Susan van Wersch – Wijkadviseur Zuidwest


8 februari 2024 – De titel van dit artikel is een bericht op 24 november 2023 van Susan van Wersch op haar LinkedIn-account over ‘de betekenis van een bankje’ als afgerond project in het kader van de buurtagenda Kanaleneiland. Op verzoek van twee bewoners van de Stanleylaan werd in overleg met woningcorporatie Bo-Ex en het Wijkbureau Zuidwest een plan bedacht voor de plaatsing van twee bankjes en een picknicktafel bij de speeltuin aan de Stanleylaan, zodat ouders dicht bij hun spelende kinderen kunnen zitten. De wens om ook de speeltuin zelf op te knappen kan een mooie vervolgstap zijn.

Tekst: Maurice Hengeveld – Beeld: Wijkbureau Zuidwest

Onder andere op Kanaleneiland wil de gemeente de situatie en kansen van bewoners verbeteren door samen met die bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt een buurtagenda te maken. Daarbij wordt samen nagedacht en gekozen waar en hoe de buurt kan worden verbeterd. Iedereen die mee wil doen, kan meedoen. In een buurtagenda staan afspraken over wat de buurt belangrijk vindt en waar men als buurt gezamenlijk aan wil werken. Vanzelfsprekend worden alleen duidelijke en haalbare acties in de buurtagenda opgenomen. Susan is als Wijkadviseur Zuidwest namens de gemeente betrokken bij de invulling en uitvoering van de buurtagenda. Binnen de buurtagenda zijn inmiddels verschillende projecten uitgevoerd. Susan noemt graag een paar voorbeelden. ‘Zo werd een stenen plein tussen de flats aan de Aziëlaan, de Columbuslaan en de Alexander de Grotelaan op Kanaleneiland-Zuid verwijderd om plaats te maken voor de Alexandertuin: een groene ontmoetingsplek voor de buurt. Eind 2023 is de tuin gereed.

GEZONDE WIJK, GEZONDE GEZINNEN
Ook werd op initiatief van Amina Berkane Abakhou het project ‘Gezonde wijk, gezonde gezinnen’ uitgevoerd. Daarin is een tiental vrouwen in negen weken getraind op gezonde leefstijlkeuzes. Zij zijn daarnaast leefstijlmaatje voor anderen om hen te inspireren andere leefstijlkeuzes te maken. Doel is gezonde leefstijl dichter bij de mensen brengen en tegelijkertijd, of daarmee, hun gezondheid, zelfredzaamheid en veerkracht te vergroten. Ook is het project ‘Mens en Werk’ opgestart door de Wijkcoöperatie en het UW. In dit project worden werkgevers en bewoners aan elkaar gekoppeld door een slimme samenwerking met sleutelpersonen uit de wijk. En er zijn nog wat kleine projecten geweest, zoals de stickers op de ondergrondse containers aan de J.C. Maylaan. Die stickers zijn door leerlingen van groep vier van De Kaleidoskoop ontworpen. Tot slot wordt er door vijftien buurbewoners gewerkt aan een plan voor het opknappen van het terrein bij de spetterbadjes aan de Columbuslaan. Daar is de vraag om te zorgen voor meer schaduw, vergroening en een fijne speeltuin.’

BAKFIETS
Ook heeft de buurtagenda bijgedragen aan de bakfiets van het Wijk Informatie Punt. Met hulp van deze bakfiets wordt sinds de zomer van 2023 informatie verstrekt over van alles en nog wat dat belangrijk kan zijn voor bewoners. De bakfiets staat op de vrijdagmarkt bij winkelcentrum NOVA en gaat langs schoolpleinen in de wijk. Alles bij elkaar dus al heel wat concrete projecten, die allemaal op verzoek van bewoners en in samenwerking met de gemeente en met verschillende partijen in de buurt zijn gerealiseerd of tot stand zijn gekomen.

DEEL JE IDEE
Heb je nou ook een goed idee voor jouw straat of buurt, dan kun je langskomen op het wijkbureau aan de Al Masoedielaan 188. Dat is boven de bibliotheek. Of mail: zuidwest@utrecht.nl