Afgelopen 9 april heeft de gemeente Utrecht borden geplaatst op Alexander de Grotelaan op Kanaleneiland, waarop staat aangegeven dat het met ingang van 19 april verboden is om te parkeren in sommige parkeervakken. Indien men daar wel parkeert geldt er een wegsleepregeling. Het was echter voor bewoners onduidelijk waarom opeens 25 parkeerplekken worden onttrokken zonder dat zij hiervan op de hoogte zijn gesteld. De lokale fractie van DENK heeft hier op 15 april vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Wethouder Lot van Hooijdonk: “Uit deze casus blijkt dat het samenspel tussen aannemer, opdrachtgever en gemeente niet vlekkeloos is verlopen. Het gaat om het tijdelijk onttrekken van parkeerplaatsen ten behoeve van bouwwerkzaamheden. Er worden een aantal complexen van BoEx gerenoveerd. De vergunning is tot op de dag van vandaag niet verleend. We gaan evalueren hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Op 19 april zijn bouwcontainers echter alsnog op de parkeerplaatsen geplaatst, zonder dat hier dus een vergunning voor is afgegeven. De fractie van DENK heeft hierover op 22 april vervolgvragen gesteld aan het college, namelijk: “Hoe kan het zo zijn dat er bouwcontainers zonder vergunning zijn geplaatst?” Het antwoord van wethouder Kees Diepeveen luidt: “Op vrijdag 16 april is de vergunning voor het plaatsen van de bouwcontainer verleend”.

Bewoners zijn boos en vinden het een vreemde gang van zaken. Allereerst vinden ze dat er al structureel tekort is aan parkeerplaatsen. BoEx beschikt tevens over eigen terrein, waar de bouwcontainers geplaatst kunnen worden. Ten tweede twijfelen ze of er überhaupt een vergunning is verleend. “Conform procedure dient de vergunning officieel bekend te worden gemaakt en inwoners hebben dan zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. De vergunning is nergens terug te vinden en zowel de gemeente als de aannemer HEMUBO heeft geen kopie van de vergunning aan ons overhandigd, ondanks dat we herhaaldelijk verzoeken hebben ingediend,” aldus bewonerscommissie Roosal.

Het plaatsen van zoveel bouwcontainers en daarnaast ook de renovaties hebben impact op de leefomgeving van de bewoners. Daarnaast zijn deze werkzaamheden al jaren aan de gang in de wijk. Naast het feit dat de woningcorporaties Mitros, Portaal en BoEx veel complexen renoveren en voor overlast zorgen, dragen ook beleggers hieraan bij zoals bij het renoveren van de Qatar flats en het KENN project. Overal worden er bouwcontainers geplaatst, wegen worden afgesloten, het stikt van de bestelwagens van de aannemers in de wijk en door de renovatiewerkzaamheden wordt overal grofvuil gedumpt. Dit zorgt ervoor dat bewoners worden beperkt in hun woongenot. Inmiddels hebben bewoners van de Alexander de Grotelaan een handhavingsverzoek ingediend en ook bezwaar gemaakt, maar tot op heden hebben ze niks van de gemeente Utrecht vernomen. De bewoners voelen zich niet serieus genomen als zij hun bezwaren uiten en ervaren dat de gemeente totaal geen rekening met hen houdt. Ze vinden de houding van de gemeente onfatsoenlijk en zelfs getuigen van arrogantie.