De gebouwen van Parc Transwijk

1 maart 2023 – Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven, zoals je dat wilt en gewend bent. Dat is wat dienstverlener in wonen, zorg en welzijn voor ouderen Vecht en IJssel haar cliënten graag wil bieden, wat hun zorgvraag ook is. Dat geldt ook voor hen die in de wijk rondom de locaties van de zorgaanbieder wonen. Ook in en rond haar woonzorgcentra Parc Transwijk biedt Vecht en IJssel verschillende woonvormen, zorg en activiteiten. Wij spraken daarover met welzijnscoördinator Mikkie Schmitz.

Tekst: Maurice Hengeveld

VERWENSUPER
Woonzorgcentrum Parc Transwijk (bij velen beter bekend als Hof van Transwijk, het adres), één van de vier locaties van Vecht en IJssel, is sinds 2012 gevestigd in het moderne wooncomplex aan de rand van het stadspark. Je vindt er appartementen voor Verzorgd Wonen, huiskamers voor Beschermd Wonen voor ouderen met een psychiatrische achtergrond en ook ‘gewone’ huurwoningen van woningcorporatie Bo-Ex. Vecht en IJssel kan deze huurders eventueel ook zorg bieden. Parc Transwijk heeft verschillende voorzieningen, zoals een restaurant, centraal gelegen tussen de twee woontorens, een ‘Verwensuper’ voor dagelijkse kleine boodschappen, een
bibliotheek, een fysiotherapiepraktijk, pedicure en kapsalon en het Servicepunt van Vecht en IJssel.

In en rond Parc Transwijk worden het hele jaar door activiteiten georganiseerd waaraan bewoners, hun gasten en ook wijkbewoners kunnen deelnemen. Er zijn veel clubjes en muzikale, creatieve of culturele activiteiten en uitstapjes. Vecht en IJssel wil graag ‘het hart in de wijk’ zijn en met haar voorzieningen en activiteiten ouderen
uit de wijk bereiken en verbinding zoeken en maken met andere generaties. Zo wil men graag de drempel verlagen voor mensen om naar de locaties te komen en bijvoorbeeld deel te nemen aan activiteiten of voor een gezellige ontmoeting. Dat help om vereenzaming onder ouderen te voorkomen. Ook veel vrijwilligere medewerkers komen uit de wijk rondom de locatie. Mikkie Schmitz, welzijnscoördinator bij Vecht en IJssel en tevens als vrijwilliger actief, organiseert veel activiteiten en acties bij Parc Transwijk en in de wijk.

Mikkie Schmitz voor de gezellige koffietafel met bewoners

PANTOFFELAFSTAND
Mikkie wordt door velen gezien als het gezicht van Parc Transwijk en is altijd druk in de weer. “Met het Nationaal Ouderenfonds ben ik ooit begonnen met het ’10-Stratenplan’ in Transwijk en op Kanaleneiland” vertelt ze. “Daarbij werd eenzaamheid op straatniveau aangepakt met de inzet van vrijwillige coördinatoren. In iedere
straat één. Inmiddels zijn daar 160 straten bij betrokken. Het bezorgen van maaltijden is onderdeel van dat plan en inmiddels zeer succesvol. Wij merken dat ouderen uit de wijk hun activiteiten graag op ‘pantoffelafstand’ hebben, zoals wij dat noemen. Dicht bij huis dus. De drukke Beneluxlaan wordt daarbij door velen wel als een barrière gezien. Daarom gaat hier de Buurtkamer van start waarmee we voor veel mensen een ontmoetingsplek bieden in de eigen buurt.”

VERBINDING TUSSEN BEWONERS EN DE BUURT
Terwijl Mikkie enthousiast vertelt over alle activiteiten bij Parc Transwijk en in de buurt (van betrokkenheid bij het Bevrijdingsfestival en de NLdoet dag van het Oranje Fonds tot koffietafels en de buurtbarbecue, te veel om hier allemaal te vermelden) wordt het langzaamaan wat drukker in het restaurant. Aan één tafel schuiven wat dames gezellig bij elkaar en een buurtbewoner komt voorbijlopen om te biljarten. “Er is hier een biljartclub voor en met wijkbewoners”, licht Mikkie toe, “en we hebben ook een visclub waarvan de leden hier zonder vergunning mogen vissen. Zo bieden wij activiteiten voor veel bewoners en vinden wij daarbij de verbinding tussen bewoners en de buurt heel belangrijk. Ik werk graag met mensen en zorg graag voor verbinding, maar alleen zou me dat niet lukken. Iedereen die hier als vrijwilliger aan bijdraagt maakt dat mede mogelijk en daar ben ik best heel trots op!”

Over haar eigen rol blijft ze bescheiden, maar als aanjager en organisator speelt Mikkie zonder twijfel een belangrijke rol in de wijk. Dat mag wat ons betreft ook wel eens gezegd worden! Wilt u zelf ook eens kennismaken met de leuke activiteiten en de bewoners van Parc Transwijk? Loop gerust eens binnen!