Astrid van Maarseveen

4 juni 2024 – Houdt de unieke Verkeerstuin in Park Transwijk in 2025 op te bestaan? Draait de gemeente Utrecht eind dit jaar daadwerkelijk de subsidiekraan dicht? Indien ja, dan komt daarmee een einde aan de plek waar jong en oud al tientallen jaren bekend wordt gemaakt met het verkeer, hoe daarmee om te gaan en welke regels er gelden in het verkeer. Voor een fietsstad als Utrecht een ietwat vreemde beslissing, maar komt het echt zover? In gesprek met coördinator Astrid van Maarseveen.

Tekst en beeld: Maurice Hengeveld

De Verkeerstuin Utrecht biedt al lange tijd diverse educatieve programma’s aan voor jong en oud op het gebied van verkeersveiligheid. De locatie is geopend op afspraak voor scholen, KDV, BSO, educatieve kinderfeestjes, fiets- en scootmobiel-les. Medio vorig jaar werd het zestigjarig bestaan gevierd en klonken er nog volop lovende woorden van de wijkwethouder. Maar nu lijkt het er dus op dat de locatie, waar jong en oud op een speelse manier en in een gecontroleerde omgeving onder begeleiding leert deelnemen aan het verkeer, in de nabije toekomst plotseling moet sluiten. Astrid van Maarseveen, al sinds 2018 actief bij de Verkeerstuin als coördinator, werd behoorlijk overvallen door het nieuws, dat haar via via bereikte.

Van oudsher onderdeel van de gemeente Utrecht vond na een tijdelijke sluiting in 2015 in 2016 een heropening plaats en valt de Verkeerstuin onder een stichting. Astrid: “De basisfinanciering is sindsdien een bijdrage van €40.000,- uit het Initiatievenfonds en vrijwillige inzet voor elkaar van de gemeente, bedoeld voor kleine en grote initiatieven vanuit de wijk. Dat deze jaarlijkse subsidie nu lijkt te worden stopgezet, riep natuurlijk direct veel verontwaardiging op. Er werd protest aangetekend, allerlei oproepen gedaan en acties opgezet. Wij kregen ook veel bezorgde reacties nadat het nieuws bekend werd. Heel veel mensen hebben goede herinneringen aan de Verkeerstuin en vinden de functie bijzonder nuttig en nodig.’

Beeld Verkeerstuin

DREIGENDE SLUITING
Voorlopig is het nog niet zover en blijft Astrid samen met de beheerder en vrijwilligers namens de Verkeerstuin knokken voor het behoud van deze unieke voorziening, waar veel kinderen en volwassenen met of zonder beperking deelnemen aan de educatieve verkeersactiviteiten. Astrid: ‘Ook in 2015 speelde al een dreigende sluiting. Toen konden we rekenen op veel steun van iedereen die het nut zag van het voortbestaan. Door de subsidie konden wij laagdrempelige bijdrages vragen zodat jong en oud die ook onder de minima vallen toch leren fietsen of omgaan met diverse verkeerssituaties en vervoersmiddelen. En inmiddels zijn we bijna tien jaar verder, iets wat mede mogelijk is gemaakt door een grote groep betrokken vrijwilligers, die zich hebben ingezet voor de Verkeerstuin.’

‘De komende tijd blijven we natuurlijk op zoek naar andere oplossingen’, stelt Astrid strijdvaardig, ‘want zonder financiële steun kan de Verkeerstuin niet draaien. En uiteraard blijven wij ook met de gemeente en onze wijkwethouder in gesprek over het voortbestaan. Voor 2024 hebben we nog volop reserveringen staan en ook voor 2025 kunnen bij ons nog steeds gewoon reserveringen op afspraak worden gemaakt. We zijn zeer populair, maar wat niet iedereen weet is dat men zelfs vanuit de Verenigde Staten in de
Verkeerstuin is geweest en dat men ons initiatief daar heeft nagebootst. Wij zijn een voorbeeld voor vele organisaties, zelfs elders in de wereld dus.’

Ook De Zuidwester is verbaasd over de plannen en pleit voor het behoud en voortbestaan van de Verkeerstuin.

VERKEERSTUIN UTRECHT
Vreugdenhillaan 50
Utrecht 3526 ZA
T 06-2886 2040
E info@verkeerstuinutrecht.nl