De Europalaan-Noord, gelegen tussen het Anne Frankplein en het Europaplein en langs Park Transwijk, iedereen komt er wel eens overheen. Er ligt een plan voor de herinrichting waarbij volgens de gemeente is gekeken naar punten waar bewoners aandacht voor vroegen, zoals de oversteekbaarheid, veiligheid en behoud van groen. Wat betekent dat concreet?

De plannen voor herinrichting lopen een beetje vooruit op de realisatie van de nieuwe autoluwe woonwijk Merwede als deelgebied vijf van de Merwedekanaalzone. Inzet is gericht op het creëren van een prettige verblijfsplek, het aantrekkelijker en veiliger maken van fietsen en lopen, en op de verbetering van het openbaar vervoer. Er komt bijvoorbeeld een vrij liggende HOV-baan (hoogwaardig openbaar vervoer) in het midden van de laan met twee HOV-haltes. Later wordt gekeken of daar in de toekomst een tramverbinding kan komen.

Aan beide kanten van de HOV-baan komt een rijbaan voor gemotoriseerd verkeer en er komen vrijliggende fietspaden met voetpaden erlangs. Tussen de rijbanen en de fietspaden komen groenstroken. Er komen drie oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers om zowel de woningen, als de bedrijven en voorzieningen goed en veilig bereikbaar te houden of maken. De Europalaan blijft net als nu aangesloten op de Wilhelminalaan, de Lanslaan, de Overste den Oudenlaan en de Beneluxlaan.

In het plan (integraal programma van eisen/functioneel ontwerp) staat wat de gemeente belangrijk en nodig vindt voor het opnieuw inrichten van de Europalaan en er is ook een ontwerp van hoe de nieuwe laan er straks ongeveer uitziet. In mei konden omwonenden reageren op het plan en kwamen er reacties binnen over verschillende thema’s binnen: voetgangers, fietsers, keerlus en ontsluiting Lanslaan, autoverkeer, waterverbinding en groen. Na de reactieperiode is het plan (op een afbeelding na) niet aangepast.

de uitwerking van het ontwerp volgt een nieuwe reactieperiode en de definitieve vaststelling van het ontwerp. Naar verwachting zal in 2023 met de herinrichting worden begonnen. Voor meer informatie, zie de speciale webpagina van de gemeente hierover!

https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/europalaan-noord