13 februari 2022 – Het is al even bekend, maar Stichting Kunst en Cultuur Kanaal30 is uitgekozen om het nieuwe wijkcultuurhuis in Utrecht Zuidwest te ontwikkelen en zorg te dragen voor de uitvoering daarvan. Dat besloot het Utrechtse college van Burgemeester en Wethouders (B&W) op advies van een onafhankelijke commissie. Daarmee is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor deze plek als ‘open culturele huiskamer’ waar makers en bewoners samenkomen.

TOEVOEGING OP HET AANBOD

De bestaande wijk- en jongerencultuurhuizen zorgen met hun acht verschillende locaties voor activiteiten op het gebied van cultuur dichtbij bewoners. Zie daarover onder andere ons eerdere artikel over BOKS Jongerencultuurhuis aan de Peltlaan op Kanaleneiland. Het zijn belangrijke plekken voor culturele activiteiten, ontspanning, ontmoeting en talentontwikkeling, die ervoor zorgen dat meer mensen met kunst en cultuur in aanraking komen, er enthousiast over raken en eraan meedoen of er zelf mee aan de slag gaan. Je kunt er ook optreden, exposeren, voorstellingen bezoeken en lessen volgen. Ze hebben een positieve invloed op de leefomgeving en zorgen ervoor dat mensen zich thuis voelen in de stad. In dit deel van de stad is nog geen wijkcultuurhuis en het plan van Stichting Kunst & Cultuur Kanaal30 moet dan ook worden gezien als een toevoeging op het bestaande aanbod.

VISIE EN AANLOOP

Wij spraken Annemieke Leeuwangh (coach/adviseur op het gebied van loopbaan/persoonlijke ontwikkeling en mede-initiator van Kanaal30) en artistiek leider/theatermaker Annemiek Zwierenga (van onder andere het impresariaat voor jeugdtheater ‘STT Produkties’ en medeoprichter van Jeugdtheater aan het Kanaal bij Kanaal30). Hoe kwamen zij tot hun ideeën en wat valt er te verwachten in de aanloop naar wat nu nog tijdelijk Merwede030 heet? Annemiek: “De oproep van de gemeente voor plannenmakers kwam via diverse kanalen bij ons terecht. Wij zijn hier in Merwede al enige tijd bezig met kunst en cultuur, onder andere in de vorm van Jeugdtheater aan het Kanaal, het jaarlijkse Winterwinkelen en zomerevenementen. Dat geeft veel energie en versterkt het beeld als creatieve Merwedekanaalzone! Om actief bij te dragen aan het aantrekkelijk en levendig maken van dit gebied in wording en middels kunst en cultuur van betekenis te zijn voor buurtgenoten, is al in 2018 de Stichting Kunst & Cultuur Kanaal30 opgericht. Het is onze missie om een positieve bijdrage te leveren aan dit gebied en de stad, zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met (de waarde van) kunst en cultuur en een verbindende rol te vervullen. Vanuit die visie zijn we ingestapt op de oproep voor een nieuw cultuurhuis.”

PLACEMAKING AL GESTART

Annemieke: “Inmiddels is de locatie al bekend en zijn we met alle daarbij betrokken partijen bezig om na te denken over de invulling. Het toekomstige plein, waar nu VechtclubXL ligt en waar in de toekomst ook Menu (het voormalige fietsendepot) aan zal grenzen, gaat een groene invulling krijgen als wijkplein, dus dat is in veel opzichten een geweldige plek voor ons. Hoewel de aanvankelijke opleverdatum (al) in 2024 zou zijn is daarover nu nog wat onzekerheid. Onze exploitatie- en subsidieperiode loopt echter wel van 2024 tot 2028. We zijn in de aanloop daar naartoe wel vast bezig met het opzetten van nieuwe programmering, zoals een muziekprogramma bij Kanaal30 en Café Keet en de voortzetting van onze Jeugdtheatervoorstellingen, voor jong én oud trouwens, met aansluitend de knutseltafels als doe-, maak- en ontmoetingsplek voor iedereen. Heel Utrecht Zuidwest is onze doelgroep en we zoeken samenwerking met zowel andere cultuurhuizen, het onderwijs en bewoners. Onze placemaking is nu voornamelijk gericht op Merwede zelf en de aangrenzende wijken, maar zal verderop in de tijd breder worden, ook vanwege de uitgebreide mogelijkheden op onze locatie. Van theaterzaal, tot muziek- en AV-studio tot atelierruimte tot horeca.”

De artistiek-inhoudelijke kwaliteiten van Stichting Kunst en Cultuur Kanaal30 en hun ervaring met samenwerking met organisaties en makers uit de omgeving is ontzettend waardevol”, gaf cultuurwethouder Anke Klein eerder te kennen. De adviescommissie was onder de indruk van de visie, ambitie en ondernemingslust binnen Kanaal30, voortgekomen uit het makersmilieu in Merwede. Wij zijn ook onder de indruk, dus graag volgen we (ook) hier de ontwikkelingen rond het nieuwe cultuurhuis, want dat is een bijzonder mooie aanvulling op het culturele aanbod in de wijk en de stad.