Afbeelding via Facebook Hans-Peter Lassche. Fotograaf onbekend!

6 oktober 2023 – Kort voor de eerste (gedeeltelijke) corona-lockdown in maart 2020 werd het Buurtpact opgestart en door verschillende partijen ondertekend. Inzet was om het leven voor ouderen in Transwijk samen dragelijk(er) te maken. Els Voorwinden vanuit het wijkbureau, Marian Mazurkiewicz van de gemeente, Mikkie Schmitz van Vecht en IJssel en Emilia Hernández Pedrero van DOCK-Zuidwest vormden een kerngroep. Er kwamen werkgroepen voor drie aandachtsgebieden: activiteiten op pantoffelafstandvervoerafstemming sociaal en medisch domein. De kerngroepen beoordeelden ook aanvragen in het kader van dit Buurtpact en hielden toezicht op het verloop.

Er werd een inventarisatie gemaakt van activiteiten in de buurt(en) op ‘pantoffelafstand’. Met financiële hulp van Initiatievenfonds kwam er een speciale golfkar voor vervoer in de wijk genaamd Gouden Koets. Daarmee werden maaltijden en geschonken attenties opgehaald en verspreid. Voor afstemming sociaal en medisch domein werd samen met een aantal partners, waaronder Gezondheidscentra, ABCesar, De Boogh, Buurtteam, Vecht en IJssel, Axion Continue en vrijwilligers betrokken bij Samen in de Stad, bijeenkomsten gehouden. Er werd onder andere een voorstel over de bruikbaarheid van robotisering en digitalisering van de universiteit van Amsterdam besproken, voorstellen voor meer diverse beweegactiviteiten en een programma om vallen te voorkomen. En met de Eerste Lijn in de wijk werd nagegaan hoe bewoners te bereiken na de 1e lockdown. Dit gebeurde door gericht te (beeld)bellen en langs te gaan. Met presentjes van winkeliers, een draaiorgel door de straten, folders en maaltijden werd contact met bewoners onderhouden. Ook bewoners op Kanaleneiland werden daarin meegenomen.

In september kwamen betrokken partijen weer bij elkaar om te brainstormen over een doorstart van het Buurtpact, met wederom inzet op het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Er werd besloten om de activiteiten weer op te pakken. Het gaat dan om allerlei zaken waar buurtbewoners actief bij worden betrokken en waar iedereen aan kan meedoen. Een wijkbarbecue, deelname aan het Utrechtse Stadsdiner en het thuisbezorgen (met een praatje!) van maaltijden, gezellige koffietafels, door scholieren gemaakte kaartjes, tekeningen en eigengemaakte cadeautjes uitdelen en/of bezorgen. Professionals, ondernemers en actieve buurtbewoners stimuleren samen kwetsbare wijkbewoners om mee te doen. Het meest waardevolle aspect van het Buurtpact is elkaar ontmoeten, zien en gezien worden. Zonder meer de moeite van een doorstart waard dus! Voor meer informatie kun je terecht bij  Vecht en IJssel: Mikkie Schmitz, DOCK: Dinie Hennevelt of Emilia Hernández Pedrero en Buurtteam: Saskia van der Bilt.