Petra Pluimers van Merwede Beweegt
8 december 2022 – Binnen het ondernemerscollectief Merwede, Transwijk & Co is al even terug gestart met het initiatief Merwede Beweegt. Het uitganspunt daarbij is dat de werkomgeving een geschikte plek is om mensen aan te zetten tot een gezondere leefstijl. Elk bedrijf en iedere ondernemer kan op dit gebied mooie resultaten boeken en een beroep doen op beweegcoördinator Petra Pluimers om mee te denken hoe dat het beste kan worden aangepakt.

Het ondernemerscollectief Merwede, Transwijk & Co heeft budget vrijgemaakt om bewegen in de wijk te stimuleren. Het doel daarbij is om ondernemers en werknemers in Merwede structureel voor, tijdens of na hun werk te laten bewegen. Een echte en positieve gedragsverandering! Zo vond van 16 tot 20 mei de Merwede Beweegt Week plaats voor alle werknemers en werkgevers uit het gebied, met de hele week leuke en sportieve activiteiten. Voor deelnemers waren er workshops zoals dans, bootcamp, kickboksen, wandelen, etc. Voor vervolgactiviteiten is het zeker interessant om de website van het ondernemerscollectief (www.merwedetranswijk. co) in de gaten te houden voor het volledige programma en eventuele updates.

Sterk netwerk
Elk initiatief dat ondernemersfonds Merwede, Transwijk & Co neemt, begeleidt, ondersteunt en/of financiert (vanuit het Ondernemersfonds Utrecht) moet bijdragen aan het verbeteren van het ondernemersklimaat binnen het betreffende gebied. De inzet is om zo een ideaal ondernemersklimaat te creëren waarin de ondernemers en werknemers elkaar goed kennen. Als er een sterk netwerk is, dan zal men elkaar opdrachten gunnen en goede tips met elkaar uitwisselen. De thema’s zijn duurzaam, groen & openbare ruimte, netwerk en ondernemersklimaat, gezond stedelijk leven, onderwijs en kennisdeling, kunst en cultuur en tot slot veiligheid. Stedelijk sporten in allerlei vormen van bewegen in de openbare ruimte is in opkomst. Gezond Stedelijk Leven is ook binnen de gemeente Utrecht een belangrijk thema en dus ook in Merwede en Transwijk. Het project vanuit het ondernemerscollectief biedt kansen om te experimenteren met initiatieven die passen binnen de ontwikkeling van de wijk. Ben je geïnteresseerd in het thema gezond stedelijk leven en/of de sportieve en beweegactiviteiten vanuit het ondernemersfonds, neem dan contact op met beweegcoördinator Petra Pluimers.

WIL JIJ MET JE COLLEGA’S OOK IN BEWEGING KOMEN?
Petra Pluimers denkt graag mee hoe.
T 06-1398 7745
E petra@merwedetranswijk.co