Voor de nieuw te bouwen woonwijk Merwede (zie ook elders in deze krant) is Petra Pluimers, bekend van PM-dance en het FDC Centre aan de Amerikalaan, verkozen tot ‘beweegcoördinator.’ Zij gaat zich de komende twee jaar inzetten om zoveel mogelijk ondernemers en werknemers in Merwede aan het sporten en bewegen te krijgen.

De pitch voor een beweegcoördinator werd begin 2021 uitgeschreven door Ondernemerscollectief Merwede, Transwijk & co. Uit de inzendingen werd Petra Pluimers gekozen vanwege haar uitgebreide ervaring, omvangrijke Utrechtse netwerk en bruisende enthousiasme. Petra heeft veel ervaring op het gebied van bewegen, sport en vitaliteit in Utrecht. Ze heeft in 2002 PM-dance opgericht, dat zich richt op alles wat met dans en beweging te maken heeft, en is al acht jaar directeur van FDC-centre, waar (voorheen op vier grote locaties in de stad) iedere week zo’n 1500 mensen sporten. Met verschillende opleidingen op het gebied van sport en management en een bijna afgeronde Master Sport- en Beweeginnovatie combineert zij haar praktijkervaring met onderzoek, kennis en een enorme gedrevenheid.

Petra zal zich de komende tijd onder andere inzetten om op basis van onderzoek naar behoeftes een stevige samenwerking tussen de lokale sportorganisaties op te zetten en een laagdrempelig programma samen te stellen, dat mensen in beweging zal brengen. Geen eenmalige evenementen, maar een geworteld programma voor de lange termijn, samen met bestaande sportorganisaties in de wijk. De ambitie is om mensen die in Merwede (gaan) werken en ondernemen voor, tijdens of na hun werk (regelmatig) te laten bewegen. Een grote uitdaging, want voor velen een echte gedragsverandering. “Wij zijn er zeker van in Petra de juiste persoon te hebben gevonden om dit als beweegcoördonator op te zetten”, aldus gebiedsregisseur Marjolein van Alfen. “Ze ging al in april van start!”

Het ondernemerscollectief Merwede,Transwijk & co beheert voor Merwede en Transwijk het budget dat voor dit gebied beschikbaar is vanuit het Ondernemersfonds Utrecht en beoordeelt alle fondsaanvragen. De stichting bestaat uit afgevaardigden van de belangrijkste sectoren in het gebied: Sport, Onderwijs, Zakelijke bedrijvigheid, Creatieve industrie en Vastgoed. Het werven van een beweegcoördinator is onderdeel van een langetermijnvisie om het ondernemersen werkklimaat te verbeteren. Naast het stimuleren van een gezonde leefstijl zet de stichting zich in om een netwerk te bouwen waarbinnen de ondernemers bij elkaar inkopen en kennis uitwisselen. Ook zijn er projecten gestart om de wijk mooier, groener en veiliger te maken.