Op de locatie van het huidige, opvallend witte kantoorgebouw Beneluxveste op de hoek van de Beneluxlaan en de Vasco Da Gamalaan op Kanaleneiland, komt een nieuwe woontoren, met huurappartementen en tevens ruimte voor zowel de buurt als kantoorruimte op de begane grond. Het verouderde gebouw, dat lange tijd huisvesting bood aan Zorg van de Zaak, wordt gesloopt en vervangen en daarmee naar verwachting meer dan voorheen onderdeel van de wijk en omgeving. De start van de bouw wordt verwacht in 2022.

Het nieuws over de bouwplannen pikten wij op uit de gemeentelijke nieuwsbrief van wijkbureau Zuidwest van 19 februari, waarin voor informatie wordt doorverwezen naar de gemeentelijke webpagina over het project (https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/bouwen/bouwprojecten/beneluxlaan-901-nieuwbouw/). De gemeente op haar beurt verwijst weer door naar de informatieve website www.benelux901.nl van Huis te Voorn Vastgoed (HTVV). Op beide adressen troffen wij een informatiefilmpje aan waarin sprake is van hoogbouw van 62 meter, iets hoger dan de verderop gelegen hoogbouw aan de Livingstonelaan en de Aziëlaan.

Het gebouw zelf krijgt circa 200 (voornamelijk 3-kamer)woningen, die worden verhuurd in het middenhuursegment. HTVV is voornemens om een gemengd woongebouw met daarin onder andere een publiekgerichte, wijk ondersteunende plek voor Kanaleneiland te realiseren. Een plek waar wonen, werken, verblijven én ontmoeten (gezondheidszorg) samengaan in een kwalitatief hoogwaardig gebouw. HTVV wil hiermee een bijdrage leveren aan de verbinding tussen Kanaleneiland, Park Transwijk en de Merwedekanaalzone.

Wederom een interessante nieuwbouwontwikkeling dus op Kanaleneiland. Wat ons echter al direct werd aangereikt is dat de participatie niet als heel positief wordt ervaren door omwonenden. In een eerste informatiebrief van februari 2020 wordt gemeld dat de planvorming wordt opgestart op basis van een door de gemeente goedgekeurd intentiedocument. Tijdens stap 1, het opstellen van de programmatische uitgangspunten, ‘horen wij ook graag van u wat u belangrijk vindt bij de nieuwe invulling van het plangebied’, valt er in die brief te lezen. Een vragenformulier was daarbij gevoegd, maar niet alle omwonenden ontvingen de brief.

De inloopavonden die in 2020 georganiseerd zouden worden en waarvoor bewoners die zich hebben opgegeven zouden worden uitgenodigd, zijn echter door coronamaatregelen niet doorgegaan. De betrokkenheid blijft dus ook daardoor laag. Maar er gebeurt veel in de wijk waarbij participatie wordt ingezet, denk aan de Omgevingsvisie, groot onderhoud en renovatieprojecten van woningcorporaties en de herinrichting van straten en pleinen. Wij proberen hier als wijkkrant in beeld te krijgen én te brengen wat er in de wijk(en) speelt, hoe daarover wordt gecommuniceerd en in hoeverre bewoners daarbij écht worden betrokken.

 

FOTO https://benelux901.nl/