11 februari 2022 – Als je al zo’n 57 jaar op Kanaleneiland woont dan heb je best het een en ander te vertellen. Agnes Stekelenburg deelt graag wat ervaringen met ons. Waar woonde ze zoal en wat zag ze in de loop der jaren veranderen? We zoeken haar op in haar huidige woning aan de Livingstonelaan, op de bovenste verdieping van één van de vierhoogflats. Daar woont ze inmiddels al weer twee jaar naar volle tevredenheid.

Ze mag dan gepensioneerd zijn inmiddels, stilzitten doet de 69-jarige Agnes alles behalve. “Ik ben als vrijwilligster actief bij het St. Antonius Ziekenhuis als waakmaatje en bij de DomShop als winkelmedewerker. Daarnaast doe ik nog het nodige voor de Nicolaïkerk in de Utrechtse binnenstad.” Tot haar pensioen werkte Agnes veertig jaar bij de NS, haar laatste baan was managementassistent bij NedTrain, de technische afdeling van de NS. “Misschien heet dat inmiddels wel anders, maar dat doet er voor dit verhaal niet zo veel toe!”

TROUW AAN KANALENEILAND ZUID

Van 1964 tot en met 1970 bezocht Agnes het Dr. F.H. de Bruijne Lyceum aan de Utrechtse Koningsbergerstraat achter de Leidseweg in Lombok. Ze was toen nog woonachtig aan de Aalbersestraat in de Staatsliedenbuurt (voorheen Staatsliedenkwartier) en met haar ouders mee verhuisde ze van daar naar een koopwoning aan de Stanleylaan op Kanaleneiland Zuid. “Het betrof een eengezinswoning met een voor- en achtertuin. Rond de 27.000 gulden was destijds de aanschafprijs en dat was héél wat in die dagen. De laagbouw was destijds allemaal koop en de hoogbouw huur. Ik was twaalf ongeveer en vanaf de Stanleylaan fietste ik met verschillende klasgenoten naar school. Bij slecht weer gingen we met buslijn 7, altijd gezellig!”. Een aantal jaren later verhuisde Agnes nog een keer met haar ouders mee naar een vierkamerflat aan de Livingstonelaan 404. “Dat moet rond 1970 geweest zijn, ik was toen achttien. Uiteindelijk ging ik op mezelf wonen en verhuisde ik van de vierhoogflat naar een tweekamerwoning in de tienhoogflat iets verderop aan de Livingstonelaan 526. Niet ver bij mijn ouders vandaan dus en dat voelde prima. Van daar verhuisde ik later weer terug naar een driekamerkoopwoning in de vierhoogflat en twee jaar terug dus naar een vierkamerwoning in dezelfde flat aan de Livingstonelaan. Trouw aan Kanaleneiland Zuid kun je dus wel zeggen en trouw ook aan de Livingstonelaan.”

VAN ACHTERSTAND NAAR VERBETERINGEN

Het feit dat Agnes altijd op Kanaleneiland is blijven wonen heeft voor een groot deel te maken met de vrienden en kennissen die ze had en heeft. Veel daarvan wonen in de buurt of zijn verbonden aan initiatieven en bezigheden in de buurt. “Zo was ik redelijk actief voor de Triumfatorkerk aan de Marco Pololaan en de Lucaskerk aan de Bernadottelaan. De Lucaskerk is er inmiddels niet meer, maar veel wijkbewoners gingen daar naartoe.” Die kerk werd in 1961 gebouwd voor de toen nog in aanbouw zijn de wijk Kanaleneiland, maar in de decennia die volgden was er sprake van zowel ontkerkelijking als van verandering van de bevolkingssamenstelling en dus werd hij in 1985 alweer afgebroken. De Triumfatorkerk werd 10 jaar geleden verkocht. “Uiteindelijk verhuisden veel wijkbewoners naar Nieuwegein (de groeikern van toen) en Lunetten”, vervolgt Agnes. “Na een periode van verloedering en veel achterstand in beheer en onderhoud van de openbare ruimtes, maar ook van veel flatgebouwen, is er de laatste jaren sprake van veel wijkvernieuwingsplannen, wijkverbeteringen, renovaties en groot onderhoud. Dat is prettig voor de wijk en de bewoners.”

PRACHTIG UITZICHT NAAR PARK TRANSWIJK

Hoewel tevreden als trouwe Kanaleneilander heeft ook Agnes natuurlijk best wel eens ergernissen, zoals al het afval en grofvuil op veel plaatsen in de wijk. Dat is erg jammer en er zou wat Agnes betreft meer aandacht voor moeten zijn, zowel vanuit bewoners als vanuit de gemeente. En de (onder)verhuur van koopflats is voor veel bewoners een ergernis, want daarbij gaat het vaak om tijdelijke bewoners en die zijn niet altijd heel erg betrokken bij de buurt of bij hun buren. Blij is ze daarentegen met de uitstekende gezondheidszorg in de wijk, zoals het Gezondheidscentrum Kanaleneiland aan de Bernadottelaan, waar veel disciplines bij elkaar zijn ondergebracht. Zelf kom ik daar bij dr. Danhof als ik iets heb en ik ben vol lof over haar, haar omgang met patiënten en de tijd die ze ook bij drukte voor je vrijmaakt.” En tot slot noemt Agnes: “Het prachtige uitzicht vanuit mijn woonkamer over de Beneluxlaan naar Park Transwijk. Dat daar af en toe eens een wat luidruchtig festival is neem ik op de koop toe!” Alles bij elkaar een tevreden wijkbewoonster, leuk. Daar zijn er vast meer van!