Wijkbewoners storen zich aan de achtergelaten winkelwagens!

 

 

Wie op straat rondloopt op Kanaleneiland kan niet ontkomen aan de her en der achtergelaten winkelwagens. Ze worden door wijkbewoners, maar ook door mensen buiten de wijk die hun boodschappen doen op Kanaleneiland overal op straat achtergelaten. De winkelwagens zorgen op dit moment voor een armoedige uitstraling en wijkbewoners storen zich aan dit straatbeeld. Ze vinden dat ze recht hebben op een schone en prettige leefomgeving en het huidige straatbeeld is totaal niet bevorderend voor de leefbaarheid en het woongenot.

“Het zijn vooral de winkelwagens van IKEA, Albert Heijn en Lidl. Waar blijft het maatschappelijk verantwoord ondernemen van deze winkelketens?”, aldus een bewoner van Kanaleneiland. De fractie van DENK heeft in november 2018 hierover vragen gesteld aan het college. Het probleem met de winkelwagens zou leiden tot gevaarlijke situaties in het verkeer en op kinderspeelplaatsen. Ook belemmeren ze voetgangers en brengen schade toe aan auto’s. Ze hebben wijkwethouder Linda Voortman gevraagd om op te treden. Die erkende de problemen, maar gaf aan dat het lastig is om op te treden. Iemand die een winkelwagen achterlaat, moet op heterdaad betrapt worden om bekeurd te kunnen worden. Zo’n heterdaad in de praktijk is volgens de wethouder lastig. Ook gaf ze aan, dat winkeliers regelmatig aangespoord worden om hun wagens uit de wijk te halen.

Bewonerscommissie Roosal heeft namens verschillende bewoners van Kanaleneiland onlangs contact opgenomen met IKEA en Lidl en het probleem van de winkelwagens aangekaart. De Lidl geeft geen gehoor aan het probleem. Zij blijven hun huidige aanpak hanteren die volgens de bewoners niet werkt. Voor IKEA is het probleem van de winkelwagens inzichtelijk geworden door middel van de foto’s die de bewoners hebben gemaakt. Inmiddels heeft het woonwarenhuis toegezegd om haar eigen winkelwagens vaker uit de wijk op te halen. Of dit het gewenste resultaat zal opleveren, moet nog blijken.