De zomer ligt op de loer en zonnige dagen komen ons al tegemoet. Dit kan gevolgen hebben voor de temperatuur in je woning. De Huurcommissie bepaalt wanneer er – als gevolg van aanhoudende hitte in de woning – sprake is van een gebrek en stelt dat er sprake is van een te warme woning wanneer het meer dan driehonderd uur warmer is dan 26,5 graden, ondanks de inspanning van de bewoner om het koeler te maken. De verhuurder is in dergelijke gevallen verplicht om het gebrek op te lossen en als dat niet gebeurt kan de huurder naar de Huurcommissie stappen om huurkorting te vragen. Het is verstandig dat de huurder de verhuurder in de gelegenheid stelt om van tevoren mee te denken over een zo objectief mogelijke meetinstructie, zodat achteraf geen discussie ontstaat of de metingen niet deugen óf onjuist zijn.

 

Meer informatie?
Huurdersorganisatie STOK – ho-stok@hotmail.com