1 juni 2022 – De gemeente Utrecht gaat zich samen met een aantal partners in de woningbouwopgave voor de stad extra inzetten om meer woningen en woonvormen voor ouderen te realiseren. Daarmee speelt ze in op de toenemende vergrijzing in Utrecht. De samenwerking werd vastgelegd in het Actieplan Een (t)huis voor ouderen. Daarin is afgesproken meer woonruimte voor ouderen te creëren en de leefomgeving senior-vriendelijk te maken. Het actieplan is ondertekend door de gemeente, vertegenwoordigers van de ouderen zelf, huurders, zorginstellingen, ontwikkelaars, beleggers, initiatiefnemers, corporaties en het zorgkantoor.

De urgentie is groot, zo stelt de gemeente, want ook Utrecht vergrijst. Het aantal 65-plussers in de stad neemt toe van 38.000 in 2021 naar 61.000 in 2040. Er komen niet alleen meer ouderen, ze worden ook steeds ouder en daarmee neemt ook de vraag naar ondersteuning toe. Woningen en woonomgeving moeten daarop ingericht zijn. Ook omdat ouderen langer zelfstandig willen wonen. Aan een woongemeenschap voor vitale senioren met een islamitische achtergrond wordt in Utrecht onder de naam Qabila ook al enige tijd gewerkt door Stichting Attifa. Qabila betekent Het Kleine Dorp in het Arabisch. De omvangrijke Marokkaanse gemeenschap heeft behoefte aan andere woonvormen voor en door senioren. Vanuit exact dezelfde opvatting die we zien bij autochtone Nederlandse senioren bestaat ook onder migrantenouderen de wens actief te zijn op hoge leeftijd, van betekenis te zijn voor mensen die dichtbij staan en de samenleving in bredere zin, en om te genieten van het leven.

ATTIFA

Attifa (Arabisch voor genegenheid), mede door Abdelkader Tahrioui opgericht in 2014 vanuit de Marokkaanse gemeenschap in Utrecht, biedt ondersteuning en levert zorg aan migrantenouderen in de stad. Daarmee draagt de organisatie bij aan een gelukkige en betekenisvolle oude dag, maar ook aan het ontzorgen van familie en vrienden van deze ouderen. De diensten die Attifa ontwikkelt en aanbiedt komen voort uit de Marokkaanse samenleving en zijn erop gericht om de Marokkaanse senior een thuisgevoel te bieden en zijn kracht om er voor de samenleving te zijn te versterken. De woongemeenschap die Attifa wil ontwikkelen moet ruimte bieden aan dertig huishoudens en behalve woonruimte komt er ook een gezamenlijke woonkamer en een programma om mensen te stimuleren. Gezelligheid en zelfstandigheid gaan daarbij hand in hand. Desgewenst kunnen bewoners gebruik maken van het dienstenpakket en de zorg die Attifa biedt.

Wat is de huidige stand van zaken rond de totstandkoming van Qabila? We vragen het Abdelkader Tahrioui. “Na ruim acht jaar zoeken hopen we zicht te krijgen op de realisatie van een woongemeenschap zoals wij die voor ogen hebben. Momenteel is Attifa actief in zowel Overvecht als op Kanaleneiland. Daar zitten we in het Krachtstation aan de Amerikalaan. Op Kanaleneiland worden de laatste jaren veel oude flats gesloopt of vernieuwd en er komt geregeld ruimte voor nieuwe woningen, waaronder hopelijk ook voor Qabila. Wij zetten ons graag in om dit voor elkaar te krijgen. Er leeft onder ouderen met een migratieachtergrond een sterke behoefte aan zo’n woonvoorziening, maar de weg er naartoe is niet eenvoudig en ik heb me opgeworpen om daar een rol in te spelen. De realisatie blijkt echter wel een behoorlijk langdurig traject. “

RUIM VIJFTIG GEÏNTERESSEERDEN

Met het Actieplan Een (t)huis voor ouderen van de gemeente en betrokken partners komt er hopelijk meer zicht op realisatie. Abdelkader: “We zijn blij met het actieplan en de steun die wethouder Kees Diepenveen daaraan heeft gegeven. En ook Woonsaem, het kenniscentrum gemeenschappelijk wonen oudere migranten, helpt mee met de realisatie. Zij hebben de realisatie van diverse woongemeenschappen begeleid, zoals multiculturele woongemeenschap De Eijk in Hoofddorp.” Intussen zijn er al ruim vijftig geïnteresseerden voor de woongroep, mensen van tussen de 60 en 82 jaar oud. De meeste van hen hebben een Marokkaanse achtergrond maar er is ook een aantal ouderen met een Turkse, Afghaanse en Indiase achtergrond. Het gaat met name om echtparen, maar ook om alleenstaanden. De meesten van hen hebben een smalle beurs, dus de huurprijs kan niet te hoog worden. “We blijven ons inzetten voor de realisatie van Qabila!” besluit Abdelkader.

 

Attifa Kanaleneiland Krachtstation, Amerikalaan 199 Utrecht 030-303 10 31, info@attifa.nl, www.attifa.nl