4 juni 2024 – Anne Rietveld moet op zoek naar een basisschool voor haar oudste en kwam erachter dat niet alle ouders uit de wijk vanzelfsprekend voor een wijkbasisschool kiezen, maar eerder naar Oog in Al of Hoograven fietsen voor een ‘witte’ basisschool. Zij pleit ervoor dat de basisscholen een afspiegeling moeten zijn van de wijk en een gemengde samenstelling laten zien. De komende edities zal in de wijkkrant daarom aandacht besteed worden aan de leuke en goede basisscholen die Kanaleneiland en Transwijk rijk zijn. Deze editie: De Olijfboom.

Tekst: Anne Rietveld – illustratie Manon Sas

De wijk Kanaleneiland heeft de afgelopen jaren door renovatie- en nieuwbouwprojecten een aanwas aan nieuwe inwoners gekregen en ook de komende jaren zal de  Merwedekanaalzone een flink aantal nieuwe bewoners huisvesten.

Ik was er al eerder geweest, maar in een totaal andere setting, namelijk tijdens de Tweede Kamerverkiezing. De Olijfboom opende toen haar deuren voor iedereen die zijn stem wilde uitbrengen. Voor dit interview word ik hartelijk ontvangen door de directeur van deze basisschool: Yücel Aydemir. “Ik woon al 25 jaar op Kanaleneiland”, vertelt hij. “Ik heb niet altijd in het onderwijs gewerkt, ik ben begonnen bij het UWV en heb daar 26 jaar gewerkt. In 2015 besloot ik om mij om te laten scholen tot schoolleider. Ik ben al acht jaar actief binnen het onderwijs, waarvan de laatste vier jaar als directeur van deze prachtige school.”

STERKE BASIS
Basisschool De Olijfboom is gehuisvest in een mooi, groot en nieuw schoolgebouw. Sinds 2022 is de basisschool bekend onder de naam De Olijfboom, vóór 2022 heette de school ‘Da Costa Kanaleneiland’. “In overleg met de ouders en de docenten hebben we de naam veranderd”, licht Yücel Aydemir toe. “We hebben voor de naam ‘De Olijfboom’ gekozen, omdat De Olijfboom diverse culturen en geloofsgemeenschappen symboliseert. Daarnaast gaat een olijfboom bijna nooit dood. Als je hem genoeg liefde en aandacht schenkt, dan blijft hij ook het jaar erop en het jaar daarop genoeg bloeien. Elk kind heeft individuele aandacht nodig om ervoor te zorgen dat een kind op zijn of haar eigen niveau uitstroomt. Wij besteden veel aandacht aan een sterke basis en individuele ontwikkeling”. ‘Zijn wie je bent’, is één van de pijlers van de school. “We proberen rust, regelmaat en structuur voor de kinderen te creëren. Chaos is voor geen enkel kind goed”, legt Yücel uit. De Olijfboom heeft kleine klassen en dat maakt dat de leerkrachten hun leerlingen goed kennen. “Doordat wij ieder kind goed kennen, weten wij ook welke onderwijsbehoefte een leerling heeft. We hebben extra ondersteuning zowel binnen als buiten de klas. En die ondersteuning is niet alleen bedoeld voor kinderen die hulp nodig hebben. Ook voor leerlingen die uitgedaagd moeten worden”, vertelt hij. Zo wordt er onder schooltijd veel tijd besteed aan de basisvakken. Na schooltijd kunnen de kinderen uit diverse activiteiten kiezen: sport, knutselen, koken, schilderen en schaken bijvoorbeeld. Ook worden er cursussen Arabisch en Turks aangeboden.

De Olijfboom is een groeiende school en niet alleen kinderen uit de wijk gaan er heen. Van de 230 leerlingen komt 20 procent buiten de wijk en verspreid over heel Utrecht. Zoals Houten, Hoograven, Nieuwegein en Overvecht. En die 230 leerlingen zijn stuk voor stuk uniek. Dat zorgt voor een diversiteit aan culturen en religies. Volgens de directeur zijn de kinderen niet zo bezig met elkaars afkomst of religie. “Onze leerlingen gaan heel leuk met elkaar om. Bovendien acteren kinderen nog heel primair, namelijk
“ik vind jou lief ” of “ik vind jou niet lief ”, vertelt hij. Maar ook op De Olijfboom wordt er weleens geplaagd. “Hiervoor hebben wij een gedragsspecialist. Een kind moet leren wat voor een effect zijn of haar gedrag heeft op een ander. Kinderen moeten leren om samen hun conflicten op te lossen, maar dat proces begeleiden wij”.

FEESTEN OP SCHOOL
“Dit jaar hebben we in overleg met de ouders besloten om de religieuze feesten niet op school te vieren”, legt Yücel uit. “De belangrijkste reden is om rust te creëren. Wij zien school als een plek om kennis over te brengen.” Dat betekent natuurlijk niet dat er op De Olijfboom helemaal geen feesten worden gevierd. Integendeel. “Sinterklaas vieren we bijvoorbeeld wel, omdat het een cultuurfeest is”, legt hij uit. De cadeaus die we geven zijn altijd educatief. Ook hebben we ieder jaar een winter en een zomerfeest met veel spelletjes voor de kinderen. Volgend jaar organiseren we voor het eerst een cultuurfeest waarbij het delen van de overeenkomsten tussen de leerlingen centraal staat.”

De betrokkenheid van ouders vindt De Olijfboom heel belangrijk. “Volgend jaar starten we met een familieschool. Wekelijks ontvangen we dan de ouders onder het genot van een kopje koffie of thee en wordt er een thema besproken”, vertelt Yücel trots. “Daarnaast is de opkomst van ouders tijdens activiteiten altijd hoog. Ook hebben we bibliotheekmoeders- en vaders. Wij hebben namelijk een eigen bibliotheek en zij ondersteunen bij het uitlenen en weer innemen van de boeken die de leerlingen lenen.”

Net zoals andere basisscholen in de wijk, loopt De Olijfboom ook tegen uitdagingen aan. “Eén van de grootste uitdaging is dat er teveel basisscholen in een klein gebied zijn. Een andere uitdaging vind ik de nieuwe generatie. Wat maakt nu dat niet alle ouders uit de wijk voor mijn school kiezen?” vraagt Yücel zich af. “We hebben een zeer stabiel en deskundig team met oog voor het kind. We hebben kleine groepen en er heerst een rustige sfeer. En de kinderen kunnen van elkaar leren en van elkaars cultuur. Dat is pas rijkdom.” Tegelijkertijd bieden de uitdagingen ook weer kansen, vertelt hij. “We willen kinderen uit de wijk aan onze school verbinden. Dat betekent voor ons dat we hard zullen moeten blijven werken aan ons onderwijsprogramma en ook door moeten blijven gaan met hoe goed we al bezig zijn.”

NAAR DE BASISSCHOOL
Op de website https://naardebasisschool.utrecht.nl beschrijft de gemeente in vijf stappen hoe je je kind kunt aanmelden voor een basisschool.

En op www.scholenopdekaart.nl vind je scholen in de buurt met informatie over de afstand vanaf je huis en het type onderwijs. Op de pagina van de betreffende school vind
je onder andere de visie en missie, resultaten met betrekking tot tevredenheid van zowel kinderen als ouders en een eventueel inspectierapport.