Beeld: Maurice Hengeveld


6 oktober 2023 – Op de Woonboulevard Utrecht is sinds de zomer van 2020 gebouwd aan de MBO Utrecht Onderwijsboulevard: een duurzaam gebouw voor modern onderwijs. Alle opleidingen komen er (uiteindelijk) samen onder één dak, maar het gevoel van een kleine school blijft het uitgangspunt en de student staat er centraal. Een fijne plek om te studeren en te werken dus en een enorme ontwikkeling binnen het Utrechtse onderwijs. Vooruitlopend op de officiële opening in november namen wij er alvast een kijkje.

MBO Utrecht biedt zo’n vijftig opleidingen aan op verschillende locaties. Denk aan techniek, ict, zorg en welzijn, kind en onderwijs, marketing en communicatie, horeca en toerisme, economie en ondernemen, de event academie en de Herman Brood academie. Drie bestaande onderwijsgebouwen tussen de Australiëlaan, de Columbuslaan en de Aziëlaan zijn inmiddels met elkaar verbonden, flink gemoderniseerd en deels volledig nieuw gebouwd. Samen vormen ze een Onderwijsboulevard en je vindt er op termijn al het mbo-onderwijs onder één dak. De vernieuwde locatie levert een werkelijk prachtige aanblik op en hoewel het interieur vanaf de straatzijde niet zichtbaar is, val je als bezoeker ook daar van de ene verbazing in de andere.

Lourens Bos, senior communicatie adviseur, gaf ons medio juli een tour door het gebouw. “Verschillende opleidingen krijgen hier hun eigen plek en die plekken komen allemaal uit op de gezamenlijke binnenstraat waar ontmoeting, samenwerking en kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen verpleegkundigen, ict’ers, artiesten en maatschappelijk werkers in opleiding. Al in september 2022 werd een deel van de nieuwe binnenstraat in gebruik genomen en vanaf begin 2023 kom je binnen via de nieuwe hoofdingang. Deze zomer verhuisden uiteindelijk bijna alle opleidingen naar de Onderwijsboulevard.”

Beeld: Maurice Hengeveld

De Onderwijsboulevard
Marianne de la Rive Box was betrokken bij de Projectgroep Onderwijsboulevard en weet veel te vertellen. “Duurzaamheid en circulariteit zijn sleutelwoorden geweest bij de (ver)nieuwbouw”, stelt zij. “De drie voormalige schoolgebouwen zijn, deels door sloop en deels door nieuwbouw, aan elkaar gekoppeld met veel hergebruik van materialen, zelfs vanuit andere panden waar onze bouwer Dura Vermeer ook aan het werk was. In de volledige lengte van het gebouw is de Onderwijsboulevard gecreëerd als verbindend element met in het midden de centrale aula en de hoofdentree. Het gebouw is nu te bereiken vanaf de voorzijde aan de Australiëlaan, maar ook vanaf de achterzijde aan de Aziëlaan, waar het eerst tijdelijk van de omgeving was afgesloten door een hekwerk rondom de bouw. Herinrichting van de openbare ruimte aan die kant van het gebouw zorgt voor meer verbinding met de omgeving. Hierover zijn nog gesprekken gaande.”

Beeld: Maurice Hengeveld

In verbinding met de wijk
“Waar nu in fysieke zin verbinding met de wijk is gemaakt door het gebouw tweezijdig te maken met nu ook aan de Aziëlaan een ingang, is verbinding met de wijk er eigenlijk al langere tijd”, vertelt ons Marco van Luijn van Studenten Dienstverlening. “Die verbinding bestaat uit projecten zoals koken met buurtmoeders, programma’s met en voor buurtkinderen, verschillende welzijnsprojecten via de Academie voor Zorg en Welzijn en bingoavonden voor senioren. Wijkbewoners ervaren die projecten als bijzonder positief, merken wij.” Ook in het geschikt maken van het schoolgebouw als stembureau wordt verbinding met de wijk gezocht. En dat is met de huidige kabinetscrisis en de vervroegde verkiezingen in november bijzonder actueel. Marco: “Of dat ook lukt is echter nog wel de vraag.”

Beeld: gemeente Utrecht

Studentenwoningen Livingstonelaan 609
Livingstonelaan 609, nu deels in gebruik als zorgcluster en deels als bijeenkomstruimte van Stichting SECU, grenst direct aan de Onderwijsboulevard van MBO Utrecht. Ontwikkelaar VOF Livingstonelaan (een samenwerking tussen Slokker en Synchroon) heeft nieuwbouwplannen voor die locatie. Het gaat daarbij om ongeveer 570 studentenwoningen met op de begane grond van het gebouw ruimte voor onderwijsvoorzieningen en een fietsenstalling. De groenstrook achter het gebouw krijgt ook een opknapbeurt zodat er meer en beter gebruik van kan worden gemaakt door nieuwe bewoners en omwonenden. Voor meer informatie, zie www.livingstonelaan609.nl.

Jubileum
In januari 2023 bestond MBO Utrecht tien jaar. Gestart op 1 januari 2013 als een kleinschalige instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in Utrecht en omgeving. Momenteel biedt MBO Utrecht onderwijs aan circa 5.000 studenten met een team van ongeveer 500 betrokken medewerkers. Het gaat dan om ruim vijftig opleidingen. De vernieuwde locatie opent officieel op 14 november 2023 en omwonenden zijn nadrukkelijk uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn. Een leuke manier om kennis te maken met de locatie, de medewerkers én het onderwijsaanbod.