8 december 2022 – Op zich is het al hard nodig om armoede een gezicht te geven en onder de aandacht te brengen, maar met de huidige inflatie en explosief stijgende prijzen helemaal. Veel huishoudens raakten en raken momenteel ernstig in de problemen en niet alleen lage(re) inkomens. Ook middeninkomens en zelfs hogere inkomens worden getroffen. Uiteraard ook in Utrecht en uiteraard ook in Zuidwest.

Armoede is een groeiend probleem, maar niet altijd zichtbaar. Ook in Utrecht is er sprake van een groeiend aantal inwoners met financiële problemen. De cijfers uit de Armoedemonitor 2022 spreken voor zich; veel Utrechters hebben moeite om rond te komen en er is sprake van een groeiende ongelijkheid in de stad. Het kan echter iedereen overkomen dat het (financieel) tegenzit en dat hulp nodig is. In het coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente Utrecht is daarom ook aandacht voor die groep
Utrechters vanuit het principe ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’. Dat houdt in dat de beschikbare middelen naar die mensen gaan die dit het hardst nodig hebben.

Door de zorgwekkende prijsstijging van goederen en diensten kun je vandaag minder kopen voor één euro dan gisteren. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was de inflatie afgelopen september bijvoorbeeld 14,5 procent en in augustus 12 procent ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar. Die forse stijging is vooral te wijten aan de prijsontwikkeling van energie: elektriciteit, gas en stadsverwarming. De recente ontwikkelingen zijn te volgen via www.cbs.nl/nl-nl. Ze maken dat een groeiend aantal huishoudens moeite heeft om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Ook in Utrecht dus, waar momenteel ongeveer 25.000 huishoudens van een minimum inkomen leven. Weliswaar zijn er veel regelingen en voorzieningen voor die huishoudens in het leven geroepen, maar veel bewoners hebben moeite om te achterhalen welke en hoe deze aan te vragen.

In Utrecht is al sinds 2009 (!) de Armoedecoalitie Utrecht actief in het bundelen van de krachten van grote organisaties, kleinschalige initiatieven, hulp- en dienstverleners, belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen om de positie van financieel minder draagkrachtigen te verbeteren en sociale uitsluiting tegen te gaan. Maar ook in de buurt zijn er verschillende loketten waar bewoners met vragen terecht kunnen. We zetten ze hiernaast op een rijtje:

WAAR KAN JE WANNEER MET VRAGEN TERECHT:

• Open Huis Al Amal: dinsdag en donderdag van 09:00 tot 12:00 uur.
• Loket 1 in winkelcentrum NOVA tegenover de HEMA: dinsdag, woensdag en donderdag van 10:00 tot 14:00 uur.
• Bibliotheek Kanaleneiland: dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 13:00 uur en zaterdag van 12:00 tot 15:00 uur.
• De Geldzaak van U-Centraal: elke woensdag van 10:30 tot 12:30 inloopspreekuur bij bibliotheek Kanaleneiland.
• Bij Bosshardt papier café – hulp bij geld en papieren: maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 12:30 uur.
• DOCK (samen met het Buurtteam) bij Hart van Noord: elke dinsdag inloop van 10:00 tot 11:30 uur.
• Voedselbank Kanaleneiland bij BuurtThuis aan de Livingstonelaan. Voor het aanvragen van een voedselpakket is op www.voedselbankutrecht.nl een aanvraagformulier te vinden, dat kan ingevuld worden teruggestuurd naar kanaleneiland@voedselbankutrecht.nl.

HANDIGE LINKS:

www.hulpbijarmoede.nl/organisaties
www.armoedecoalitie-utrecht.nl
www.u-pas.nl