29 januari 2024 – Al enige tijd wordt er gewerkt aan de uitvoering van het actieplan ‘Thuis in je Wijk Kanaleneiland’. Medio september en begin december 2023 vonden er bijeenkomsten plaats over de (stedelijke) opdracht en het uitvoeringsplan binnen dit welzijnsproject van het Netwerk Informele Zorg Utrecht (NIZU). Kwartiermakers voor Thuis in je Wijk Kanaleneiland zijn Emilia Hernández Pedrero (DOCK) & Yvonne Beerenfenger (Lister).

Van de redactie

JE THUIS VOELEN IN DE WIJK
Met Thuis in je Wijk wordt gezorgd voor ondersteuningsaanbod en ontmoetingsplekken die aansluiten bij de behoefte van Utrechters met een psychische kwetsbaarheid, een verleden in dakloosheid, niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking. Net als ieder ander willen zij mee kunnen doen in de maatschappij en zich thuis voelen in de wijk waar zij wonen en leven. Maar dat gaat niet altijd vanzelf en dan is er iets extra’s nodig. Door het verbeteren van de samenwerking tussen organisaties en professionals in de wijk wordt geprobeerd een sprong vooruit maken en mensen te helpen om mee te doen, een sociaal netwerk op te bouwen en zich veilig en thuis te voelen in hun wijk. Het gaat dan om een gelijkwaardige samenwerking tussen (zorg)professionals, buurtwerkers, vrijwilligers en de betrokken inwoners. Inmiddels doen al 33 organisaties mee Thuis in je Wijk gaat van start op Kanaleneiland en in Leidsche Rijn, Noordwest en Overvecht.

BUURTKAMERS
Een voorbeeld dat door het NIZU wordt gegeven zijn de buurtkamers Bij Bosshardt. Het Leger des Heils heeft zulke ontmoetingsplekken op Kanaleneiland, in Zuilen en Overvecht. Daar kunnen bewoners terecht voor sociale contacten of praktische hulp, maar ook voor maaltijden of tweedehandskleding. Wie sociaal-psychisch kwetsbaar
is, financieel lastig zit, zich eenzaam voelt of zinvolle bezigheden zoekt kan daar terecht. Contacten leggen en een sociaal vangnet opbouwen is voor veel mensen belangrijk. In de buurthuiskamers heerst een uitnodigende sfeer. Bezoekers en vrijwilligers worden onder andere ook voorzien van kennis (over onder andere psychiatrische
aandoeningen) en vaardigheden om met ‘ander gedrag’ om te gaan en eerder te kunnen signaleren. Er zijn bijvoorbeeld speciale zelfhulp gespreksgroepen die elkaar ondersteunen op het gebied van verslaving en mindfulness en zelfcompassiegroepen.

ACTIEPLAN
Op 8 december was er een bijeenkomst voor Kerngroepleden die aan de slag gaan met het concreet vormgeven en uitvoeren van het actieplan van Thuis in je Wijk Kanaleneiland. Maandelijks komt deze groep bijeen en tussendoor is iedereen druk doende met de uitvoering, aansluitend op ieders eigen vakgebied. Voor meer informatie,
zie www.nizu.nl/thuisinjewijk of informeer bij de kwartiermakers.