Beeld: WhatsApp groep ‘Samen Kanaleneiland’

6 oktober 2023 – Niet voor het eerst zoomen we in op het probleem van afval op straat. In Zuidwest, maar ook in andere wijken, wordt door bewoners bij afvalcontainers regelmatig te veel afval of groot vuil ‘gedumpt’, net als willekeurig langs de weg. De gemeente communiceert op haar website: ‘Een melding over afval naast een container (bij plaatsing) lossen we binnen 24 uur op.’ In de praktijk komt daar, volgens bewoners weinig tot niets van terecht. Hoe valt dat probleem dan wel aan te pakken?

Tekst: Maurice Hengeveld

Het probleem van afval op straat begint natuurlijk bij wie het er neerzet. Bewoners vinden dat er gebrek is aan toezicht en handhaving en dat de ophaaldienst te weinig komt of er te lang over doet om afval op te halen. Het gaat om te veel afval bij containers en om groot vuil op straat. In veel gevallen is er melding gedaan bij de gemeente. Bewoners pleiten voor cameratoezicht bij de ‘hotspots’ en voor het uitdelen van flinke boetes, maar geven tegelijk aan dat het dweilen met de kraan open is, want “als het afval is opgehaald, ligt het overmorgen alweer vol met rotzooi naast de containers.” Er wordt gespeculeerd over bezuinigingen, die de gemeente dwingen tot het maken van keuzes of het dat Kanaleneiland geen prioriteit heeft op dit moment. De informatie over afval op utrecht.nl wordt door velen weggezet als mooipraterij, waar in de praktijk niets van terecht komt. In de WhatsApp groep ‘Samen Kanaleneiland’ werd begin juli door veel deelnemers geklaagd over afval op straat en daarbij werden heel wat foto’s gedeeld waarop meer dan duidelijk te zien is wat er speelt. Is de gemeente ook van die geluiden op de hoogte?

De gemeente was graag bereid ons te informeren over de getroffen maatregelen. Zij herkennen en erkennen de ergernis van bewoners, ondernemers en bezoekers van ‘de stad’ over verkeerd aangeboden of gedumpt afval. “Ondanks alle inzet krijgen we te maken met overlast in de openbare ruimte. Het hindert hergebruik, zorgt voor zwerfafval, trekt plaagdieren aan, hindert de toegankelijkheid van stoepen en wegen en draagt niet bij aan een schone stad. Kortom, het is slecht voor mens, dier en milieu”, stelt de gemeente. “Wij werken hard om de voorzieningen in de hele stad goed op orde te hebben en de overlast te verminderen. Dit gebeurt door voldoende (ondergrondse) afvalbakken in de stad, deze regelmatig te legen en schoon te maken, grofvuil gratis op te halen en de aanbiedregels te communiceren. Er wordt dagelijks ingezet om verkeerd aangeboden afval zo snel mogelijk op te ruimen en zo de overlast te beperken. Ook wordt handhaving ingezet op de locaties waar de meeste overlast is. Helaas houdt niet iedereen zich aan de regels rondom het aanbieden van afval, waardoor overlast ontstaat. Soms staat er vlak nadat de gemeente langs is geweest, meteen weer afval. Dat kunnen we helaas niet altijd voorkomen. Als bewijslast in het verkeerd aangeboden afval wordt gevonden, dan volgt een boete, maar niet altijd wordt dat gevonden, of moeten mensen op heterdaad betrapt worden.”

Terecht stelt de gemeente dat een schone wijk iets vraagt van zowel de gemeente als van de bewoners. “We zijn erg blij als bewoners zich hiervoor inzetten door bijvoorbeeld zelf op te ruimen in de buurt/wijk, een container adopteren, anderen aanspreken of informeren hoe het wél moet. We blijven graag in gesprek over de problematiek, de aanpak en de oplossingen.”

Inmiddels is er volgens de gemeente sprake van de inzet van extra vuilniswagens, meer handhaving en een nieuwe manier van het inzamelen van grofvuil om de wijken schoon te houden. Voor bewoners die meer informatie willen over afval, afvalscheidingsstations en het maken van een gratis afspraak om grofvuil op te halen, is informatie te vinden onder www.utrecht.nl/wonen-en-leven/afval, via chat of via telefoonnummer 14 030.