20 november 2023 – Oud en nieuw, het is bijna zover! Vuurwerk afsteken rond of tijdens de jaarwisseling, het zou een spektakel kunnen zijn en bijdragen aan een feestelijk moment. Toch leidt het ook regelmatig tot overlast en klachten en in extreme gevallen tot lichamelijk letsel. Dat moet anders kunnen, maar hoe en waarop let je dan?

Een bericht van Karim Ennahachi (Krimo) begin oktober in de WhatsApp groep Samen Kanaleneiland deed veel mensen behoorlijk schrikken. Een jongen van 15 jaar liep ernstig letsel op aan zijn hand en/of onderarm tijdens het afsteken van vuurwerk bij het Cruijff Court aan het Peltplantsoen. Het ging daarbij om een zogenaamde Cobra, een naam voor verschillende vuurwerkproducten van de Italiaanse producent Di Blasio Elio, voornamelijk bestaande uit voor Nederlandse begrippen illegaal knalvuurwerk.

Al enige tijd was er in de buurt sprake van overlast door het afsteken van vuurwerk met soms flinke knallen in de buurt, vaak ook ’s nachts. Veel bewoners beklaagden zich daarover in de WhasApp groep en bij de gemeente. Dat het met vuurwerk ook mis kan gaan bleek uit het bericht van Karim. Hij riep ouders dan ook nadrukkelijk op om met hun kinderen te praten over het afsteken van illegaal vuurwerk, de overlast die het veroorzaakt en de gevaren die er aan kleven.

Het bericht en de oproep van Karim staat niet op zich. Ook de gemeente voert regelmatig campagnes tegen het afsteken van vuurwerk, helemaal als het om illegaal vuurwerk gaat. Onder www.utrecht.nl/wonen-en-leven/veiligheid/vuurwerk-en-jaarwisseling is een aparte webpagina ingericht met informatie over het melden van vuurwerkoverlast, vuurwerkvrije zones, illegaal vuurwerk en het kopen van vuurwerk. Het is zinvol om daar in de aanloop naar oud en nieuw even een kijkje te nemen.