Maarten van Ooijen bij Koffiemaatjes


4 juni 2024 – Een fractievoorzitter, later wethouder in de gemeente Utrecht en nog later Staatssecretaris in het Kabinet-Rutte IV. Die woont toch ergens in de duurdere wijken in of buiten Utrecht? Niets is minder waar! Maarten van Ooijen (33) vervult zijn politieke carrière vanuit een eengezinswoning op Kanaleneiland, de buurt waar al sinds tijden een hardnekkig vooroordeel aan kleeft. Hij en zijn partner hebben het er echter bijzonder naar hun zin.

Tekst en beeld: Maurice Hengeveld

DE POLITIEK
In een Facebookpost kondigt Maarten van Ooijen op 11 september 2023 in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een andere wending in zijn carrière aan. Maarten van Ooijen, bij menigeen bekend als fractievoorzitter/gemeenteraadslid en wethouder voor de ChristenUnie in Utrecht, later Staatsecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport én tevens jongste lid in het Kabinet-Rutte IV, legt aan zijn volgers uit waarom hij niet op de kandidatenlijst staat voor de naderende verkiezingen. Waar hij zich in eerste instantie wel beschikbaar had gesteld, besloot hij bij nader inzien ruimte te laten voor anderen en zelf zijn rol als Staatssecretaris voort te zetten.

Op 10 januari 2022 nam hij na 10 jaar afscheid van de Utrechtse politiek, nadat zijn rol als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport officieel was begonnen.
‘Bouwen aan goede en toegankelijke zorg en knokken voor ieder kind’, was het doel dat hij zich voor ogen stelde en daarbij naar buiten bracht. Kabinet-Rutte IV, een coalitie bestaande uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie, bood echter op 7 juli 2023 haar voortijdig ontslag aan, vanwege interne onenigheid over maatregelen om de asielinstroom te beperken. Daarmee werd het kabinet demissionair.

Maarten: “Ik ben verantwoordelijk voor het beleid over jeugdzorg, preventie en maatschappelijke ondersteuning. Een belangrijke portefeuille, die het welzijn van veel mensen en vooral ook kinderen en gezinnen aangaat. Daar zet ik mij met veel overtuiging voor in. (red. de volksvertegenwoordiging oftewel de Tweede en Eerste Kamer).” Een pittige rol om te vervullen en daarnaast te combineren met je privéleven als echtgenoot en vader van twee kinderen lijkt ons bij De Zuidwester. Want niet alleen in de landelijke politiek en binnen zijn gezin, maar ook in de buurt waar hij woont is Maarten actief betrokken.

EEN DRUK EN BETROKKEN LEVEN
Die betrokkenheid begon in 2016, toen Maarten en zijn partner een actievere rol kregen bij kerk De Haven, een christelijke gemeenschap op Kanaleneiland. Maarten: “Daardoor ging ook de buurt voor ons iets meer betekenen en leven. Wij besloten om daarom vanuit onze huurwoning aan de Croeselaan in Dichterswijk te verhuizen naar een koopwoning op Kanaleneiland. Mijn partner kwam eigenlijk met dat idee, enerzijds om onze betrokkenheid met de wijk en De Haven verder te vergroten en anderzijds
om daarmee bij te dragen aan een iets meer gemixte bewonerssamenstelling. Dat heeft wat ons betreft goed uitgepakt en in 2021 zijn we, inmiddels een gezin met twee kinderen, binnen de wijk verhuisd. En binnen onze geloofsgemeenschap zijn wij al die tijd actief betrokken  bij verschillende activiteiten.”

Een druk politiek leven heeft Maarten al sinds hij in 2012 in de lokale politiek actief werd als medewerker van Mirjam Bikker. Zij was tot 2013 fractievoorzitter van de lokale fractie van de ChristenUnie. Maarten: “Eigenlijk zocht ik toen wat inkomsten naast mijn studie bestuur en organisatie aan de Universiteit Utrecht. En hoewel ik mezelf nog vrij onervaren vond, werd ik in 2014 lijsttrekker van de ChristenUnie in Utrecht. In de periode dat ik actief was in de Utrechtse gemeenteraad verhuisden wij dus naar Kanaleneiland. Ik werkte in diezelfde periode ook bij Lysias Advies als adviseur voor de publieke sector. In 2018 werd ik wethouder in Utrecht en in 2022 dus staatssecretaris in het kabinet Rutte IV.”

Zicht op Kanaleneiland vanaf de Prins Clausbrug

WEEFFOUTEN IN DE BUURT
Voor veel mensen had en heeft Kanaleneiland soms nog steeds een ietwat negatieve klank, mensen denken daarbij aan bevolkingssamenstelling, opleidingsniveau, bestaanszekerheid, overlast. “Hoewel ik dat zelf niet zo heb ervaren of ervaar zitten er wat mij betreft wel een paar weeffouten in hoe de buurt is opgezet”, reageert Maarten. “Allemaal sociale huurwoningen bij elkaar bijvoorbeeld is niet per se goed voor een gemixte samenstelling van bewoners. Dat is moeilijk te veranderen omdat veel mensen ook gewoon een betaalbare woning zoeken. Maar het is wel goed als mensen met hogere en lagere inkomens wat meer door elkaar zouden wonen. Dat is al wel enigszins aan het veranderen, maar is niet van de ene dag op de andere wat het zou kunnen of moeten zijn. Veel bewoners vinden dat de buurt wordt achtergesteld, maar dat is zeker niet het geval. Er gaat juist veel aandacht naar Kanaleneiland. Betrokkenheid tonen bij wat bewoners willen en hen helpen waar nodig is daarbij echter wel belangrijk.”

Maarten: “Wij zijn met ons gezin, zoals gezegd, actief betrokken bij kerk De Haven op locatie Bij Bij Bosshard, waar iedere zondagmiddag iets te beleven valt. Het Koffiehuis bijvoorbeeld is open en toegankelijk voor elke Kanaleneilander voor een kopje koffie, een spelletje of een praatje! Ook wordt er regelmatig kleding uitgedeeld aan mensen die het nodig hebben. En iedere eerste zondag van de maand is er de Havenmaaltijd voor tachtig tot negentig personen. Die is altijd goed bezocht en erg gezellig. De andere samenkomsten op zondagmiddag zijn meer op de bijbel gericht. En dan is er nog Koffiemaatjes aan de Amerikalaan, een gezellige plek en centraal in de wijk. Genoeg te doen dus.”

HOOP BIEDEN
Actief zijn in je straat, buurt en wijk kan vanuit je geloof, maar ook los daarvan. Maarten: “Het brengt je onder andere dicht bij de mensen waarvoor je ook politiek bedrijft. En de ChristenUnie doet dat vanuit dezelfde overtuiging als ik. Christelijk dus, maar open voor iedereen en met respect luisteren naar wat mensen je vertellen om te kijken of je daar wat mee kunt doen.” Op de website van de Rijksoverheid zegt Maarten daarover: “Hoop bieden. Dat is de kern van waar deze rol voor mij om draait. Hoop bieden door te luisteren en mensen te begrijpen. Dat kan ik niet alleen, dat doen we samen.” En daarmee lijkt alles gezegd over de rol die Maarten vervult als mens, echtgenoot, vader, buurtgenoot, lid van kerk De Haven en politicus. Wij wensen hem daarbij veel succes en al het goede.