1 juni 2022 – Wat als de gemeente de openbare ruimte in je buurt opnieuw inricht onder het mom van verbetering van de leefbaarheid, maar je daar als bewoner zo je twijfels over hebt?” Hoe ga je daar mee om en worden je bezwaren en argumenten dan wel gehoord? Edward Neuteboom vindt van niet en vertelt ons waarom.

Ruim een jaar geleden zorgde de herinrichting van de Alexander de Grotelaan uiteindelijk voor minder parkeerplaatsen. Datzelfde lijkt nu te gebeuren op Kanaleneiland Noord-Noord (KENN). De herinrichting van drie straten gebeurt volgens bewoners onder valse voorwendselen, want een kleine honderd parkeerplekken verdwijnen, stellen zij. Daardoor wordt de wijk naar hun verwachting juist minder leefbaar en onveiliger door her en der op stoepen, straathoeken en in groen geparkeerde auto’s. Veel bewoners zijn hier boos over en protesteerden bij de gemeente, maar zonder gehoor te vinden. Daarom werd een petitie gestart. Aan ons de vraag of dat een artikel waard is. Nieuwsgierig naar het specifieke herinrichtingsproject vonden wij zelf vrij snel de plannen van gemeente Utrecht op utrecht.nl. En over die plannen maakten U in de Wijk en DUIC.nl een nieuwsitem. Daarin echter nauwelijks tot geen melding over de bezwaren van bewoners, dus onze interesse was gewekt.

BOMENKAP

Binnen project KENN zijn de laatste portiekflats opgeknapt en begin 2022 werd een begin gemaakt met het herinrichten van de openbare ruimte als afronding van de aanpak. Op de website spreekt de gemeente over ‘nieuwe bestrating en parkeerplaatsen in de Adenauerlaan. Een aantal bomen wordt gekapt of verplaatst, maar er komen meer nieuwe bomen bij dan er gekapt worden.’ Over het Attleeplantsoen valt te lezen dat ‘de straat nieuw asfalt krijgt en nieuwe stoepen. De weg wordt één meter smaller en bij de kruising met het Attleeplantsoen en de moskee k omen verkeersdrempels en een plateau, een vlakke verhoging van de weg. De indeling van de straat blijft voor het grootste deel hetzelfde.’ De Trumanlaan krijgt volgens de gemeente een nieuwe inrichting van de parkeervakken. ‘Deze staan nu loodrecht op de rijbaan, maar liggen straks recht (evenwijdig) langs de rijbaan. Doordat de weg hierdoor smaller wordt, zullen auto’s minder hard gaan. Daarnaast ontstaat er ruimte voor nieuwe grotere bomen en groen.’

PARKEERVAKKEN

Klinkt positief, maar geeft volgens buurtbewoner Edward Neuteboom een onvolledig beeld van de plannen en een verkeerde voorstelling van zaken. Edward: “De gemeente vermeldt terecht dat er (een paar!) parkeervakken bijkomen, maar vergeet te vermelden dat er straks niet meer buiten de vakken geparkeerd mag worden. Doordat de straten smaller worden verdwijnen alle parkeerplaatsen langs de stoep, buiten de vakken, maar wel legaal. Dat scheelt bijna honderd plekken en dat terwijl er nu al een tekort is en er al op de stoep en in het groen geparkeerd wordt. De overlast zal dus toenemen en we vrezen gevaarlijke situaties. Bewoners vinden dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur.” Slechts een klein deel van de buurt (drie deels leegstaande flats) kreeg volgens Edward inspraak in de plannen, terwijl de hele buurt het effect zal merken. “Sinds het bewuste inspraakmoment zijn meerdere flats gerenoveerd en is de bewonerssamenstelling flink gewijzigd. De inspraak is dus niet representatief. De tellingen van parkeerdruk waarop de plannen worden gebaseerd zijn uitgevoerd op het moment dat sommige flats geheel of gedeeltelijk leeg stonden door renovatie en geven dus een verkeerd beeld.”

“Tellingen van buurtbewoners wijzen uit dat er nu al onvoldoende parkeerplekken zijn”, vervolgt Edward. “Maar onze tellingen en reacties werden door de gemeente genegeerd en de herinrichting vindt plaats onder het mom van verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, maar die gaan juist achteruit. De onjuiste voorstelling van zaken past in het straatje van de gemeente, maar ik noem het gewoon volksverlakkerij, waardoor het vertrouwen in de politiek en het bestuur verder zal afnemen.” Een pittige conclusie, maar ook op het artikel op DUIC.nl kwam reactie van boze bewoners. “De gemeente Utrecht blijft haar bewoners minachten”, viel daar onder andere te lezen. “Na bekendmaking van de plannen hebben de bewoners zich op allerlei manieren verzet en zijn met constructieve voorstellen gekomen. De gemeente geeft toe dat er onvoldoende parkeergelegenheid is en dat de parkeernorm nu al niet wordt gehaald, maar houdt vast aan de plannen.”

PETITIE

Inmiddels is de petitie 273 keer ondertekend en ook van moskeebezoekers ligt er een stapel handtekeningen op papier. Edward: “We hebben twee gesprekken gehad met vertegenwoordigers van de gemeente (een keer online en een keer fysiek) en naar aanleiding daarvan zijn nieuwe tellingen uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de bewoners gelijk hebben en de parkeerdruk veel hoger is dan waar men van uit ging bij het maken van de plannen. Niettemin heeft de gemeente laten weten dat de plannen ongewijzigd worden uitgevoerd.” Bewoners hebben daarop de Utrechtse rekenkamer geïnformeerd over het tekort schieten van de inspraak en het in hun ogen onbehoorlijke bestuur én de griffie voor een ‘burgeragendering’, zodat het probleem op de agenda van de gemeenteraad komt en men de kans krijgt om gemeenteraadsleden hierover te informeren. Een gevoelige kwestie dus en de moeite waard om te blijven volgen!