9 december 2022 – Het was Marzouka Boulaghbage die al in 2001 begon met het geven van voorlichting en Arabische les aan een groepje vrouwen uit Kanaleneiland. Haar initiatief Al Amal bleek een succes en groeide snel uit tot een groep van ruim honderd vrouwen, die vaak ook kwamen om contacten op te doen met andere vrouwen uit de wijk en om vragen te stellen over bijvoorbeeld de opvoeding van hun kinderen. Stichting Al Amal was geboren! Tijd voor een kennismaking.

Tekst: Maurice Hengeveld – beeld: Stichting Al Amal

Ik spreek Anissa Akhrij, al dertien jaar verbonden aan Al Amal en inmiddels als bestuursvoorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Al direct valt op dat Anissa spreekt over El Émel, wat de juiste uitspraak blijkt te zijn voor Al Amal. De naam staat voor hoop, licht Anissa toe, en dat past bij de weliswaar bescheiden maar bijzonder actieve en niet te onderschatten rol die de organisatie op veel gebieden speelt voor bewoners met hulpvragen. Gevraagd naar de kern van Al Amal somt Anissa een flink aantal kernbegrippen en -waardes op waar Al Amal voor staat, zoals laagdrempelig, de mens centraal, ongeacht zijn of haar achtergrond, doen wat nodig is, professioneel handelen en verder gaan waar anderen stoppen. Anissa: “Wij zien onze rol als aanvulling op het bestaande aanbod op het gebied van welzijn voor mensen met een migratieachtergrond. Mensen zoeken ons op en waar nodig zoeken wij mensen op. Participatie, meedoen in de Nederlandse maatschappij, polarisatie tegengaan en mensen bij elkaar brengen, zowel bewoners als organisaties. Daarmee staan wij inmiddels goed bekend in Utrecht, want waar Al Amal ooit is begonnen op Kanaleneiland
werken wij momenteel bij veel van onze projecten stadsbreed.”

Vertrouwen is een belangrijk element
Al Amal zet zich in om het welzijn van bewoners met een migratieachtergrond in de Nederlandse samenleving te verbeteren, onder andere op het gebied van gezondheid, opvoeding, (sociale) veiligheid en praktische hulpverlening. Anissa: “Vertrouwen is daarbij een belangrijk element in de hulp die wij bieden. Mensen voelen zich bijvoorbeeld vertrouwd omdat wij hun taal spreken. Met de Arabische taal als basis kunnen we mensen uit veel Arabische landen dat vertrouwen bieden. Denk aan Iran en Syrië, waar veel vluchtelingen vandaan komen, maar onder andere ook Marokko waar overigens ook Frans wordt gesproken. Cultuursensitief werken is voor ons essentieel. Begrijpen wat elders speelt en wat achtergronden zijn of kunnen zijn, welke vragen of problematiek dat soms met zich meebrengt in een ander land. Veel voorkomende kwesties zijn bijvoorbeeld acceptatie, geaccepteerd worden en een plek of mogelijkheden krijgen in Nederland, psychische kwetsbaarheid financiële problemen of armoede, opvoedingskwesties en problematiek met of rond jongeren. Op alle gebieden geven wij aanvullende hulp en ondersteuning, aanvullend op wat er al bestaat. Inmiddels werken wij dan ook samen met eigenlijk alle relevante Utrechtse organisaties.”

Zorgmeiden
Zelf is Anissa in eerste instantie bij Al Amal betrokken geraakt als vrijwilliger, naast haar eigen bedrijf in thuiszorg. Zij kende één van de oprichters en vond in de begeleiding van ‘zorgmeiden’ veel voldoening. Die betrokkenheid groeide uit en uiteindelijk is Anissa met haar eigen onderneming gestopt om zich volledig voor Al Amal in te zetten. Daar heeft ze tot op de dag van vandaag geen spijt van. Anissa: “Op de achtergrond spelen bij veel mensen met een migratieachtergrond regelmatig allerlei vragen of problemen en is het voor hen niet altijd duidelijk bij wie je daarvoor kunt of moet aankloppen. Ouderen uit de eerste generatie migranten, hun kinderen en kleinkinderen die zich al meer onderdeel van de Nederlandse maatschappij voelen en vaak ook gewoon Nederlander, nieuwe migranten en vluchtelingen zoals Afghanen of Syriërs. Vanzelfsprekend is de hulpbehoefte nogal uiteenlopend en proberen wij naast de vaak individuele hulpvraag hulp en ondersteuning te bieden met een uitgebreid activiteitenprogramma. Dat doen we met 27 vaste medewerkers en de hulp van ongeveer tachtig betrokken vrijwilligers.”

Aansluiting zoeken bij wie anders is
Binnen Al Amal wordt er gewerkt volgens een zelf ontwikkelde methodiek, die gebaseerd is op de presentiebenadering van theoloog en filosoof Andries Baart. Dat staat voor aansluiting zoeken bij wie de ander is, met zijn of haar levensverhaal, gewoonten, verlangens, manieren van doen, en daar je zorg op afstemmen. Daarin ligt de basis voor de hulpverlening. Een mooi principe en een succesvolle methodiek, zo laat Anissa weten. “Reageren op behoeftes en hulpvragen, doen en handelen en daarbij bewustwording creëren en het bewustzijn voeden. Preventie valt onder ons programma, net als identiteitskwesties en het zichtbaar maken van rolmodellen, bewoners die het verschil maken en willen maken, zowel vanuit de stichting als individueel. En regelmatig spelen wij een rol in de vertaling bij hulpverlening. Investeren in vertrouwen is
daarbij dus belangrijk, maar daar waar wij dat niet kunnen bieden en dus niet de juiste match zijn, is doorverwijzing soms beter. En uiteraard willen we dan wel op een goede manier doorverwijzen, dat hoort bij wie we zijn!” Het mag duidelijk zijn dat wat in 2001 begon als een kleinschalig initiatief inmiddels is uitgegroeid tot een professionele organisatie met een aansprekende missie en visie. Wie meer wil weten, kan bij Al Amal terecht op dinsdag en donderdag van 09:00 tot 12:00 uur of via de contactpagina op de website www.al-amal.nl.

AL AMAL
Livingstonelaan 118-120.
Openhuis: donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en
dinsdag van 09.00 tot 12.00 uur.
www.al-amal.nl