11 februari 2022 – Door menigeen is het alweer vergeten en voor velen inmiddels een gesloten boek. Direct betrokken bewoners zijn echter nog altijd niet klaar met de nasleep van de explosie in hun portiek vorig jaar juli. ‘Zoiets gaat niet in je koude kleren zitten!’ Hoe staat het er eigenlijk voor?

SCHADE EN PANIEK

Eind juli vorig jaar was er in de lokale media volop aandacht voor de explosie die in de nacht van 25 op 26 juli rond half drie plaatsvond in een portiek aan de Alexander de Grotelaan. Een enorme ravage was het gevolg en meerdere woningen raakten zwaar beschadigd. Niet iedereen was thuis ten tijde van de explosie, maar acht van de dertien woningen werden ontruimd en verschillende gezinnen geëvacueerd en opgevangen in het Van der Valk hotel aan de Winthontlaan. Naast flinke materiële schade veroorzaakte de explosie vanzelfsprekend ook enorme paniek onder flatbewoners en in de directe omgeving. Niemand had ook maar enig idee wat er precies aan de hand was. Was er sprake van baldadigheid of van een gerichte actie? Bewoners wilden in de media alleen anoniem reageren uit angst voor mogelijk nieuwe acties of ‘aanslagen’. Al vrij snel werd door de politie een 26-jarige Utrechter aangehouden op verdenking van betrokkenheid.

KANS OP HERHALING?

Korte tijd later kwam via de media naar buiten dat de verdachte al weer was vrijgelaten wegens onvoldoende reden tot vervolging en maakte locoburgemeester Lot van Hooijdonk bekend dat zij een woning in het flatgebouw voor drie maanden had gesloten. Een nieuwe gerichte actie op de betreffende woning kon niet worden uitgesloten, maar het waarom daarvan werd niet toegelicht. Wel bleek dat een en ander verband hield met de kans dat de actie specifiek gericht was tegen een bewoner die bekend is bij politie en justitie. Eventuele herhaling zou tot risico’s voor de bewoners, buren en omstanders kunnen leiden volgens Van Hooijdonk destijds en zij onderstreepte nadrukkelijk dat de zaak het belang van ‘een stevige aanpak van ondermijnende criminaliteit’ duidelijk maakte, ook in Utrecht! Voor bewoners betekende het dat ze weer terug konden keren naar hun woning, ook al waren er bij hen nog veel vragen en onduidelijkheden.

NIET IEDEREEN TEVREDEN

Terugkeer van bewoners vond plaats nadat BoEx (nood)reparaties had verricht aan beschadigde (voor)deuren. Niet iedereen voelde zich daarmee echter voldoende veilig in de eigen woning en een aantal bewoners had graag nog wat langer in het hotel verbleven. Velen hadden de schrik nog behoorlijk in de benen en wisten toen niet wat ze wel of niet konden verwachten en of ze goed, duidelijk of volledig waren geïnformeerd door betrokken instanties. Ook bleek niet iedereen tevreden over de veiligheid van de constructie, want uit onderzoek bleek dat er sprake was van betonrot. Bo-Ex gaf zowel richting getroffen bewoners als in de media echter aan hotelkosten niet langer te vergoeden. Er was gezorgd voor tijdelijk onderdak totdat de woningen weer afgesloten konden worden en het was volgens de corporatie aan bewoners zelf om verdere alternatieven te vinden als men zich nog niet veilig voelde.

GOEDE INFORMATIE ESSENTIEEL

Bewoners voelden zich daarmee destijds genegeerd in hun vragen, gevoelens en angsten! Want wat doet het met je als midden in de nacht je portiek ontploft? En is het dan aan je verhuurder om naast tijdelijk onderdak en (nood) reparaties hulp te bieden voor je gevoelens van angst. Als dan ook de de veiligheid van de constructie ter discussie staat worden die gevoelens alleen maar versterkt. Niet iedereen heeft de luxe of de mogelijkheden om dan te verhuizen, maar in ieder geval één familie deed dat wel. Het is ons echter helaas niet gelukt met hen contact te leggen om meer te horen over de achtergronden. Wie er verantwoordelijk is voor informatie en aanspreekpunt bij vragen, lijkt ons essentieel in een kwestie als deze.

Vanzelfsprekend is Bo-Ex aanspreekbaar voor vragen over de woningen via klantenservice@ boex.nl of (030) 282 78 88 en de wijkagenten voor vragen over veiligheid via 0900- 8844.