1 juni 2022 – Als ondernemersvereniging maakt Business Eiland Utrecht zich al geruime tijd sterk voor een goede bereikbaarheid van het bedrijvenpark met zowel de auto als het OV, vermindering van de mobiliteitskosten voor werkgevers en werknemers én voldoende goede parkeerfaciliteiten. Onder andere het organiseren en coördineren van (duurzame) mobiliteitsinitiatieven voor het gebied speelt daarbij een rol, zoals de opkomst van smart mobility en Mobility as a Service (MaaS). Ook investeerde de ondernemersvereniging in het opstartjaar behoorlijk in het deelfietsensysteem van Donkey Republic. Geheel onverwacht en zonder overleg gaf de gemeente Utrecht echter aan om per 31 december 2021 vrij abrupt met die aanbieder te stoppen.

ONVERWACHT STOPGEZET

Business Eiland Utrecht zou drie jaar meedoen aan het deelfietsensysteem, maar na een jaar werd het zonder communicatie naar de ondernemersvereniging toe stopgezet. Dat alles in een periode van drie weken met weinig organisatiegraad rond kerst en oud & nieuw. Daardoor konden zeventig leden vrij onverwacht geen fiets meer meenemen en moest men via via vernemen wat er speelde. Eerder bleek uit een nieuwsbericht van 25 juni 2021 op DUIC. nl nog dat de gemeente Utrecht vergunningen had verstrekt aan diverse aanbieders van (elektrische) deelfietsen en -scooters. Donkey Republic mocht bijvoorbeeld zeshonderd deelfietsen plaatsen, Tier Mobility vijfhonderd elektrische deelfietsen en driehonderd elektrische scooters en Cargoroo honderd elektrische bakfietsen in verschillende wijken. Met de uitbreiding van het aanbod hoopte de gemeente dat (nog!) meer mensen gebruik zullen maken van deze duurzame manier van vervoer. Er werd zelfs uitgegaan van het idee dat deelvervoer ruimte bespaart in de openbare omgeving.

PLAN VAN AANPAK VOLGT RTV

Utrecht wist 8 december 2021 te melden dat de vergunning van/voor Donkey Republic door de gemeente per 31 december 2021 zou worden ingetrokken omdat het bedrijf zijn afspraken niet nakwam. Het aantal fietsen op straat bleef te laag omdat het aanbod in Utrecht minder rendabel bleek dan aanvankelijk werd verwacht. Wethouder Mobiliteit Lot van Hooijdonk informeerde de gemeenteraad daarover per brief van 8 december 2021 en stelt dat de markt voor deelmobiliteit de komende jaren volwassen zal worden. Ook kondigde zij aan in januari te starten met een campagne om inwoners te informeren en te stimuleren om gebruik te maken van deelvervoer. Met een probeerregeling kunnen Utrechters gratis of met korting kennismaken met de verschillende vervoermiddelen. Tevens komt de wethouder op verzoek van de raad ook met een uitgebreid plan van aanpak op het gebied van deelmobiliteit als onderdeel van het Mobiliteitsplan 2040.

OP ZOEK NAAR NIEUWE AANBIEDER

Uitvoerder van het deelfietseninitiatief op Business Eiland Utrecht, te weten Ecotransferium is momenteel in overleg met de gemeente op zoek naar een nieuwe aanbieder voor deelfietsen in het gebied voor 2022. Het initiatief om deelfietsen gratis beschikbaar te maken voor werknemers op het bedrijventerrein is nu dus helaas gestopt en partijen hopen dat er snel een goed alternatief wordt gevonden. Ondanks de coronapandemie verliep het initiatief namelijk erg succesvol en het bestuur van de ondernemersvereniging heeft dan ook de intentie de deelfietsen weer terug te brengen op het bedrijventerrein, zodra er door Ecotransferium, een oplossing is gevonden en/of door de gemeente een vergunning is verleend aan een nieuwe aanbieder. Vooralsnog deelt de gemeente informatie over aanbieders van (elektrische) deelfietsen en -scooters op de speciale webpagina www. utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/deelvervoer/deelfietsen-en-deelbromfietsen/

GENOEG DEELFIETSEN OM DE HOEK

Opmerkelijk in dit geval is dat wij werden getipt dat zich aan de Noordersluis 10 in Westraven, net iets zuidelijker dan Business Eiland Utrecht en voorbij de A12 de/een opslaglocatie bevindt van TIER Mobility Netherlands, een andere zich razendsnel verspreidende aanbieder van deelfietsen en -scooters in de stad. TIER is een toonaangevende aanbieder van deelvervoer en is inmiddels is heel wat Europese steden te vinden met haar klimaatneutrale elektrische deelvoertuigen. Het bedrijf werd in 2018 opgericht en is sinds oktober 2021 actief in Utrecht. We werden over de locatie getipt door Hans Dinkelberg uit Rivierenwijk, die er recent langs fietste en de foto bij dit artikel maakte! Bedankt Hans! Maar of de fietsen van TIER al gesignaleerd zijn op Business Eiland Utrecht is ons nog niet bekend…