In het hart van Kanaleneiland Zuid op, de locatie van het Gezondheidscentrum Marco Polo aan de Marco Pololaan 111-113, wordt een nieuw plan ontwikkeld voor de realisatie van een modern gezondheidscentrum in combinatie met wonen. Het zorgcentrum krijgt samen met (zorg)woningen drie lagen ter beschikking en daar bovenop komen twee woongebouwen van zes en twaalf verdiepingen. Voor de omgeving vrij hoog!

Er zijn dus plannen in voorbereiding om in het plantsoen aan de Marco Pololaan 111-113 op Kanaleneiland een nieuw gezondheidscentrum te bouwen in combinatie met woningen. De ont[1]wikkeling is in handen van het Utrechtse MPL Real Estate (MPL heeft merkwaardig genoeg geen website!), dat zich richt op projecten met maatschappelijke, woon- en zorgfuncties. Het plan bestaat eruit om de bestaande gebouwen (gezondheidscentrum en kerk) te slopen, er een nieuw gezondheidscentrum met woningen in de middencategorie voor terug te bouwen, met ruimte voor de buurtfunctie van het Leger des Heils in plaats van buurtcentrum Bij Bosshardt. Naar verwachting start de bouw in 2021. Omwonenden worden door de ontwikkelaar geïnformeerd over het verdere proces, maar kunnen digitaal al ideeën inbrengen en/of een bijdrage leveren via www.marcopolopark.nl

Uit een intentiedocument rond de nieuwbouwontwikkeling blijkt dat MPL eigenaar is van (een deel van) de voormalige Rooms Katholieke Kerk van de St. Martinusparochie aan de Marco Pololaan 113. Er werd door de gemeente Utrecht eerder al een omgevingsvergunning verleend om de kerk te verbouwen tot een eerstelijnsgezondheidscentrum voor de zorgverleners die nu gebruik maken van het naastgelegen pand. MPL vindt de locatie van de kerk echter niet optimaal vanwege de ligging en zichtbaarheid ten opzichte van de Marco Pololaan. Daarom heeft de ontwikkelaar overeenstemming bereikt met de eigenaren van de naastgelegen percelen om deze te verwerven voor een groter plangebied waardoor de mogelijkheid ontstaat om een meer stedelijke invulling te realiseren met de functies zorg en wonen gelegen aan het park, waarmee men ‘een positieve bijdrage wil leveren’ aan de opwaardering van Kanaleneiland.

Kern van het plan is dus het opnieuw huisvesten van het bestaande Gezondheidscentrum Marco Pololaan. De huidige zorgverleners hebben aangegeven dat er veel zorgvraag is in de wijk en dat de huidige huisvesting niet meer voldoet. Men heeft behoefte aan uitbreiding. In de plannen wordt daarin ruim voorzien door middel van een zorgplint van 2.500 m2 met een invulling die ervoor moet zorgen dat de ontwikkeling ‘haar verankering houdt in de wijk’. Huurcontracten met de bestaande zorgverleners zoals huisartsen, fysiotherapeuten, tandarts, apotheek zijn inmiddels gesloten en er bestaat een grote wachtlijst van kandidaten die hun intrek willen nemen in het nieuwe centrum. Ook is er ruimte beoogd voor de buurtfunctie van het Leger des Heils ter vervanging van hun huidige locatie Bij Bosshardt. Daarmee kan het nieuwe maatschappelijke gezondheidscentrum een plek worden waar zorg en welzijn samenkomen voor zowel bestaande als nieuwe wijkbewoners.