20 november 2023 – Nog ‘even’ geduld is wel van toepassing op de plannen voor de aanleg van een nieuw park in Utrecht: het Rondje Stadseiland. Het park moet komen langs de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal en als het klaar is kun je er maar liefst 12 kilometer rond het tussenliggende gebied wandelen of fietsen. En dat tussenliggende gebied omvat Kanaleneiland, oog in Al en de Merwedekanaalzone. Het park wordt in delen aangelegd, maar zoals gezegd is ‘even’ geduld wel nodig, want naar verwachting is het hele rondje pas klaar in 2035.

Omdat Utrecht tot 2040 naar verwachting groeit met ruim 100.000 inwoners is er meer ruimte nodig voor groen, water en plekken om te sporten en te spelen. Vooral het westelijke deel van de stad groeit de komende jaren hard en de gemeente ziet in de oevers van het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal kansen voor de ontwikkeling en aanleg van een nieuw park. Zo’n park biedt ook ruimte aan veel verschillende planten en dieren en is daarmee goed voor de biodiversiteit in de stad.

Een aantal deelgebieden is al klaar, zoals het Stadsstrand oog in Al, en een aantal is nu in ontwikkeling. Ook is er al veel werk verzet in de ontwikkeling en aanleg langs het Amsterdam-Rijnkanaal met de Roosveltboulevard (vanuit het Ontwikkelkader Amsterdam Rijnkanaalpark 2018). Voor de verdere aanleg van het park wordt aangesloten op logische momenten bij lopende projecten, opgaven of andere ontwikkelingen langs de route zoals bij de Merwedekanaalzone. Daarom is de planning nog niet voor alle delen bekend. Men verwacht dus uiteindelijk in 2035 klaar te zijn.