisvesting niet meer voldoet. Men heeft behoefte aan uitbreiding. In de plannen wordt daarin ruim voorzien door middel van een zorgplint van 2.500 m2 met een invulling die ervoor moet zorgen dat de ontwikkeling ‘haar verankering houdt in de wijk’. Huurcontracten met de bestaande zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, tandarts, apotheek zijn inmiddels gesloten en er bestaat een grote wachtlijst van kandidaten die hun intrek willen nemen in het nieuwe centrum. Ook is er ruimte beoogd voor de buurtfunctie van het Leger des Heils ter vervanging van hun huidige locatie Bij Bosshardt. Daarmee kan het nieuwe maatschappelijke gezondheidscentrum een plek worden waar zorg en welzijn samenkomen voor zowel bestaande als nieuwe wijkbewoners.

NIEUWE HOOGBOUW AAN DE BENELUXLAAN!

Op de locatie van het huidige, opvallend witte kantoorgebouw Beneluxveste op de hoek van de Beneluxlaan en de Vasco Da Gamalaan op Kanaleneiland, komt een nieuwe woontoren, met huurappartementen en tevens ruimte voor zowel de buurt als kantoorruimte op de begane grond. Het verouderde gebouw, dat lange tijd huisvesting bood aan Zorg van de Zaak, wordt gesloopt en vervangen en daarmee naar verwachting meer dan voorheen onderdeel van de wijk en omgeving. De start van de bouw wordt verwacht in 2022. Het nieuws over de bouwplannen pikten wij op uit de gemeentelijke nieuwsbrief van wijkbureau Zuidwest van 19 februari, waarin voor informatie wordt doorverwezen naar de gemeentelijke webpagina over het project (https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/beneluxlaan-901-nieuwbouw/). De gemeente op haar beurt verwijst weer door naar de informatieve website www.benelux901.nl van Huis te Voorn Vastgoed (HTVV). Op beide adressen troffen wij een informatiefilmpje aan waarin sprake is van hoogbouw van 62 meter, iets hoger dan de verderop gelegen hoogbouw aan de Livingstonelaan en de Aziëlaan. Het gebouw zelf krijgt circa 200 (voornamelijk 3-kamer)woningen, die worden verhuurd in het middenhuursegment. HTVV is voornemens om een gemengd woongebouw met daarin onder andere een publiekgerichte, wijk ondersteunende plek voor Kanaleneiland te realiseren. Een plek waar wonen, werken, verblijven én ontmoeten (gezondheidszorg) samengaan in een kwalitatief hoogwaardig gebouw. HTVV wil hiermee een bijdrage leveren aan de verbinding tussen Kanaleneiland, Park Transwijk en de Merwedekanaalzone. Wederom een interessante nieuwbouwontwikkeling dus op Kanaleneiland. Wat ons echter al direct werd aangereikt is dat de participatie niet als heel positief wordt ervaren door omwonenden. In een eerste informatiebrief van februari 2020 wordt gemeld dat de planvorming wordt opgestart op basis van een door de gemeente goedgekeurd intentiedocument. Tijdens stap 1, het opstellen van de programmatische uitgangspunten, ‘horen wij ook graag van u wat u belangrijk vindt bij de nieuwe invulling van het plangebied’, valt er in die brief te lezen. Een vragenformulier was daarbij gevoegd, maar niet alle omwonenden ontvingen de brief. De inloopavonden die in 2020 georganiseerd zouden worden en waarvoor bewoners die zich hebben opgegeven zouden worden uitgenodigd, zijn echter door coronamaatregelen niet doorgegaan. De betrokkenheid blijft dus ook daardoor laag. Maar er gebeurt veel in de wijk waarbij participatie wordt ingezet, denk aan de Omgevingsvisie, groot onderhoud en renovatieprojecten van woningcorporaties en de herinrichting van straten en pleinen. Wij proberen hier als wijkkrant in beeld te krijgen én te brengen wat er in de wijk(en) speelt, hoe daarover wordt gecommuniceerd en in hoeverre bewoners daarbij écht worden betrokken.   FOTO https://benelux901.nl/

WONDERSCHOON KANALENEILAND

Op Kanaleneiland heeft een aantal organisaties de handen ineengeslagen om de wijk schoner te maken. Onder het motto ‘Wonderschoon Kanaleneiland’ hebben de Wijkcoöperatie, de gemeente, de Utrechtse afdeling van GroenLinks en de Stichting Asha gezorgd voor een flink aantal afvalknijpers. Op zondag 14 februari trotseerden de initiatiefnemers met een flink aantal bewoners sneeuw en ijs om de knijpers in te wijden. Kan jouw straat wel een schoonmaakactie gebruiken? Neem dan contact op met het Krachtstation om de knijpers op te halen.   FOTO MIREL MASIC

Onterechte plaatsing portiekcamera!

Afgelopen november kregen de bewoners van een portiek op Alexander de Grotelaan een brief van woningcorporatie Bo-Ex over de plaatsing van een camera in de hal vanwege de vernielingen die meermalen in de portiek zouden zijn aangebracht. Nadat de camera was geplaatst, heeft de voorzitter van bewonerscommissie Roosal – die toevallig ook in deze portiek woont – contact opgenomen met de woningcorporatie en gevraagd om welke vernielingen het gaat. De woonconsulent van Bo-Ex gaf als reactie: “Wij constateren de laatste tijd zelf veel vernielingen aan onze eigendommen in de portieken in de buurt en uit contact met de wijkagent blijkt dat het ook in de directe omgeving gebeurt. Wanneer de leefbaarheid van een portiek en/of woonomgeving in het geding kan komen, kunnen wij besluiten om camera’s te plaatsen in onze portieken.” De bewonerscommissie herkende de incidenten in de reactie niet, want de afgelopen jaren hebben er nooit vernielingen in het betreffende portiek plaatsgevonden. “De camera maakt inbreuk op onze privacy. Hij hangt in een gemeenschappelijke ruimte waarbij zichtbaar is wie het complex inkomt en verlaat zonder enige duidelijke grondslag. Wij zijn als huurders niet betrokken geweest bij dit proces en we zijn ook niet geïnformeerd over hoe onze privacy wordt gewaarborgd”, aldus bewonerscommissie Roosal. Ondanks het doorvragen kwam er echter geen inhoudelijke antwoord op de vraag namelijk: ‘Om welke concrete vernielingen gaat het betreft de portiek waar besloten is om een camera te plaatsen?’ Uiteindelijk heeft de bewonerscommissie deze vraag neergelegd bij een andere afdeling binnen Bo-Ex en bleek dat er geen aanleiding is geweest om de camera te plaatsen. De camera is niet conform protocol geplaatst en de medewerker die de opdracht hiervoor heeft gegeven was niet bevoegd voor deze handeling. Een duidelijk aandachtspunt voor de interne processen van Bo-Ex. Er werd aangegeven dat men naar aanleiding hiervan het protocol rondom het plaatsen van de camera’s aan het evalueren is en waar nodig zal aanpassen. Inmiddels heeft Bo-Ex de camera verwijderd en een brief gestuurd naar de bewoners met het volgende: “Afgelopen week hebben wij de camera weggehaald. Er was geen reden meer om de camera in uw portiek te laten hangen.” Een merkwaardige brief volgens de bewonerscommissie, aangezien er überhaupt nooit reden is geweest om de camera op te hangen. De manier waarop het is geschreven lijkt alsof dat wel het geval was. Een belangrijke rol was hier dus weggelegd voor bewonerscommissie Roosal. Huurdersorganisatie STOK zegt daarover: “Een bewonerscommissie of de huurdersorganisatie kan collectief de belangen uit het complex behartigen voor de huurders. Bovendien komen aan deze organisaties op basis van de wet meer bevoegdheden toe dan aan individuele huurders. Dat maakt dat deze organisaties veelal meer invloed kunnen uitoefenen op de verhuurder, zoals ook in dit geval is gebeurd. Daarnaast zal niet iedere huurder al zijn rechten kennen en kunnen de individuele huurders meeliften op de collectieve kennis van de bewonerscommissie of huurdersorganisatie.Zeker naar mate steeds meer kwetsbare groepen in het huurbestand terecht komen is het van belang dat zij mee kunnen liften op de collectieve belangenbehartiging”

Missie 030 ondersteunt voedselbank

In de laatste week van februari werd er hard gewerkt bij de voedselbank van stichting Hart Voor Ons Allemaal. Vrijwilligers waren druk bezig met voedselpakketten klaarzetten en wegbrengen. Dit keer met hulp vanuit Missie 030. Missie 030 is een Maatschappelijke Diensttijd programma van de overheid voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Het doel is dat jongeren worden uitgedaagd en geïnspireerd om iets goeds te doen voor de maatschappij. Hiermee kunnen jongeren hun eigen stad ontdekken en het helpt hen om erachter te komen waar hun interesses liggen. Een van de vrijwilligers is de 27 jarige Babette die in de binnenstad van Utrecht woont. De reden dat zij zich heeft aangemeld voor Missie 030 is, dat ze al 6 jaar in Utrecht woont en graag meer van de stad wil zien. Ook is ze momenteel zoekend naar waar háár interesses liggen. Dit is de periode van de carrousel weken bij Missie 030, wat betekent dat in 3 weken tijd de deelnemers zoveel mogelijk bij verschillende organisatie een kijkje nemen in de keuken. Een soort van snuffelstage. Als je het op een plek heel erg leuk vindt, dan kun je daar ook vrijwilligerswerk blijven verrichten op langere termijn. Een van de drijfveren die ervoor hebben gezorgd dat Babette zich heeft aangemeld om een dag mee te draaien bij Hart Voor Ons Allemaal is dat het een kleine initiatief betreft waarvan ze graag deel uit wilde maken. Babette: “Ik woon in de binnenstad waar iedereen best op zichzelf is. Toen ik op Kanaleneiland kwam voelde ik een gezellige sfeer. Buurtbewoners voerden gesprekken met elkaar en er waren spelende kinderen op het plein. Dit was een mooie ervaring.” Naast voedselpakketten uitdelen vind de Stichting het ook belangrijk om mensen te verbinden vanuit verschillende bevolkingsgroepen en bevolkingslagen. “Missie 030 sluit mooi aan bij een van onze doelstelling namelijk iets voor de jeugd betekenen. We willen de jongeren de mogelijkheid geven om te ontwikkelen en te groeien”, vertelt Anne als bestuurslid van stichting Hart Voor Ons Allemaal. Babette: ”Ik voelde me welkom bij Hart Voor Ons Allemaal. De sfeer was informeel en het was gezellig. Ook waren de initiatiefnemers heel lief voor ons en gastvrij. Wat mij voornamelijk verbaasde is dat zo’n kleine ruimte (garagebox) zoveel positieve impact kan hebben op gezinnen die de hulp hard nodig hebben. Dit is zo gaaf! Wat ook een pluspunt is, is dat de stichting maatwerk verleent. Per huishouden weten ze precies wat de samenstelling van het gezin is en welke producten ze nodig hebben.” Het was een mooie samenwerking. De voedselbank had hulp nodig bij het inpakken en de jongeren kregen de mogelijkheid om mee te draaien in de praktijk op Kanaleneiland. Door het mooie weer kon de garagebox open worden gegooid. Dit zorgde ervoor dat wijkbewoners in gesprek kwamen met de initiatiefnemers waardoor zij ook geprikkeld raken om iets te betekenen voor de voedselbank. Dit is een mooi voorbeeld van een initiatief die de sociale cohesie in de wijk bevordert. LEVENSMIDDELEN DONEREN? Dat kan op Alexander de Grotelaan, garagebox 166. Neem contact op met Fatima Yakooub.06-845 979 76, contact@hartvooronsallemaal.nl, www.hartvooronsallemaal.nl INTRESSE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTTIJD? www.missie030.nl FOTO JORIS LOUWES                

Het ijzeren gordijn bestaat nog!

Op de grens tussen Kanaleneiland en Oog in Al staat al jaren een gesloten hekwerk als harde scheidslijn tussen de wijken. Het hekwerk door menigeen inmiddels het ‘IJzeren Gordijn’ genoemd, kwam er ooit om veiligheidsredenen, maar lijkt nu een ‘sta in de weg’ voor de gemeentelijke plannen rond de Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal. Wat is het verhaal achter dit hekwerk? We praten je ‘even’ bij over de kwestie. Wie aan het IJzeren Gordijn denkt, denkt toch in eerste instantie aan de grens tussen Oost- en West-Europa als scheidslijn tussen het communistische Oostblok (de Sovjet-Unie en haar vazalstaten) en het kapitalistische ‘Westen’ (de westerse landen onder aanvoering van de U.S.A.). Het IJzeren Gordijn ontstond na de Tweede Wereldoorlog en werd eind jaren tachtig van de vorige eeuw vrij abrupt afgebroken na de ineenstorting van de macht van de communistische partijen in Oost-Europa en het uiteenvallen van het Sovjetimperium. Van het IJzeren Gordijn als scheidslijn vol mijnenvelden, tankgrachten, prikkeldraad en wachtposten spreekt de Berlijnse muur misschien wel het meest tot de verbeelding. De muur scheidde West-Berlijn in zijn geheel van Oost-Berlijn en van de rest van Oost-Duitsland. Je kunt je zo’n grens tussen twee stadsdelen anno 2021 niet meer voorstellen? Of toch wel? Misschien toch wel als je weet dat er op de grens tussen Kanaleneiland en Oog in Al al jaren een hek is geplaatst! Wie vanaf de Rooseveltlaan echtdoor langs het Amsterdam-Rijnkanaal onder de De Meernbrug richting Den Hommel in Oog in Al wil lopen of rijden, wordt ter hoogte van het congrescentrum NDC Den Hommel en Tennis Club Domstad (TCD) aan de Kennedylaan de doorgang onmogelijk gemaakt door een hekwerk! Omwonenden noemen dat hekwerk ook wel het ‘IJzeren Gordijn’ omdat het een bewust gecreëerde grens lijkt te vormen tussen twee wijken. Niet helemaal duidelijk is of het hek doorlopend gesloten is, maar veel buurtbewoners en wandelaars hebben het nog nooit open gezien. Er zijn al vragen over gesteld aan de gemeente en die heeft aangegeven dat de weg in het verleden door criminelen en ‘boefjes’ na een (auto)inbraak vaak als vluchtroute werd gebruikt. De afsluiting is er destijds gekomen op verzoek van ondernemers in het gebied in verband met de grote hoeveelheid auto-inbraken diefstallen daar. Een ietwat vreemde reden, want het betreft een doorgaande verbinding in de openbare ruimte en auto-inbraken vinden overal plaats! VEILIGHEID Op zoek naar achtergronden vonden wij de ‘Reactienota Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal’ uit oktober 2015. In het document wordt door de gemeente gereageerd op reacties van omwonenden en bedrijven op de plannen voor herinrichting van de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal tot een parkzone. Met de Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal wil de gemeente het gebied groter en groener maken, meer mogelijkheden voor recreatie creëren en een aantrekkelijke zone maken om te wandelen, sporten, fietsen en te verblijven. De plannen vormen onderdeel van het “Rondje Stadseiland’. Als kanttekening bij de plannen, zo valt in de Reactienota te lezen, wordt ingebracht dat veel omwonenden van het gebied rond de Leidsche Rijn (van oudsher het kanaal tussen Utrecht en Harmelen) zich zorgen maken over het verbinden van de Rooseveltboulevard over de Leidsche Rijn naar Oog in Al. Die zorgen gaan vooral over (sociale) veiligheid en overlast rond en onder de De Meernbrug en op de verbindingsroute tussen Kanaleneiland en Oog in Al. De gemeente reageert in de Reactienota als volgt op de kanttekening van bewoners rond de (sociale) veiligheid en overlast: “Wij zijn ons ervan bewust dat er nog belangrijke aandachtspunten zijn voordat de Rooseveltboulevard over de Leidse Rijn naar Oog in Al kan worden doorgetrokken. Wij zijn van mening dat de onveiligheid mede het gevolg is van het feit dat de huidige route niet logisch is en daardoor onvoldoende wordt gebruikt, waardoor het er onveilig voelt c.q. is. Als het een meer vanzelfsprekende route wordt, zoals nu ook het geval is op de Rooseveltboulevard, dan is er meer openbaarheid, komen er meer passanten en is de verwachting dat dan ook de sociale controle grote wordt. De uitwerking van de te nemen maatregelen om de route inderdaad veilig te maken en situaties van overlast en onveiligheid te voorkomen worden in de toekomst met de direct omwonenden besproken. Ook de gemeente is er niet bij gebaat ongewenste situaties te creëren. Aandacht voor de (sociale) veiligheidssituatie rond de De Meernbrug wordt verder aangescherpt op pagina 45 van het ontwikkelingskader.” DONKER EN ONVEILIG En dus gingen wij op zoek naar dat ‘Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal’, begin 2016 al vastgesteld door de Utrechtse gemeenteraad. Daar vonden we op pagina 45 niets over sociale veiligheid, maar wel (en zeer beperkt) op pagina 21, te weten: “De ruimten onder de bruggen zijn nu vaak vergeten plekken en sociaal onveilig. Sommige zijn donker en de relatie met het water is door de zware constructies beperkt. Voor een doorgaand recreatief lint midden in de stad, meer en meer gebruikt door recreanten, is het zeer wenselijk en belangrijk deze onderwerelden te verbeteren; sociaal veiliger en aantrekkelijk te maken. Een voorbeeld is de Prins Clausbrug aan de zijde van Kanaleneiland. Hier ligt de onderwereld in een woonwijk en parkstrook. Deze plek leent zich er bij uitstek voor om omgevormd te worden tot een speciale (speel)plek.” Zover de aanscherping volgens de gemeente, maar wat wordt er nou concreet aan de plek gedaan of verbeterd? En wat wordt er met direct omwonenden besproken? We vroegen het daarom de gemeente zelf en Project Manager Maarten Hensbroek wilde ons graag bijpraten. “Even voor de duidelijkheid: binnen het project Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal is het deelgebied Johan Wagenaarkade opgedeeld in een noordelijk deel (fase1) en een zuidelijk deel (fase2). Voor het noordelijke deel, langs de Johan Wagenaarkade zelf in Oog in Al, ligt al een ontwerp voor herinrichting en verzamelen wij momenteel reacties van omwonenden. Het zuidelijk deel loopt vanaf de Johan Wagenaarkade over de Leidsche Rijn, langs TCD en NDC Den Hommel onder de De Meernbrug naar de Rooseveltlaan. Voor dat deel is nog geen ontwerp gemaakt. Als dat er wel komt zal een fiets- en wandelverbinding over de Leidsche Rijn daar deel van uitmaken en dus juist de twee wijken met elkaar verbinden. Het voormalige hek, dwars over de weg bleek daarbij niet geschikt en is inmiddels vervangen door een lichter, maar nog steeds afgesloten hekwerk rondom NDC Den Hommel en TDC.” NIET VOOR NIETS Het hekwerk is ook de gemeente eigenlijk een doorn in het oog, maar staat er dus niet voor niets. In het verleden is daadwerkelijk gebleken dat als het hek open stond en open bleef, het aantal auto-inbraken weer toenam. Maarten: “Ook wij hebben echter de hoop dat als de parkzone in dat deelgebied eenmaal is heringericht en de brugverbinding met de Johan Wagenaarkade in Oog in Al er ligt, zal blijken dat het hek geen nut meer heeft en weg kan! Dat gaat echter nog wel even duren, want voordat er een ontwerp ligt en voordat die brug er ligt zijn we wel even verder! Overigens kunnen in de toekomst naar verwachting alleen nog fietsers en voetgangers onder de De Meernbrug door en komt de verbindingsweg als route voor snelverkeer de veiligheid daar dus niet ten goede.” De uitvoering van fase 2 is gepland voor 2022 en het ontwerp voor deze fase is nog volop in ontwikkeling. Meer informatie daarover volgt in het eerste kwartaal van 2021 en is te vinden op www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parken-engroen/parken-en-plantsoenen/parkzone-amsterdam-rijnkanaal/parkzone-johan-wagenaarkade .    

Interview met oud-leerling Niels Stensen College Warda

Eind jaren negentig wordt Nederland opgeschrikt door rector Sjamaar van het Niels Stensen College in Kanaleneiland. Hij trekt aan de bel en hardop klaagt hij dat er te veel Marokkanen op zijn school zitten. Er kwam een mediastorm en de school sloot een paar jaar (2003) later de deuren. Het Niels Stensen College werd hierdoor even de beroemdste middelbare school van het land. In september 2020 besteedde het programma ‘Andere Tijden’ hier aandacht aan. Wij blikken hierop terug met oud-leerling Warda. Zij heeft op het Niels Stensen College gezeten in de periode 1998 tot en met 2002. Inmiddels is zij getrouwd en moeder van een dochtertje. Verder is ze in het dagelijkse leven (al 9 jaar) de trotse eigenaresse van rijschool Feno. (www.fenoautorijschool.nl) HOE KIJK JE TERUG OP JOUW SCHOOLPERIODE OP HET NIELS STENSEN COLLEGE? Dit was een hele fijne periode en een mooie tijd. Van alle scholen die ik heb belopen, was dat de leukste schoolperiode. We hadden met andere schoolgenoten de tijd van ons leven. Met plezier gingen we naar school. Daarnaast was het ook nog een gunstig dat de school in de wijk lag. Ik kon lopend naar school. Op Niels Stensen voelde ik me thuis. De meeste schoolgenoten kende ik al uit de wijk of waren klasgenoten van de basisschool. We begrepen elkaar, waardoor we een eenheid vormden en dit voelde vertrouwd aan. HERKEN JIJ DE VERHALEN DIE RECTOR SJAMAAR BENOEMD? Ik herken de verhalen van Sjamaar niet. In mijn beleving waren er geen problemen. We waren pubers die naar school gingen en graag ons diploma wilden halen. Als ik het verhaal hoor van Sjamaar in het programma Andere Tijden vind ik dat hij overdrijft. Tuurlijk werd er wel eens wat kattenkwaad uit gehaald, maar dat was meer om de spanning op te zoeken. Als puber zijnde wil je kijken hoe ver je kan gaan. Volgens mij gebeurt dit op elke middelbare school. HEBBEN DE UITSPRAKEN VAN RECTOR SJAMAAR DESTIJDS EFFECT GEHAD OP DE LEERLINGEN MET EEN MIGRANTENACHTERGROND? Volgens mij niet. Als ik terugkijk zijn de meeste leerlingen uit mijn tijd goed terecht gekomen. Velen hebben uiteindelijk nog een HBO studie kunnen afronden of zijn als ondernemers geëindigd. HEEFT DEZE KWESTIE NOG GEVOLGEN IN HET NU? De school heeft uiteindelijk moeten sluiten. Dit was een verlies voor de wijk. Door de samenstelling van de wijk kwamen wellicht meer leerlingen met een migrantenachtergrond op het Niels Stensen College. Het werd een zwarte school, maar er waren genoegen leerlingen met deze achtergrond die op HAVO en VWO zaten. Wellicht had de rector het ook als uitdaging kunnen zien om het beleid en de visie van de school aan te passen, gebaseerd op de nieuwe instroom van leerlingen met een andere achtergrond. Er zaten namelijk genoeg jongeren op het Niels Stensen College met potentie. WAAR LAG VOLGENS JOU DE BEHOEFTE VAN DE LEERLINGEN EN HOE HAD DE SCHOOL HIEROP KUNNEN INSPELEN? Als ik er zo op terugkijk hadden we geen specifieke behoefte. Het was een leuke schoolperiode. De school was streng, het betekende niet dat je als leerling werd gematst. We moesten keihard leren voor de tentamens, zoals elke leerling dat moet doen op een school. SPELEN DIT SOORT KWESTIES IN VERGELIJKBARE MATE NOG STEEDS BINNEN DE WIJK? De middelbare scholen op Kanaleneiland zijn verdwenen dus of dit soort vergelijkbare kwesties binnen de wijk nog spelen weet ik niet. Je hoort natuurlijk wel over de basisscholen dat deze best zwart zijn. Dit heeft te maken met de samenstelling van de wijk, maar tegelijkertijd ook dat de ‘witte’ Nederlanders die in de wijk wonen en hun kinderen aanmelden op scholen in andere wijken. Zo ver ik weet sluiten deze basisscholen niet vanwege de samenstelling van te veel leerlingen met een niet westerse migratieachtergrond.  

Leegstand sociale huurwoningen op Kanaleneiland

In de tweede editie van vorig jaar hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de renovatieprojecten van de verschillende woningcorporaties. Deze renovatieprojecten hebben ook impact op de sociale woningvoorraad op Kanaleneiland. Namelijk er worden woningen uit de voorraad onttrokken die ingezet worden als logeerwoningen, modelwoningen en als tijdelijke woningen. LOGEERWONINGEN Een logeerwoning is een woning die gedurend een bepaalde periode bij grootschalige renovatie van sociale huurwoningen wordt ingzet als tijdelijk verblijf voor huurders. MITROS Per 1 januari 2021 heeft Mitros 7 woningen als logeerwoningen ingezet. Deze woningen zijn tijdelijk bewoond door huurders waarvan hun woningen worden gerenoveerd. Wanneer de woningen allemaal zijn opgeknapt worden de leeggekomen logeerwoningen verhuurd in het middensegment. De volgende complexen worden opgeknapt: • Trumanlaan 13-167; • De ARK-zone, drie hoge flats Rooseveltlaan direct aan het Amsterdam Rijnkanaal; • De twee flats aan de Marshalllaan; • De vier lage flats aan de Nansenlaan en De Gasperilaan. PORTAAL Bij Portaal gaat het om 18 logeerwoningen. Het gaat om renovatie van 196 woningen in Kanaleneiland Zuid. Dit gaat om de woningen op de volgende adressen: • Van Eechoudlaan 2-96 en 19-135; • Marco Pololaan 360-454; • Aziëlaan 34-128. BO-EX Bo-Ex heeft 18 logeerwoningen op Kanaleneiland. Voor Bo-Ex loopt er een lang traject van renovaties dat nog jaren in beslag neemt. De woningen zijn vanaf april nodig voor de renovaties van 9 flats: • Alexander de Grotelaan; • De Rooseveltlaan; • De Columbuslaan; • Magelhaenlaan De logeerwoningen van Bo-Ex worden niet alleen ingezet voor de eigen huurders op Kanaleneiland. Bo-Ex zal deze logeerwoningen waarschijnlijk ook inzetten voor huurders van andere renovaties elders in de stad. Daarnaast zullen deze woningen, wanneer Bo-Ex deze een periode niet nodig heeft als logeerwoningen, worden verhuurd aan andere woningcorporaties die hun huurders tijdelijk in deze logeerwoningen kunnen plaatsen. MODELWONINGEN Ook staan er 3 woningen leeg, omdat deze worden ingezet als modelwoningen. Dit betekent dat de huidige huurders kunnen zien hoe de woning na de renovatiewerkzaamheden eruit gaat zien. TIJDELIJK VERHUUR Een aantal woningen wordt ter beschikking gesteld aan Citydeal voor tijdelijke bewoning. Momenteel wordt door Mitros een woning tijdelijk verhuurd, maar binnenkort volgen er nog 3 woningen die op deze wijze wordt verhuurd. Bo-Ex verhuurd 1 woning op deze manier. Volgens bewoners staan er nog meer woningen leeg. Zo staan er op de Azielaan, Van Eechoudlaan en Columbuslaan al jaren woningen leeg die op geen enkele wijze worden ingezet. Bij sommige woningen lijkt het alsof het bewoond is, omdat er wat gordijnen hangen, maar in werkelijkheid is dit schijn. Waarom deze woningen bewust leeg worden gehouden is onduidelijk

Het einde van het Niels Stensen College

‘Teveel Marokkanen’ stond met grote koppen in het interview met de toenmalige rector Sjamaar in het Onderwijsblad d.d. 2 mei 1998. Twee dagen later maakte Trouw daar landelijk nieuws van. Andere Tijden blikte 23 september 2020 terug in een uitzending die wat mij betreft nogal wat vragen opriep. Het ‘teveel Marokkanen’, zo bleek uit de uitzending, werd als oorzaak gezien van de ‘neergang’ van het Niels Stensen College. Met die neergang werd behalve afnemende schoolprestaties ook toenemende ongewenst gedrag begrepen. Het interview uit 1998 waar het allemaal mee begon is op internet niet te vinden. De redactie van Andere Tijden en van het Onderwijsblad waren zo vriendelijk het mij te sturen. Wat Sjamaar daarin en in de uitzending over Kanaleneiland zei klopt niet helemaal. Volgens Sjamaar werden er goedkope huurflats in Kanaleneiland gebouwd om de stroom migranten op te vangen. Voor die flats zouden de rozenperken zijn ‘weggebuldozerd’. ROZENPERKEN Kanaleneiland werd gebouwd tussen 1955 en 1971. De Nederlandse regering sloot in 1969 een overeenkomst met Marokko om gastarbeiders te werven en die gastarbeiders besloten jaren later pas te blijven en hun gezinnen over te laten komen. Gezinshereniging kwam eind jaren 70 begin jaren ‘80 pas goed op gang. Kortom dat er huurflats in Kanaleneiland zouden zijn gebouwd om de stroom van Marokkaanse migranten op te vangen is niet het geval. En die rozenperken verdwenen doordat het autoverkeer toenam. Kortom: noch de bouw van die goedkope huurflats, noch het verdwijnen van die mooie rozenperken moet Sjamaar de Marokkaanse wijkbevolking in de schoenen schuiven. ‘In de uitzending van 23 september j.l. zit een fragment van nog een ander interview met Sjamaar uit 1998: “Als Berbers uit het Rifgebergte, waar eeuwenlang nooit iets anders gebeurde dan geiten hoeden en dat soort heel waardevolle bezigheden, prima cultuur, niks op tegen, maar er is geen cultuur van studeren, je inzetten voor wiskunde, natuurkunde, niet alleen voor talen, en dus is het vreselijk moeilijk om kinderen die uit zulke gezinnen komen mee te slepen omhoog”. Er is veel onderzoek gedaan naar de herkomst van de Marokkaanse migranten. Dat waren lang niet allemaal geitenhoeders en ze kwamen lang niet allemaal van het platteland. Volgens CBS ‘Herkomst en vestiging van de eerste generatie Marokkanen in Nederland’ kwamen veel gastarbeiders uit steden als Nador, Al Hoceima, Tetouan, Tanger, Ouarzazate, Casablanca, Meknes, Fes, Marrakech, en Rabat. Het beeld dat Sjamaar gaf van de eerste gastarbeiders uit Marokko was nogal generaliserend. Marokkaanse vaders in Kanaleneiland zaten overigens ook lang niet allemaal ‘bij de televisie werkloos te wezen’, zoals Sjamaar beweerde. KOLONIE VAN MAROKKO De interviews met Sjamaar geven er geen blijk van dat hij de Marokkaanse gemeenschap met een Berber achtergrond, die in Kanaleneiland en op zijn school de meerderheid van de Marokkanen vormen, erg hoog heeft zitten. “Als we hoogopgeleide Marokkanen uit Marrakesh hadden geïmporteerd, hadden we geen problemen gehad. Ik zal dit illustreren met een voorbeeld: ter gelegenheid van de verjaardag van koning Hassan II was ik uitgenodigd op de Marokkaanse ambassade, omdat ik rector was op een zwarte school. Ik raakte in gesprek met een Marokkaanse mevrouw van de ambassade. Zij verklaarde Nederland voor gek, omdat ze al die Berbers in hun land hebben toegelaten.‘In Marokko zijn ze blij dat ze van hen af zijn, omdat ze tot de meeste armoedige mensen van het land behoren. Straks wordt Nederland nog een kolonie van Marokko’, waarschuwde ze. Aldus Sjamaar in een interview met de titel ‘Die multiculturele prietpraat is niet waar’). Bron: https://forum.fok.nl/topic/1316910) Sjamaar had volgens conrector Seller in het Reformatorisch Dagblad van 17 juni 1998 zijn excuus aangeboden voor zijn beweringen in het interview van een 2 mei 1998. “Hij betreurt de manier waarop hij in het gewraakte interview de verbinding legde tussen Marokkaanse jeugd en hun ouders en het schoolprobleem. De strijdbijl tussen Sjamaar en de Marokkaanse gemeenschap lijkt daarmee begraven”. Van dat excuus was in de uitzending van 23 september (22 jaar later) echter weinig te bespeuren, waarin de ‘neergang’ van het Niels Stensen weer in relatie wordt gebracht met het ‘teveel Marokkanen’. Dat de ‘neergang’ van het Niels Stensen te wijten is aan ‘teveel Marokkanen’, zoals Sjamaar beweert, is onzin. In het boekje ‘Witte zwanen, zwarte zwanen’ van Anja Vink (2010), die daar uitvoerig onderzoek naar heeft gedaan, is van dezelfde ‘neergang’ sprake bij scholen waar leerlingen uit witte autochtone arme milieus oververtegenwoordigd zijn. Ze geeft voorbeelden uit Kerkrade, Heerlen, Brunssum, Steenwijk, waar het percentage met een migratie achtergrond niet boven de 4% uitkomt. Het probleem is overigens allerminst nieuw. In de 60-er jaren, toen er nog vrijwel geen leerlingen uit gastarbeidersgezinnen in Nederland waren, waren het vaak witte autochtone arbeiderskinderen die niet mee konden komen en die, als ze in de meerderheid waren, de gemiddelde leerprestaties van een school deden dalen. Wat er sindsdien veranderd is, is dat het ongeschoolde werk steeds minder door witte arbeiders en steeds meer door gastarbeiders wordt gedaan. Dat de ‘neergang’ in verband wordt gebracht met de komst van migranten uit Marokko maakt dat er een Marokkaans probleem van wordt gemaakt. De Marokkanen hebben het dus weer gedaan, terwijl het om problemen gaat die samenhangen met grote maatschappelijke ongelijkheid. VERBORGEN TALENT Dat kinderen uit arme milieus in het onderwijssysteem niet ‘mee omhoog te slepen’ zijn, om het in de woorden van Sjamaar te zeggen, is dus geen nieuw probleem en dat het probleem op die manier omschreven wordt (‘mee omhoog’) evenmin. In de 60-er jaren, toen onze scholen vrijwel alleen door witte autochtone kinderen werden bezocht, is daar uitvoerig onderzoek naar gedaan. In 1968 verscheen de monumentale studie van Van Heek e.a. ‘Verborgen talent’. Wat uit dat onderzoek naar voren kwam is dat schoolachterstand vaak meteen al opgelopen wordt in de eerste jaren van de lagere school en daarna eigenlijk niet meer wordt ingelopen. Enerzijds werd de oorzaak daarvan gelegd bij arme milieus waarin kinderen zich onvoldoende de taal zouden eigen maken waarin op school les wordt gegeven en waarin ze weinig worden gestimuleerd om op school goed te presteren, anderzijds bij de school waarin de cultuur van de hogere- en middenklasse zou overheersen die niet zou aansluiten bij de leefwereld in arme milieus. In leesboekjes om te leren lezen stond steevast het gezin, de woning en het dagelijks leven model uit de beter gesitueerde middenklasse, waarin arme kinderen zich niet herkenden. Uit de uitzending van Andere Tijden blijkt dat het Niels Stensen College steeds meer te maken kreeg met leerlingen met ongewenst gedrag. Ook dat is niet iets wat noodzakelijk samenhangt met een zwarte of gekleurde school. Uit onderzoek en ervaringen in de 60-er jaren blijkt dat ook toen datzelfde probleem speelde en dat dat samenhangt met groepen leerlingen die op school niet meekomen en daardoor het gevoel hebben op school ongewenst te zijn. Co van Calcar e.a. beschrijven in een nabeschouwing in “Die rotschool van u” (1970) hoe kinderen die niet mee kunnen komen, dikwijls kinderen uit arbeidersgezinnen, zich verschoppeling voelen, door leerkrachten worden beschouwd als lastig en onhanteerbaar en hoe dat oordeel wordt overgenomen door kinderen die wel goed presteren. “De spanningen kunnen zich uiten in scheld- en vechtpartijen op het schoolplein tussen kinderen uit de ‘kouwekakbuurt’ en de ‘achterbuurt’”. Met zwart, gekleurd of met migratie achtergrond op zich heeft dat dus niets te maken. Gepest, gejat en bedreigd werd er op het Niels Stensen College overigens niet alleen door leerlingen met een allochtone achtergrond die niet konden meekomen. Dat de ‘neergang’ van het Niels Stensen College in een rechtstreeks verband wordt gebracht met een ‘teveel Marokkanen’ geeft, zo moet de conclusie zijn als je vergelijkt met de schoolachterstand problemen die in de 60-er en 70-er jaren uitvoerig zijn onderzocht, blijkt een racistische vertekening van de werkelijkheid en een gebrek aan kennis van het sociologisch- en onderwijskundig onderzoek uit die tijd. Die racistische opvatting sluit aan bij de populaire opvatting bij beleidsmakers en bestuurders dat het slecht is voor een wijk als Kanaleneiland (of Overvecht of Hoograven) als de meerderheid van de bewoners Marokkaans of Turks is. Dat zou maar onveiligheid, overlast en criminaliteit geven. Als dat waar zou zijn, moet het wel erg slecht zijn gesteld met de veiligheid in steden in Marokko of Turkije waarin vrijwel alleen Marokkanen respectievelijk Turken wonen. Voor zover er sprake is van problemen in de wijk en op school heeft dat met ongelijkheid en uitsluiting te maken. DIE ROTSCHOOL VAN U “Die rotschool van U” (1970), bevat brieven en opstellen van voortijdige schoolverlaters uit het dorpje Barbiana (vlakbij Florence). De school moest ze niet meer omdat ze geacht werden een beetje dom te zijn. Kinderen uit arme milieus. Don Lorenzo Milano, een radicale dorpspastoor, ontfermde zich over die kinderen en richtte een schooltje voor ze op. Daar bloeiden die kinderen op. Niet in de laatste plaats omdat ze daar onder gelijken waren en niet meer vernederd werden vanwege hun armoedig milieu. Als onderdeel van het lesprogramma liet Milano ze brieven schrijven aan de onderwijzeres van de school waar ze verwijderd of weggelopen waren. Het boekje bevat een bloemlezing van die brieven. Teksten waaruit niet alleen een opmerkelijke taalbeheersing blijkt, maar ook een scherp oog voor maatschappelijke ongelijkheid en wat dat doet met het zelfvertrouwen van kinderen uit arme milieus. In 2006 bezocht ik bij toeval het overwegend witte De Bruijne lyceum (scholengemeenschap) aan de Koningsbergestraat Utrecht. In de hal een hele wand vol met foto’s van witte kinderen die met de klas waren wezen skiën. Daar konden de Turkse- en Marokkaanse leerlingen zich aan vergapen. Leerlingen die wegens geldgebrek niet mee konden en naar school moesten terwijl hun witte klasgenoten van de door de school georganiseerde skivakantie genoten. Leve de gemengde school! LEVE DE GEMENGDE SCHOOL! ? Leerlingen uit kringen van minderheden zijn, zoals Van Calcar schreef, relatief vaak het mikpunt van pesten. Leerlingen die moeilijk mee kunnen, dikwijls kinderen uit achterstandsmilieus, voelen zich, zoals hij schreef, behandeld als verschoppelingen door zowel de leerkrachten als de ‘betere’ leerlingen. Dat allochtone leerlingen zich optrekken aan autochtone leerlingen, daar vriendjes mee worden en daar thuis over de vloer komen, is zelden het geval. De vraag is of het voor allochtone kinderen altijd beter is om uitgesmeerd te worden over de witte scholen in de stad zodat ze overal een kleine minderheid vormen. Het blijkt in elk geval niet uit het onderzoek van Van Calcar en het voorbeeld van de school in Barbiana. Waarschijnlijk is het veel beter om achterstandskinderen eerst de mogelijkheid te geven onder wijs te volgen te midden van gelijken en vriendjes in een vertrouwde omgeving dicht bij huis. In een milieu waarin zij ook de kans hebben zich te onderscheiden omdat ze ergens goed in zijn. Onderwijs dat afgestemd is op hun eigen achtergrond, leerbehoeften en mogelijkheden. Dat geeft de meeste kans op de zelfbewustheid, weerbaarheid en taalvaardigheid als het het moment is gekomen dat gekozen moet worden tussen typen vervolg onderwijs. Mogelijk is dat de manier om ervoor te zorgen dat de meeste allochtone kinderen niet min of meer voorbestemd zijn voor het lbo en de mavo, zoals in het huidige systeem het geval is. Wat is er eigenlijk tegen een zwarte of islamitische school als het onderwijs op die school is toegesneden op wat kinderen met een specifieke achtergrond nodig hebben om net zoveel kans te hebben op hoger onderwijs en goed betaalde banen als autochtone middenklasse kinderen? Pleitbezorgers van zoveel mogelijk mengen zodat kansarme kinderen zich zouden kunnen optrekken aan kansrijke kinderen verliezen uit het oog dat er in Nederland katholieke en gereformeerde scholen werden opgericht omdat katholieken en gereformeerden lange tijd maatschappelijk niet aan de bak kwam en achtergesteld werden bij de liberale burgerklasse. Ook in socialistische arbeidersmilieus werden eigen organisaties opgericht omdat arbeiders in burgerlijke organisaties geen kans kregen. De eigen zuil was lange tijd een kweekvijver voor talent uit eigen kring. Dat zoveel mogelijk mengen en het tegengaan van eigen scholen tegenwoordig het tij politiek mee heeft zou heel goed kunnen zijn dat de witte politieke elite heel goed begrijpt dat daarmee effectief verhinderd wordt dat allochtone leerlingen echt dezelfde kans krijgen als de witte hogere- en middenklasse waaraan zij geacht worden zich op te trekken. Om terug te keren naar het Niels Stensen College. Het probleem was niet dat er steeds meer leerlingen uit de wijk Kanaleneiland op af kwamen, het probleem was dat de school om die reden door de toenmalige rector Sjamaar werd opgegeven in plaats van het juist als een uitdaging te zien van de school een school te maken toegesneden op allochtone kansarme leerlingen met het doel die leerlingen een betere kans te geven dan zij kregen en zouden krijgen op witte scholen in de stad waar zij een kleine minderheid zouden vormen.   www.keesvanoosten.nl

Geef oude spullen een tweede leven!

Wie nog spullen in de schuur heeft staan die niet (meer) gebruikt worden, maar die te goed zijn om weg te gooien, kan die spullen sinds enige tijd aanbieden in de WhatsApp weggeef-ruil-leengroep Kanaleneiland e.o.. Binnen die groep  wordt naar van alles gezocht en van alles aangeboden, het maakt dus niet uit om wat voor spullen het gaat. Het contact binnen de WhatsApp groep verloopt rechtstreeks, dus aanbieder en ontvanger vinden elkaar direct, zonder tussenkomst van anderen. Wie iets aan te bieden heeft of wie iets zoekt meldt dat in de groep en wie het betreffende item zoekt of heeft reageert, zo simpel! Inmiddels zijn al heel wat aanbiedingen en oproepjes geplaatst. Initiatiefnemers van de groep zijn Amina Berkane Abakhou en Gabriel Erlach, twee bekende namen op Kanaleneiland en ook beiden in De Zuidwester al eerder onderwerp geweest van interviews en nieuws rond andere projecten. “Het initiatief kwam min of meer per ongeluk tot stand”, licht Gabriel ons enthousiast toe. Tijdens een gesprek over spelletjes van elkaar lenen kwam het idee voorbij om dat aan elkaar te Appen. En dat werd weer gecombineerd met het idee dat iedereen thuis aan het opruimen is, of lijkt, en dat daarbij veel wordt weggegooid! Als je spullen stuk zijn, je gebruikt ze niet meer of je wilt gewoon graag wat nieuws, denk dan na over wat je ermee doet. Een tweede leven is mooi door je spullen aan te bieden bij de kringloop, kapotte objecten bij de milieustraat te brengen of door ze bij de weggeef-ruil-leengroep van Amina en Gabriel aan te bieden. Maar gooi ze zeker niet zomaar of ondoordacht in de prullenbak! De groep is Zuidwest gericht en aanmelden gaat vooralsnog via familie en/of bekenden. Er wordt vanwege het enthousiasme al nagedacht over een Facebookgroep, maar dat is nu nog te vroeg! Bij interesse, laat het ons weten!

Vechtclub XL opent tweede creatieve broedplaats

En weer een leuke nieuwe ontwikkeling op Kanaleneiland, dit keer aan de Marco Pololaan. Het voormalige gebouw van Buurtteam Kanaleneiland Zuid kreeg een mooie bestemming en daarmee ook een heel ander en bijzonder kleurrijk aanzien. Welkom Vechtclub Keiland! Aan ondernemerschap geen gebrek, zelfs niet tijdens deze coronapandemie met alle daarmee samenhangende strenge maatregelen. Zo heeft creatieve broedplaats Vechtclub XL er sinds februari een vestiging bij… en wel op Kanaleneiland. Met Vechtclub Keiland aan de Marco Pololaan 71 biedt Vechtclub XL nóg meer ruimte aan creatieve professionals die zich voornamelijk bezighouden met ‘fysieke arbeid’. Denk aan theatermakers, muzikanten en keramisten. Ook nu is de vraag naar creatieve werkplekken erg groot en de wachtlijsten bij Vechtclub XL lopen over. Tijd om meer ruimte te creëren en daarom is er werk gemaakt van een tweede locatie van ruim 2000 m2 in het voormalige kantoorpand uit 1970 aan de Marco Pololaan, nu deels werkplaats en deels kantoorruimte voor creatieven. De eerste huurders, waaronder Pocket Productions, Defigners en twee theatergezelschappen Studio Figur en MATROSE, zijn er al actief. Ben jij een creatief ondernemer en wil je weten of er nog mogelijkheden zijn om een ruimte huren in Vechtclub Keiland, dan kun je je aanmelden via www.vechtclub.nl. De beschikbare ruimtes variëren van 12m2 tot 68m2. Bezichtiging op afspraak is mogelijk. Vechtclub XL is al sinds 2012 gevestigd op het voormalige OPG-terrein aan de Europalaan in de Merwedekanaalzone en geniet van daaruit inmiddels grote bekendheid als creatieve broedplaats

Koks koken tegen eenzaamheid

Tijdens de eerste lockdown en ook nu, tijdens de tweede lockdown, bezorg ik iedere week ongeveer vijftien maaltijden op Kanaleneiland bij mensen die dat goed kunnen gebruiken. Afgelopen zomer deed ik het vaak lopend in mijn persoonlijke strijd tegen de coronakilo’s, maar nu in de winter bezorg ik op de fiets. Ik kook deze maaltijden niet zelf, dat gebeurt namelijk door koks die door de corona vrijwel niets te doen hebben, maar die zich toch nuttig willen maken. Al in maart vorig jaar, vlak nadat de eerste lockdown van kracht werd, gaven de koks van het bedrijfsrestaurant van Creative Valley aan ‘iets’ te willen doen. Dit signaal werd opgepikt door de Utrechtse Uitdaging en door de Vrijwilligerscentrale. Zij gingen op zoek naar fondsen en zo was ‘Koks koken voor Utrecht’, inmiddels omgedoopt tot ‘Koks koken tegen eenzaamheid’, geboren. VRAAG EN AANBOD Anouk Brouwer, projectleider bij de Utrechtse Uitdaging, vertelt hoe vraag en aanbod worden gekoppeld. “Wij hebben de Tussenvoorziening en DOCK gevraagd of zij mensen kenden die zo’n maaltijd goed kunnen gebruiken. Het gaat dan niet alleen om mensen die al dan niet door corona in financiële problemen zijn gekomen, maar ook om mensen die door Covid nauwelijks de deur meer uitkomen en eenzaam zijn.” Voor Zuidwest coördineert Mikkie Schmitz van woonzorgcentrum Vecht en IJssel het initiatief. “Natuurlijk werken wij ook samen met DOCK, maar wij gebruiken ons hele netwerk in de wijk om mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken, op het spoor te komen. We hebben goede contacten met de huisartsen, met het buurtteam, met de moskeeën, die zelf trouwens ook veel doen. Mochten er mensen zijn die nu denken: ik ken iemand waarvan ik denk dat die voor zo’n maaltijd in aanmerking komt, dan mogen ze altijd contact met mij opnemen. We bezorgen nu ongeveer negentig maaltijden per week, maar onze vrijwilligers geven aan dat een paar maaltijden extra geen probleem is. Ook met mensen die halal eten wordt rekening gehouden.” MOOI GEBAAR Die ruimte is er ook, aldus Anouk Brouwer: “Momenteel bereiden we ongeveer driehonderd maaltijden per week, maar door onze gulle geldschieters kan dat aantal nog wel omhoog. Ook de keukencapaciteit is op orde. Naast de keuken van Creative Valley werken ook de koks van De Utrechter, van Vermaas en van het bedrijfsrestaurant van advocatenkantoor Benthem en Van Keulen mee.” Zolang de fondsen blijven geven en de koks blijven koken, blijf ik met liefde de maaltijden bezorgen. En niet alleen omdat er ook altijd een maaltijd voor mijzelf is. Sommige mensen nemen de maaltijd aan en gaan weer naar binnen, anderen kijken echt uit naar mijn komst; ze kunnen de maaltijd goed gebruiken en soms maken we even een praatje. Een mooi gebaar in deze lastige tijden.   FOTO EMILIA HERNANDEZ-PEDRERO

HELP WIJKRESTAURANTS

Het klinkt als een simpele oproep en dat is het ook. Veel eetgelegenheden, ook in je eigen wijk, hebben het zwaar momenteel als gevolg van de strenge coronamaatregelen. Door af en toe een maaltijd bij ze te bestellen help je ze deze moeilijke tijd door en eet je zelf lekker én makkelijk. We helpen je op weg met een overzicht van eetgelegenheden in je buurt. Voor Utrechtse horecaondernemers gaat 2020 ongetwijfeld de boeken in als een bijzonder zwaar en onzeker jaar. In afwachting van telkens nieuwe coronamaatregelen leefde men vaak van persconferentie naar persconferentie. Nóg een lockdown, aangescherpte maatregelen, extra steunpakketten maakten dat er sprake was van onzekerheid en teleurstelling. Toch bleven veel horecaondernemers positief door te zoeken naar andere/nieuwe mogelijkheden om hun zaak draaiende te houden. Vanaf 15 december al weer gelden er nieuwe regels voor wat eet- en drinkgelegenheden binnen en buiten wel en niet mogen als gevolg van de coronamaatregelen. Gemeentes handhaven op deze maatregelen om het coronavirus tegen te gaan en blijven daarnaast ook op de Drank- en Horecawet handhaven. Cafés en restaurants of eetgelegenheden zijn daarom gesloten, maar het afhalen en bezorgen van eten en drinken is toegestaan mits aan alle regels daarvoor wordt voldaan. De nieuwe coronamaatregelen treffen de Utrechtse horeca hard. Onevenredig hard, vinden veel ondernemers. Terwijl de besmettingsgraad er relatief laag ligt (onder de vijf procent) is de horeca zwaar de dupe van de bijzonder strenge maatregelen. Waar voor sommige ondernemers het afhalen of bezorgen van maaltijden al business as usual was, zijn veel anderen daar inmiddels noodgedwongen mee gestart,om zo het hoofd nog boven water te kunnen houden en toch nog wat omzet te draaien. Bar Bolsjewiek in De Stadstuin aan de Europalaan vierde ondanks de lockdown afgelopen 1 februari, dat ze een jaar eerder de deuren openden met ruim 200 gasten over de vloer. Er volgde een jaar met weinig normale openingsuren en daardoor flink wat tegenslag, maar met het opzetten van een afhaalmogelijkheid lukt het tot nu toe om het hoofd boven water te houden. En ook bij Resto VanHarte kon je in het 3G-centrum aan de Bernadottelaan elke dinsdag een lekker driegangendiner reserveren en afhalen. Even de deur uit, tijd ook voor een gezellig praatje en thuiskomen met een heerlijk diner. De animo was en is prima en gemiddeld loopt het goed, vernamen wij van Restomanager Jolanda Panis! Bij De Eetplaneet aan de Grebbeberglaan werd de aandacht verlegd van de bar en het restaurant naar wat men VITRINE noemt, een winkel in traiteur en deli stijl, met een keur aan ambachtelijke producten voor levensgenieters en thuiskoks. Eenvoudig thuis op te warmen en af te maken. En zo werd er heel wat aangepast, veranderd en geëxperimenteerd de afgelopen tijd in de hoop het leed wat te verzachten. En daar kunnen wij allemaal aan meehelpen door af en toe eens een lekkere maaltijd te bestellen bij één van de vele wijkrestaurants of eetgelegenheden. Misschien helpt ons overzicht daarbij. En mochten de maatregelen bij het verschijnen van deze krant inmiddels net zijn versoepeld, ga dan snel (weer) eens bij ze eten!   KANALENEILAND OP ROOSE Rooseveltlaan 505 3527AD Utrecht www.oproose.nl Op Roose vind je aan de voet van de Prins Clausbrug in de twee oudste huisjes van Kanaleneiland, waar later de wijk om heen gebouwd is. Je kunt er terecht voor een laat ontbijt, lunch, borrel en diner. De wisselende menukaart is verrassend en lekker. RESTO VANHARTE 3Generatiecentrum Bernadottelaan 23 3527GA Utrecht www.restovanharte.nl Resto VanHarte op Kanaleneiland is een sociaal buurtrestaurant. Buurtbewoners ontmoeten elkaar in het 3Generatiecentrum en genieten samen van een betaalbaar, goed en gezond driegangendiner. MONDIAL FISH Bernadottelaan 146 3527 GB Utrecht T 030-6628437 Vorig jaar is de tweede vestiging geopend op Kanaleneiland in winkelcentrum Nova. Ook hier kun je terecht voor de lekkerste vismaaltijden. AICHA RESTAURANT Bernadottelaan 37 3527GA Utrecht T 030-269 0122 Aicha restaurant is sinds begin november 2020 geopend voor schotels, broodjes, burgers, Durum, kapsalon, pizza’s, pasta, panini, soepen, salades, tajine én toetjes. LOK FU Vasco Da Gamalaan 9 3526ER Utrecht www.lokfuutrecht.nl Chinees-Indisch restaurant Lok Fu in winkelcentrum Vasco De Gama biedt een uitgebreide kaart met heerlijke diner specialiteiten met regelmatig bijzondere acties. WOK & MORE Marco Pololaan 361 3526GG Utrecht www.wokenmore.nl Met een vrij uitgebreide menukaart kun je bij Wok & More terecht voor uiteenlopende maaltijden. Van wokschotels en burgermenu’s tot broodjes en snacks. Bezorgen of afhalen. BUENOS LUNCHROOM Columbuslaan 271 3526EG Utrecht T 06-83058056 Voor een lekkere verse lunch of snack ben je hier aan het goede adres. Panini’s, Turkse pizza’s, burgers, diverse broodjes of menu’s. Meer dan genoeg keuze. PRINS CASPIAN Trumanlaan 70 3527BR Utrecht www.prinscaspian.nl Eetcafé Prins Caspian serveert doordeweeks verschillende soorten traditionele Iraanse broodjes, warme dranken en desserts. Koffie wordt door hen zelf gemalen en vers gemaakt, net als alle zoetigheden. TRANSWIJK RESTAURANT ZINNIA Koeriersterslaan 101 3526ZC Utrecht www.restaurantzinnia.nl Bij restaurant Zinnia in Park Transwijk kun je onbeperkt genieten van de Aziatische keuken voor een vaste prijs! Er valt te kiezen uit meer dan honderd gerechten, inclusief een uitgebreid dessertbuffet! DE EETPLANEET Grebbeberglaan 15 3527VX Utrecht www.de-eetplaneet.nl Aan de Grebbeberglaan 15 in Utrecht bevindt zich sinds februari 2020 De Eetplaneet. Een culinaire werkplaats met restaurant, bar, koffiehoek, vergaderzalen en een besloten terras bij mooi weer. WOONBOULEVARD SANDWICH STORIES Eendrachtlaan 100 3526LB Uttrecht www.sandwichstories.nl Wil je eenmalig of op regelmatige basis een waanzinnige lunch bestellen? Het kan allemaal bij Sandwich Stories op Woonboulevard Utrecht voor zowel kleine als grote groepen, flexibel en bezorgd wanneer jij het wilt. MERWEDE KANAALZONE DE KLUB Europalaan 2B 3526KS Utrecht www.deklub.nl De Klub is een restaurant voor lunch en diner in creatieve broedplaats De Vechtclub. Een moderne maar tijdloze bistro met een kleine kaart waar je voor een goede prijs ongelofelijk lekker kunt eten. BAR BOLSJEWIEK Europalaan 20 3526KS Utrecht www.barbolsjewiek.nl Bij Bar Bolsjewiek in de Stadstuin aan de Europalaan kun je terecht voor verschillende lunchgerechten, koffie to go en vanaf 17:00 uur voor een heerlijke ovenpizza. CAFÉ KEET Kanaalweg 30 3526KM Utrecht www.cafekeet.nl Voor onder andere koffie, sappen, taartjes, lunch, fris, wijn en bier kun je altijd gewoon binnenlopen bij Caf;e Keet in Kanaal30 langs het Merwedekanaal. En op donderdag en vrijdag worden er lekkere avondgerechten voor je gekookt. ./RESTAURANT Europalaan 100 3526KS Utrecht www.dotslash.nl Op de begane grond van scaleup hub Dotslash aan de Europalaan vind je ./restaurant. Een plek waar huurders en omwonenden terecht kunnen om elkaar te ontmoeten en te genieten van een kop koffie, lekkere lunch of een dagelijks wisselende verse daghap voor €7.50.

Dansen in de openbare ruimte

Urban Dance Ground op Kanaleneiland in gebruik       Ja, je leest het goed, de eerste Urban Dance Ground van Nederland ligt op Kanaleneiland en werd in september dit jaar al in gebruik genomen. De Urban Dance Ground of UDG aan de Rooseveltlaan in Noord is dé plek waar jongeren kunnen samenkomen en dansen en moet er voor zorgen dat vooral tienermeiden uit de wijk meer gaan bewegen in de openbare ruimte. Een dansvloer in de openbare ruimte en voor iedereen toegankelijk, dat is de UDG aan de Rooseveltlaan. De officiële opening laat door alle coronamaatregelen nog even op zich wachten helaas, maar de UDG wordt sinds september al volop gebruikt. Hoe het werkt? Naast de dansvloer staat een geluidsbox (DJ Post), die zónder stroom tóch geluid geeft. Door aan de schijf op de DJ Post te draaien ontstaat er energie waarmee het geluid van een Smartphone wordt versterkt. Wie dus zijn/haar eigen muziek op de smartphone meeneemt kan deze afspelen op de DJ Post. Zelf dansen en je moves delen op Tik Tok of Insta is onder jongeren erg populair momenteel. Het idee komt van Petra Pluimers van PMdance op Kanaleneiland. Omdat veel jongeren, nadat ze van de basisschool afgaan, stoppen met sporten ontstond de vraag hoe beweging valt te stimuleren. Een lokaal onderzoek in Utrecht door Petra toonde aan dat van de ongeveer 1.000 jongeren 75 procent niet structureel sport en beweegt in de openbare ruimte, maar dat wel graag zou willen. Petra kwam, samen met jongeren, op het idee van Urban Dance Ground en vond steun bij de gemeente en de Rabobank. Uiteindelijk maakte Nijha, ontwerper en inrichter van beweegruimtes, het definitieve ontwerp. Door middel van dance clinics geeft PM-dance begeleiding aan wie dat wil. Maandelijks worden via www.urbandanceground.nl nieuwe danslessen, muzieknummers, TikTokjes etc. gedeeld, die jongeren zelf en gratis kunnen leren op de UDG aan de Rooseveltlaan. Door het scannen van de QR code op het bord bij de UDG komen zij op de webpagina met de nieuwste filmpjes! Oefenen, zelf uitvoeren en delen mag uiteindelijk ook via de website of op de social media met de hashtag #urbandanceground! Daarmee valt voor de inzenders ook nog eens een echte urbandanceground goodybag’ te winnen. Super tof allemaal en misschien wel het begin van een landelijke trend. Inmiddels is op het Jaarbeursplein ook al een UDG en mogelijk volgen er meer!

BOKS Jongerencultuurhuis

Voor Halima el Ghamarti is talentontwikkeling en cultuurparticipatie bij jongeren de kern van haar werk. “Wij stimuleren en versterken hun eigen belevingswereld, behoeftes en ambities met behulp van artistieke experts en proberen zo te komen tot een vernieuwend, uitdagend en aantrekkelijk programma. De jongeren hebben de regie.” Kennismaking met een bevlogen bestuurder. Al bij binnenkomst straalt ze uit dat ze ‘aan’ staat en graag vertelt over haar werk. “Onze missie is het vergroten van de cultuurparticipatie van Utrechtse jongeren met een grote afstand tot kunst en cultuur.” Aan het woord is Halima el Ghamarti, sinds februari 2020 directeur/bestuurder van BOKS Jongeren Cultuurhuis, al 13 jaar gevestigd aan de Peltlaan 172 (en daar is medio 2020 de vestiging Overvecht officieel bijgekomen en programma’s in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern). Halima: “Cultuurparticipatie is ontzettend belangrijk voor jongeren. Het bevordert de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en stimuleert de verbinding met anderen. Daarnaast zorgt het ook voor een vitale culturele sector door een gezonde aanwas van nieuwe makers, nieuw talent en nieuw publiek. En dat zorgt weer voor artistieke vernieuwing en voor versterking van de maatschappelijke relevantie van de culturele sector.” CULTUURCOACHES Een hele mond vol, maar hoe vergroot je cultuurparticipatie onder jongeren in de dagelijkse praktijk? Halima: “Daarvoor hebben we een uitgebreid aanbod van workshops, projecten, optredens, events, advies en ondersteuning. We beschikken over professionele oefenruimtes op Kanaleneiland en in Overvecht, maar geven ook creatieve workshops op diverse Utrechtse scholen. Er kan en mag veel, als het maar met cultuur te maken heeft. Theater, dans, muziek, fotografie, schilderen, van henna-painting tot graffiti en van buikdans tot breakdance.” Dat aanbod spreekt aan, want per jaar nemen zo’n 10.000 jongeren deel aan kennismakingsworkshops. Halima: “Dat komt onder andere door een nauwe samenwerking met middelbare scholen, stedelijke instellingen en de uitbreiding van programma’s in de vrije tijd op verschillende wijklocaties. En ook de samenwerking met Jongerenwerk Utrecht (JoU) draagt bij aan onze doelstellingen. Het allerbelangrijkste zijn de Cultuurcoaches waar de jongeren nauw mee samenwerken, dat zijn de artistieke experts die een vertrouwensband hebben met de jongeren en ervoor zorgen dat jongeren in een veilige omgeving zich kunnen ontwikkelen.” BOKS Jongerencultuurhuis (voorheen bekend als Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland) is in 2007 ontstaan als plek voor het creatief stimuleren van jongeren. De kracht van BOKS ligt niet alleen in het maken van de meest vooruitstrevende, vernieuwende of spraakmakende producties, maar met name in het aanspreken van de talenten van jongeren en ze een plek geven om die te ontwikkelen. Een succesvol concept, zo is gebleken uit voorbeelden als het ARKfestival en de BOKS Awards. Inmiddels 13 jaar verder is het enthousiasme waarmee binnen de organisatie wordt gewerkt nog steeds aanstekelijk en wordt er met hart en ziel gewerkt aan het betrekken van jongeren bij cultuur. Sinds begin dit jaar dus onder leiding van Halima. Een beetje anders dan normaal vanwege de coronacrisis, want krap drie weken nadat ze was begonnen startte de lockdown. Waar zowel team als deelnemers normaal gesproken bij elkaar kwamen was dat nu ineens niet meer mogelijk. BEVLOGEN “Gelukkig werken we met jongeren die allemaal enorm digitaal vaardig zijn”, vertelt Halima, “dus we konden ze makkelijk online ontmoeten via allerlei kanalen. En er is inmiddels ook wel weer wat meer mogelijk, wat heel erg prettig is. Live contact is en blijft nodig in creatieve processen, maar we gaan die online sessies wel nog blijven faciliteren omdat het zo goed is bevallen.” Hoewel pas sinds februari in dienst praat Halima bevlogen over de missie van BOKS, maar ze is er dan ook geen vreemde. Eerder was ze er projectleider totdat ze vertrok naar Eiland 8, de collectieve broedplaats voor creatieve ondernemers verderop in de wijk. Een unieke, kleurrijke plek die zowel woon- als werkruimte bood en aan de hand van uiteenlopende initiatieven en projecten werkte aan imagoverbetering, leefbaarheid en veiligheid in de wijk. “En ik ben opgegroeid in de wijk, dus voel me er sowieso erg thuis”, vult Halima aan. BOKS is dus al 13 jaar aanwezig in de wijk Kanaleneiland en heeft inmiddels een vaste waarde voor veel jongeren. Halima: “Als zij zich creatief (verder) willen ontplooien kunnen ze bij ons terecht en dat weten ze. Het gebeurt dat jongeren die bij ons deelnamen aan creatieve workshops, later zelf cultuurcoach bij ons of elders worden. Deelnemen kost niets, maar als onderdeel van de community is het wel fijn als je bereid bent om je opgedane kennis met anderen te delen. Er heerst hier een warm toegankelijke sfeer. Iedereen is welkom zoals hij/zij is en wij gaan naast eenieder staan en niet tegenover ze! Iedereen krijgt ook veel eigen verantwoordelijkheid en daar wordt goed mee omgegaan! Zo zijn hier al heel wat toffe dingen tot stand gekomen en daar zijn we trots op. Denk aan het Ladies Only Festival (LOF) en de BOKS Blockparty. De BOKS is een creatieve community en tevens een methodiek voor talentontwikkeling. Het staat voor eigenaarschap en regie en bottom up werken” BREDE BASIS Momenteel wordt er onder andere gewerkt aan verdieping van de productietak van BOKS door jongeren te stimuleren, ondersteunen, trainen en coachen op het gebied van techniek en productie. Halima: “Dat doen we vanuit een zo breed mogelijke basis van kennismaking en cultuureducatie via talentontwikkeling en amateurkunst naar een smalle top van artistieke producties en doorstroom naar stedelijke podia. Ook werken we binnen BOKS doelgericht aan de doorstroom vanuit de kennismakingsworkshops, aan de cross-overs tussen de verschillende disciplines en stijlen binnen BOKS en aan de koppeling aan presentatiemomenten, zowel op wijkniveau als stedelijk. Het ARK-festival was een mooi voorbeeld van zo’n presentatiemoment! Dit jaarlijkse zomersfestival vond plaats op de ARK Zone naast de Prins Clausbrug en stond bol van de positieve energie met een programma vol van muziek, workshops, kunst, sport- en kinderactiviteiten, voor alle leeftijden. Héél erg tof!” BOKS groeit vanuit haar wijkfunctie steeds meer naar een stedelijke organisatie op het gebied van cultuurparticipatie onder jongeren. Binnen de doelgroep van jeugd tot jong volwassenen (12 tot 30) zijn het zowel meiden als jongens die hun weg naar BOKS weten te vinden en zich volop weten te ontplooien binnen de community. Halima: “Het is hier de hele wereld bij elkaar en iedereen is hier omdat hij of zij hier wil zijn! Een verschil met ‘vroeger’ is dat iedereen veel autonomer en mondiger is en beter weet te verwoorden wat ze willen! Ik vind dat een leuke vooruitgang en mooi om te merken.” BOKS JONGERENCULTUURHUIS Peltlaan 172, Utrecht info@cultuurhuiskanaleneiland.nl www.cultuurhuiskanaleneiland.nl   foto: Marlike Marks

Hou je wijk schoon!

Huisvuil hoort niet op straat Een bericht van Mitros op Facebook van 5 november trok onze aandacht. Daarin lazen we het volgende: ‘We zien een toename aan vervuiling in de wijk’, zegt buurtbeheerder Achraf van de wijk Kanaleneiland in Utrecht. Daar wordt veel grofvuil geplaatst in de openbare ruimten en op straat. ‘Schoonmakers werken keihard om het hier schoon te houden. Daarom willen we ze graag laten zien hoe dankbaar we zijn voor hun werk.’ Woensdag bezochten Achraf en zijn collega Madeleine de wijk, om de dienstdoende schoonmakers te verrassen met lekkere ontbijtpakketjes. Prima initiatief van Achraf en Madeleine vinden wij. Rond dat vuil op straat speelde recent onder andere het volgende. Aan de Alexander de Grotelaan werd begin november een grote hoeveelheid huisraad bij de afvalcontainers gedumpt. Geen idee door wie! De spullen, oude stoelen en kasten, houten platen, koffers, karton en metaal, werden zo gedumpt dat niemand meer bij de containers kon komen om daar het normale huisvuil in te doen. Een aantal buurtbewoners liet om die reden hun vuilniszakken op straat achter en die zijn door de gemeente opengemaakt om de herkomst te herleiden. Zo kregen 2 bewoners boetes van 70 euro. De complexbeheerder van Bo-Ex heeft in samenwerking met handhaving via buurtbewoners nog kunnen achterhalen welke bewoners het grofvuil hebben geplaatst. Zij kregen een boete van 390 euro. Ook hebben buurtbewoners gezien dat mensen die niet in de straat wonen ook hun grofvuil hebben gedumpt. Op zijn zachtst gezegd nogal vervelend voor de bewoners die hiervan de dupe zijn geworden. Natuurlijk moet men handhaven, maar als de toegang naar de afvalcontainers is geblokkeerd door huisraad dat er is gedumpt door anderen dan buurtbewoners, dan verwacht je toch geen boete. Al in 2018 zijn door de gemeente vijf afvalcoaches ingezet, die mensen op straat moeten uitleggen hoe ze hun afval het beste kunnen weggooien. Men wilde daarmee vooral tegengaan dat verkeerd wordt geplaatst bij de ondergrondse containers. In hoeverre de afvalcoaches effect hebben gehad is niet geheel duidelijk. Nog steeds staat overal in de wijk regelmatig grofvuil op straat, vaak ook vanwege de renovatie- of verduurzamingsprojecten van de woningcorporaties. Mooi zou zijn als afvalcoaches en woningcorporaties samenwerken om bewoners tijdens renovatietrajecten te informeren waar en hoe zij hun grofvuil het beste kunnen aanbieden. Dat zou mogelijk meer effect hebben op de situatie. Maar het is natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid als wijkbewoner. Huisvuil hoort nou eenmaal niet op straat! Hoe dan ook, wie de regels voor het aanbieden van afval bij ondergrondse containers nog eens wil nalezen, zie: www.utrecht.nl/wonen-en-leven/afval/ondergrondse-containers/ En wat ook kan helpen is het gebruik van de app www.utrecht.slimmelden.nl of de BuitenBeter app (te vinden via www.buitenbeter.nl) waarop je een probleem snel en makkelijk bij je gemeente meld, meteen op de plek én het moment dat je het signaleert!

“Praten, praten, praten…” Jeugdaanpak: wie is er aan zet?

Wie is er verantwoordelijk voor de jeugdaanpak op Kanaleneiland en in Transwijk? Al tijden wordt er gesproken over jongerenoverlast in de wijken, maar wat wordt daar eigenlijk concreet aan gedaan? En wat gebeurt er met alle input van bewoners op dat gebied? Zij herkennen zich niet in opgepoetste plaatjes en praatjes over hun wijk en voelen zich in de steek gelaten. Wie doet er wat aan? Wie wil weten wat de visie van het Utrechtse stadsbestuur is op jeugd, vindt op de webpagina www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid-en-omgevingsvisie een overzicht van het huidige beleid per onderwerp. Waar het gaat over het jeugdbeleid zegt de gemeente zich nadrukkelijk in te zetten voor een sterke sociale basis in de buurt en goede zorg dichtbij en op maat! ‘Bij alles wat we doen voor ouders en kinderen, laten we hen zo veel mogelijk meedenken of meedoen, bijvoorbeeld door hun mening of advies te vragen over de hulp die ze krijgen. Stap voor stap blijven we zo de zorg voor jeugdigen en hun ouders in Utrecht verbeteren en vernieuwen’, valt daarover te lezen op de gemeentelijke website. Tot 2026 is een belangrijke rol bij de uitvoering van het jongerenwerk weggelegd voor Stichting Jongerenwerk Utrecht (JoU). En over die rol zegt de gemeente: ‘De afgelopen jaren zorgden de jongerenwerkers van JoU voor een positieve ontwikkeling bij jongeren en voor minder jongerenoverlast op straat.’ So far so good zou je dus zeggen! In de ‘Nota van uitgangspunten Jongerenwerk Utrecht 2020-2026’, gepubliceerd in maart 2019, geeft wethouder Jeugd en Jeugdzorg Victor Everhardt dan ook aan dat hij het jongerenwerk als een belangrijke partner ziet binnen de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Everhardt: ‘De samenwerking met politie en gemeente in de aanpak jeugdgroepen verloopt goed, met als resultaat minder overlast en minder overlastgevende jeugdgroepen.’ Uh, pardon? Zegt de wethouder daar nou dat er minder overlastgevende jeugdgroepen zijn op straat en in de wijken? Maar waren er afgelopen zomer dan geen rellen op Kanaleneiland, waarbij grote groepen jongeren zich in de wijk verzamelden, vernielingen aanrichtten, vuurwerk afstaken, een auto in brand staken en de politie bekogelden. Hoewel het daarbij voor een deel jongeren van buiten de wijk betrof, bracht het de discussie over jongerenoverlast in de wijk weer aardig op gang. In een artikel in AD/UN bijvoorbeeld ging senior adviseur & onderzoeker Krachtwijken Bouchra Dibi, zelf opgegroeid en woonachtig in Overvecht, in op de rellen en de achtergronden die spelen. Jongeren in de wijk noemt ze daarbij ‘tikkende tijdbommetjes’. Volgens haar hadden de rellen weinig te maken met corona of hitte en was het ook niet de laatste keer! Dibi: “Er wonen hier veel bijstandsgerechtigden, mensen hebben grote, groeiende problemen, van armoede, gezondheid, tot schulden en zware criminaliteit. Ze zijn teveel bezig met overleven om naar de opvoeding van hun kinderen te kijken. Die gaan naar buiten en belanden in de keiharde straatcultuur.” Vervolgens kunnen ze nergens heen, volgens Dibi, omdat een hoop is wegbezuinigd. “Zoals buurthuizen, wijkagenten met een goed netwerk in de buurt. Er zijn wel bureaus die hulp bieden. Goedbedoeld, maar allemaal vanaf hun eigen eilandje, niet samenwerkend maar concurrerend met elkaar. We moeten na al die tijd concluderen dat dit niet werkt.” Pittige uitspraken van Dibi, die zich moeilijk verhouden tot de overtuiging van wethouder Everhardt dat er steeds minder overlast is op straat en in de wijken. Ook veel wijkbewoners vinden dat problemen met jongeren nauwelijks adequaat worden aangepakt. Dat bleek onder andere tijdens een Raadsinformatiebijeenkomst in december 2018, naar aanleiding van een toename van overlast en incidenten in de wijk. De uitkomsten logen er niet om! Zo werd onder andere gesteld dat er een woud aan gesubsidieerde initiatieven en organisaties bestaat waarvan onduidelijk is wat zij doen en of dat succes heeft. Men mist zicht op de concrete inspanningen en prestaties, hoe deze worden gemeten en wie er precies mee worden bereikt. Aan bewoners zou nog worden teruggekoppeld wat de raad wel en niet kan doen, welke initiatieven en organisaties in de wijk actief zijn en waarmee precies, maar tot nu toe bleef het stil! Maar wat gebeurt er dan wel? En… heeft dat effect? Met een begroting van € 6.661.400,- (2019) werkt Jongerenwerk Utrecht (JoU) stadsbreed. Vanuit de Peltlaan 172 op Kanaleneiland is JoU Zuidwest actief met een team van 16 medewerkers onder leiding van Hasan Genc. Op de website wordt een aantal offline (in verband met corona!) activiteiten gepromoot, zoals onder andere ‘Girls time! met Hasna’, Huiswerkbegeleiding van Youssef en een ‘Live 30seconds battle’ tegen JoU Leidsche Rijn. Hoe bereikt JoU de jeugd én hoe voorkomen zij jongerenoverlast? Hasan: “Zeker op crisismomenten wordt er vaak gekeken naar wat er mis is. Dat is een logische reactie. Het is jammer dat we op dat moment niet zichtbaar genoeg zijn. We werken echter keihard op zowel crisismomenten als daarvoor en daarna. We doen zeker niet te weinig, maar misschien is het niet altijd voldoende zichtbaar. Dat is jammer, want het is voor ons in eerste instantie belangrijk dat we wél zichtbaar en in contact zijn voor jongeren. Dat zijn we!” Helaas kan JoU ondanks alle inspanningen niet alle overlast voorkomen. Hasan: “We doen uiteraard ons best en werken op plekken waar jongeren te vinden zijn, op straat, op scholen, in buurthuizen, online, bij mensen thuis, op sport- en speelvelden. Met jongens en meiden en met zowel groepsactiviteiten als individuele coaching en begeleiding. Op dit moment zijn we actief met vuurwerkpreventie. In vijf Utrechtse wijken proberen we samen met jongeren creatieve oplossingen te bedenken om vuurwerkoverlast en -vernielingen tegen te gaan. En er komt een groot online FiFa toernooi aan in de kerstvakantie (zie de aankondiging elders op deze pagina’s). Op Kanaleneiland-Noord werken we met de inzet van onze rolmodellen. Dat zijn 10 jongens van 14 -20 jaar die we goed kennen en die we actief begeleiden om een positief voorbeeld te zijn voor andere jongeren en kinderen in de wijk. Onze wijken hebben een negatief imago, maar dat willen we natuurlijk niet! Zij lopen op straat, houden toezicht, spreken met andere jongeren en kinderen, samen met ons.” JoU hanteert de volgende uitgangspunten bij de aanpak voor jongeren van 10 tot 23 jaar: het bieden van laagdrempelig contact en hulp/coaching, het voorkomen van zorg en overlast en het bieden van kansen voor talentontwikkeling. Binnenkort is er een nieuwe website: www.jou-utrecht.nl (voor volwassenen) en www.jong030.nl (binnenkort www.jou030.nl) voor jongeren. Naast JoU is overigens ook www.jeugdengezinutrecht.nl actief in Utrecht en dus ook in de wijk! Het CJG is er voor alle Utrechtse kinderen, groot en klein, en hun ouders. De inzet is dat kinderen gezond en veilig opgroeien en het CJG biedt daarbij advies, ondersteuning en hulp. Ook is er www.jouwggd.nl over zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid voor jongeren en er is www.buurtteamsutrecht.nl voor problemen van ouders, van jongeren en kinderen, of problemen tussen ouders en kinderen. Met zoveel hulp en inzet lijkt het ons terecht dat bewoners verwachten dat het met de jeugdaanpak binnen hun wijk eindelijk eens goed komt

Invloed op gedrag van huurders

De wijk Kanaleneiland zag er jarenlang verpauperd en verloederd uit. De woningcorporaties investeerden vrij weinig in hun bezit. Veel flatgebouwen hadden daardoor een armoedige uitstraling. Wie nu een rondje maakt door de wijk ziet een groot verschil. Er staan mooie gerenoveerde complexen die het beeld van Kanaleneiland verbeteren. Helaas zijn er ook nog complexen met achterstallig onderhoud die voor een onaantrekkelijk straatbeeld zorgen. Door de nalatigheid van de corporaties die jaren lang de renovaties hebben uitgesteld, hadden (ook) huurders geen zin om hun woningen op te knappen. “Door het achterstallig onderhoud was het voor ons niet mogelijk om iets van ons stekkie te maken, dit werkte demotiverend. Daarnaast had het ook een domino-effect. Als de buren de tuin niet onderhouden dan doen anderen dat ook niet. Want tja, het werd eenmaal de norm”, aldus Fatima bewoner op de Afrikalaan. SCHOON EN NETJES HOUDEN Het afgelopen jaar zijn de flatgebouwen van Portaal op de Afrikalaan en de Amerikalaan gerenoveerd. De woningen zijn flink opgeknapt met als resultaat dat ook huurders er weer zin in hebben. Oude meubels zijn vervangen door nieuw interieur. Troep op de balkons heeft plaatsgemaakt voor bloemen en planten. Volgens Fatima is dat goed voor de motivatie van huurders: “bewoners krijgen weer energie om hun woning mooi in te richten en hun woonomgeving schoon en netjes te houden”. Achterstallig onderhoud van woningen zorgt voor achteruitgang binnen een wijk. Het gedrag van de huurders wordt beïnvloed door hun directe omgeving. Wanneer corporaties niks aan hun bezit doen, is het voor de huurders niet stimulerend om zelf iets te doen aan hun woonomgeving. HUREN ENORM GESTEGEN Woningcorporaties doen er goed aan om hun bezit op tijd te renoveren en zo te voorkomen dat de wijk achteruit gaat. “De huurprijs is de laatste jaren enorm gestegen, tegelijkertijd gaat de kwaliteit van de woningen achteruit. Dit is niet eerlijk en als huurders kunnen we hier niks tegen doen. We zijn afhankelijk van de plannen van de corporaties” aldus Mezian huurder van een niet gerenoveerde complex. Een mooie en schone leefomgeving heeft duidelijk een positief effect op het gedrag van de huurders. De woningcorporaties hebben de positie om hier invloed op uit te oefenen en hebben daar, volgens de bewoners, dan ook een grote verantwoordelijkheid in.

Het succes van de meidengroep Al Amira

Wat begon met een eenmalige activiteit is uitgegroeid tot de meidengroep Al Amira die inmiddels al 8 jaar bestaat. Na het groot onderhoud van de Stanleylaan II kregen de kinderen de gelegenheid om te bedenken wat ze graag wilden doen met als uitkomst het bakken van croissantjes. Wijkbewoonster Karima werd hiervoor benaderd. Wat bleek: de meiden, die toentertijd tussen de 8 jaar en 12 jaar oud waren, hadden behoefte aan een plek om met andere jongeren bij elkaar te komen. Karima, de moeder van een van de meiden, is gaan uitzoeken wat de mogelijkheden waren. “Ik wilde graag iets leveren voor de wijk”, vertelt ze. “Ik heb zoveel liefde in mij die ik graag naar anderen wil uitdragen”. Via Doenja Dienstverlening kreeg zij de mogelijkheid om 1 keer in de week in het gebouw ‘Bij Bosshardt’ activiteiten te organiseren. Elke week staat er wat anders op de planning. De groep bepaalt hoe de bijeenkomsten worden ingevuld. Dat varieert van koekjes bakken tot knutselen en in de zomer proberen ze zoveel mogelijk leuke uitjes te organiseren. Daarnaast wordt er ook onderling veel gepraat. Karima: “Ik vind het belangrijk dat de meiden aandacht krijgen en dat er gesprekken kunnen worden gevoerd over zaken waarmee zij soms moeilijk bij anderen terecht kunnen”. Het clubje bestaat uit 9 personen, waarvan de oudste inmiddels al 17 jaar zijn. Naast het verrichten van creatieve activiteiten, leren de meiden ook vaardigheden zoals organiseren, presenteren en debatteren. Wat zich heeft geresulteerd in het organiseren van een succesvolle moeder & kind feest waarop 150 personen zijn afgekomen, een gedicht geschreven voor de avond van de Vriendschap waarbij Peter R. de Vries aanwezig was en een magazine uitgebracht voor het jubileum ‘50 jaar gastarbeiders’. Ook waren ze gestart met de trainingen Utrecht in dialoog, maar helaas zijn die momenteel geannuleerd vanwege COVID19. Karima: “Dit soort activiteiten zijn belangrijk voor de meiden hiermee kunnen zij zelfvertrouwen opbouwen en worden ze indirect voorbereid op de arbeidsmarkt.” Echter blijkt dit niet voldoende te zijn. Zo is gebleken dat het zoeken van een stageplek voor sommige niet makkelijk is verlopen. Een van de meiden heeft op de valreep nog een stageplek kunnen regelen waardoor studievertraging is voorkomen. De realiteit laat weer zien dat vroegtijdig investeren in jongeren geen garantie is voor succes. Omdat zij uiteindelijk afhankelijk zijn van de arbeidsmarkt en hun netwerk, dat vaak klein is. “Een oplossing hiervoor zou zijn als organisaties in de buurt zoals het wijkbureau, woningcorporaties en andere (maatschappelijke) instellingen stageplekken reserveren voor jongeren uit Kanaleneiland. Dit is namelijk op dit moment het gat tussen onderwijs en het vinden van een goede betaalde baan”. vertelt Karima. Er is veel belangstelling voor de meidengroep al Amira. Andere jongeren uit de buurt willen graag meedoen, maar daar is hier helaas geen ruimte voor. De groep wordt bewust klein gehouden, zodat de meiden genoeg aandacht krijgen. Het doel is dat zij hun vaardigheden en kwaliteiten later kunnen inzetten om weer andere wijkbewoners te begeleiden. Karima: ”Het zou fijn zijn als meer mensen uit de wijk dit soort kleine initiatieven starten, waarbij de gemeente dit stimuleert en faciliteert”.

Nieuwe voedselbank

In de Doorgeefwinkel aan de Alexander de Grotelaan op Kanaleneiland is een voedselbank gestart. De voedselbank is een initiatief van de Stichting Hart Voor Ons Allemaal. De stichting is afgelopen mei door Fatima Yaakoub opgericht. Fatima is al jarenlang een actieve vrijwilligster die zich voor verschillende stichtingen heeft ingezet. Door de coronacrisis kwamen veel mensen financieel in de problemen waarbij Fatima zich geroepen voelde om iets voor hen te betekenen. De Doorgeefwinkel geeft haar de mogelijkheid om de activiteiten van de stichting voort te zetten. ‘Als startende stichting waarbij je met weinig middelen de doelgroep wilt helpen, is het fijn om de krachten te bundelen met bestaande initiatieven. We zijn heel blij dat we gebruik kunnen maken van de Doorgeefwinkel’ vertelt Fatima. De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen die behoeftig zijn, zowel op financieel als op sociaal gebied, alsmede in het verbinden van mensen op cultureel gebied in het algemeen. Fatima: “De stichting is volledig afhankelijk van donateurs en vrijwilligers. Op dit moment verstrekken we voedselpakketten aan mensen die in armoede leven en schulden hebben. We vinden het belangrijk dat de pakketten terecht komen bij de mensen die het echt nodig hebben. Daarom starten we altijd met een huisbezoek en we vragen ook de financiële gegevens op.” Naast de levensmiddelen krijgt de stichting ook kleding en inboedel gedoneerd. De stichting zorgt ervoor dat deze spullen weer terecht komen bij de Doorgeefwinkel. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de spullen terecht komen bij de mensen die het nodig hebben. Daarnaast is het ook goed voor de circulaire economie. Zo krijgen spullen weer een tweede leven. Ook heeft de stichting de ambitie om wijkbewoners en vrijwilligers de mogelijkheid te geven om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten voor de wijk. Fatima:“ Wij worden ook benaderd voor de samenwerking met andere organisaties. Op dit moment is er een grote vraag naar stageplekken voor jongeren. We willen graag iets voor de jeugd betekenen. Vaak komen zij moeilijk aan een stageplek, mede omdat er geen netwerk is waarop ze kunnen terugvallen. We willen deze jongeren een stageplek bieden en zo de mogelijkheid geven om te ontwikkelen en te groeien in de hoop dat zij zich later ook zullen inzetten voor maatschappelijke activiteiten.” aldus Fatima. LEVENSMIDDELEN DONEREN? Dat kan op Alexander de Grotelaan, garagebox 166. Neem contact op met Fatima Yakooub. 06-845 979 76, contact@hartvooronsallemaal.nl, www.hartvooronsallemaal.nl

Minder parkeerplekken en nu?

Veel bewoners niet blij met herinrichting Alexander de Grotelaan!     Van maart tot oktober 2019 vond op Kanaleneiland Zuid de herinrichting plaats van de Alexander de Grotelaan. In opdracht van de gemeente Utrecht vond in twee delen een opknapbeurt plaats van zowel ‘de huisaansluitingen en waterafvoer als de verhardingen en terreininrichtingen’. Ook werd het aantal parkeerplaatsen teruggebracht naar 110. Op 246 woningen levert dat vanzelfsprekend problemen op! Al in maart 2017 organiseerde de gemeente Utrecht een middagbijeenkomst over de aanstaande herinrichting van de Alexander de Grotelaan. Bewoners konden aangeven wat hun wensen waren met betrekking tot de herinrichting van ‘hun’ straat. Voor veel bewoners bleek dat een onhandig tijdstip in verband met werk, de opkomst was dan ook relatief laag. Tijdens de bijeenkomst werd onder andere benoemd dat men graag meer en betere parkeerplekken wilde. Tijdens een vervolgbijeenkomst in oktober 2017, wederom op een voor veel bewoners onhandig tijdstip, werd het ontwerp van de herinrichting gepresenteerd. Dat bleek niet afgestemd op de bewonerswensen en ontwerptekeningen waren voor niet-deskundigen erg lastig te begrijpen. Met de feedback vanuit bewoners bleek nauwelijks iets gebeurd en ook de communicatie vanuit de gemeente liet in de ogen van veel bewoners nogal te wensen over. Reden voor bewonerscommissie Roosal om bij de gemeente meer informatie op te vragen. Daaruit bleek dat de gemeente had besloten om het aantal parkeerplaatsen voor Alexander de Grotelaan Zuid te beperken tot 55 voor een straat met 123 woningen. Een meting van de huidige geparkeerde aantallen door bewoners zelf toonde aan dat de beperking zou leiden tot een flink tekort aan parkeerplaatsen. HANDTEKENINGEN Naar aanleiding van die meting besloot de gemeente een onderzoeksbureau de situatie te laten bestuderen en de resultaten van dat onderzoek ondersteunden de meting van de bewoners. Daarnaast werden door bewoners handtekeningen verzameld om te pleiten voor meer parkeerplekken. Desondanks bleef de gemeente bij het besluit om het aantal parkeerplaatsen bij de herinrichting te beperken tot 55. Voor de totale Alexander de Grotelaan Noord en Zuid gaat. het om een tekort van circa 50 parkeerplaatsen in een straat met 246 woningen. INFORMATIEPROCES ZONDER ECHTE INSPRAAK Veel bewoners kregen de indruk dat de meeste input voor de herinrichting van de gemeente zelf kwam en dat men niet van het plan wilde afwijken. Het participatieproces werd door hen dan ook meer gezien als een informatieproces zonder echte inspraak. De gemeente leek voornamelijk in te zetten op het realiseren van haar groen-georiënteerde beleidsdoestellingen. Het was de lokale fractie van DENK, die daarom november 2018 schriftelijke vragen stelde over de herinrichting, waarbij onder andere de beperking van het aantal parkeerplaatsen werd benoemd. Omdat de herinrichting al in het voorjaar van 2019 zou starten, inclusief het inkrimpen van het aantal parkeerplaatsen, werd om haast gevraagd bij de beantwoording. Daarin werd de partij tegemoet gekomen, want al begin december kwam het college van burgemeester en wethouders met antwoorden. Die voldeden echter geenszins aan de verwachtingen. Het college verwierp alle suggesties van DENK over falende participatie en slechte communicatie met bewoners, alsmede verkeerde berekeningen van het aantal feitelijk benodigde parkeerplekken en de te verwachten toekomstige parkeerproblemen. PARKEERBELEID De terechte vraag van veel bewoners om meer en betere parkeerplekken werd door de gemeente anders geïnterpreteerd. Normaal gesproken konden gemiddeld 80 auto’s in de straat parkeren terwijl er officieel maar 21 parkeervakken waren. Bewoners wilden daarom meer en betere parkeerplekken voor die 80 auto’s. De gemeente gaf echter aan: “Bij herinrichtingen moet er afdoende parkeerplaats in de straat of de omliggende straten zijn voor bewoners en bezoekers om hun auto te parkeren, maar het creëren van meer parkeerplaatsen dan in de bestaande situatie leidt tot meer files, meer luchtverontreiniging en draagt daarbij niet bij aan een gezonde stad voor iedereen. Dit is geheel in lijn met het bestaande parkeerbeleid zoals vastgelegd in de nota stallen en parkeren.” Inmiddels is het december 2020 en wat is momenteel de situatie in en rond de Alexander de Grotelaan? Zoals bij elke herinrichting in de stad is het straatbeeld aangepast aan de huidige tijd. De straat is nu smaller, groener en éénrichting. Ook zijn parkeerplaatsen duidelijker gemarkeerd, een wens vanuit bewoners. Maar er zijn ook parkeerproblemen, mensen moeten tenslotte nog steeds hun auto kwijt! Dat is gezien de voorgeschiedenis niet geheel onverwacht, maar hoe vertaalt zich dat in de praktijk? Op de Alexander de Grotelaan Zuid gaat het om totaal 123 wooneenheden, waarvoor nu 55 parkeerplaatsen zijn gerealiseerd en zeven ongereguleerde. Bij nieuwe bouwprojecten op Kanaleneiland wordt een parkeernormen van 1,10 – 1,20 gehanteerd en voor zelfstandige studio’s een parkeernorm van 0,50. De parkeernorm van Alexander de Grotelaan is 55/123= 0,45. Wat wij vanuit bewoners vernamen is dat handhaving momenteel boetes uitdeelt op de ongereguleerde parkeerplekken, die tenslotte zelf door de gemeente zijn aangeduid als mogelijke parkeerplekken. BOETES Het is voor bewoners niet geheel duidelijk waarop deze boetes zijn gebaseerd. Zo worden eigenaren van garageboxen, die hun auto voor hun eigen garagebox parkeren, bekeurd. Contact daarover vanuit bewoners met de projectleider heeft nog niet tot duidelijkheid geleid. Waar de gemeente Utrecht in haar begroting over 2018 nog aangeeft de wijkparticipatie te willen verbeteren met meer aandacht voor betrokkenheid tijdens de planvorming in plaats van aan het eind, lijkt de afstemming met bewoners hier nog alles behalve gladjes te verlopen. Veel bewoners weten bijvoorbeeld niet waar en hoe daarover een klacht in te dienen en haken snel af als de gemeente zich daarbij niet heel meewerkend opstelt. Of dat verklaart waarom mensen in kwetsbare wijken nauwelijks actief zijn zou een nader onderzoek dan ook meer dan waard zijn!   Foto: www.scherrenberg.com

Haal winkelwagens van de straat!

Wijkbewoners storen zich aan de achtergelaten winkelwagens!     Wie op straat rondloopt op Kanaleneiland kan niet ontkomen aan de her en der achtergelaten winkelwagens. Ze worden door wijkbewoners, maar ook door mensen buiten de wijk die hun boodschappen doen op Kanaleneiland overal op straat achtergelaten. De winkelwagens zorgen op dit moment voor een armoedige uitstraling en wijkbewoners storen zich aan dit straatbeeld. Ze vinden dat ze recht hebben op een schone en prettige leefomgeving en het huidige straatbeeld is totaal niet bevorderend voor de leefbaarheid en het woongenot. “Het zijn vooral de winkelwagens van IKEA, Albert Heijn en Lidl. Waar blijft het maatschappelijk verantwoord ondernemen van deze winkelketens?”, aldus een bewoner van Kanaleneiland. De fractie van DENK heeft in november 2018 hierover vragen gesteld aan het college. Het probleem met de winkelwagens zou leiden tot gevaarlijke situaties in het verkeer en op kinderspeelplaatsen. Ook belemmeren ze voetgangers en brengen schade toe aan auto’s. Ze hebben wijkwethouder Linda Voortman gevraagd om op te treden. Die erkende de problemen, maar gaf aan dat het lastig is om op te treden. Iemand die een winkelwagen achterlaat, moet op heterdaad betrapt worden om bekeurd te kunnen worden. Zo’n heterdaad in de praktijk is volgens de wethouder lastig. Ook gaf ze aan, dat winkeliers regelmatig aangespoord worden om hun wagens uit de wijk te halen. Bewonerscommissie Roosal heeft namens verschillende bewoners van Kanaleneiland onlangs contact opgenomen met IKEA en Lidl en het probleem van de winkelwagens aangekaart. De Lidl geeft geen gehoor aan het probleem. Zij blijven hun huidige aanpak hanteren die volgens de bewoners niet werkt. Voor IKEA is het probleem van de winkelwagens inzichtelijk geworden door middel van de foto’s die de bewoners hebben gemaakt. Inmiddels heeft het woonwarenhuis toegezegd om haar eigen winkelwagens vaker uit de wijk op te halen. Of dit het gewenste resultaat zal opleveren, moet nog blijken.

Heeft u een verhaal voor ons?

Contacteer onze redactie!

Bij de Zuidwester staan we altijd open voor een kopje koffie. Is er iets leuks, interessants of spannends gebeurd bij u in de buurt? Heeft u gewoon vragen of opmerkingen? Schroom niet om onze redactie te contacteren!