Die vraag leefde al een tijdje bij bewoners van verschillende straten op Kanaleneiland-Zuid toen tijdens de renovatiewerkzaamheden aan hun flats of aan flats in de straat of buurt er regelmatig grote hoeveelheden grofvuil op straat lagen en… bleven liggen. Geen fraai gezicht!

In het Utrechts Participatie Model & Algemeen Sociaal Plan (ASP) zijn alle afspraken, rechten en plichten van betrokken partijen tot en met 2021  vastgelegd waar het gaat om groot onderhoud, renovatie of sloop van woningen. Bij ‘onderhoud en beheer van woning en woonomgeving’ wordt gesteld dat de corporatie zorgt voor maatregelen om verloedering tegen te gaan en contact houdt met de gemeente om vervuiling tegen te gaan. Bij verhuizing(en) en renovatie in bewoonde staat zorgt de corporatie volgens het ASP en indien nodig voor plaatsing van containers voor de afvoer van grofvuil. Dat gebeurt echter niet vanzelfsprekend, zo blijkt uit de foto’s bij dit artikel. Vanuit bewoners zijn zowel de corporatie (in dit geval Bo-Ex) als de gemeente er meerdere malen op geattendeerd, maar er gebeurde niets op het gebied van preventieve aanpak. Zowel de aannemer vanuit ‘zijn’ containerkantoren als de buurtbeheerder van Bo-Ex waren op hoogte van het probleem. Zij hadden notabene zicht op het grofvuil, maar ook zij ondernamen geen actie werd ons gemeld. Volgens de buurtbeheerder was dit een taak van de gemeente, wat normaal gesproken ook zo is. Dan valt het onder de afdeling grofvuil. Bij groot onderhoud of renovatiewerkzaamheden liggen de verantwoordelijkheden echter anders en is het de taak van de betreffende corporatie.

In dit specifieke geval ging het om grofvuil op de hoeken en in de buurt van de Alexander de Grotelaan op Kanaleneiland-Zuid. De flats daar zijn van Bo-Ex, die er momenteel onderhouds-/renovatiewerkzaamheden verricht aan 14 flats. Die werkzaamheden zijn april/mei 2021 van start gegaan en de flats worden volgens verwachting begin 2022 opgeleverd. In een brief van 11 augustus 2021 aan bewoners en omwonenden van de flats gaf Bo-Ex te kennen: ‘Wij begrijpen dat werkzaamheden in de straat en rondom uw woning overlast geven en niet prettig zijn. Aannemer Hemubo en Bo-Ex doen er alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij vragen uw begrip voor de mogelijke overlast.’ Klachten, vragen of opmerkingen konden gemeld worden, maar in dit specifieke geval leek dat dus geen oplossing te bieden. We zochten daarom maar eens contact met de corporatie. Esther Gruter, verantwoordelijk voor pr/communicatie en woordvoerder bij Bo-Ex, gaf ons te kennen dat op de Alexander de Grotelaan op de vrijdag(en) voor aanvang van aanpak groot onderhoud van een nieuw portiek 2 x 9 kuub containers werden/worden neergezet. Zo ook in week 48, (toen we contact met Esther hadden). Ook wordt voor spullen die naast de containers worden gezet extra een wagen van de gemeente van 40 kuub met een grijper besteld. De werkzaamheden betreffen momenteel 8 woningen, dus het kan niet anders dan dat de hele buurt afval dumpt. De containers waren vol en wij hebben de gemeente gevraagd om de overige zaken op te halen.’ De dag na ons contact werd al het grofvuil inderdaad alsnog opgehaald en de stoepen keurig schoon geveegd, dus mooi!

Vanuit bewoners en omwonenden werd ons als reactie daarop nog gemeld dat het betreffende grofvuil zeker wel van acht woningen kan komen. ‘Als acht huishoudens al het inboedel op straat gooit, dan krijg je acht bankstellen, acht bedden, acht kasten etc. weggooien, dan gaat het hard. Bovendien wanneer mensen terugkeren gaan ze vaak nieuwe spullen kopen, waardoor er ook weer grofvuil ontstaat. Ze hebben dan nog de oude bank staan i.v.m. leveringstijd en zodra de nieuwe er komt gooien ze de oude eruit.’ Wij laten hier even in het midden wat nu wel of niet klopt. Het lijkt weliswaar een goede zaak om corporaties te wijzen op hun verantwoordelijkheid tijdens grootschalige onderhouds- en renovatieprojecten in de wijk, maar het is vanzelfsprekend ook goed om zelf niet overal je afval of grofvuil te dumpen als er al te veel staat! Zie daarover ook ons eerdere artikel ‘Werken aan een schone wijk’. Inmiddels bleek dat meerdere bewoners zich aan het grofvuil irriteerden. Zij deden op 29 november een oproep om dat per direct te stoppen.