9 december 2022 – Energie is duur en opslag van zonneenergie wordt steeds belangrijker. Op Kanaleneiland wordt gekeken met project IRIS hoe opslag van zonne-energie
kan helpen. De buurtbatterij op het binnenplein achter Columbuslaan 1 t/m 109 is verbonden met zonnepanelen op een gerenoveerde flat van Bo-Ex. Met de opbrengst van de batterij krijgt het binnenplein gelijk een opknapbeurt. Rob Vleeming van Hoveniersbedrijf Natuurlijk heeft samen met aanwonenden een ontwerp gemaakt. In het voorjaar
van 2023 wordt het binnenplein omgetoverd tot een vriendelijk, goed verlicht en verzorgd plein met veel groen, vrolijke beplanting en speelruimte voor de allerkleinsten.

“Met de buurtbatterij kunnen we kijken hoe opslag van zonne-energie kan helpen in de energietransitie. Het is belangrijk om eerst te leren hoe dat precies werkt,” vertelt Ragnhild Scheifes, betrokken bij het IRIS project. Woningcorporatie Bo-Ex en deelautobedrijf We Drive Solar, beiden betrokken bij IRIS, hebben de buurbatterij mogelijk gemaakt. De zonne-energie komt van zonnepanelen van een gerenoveerde flat van Bo-Ex aan de Columbuslaan. De energie die daar over is, wordt in de batterij opgeslagen en verkocht op de landelijke energiemarkt. De opbrengst komt de buurt ten goede. Bo-Ex wilde het graag gebruiken voor het opknappen van het binnenplein waar de batterij staat. Ragnhild en collega’s zijn langs de deuren gegaan, hebben brieven rondgebracht en op het plein gestaan om te horen wat aanwonenden willen met het binnenplein. Ragnhild: “Vanuit IRIS willen we de buurt actief betrekken, en uitgaan van wat aanwonenden belangrijk vinden. Het bleek voor ons niet makkelijk de buurt te
bereiken. Dan moet je op zoek naar andere oplossingen. We hadden iemand nodig die van de wensen direct een ontwerp kon maken. En dat kan Rob heel goed.”

VAN WENS NAAR ONTWERP
“Ik ben op mijn gemak op een bankje gaan zitten op het plein, en sprak iedereen aan die voorbij kwam. Zo doe ik het eigenlijk altijd,” vertelt hovenier Rob Vleeming. Zo heeft hij met zo’n dertig aanwonenden gesproken. Ragnhild: “Dankzij Rob hebben we nog meer omwonenden kunnen betrekken in het ontwerp van het plein.” Aanwonenden vonden vooral belangrijk dat het plein groener en lichter wordt, een plek waar kinderen veilig kunnen spelen en waar je rustig kunt gaan zitten. “Met alle informatie van indrukken en gesprekken met mensen die ik in een paar dagen opdoe maak ik een ontwerp,” aldus Rob. Voor iedere groep aanwonenden heeft hij een aanspreekpunt waar hij het ontwerp aan heeft voorgelegd. IRIS heeft de lokale artiest JanIsDeMan gevraagd een muurschildering te maken. “Het is een wens van de buurtkinderen, en van project IRIS. We willen zo het verhaal vertellen van de zon als energiebron van de toekomst,” deelt Ragnhild. In het voorjaar van 2023 is er een vriendelijk, kleurrijk groen, fris en licht plein voor de bewoners van Kanaleneiland.

MEER INFORMATIE
Wil je meer weten over IRIS?
Neem dan contact op met Rianne Bakker:
rianne@energie-u.nl,
06-4600 1684
of kijk op www.iris-utrecht.nl.