Foto: Bas van Setten

1 oktober 2022 – Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart koos Utrecht voor politieke partijen in de linkse en progressieve hoek. Na een paar weken onderhandelen werd het nieuwe college van wethouders gevormd. GroenLinks, D66, PvdA, Student & Starter en ChristenUnie staan nu aan het roer van de gemeente Utrecht, samen natuurlijk met burgemeester Sharon Dijksma. Iedere wethouder heeft een eigen portefeuille met onderwerpen en wijken onder zijn/haar hoede de komende jaren. Ook Zuidwest Utrecht heeft een nieuwe wijkwethouder! Na een paar fijne jaren met Linda Voortman (nog steeds wethouder, o.a. van Werk en Inkomen) neemt PvdA’er Dennis de Vries het stokje van haar over. Tijd voor een kennismaking met deze enthousiaste, nieuwe aanwinst voor de Utrechtse gemeentepolitiek. Nicole Nibbering sprak met hem.

Waarom ben je wethouder geworden?
Het is een beetje gek gelopen. Ik heb altijd voor de klas gestaan, later gewerkt als schoolleider en de afgelopen jaren was ik directeur van Stichting Vreedzaam. Dus ik had een politiek neutrale rol in de stad. Mensen wisten wel dat ik lid ben van de Partij van de Arbeid, maar ik had nooit de ambitie om wethouder te worden. Tijdens de onderhandelingen voor het coalitieakkoord werd ik opgebeld door Rick van der Zweth, de fractievoorzitter van de PvdA en die zei: ‘Joh Dennis, we zoeken nog een wethouder en we hebben overleg gehad in de fractie en meerdere malen is jouw naam genoemd. Sta je daar voor open?’ Toen werd de vraag gesteld en moest ik eigenlijk heel snel een besluit gaan nemen. Nou ja, toen is het balletje gaan rollen. En nu ineens ben ik wethouder. En om even terug te komen op jouw vraag: ik heb wel hele grote idealen. Ik ken deze stad heel goed. Ik gelijke kansen heel belangrijk. Dit staat ook heel prominent genoemd in ons coalitieakkoord. Net als betaalbaar wonen. De verschillen in onze samenleving zijn alleen maar groter geworden de afgelopen jaren. Er zijn al genoeg mensen die roepen vanaf de zijlijn. Als wethouder kun je er ook echt wat aan doen. Dat is ook de reden dat ik al actief was voor een politieke partij. Dus die idealen hoop ik mee te nemen en uit te dragen in mijn rol als wethouder.’

Daarop aanhakend, bij jouw presentatie als wethouder zei je: ‘Ik heb een activistische inslag’. Op welke manier komt dat tot uiting in jouw werk?
‘Ik vind het belangrijk om aanspreekbaar te zijn Dat mensen mij kennen en dat ze weten dat ze bij mij terecht kunnen als er wat is. Ik wil ook zichtbaar zijn in de wijk, als wijkwethouder. Dan kun je bijvoorbeeld kijken naar het spreekuur dat we gaan organiseren. [ ]Ik heb wel eens dat mensen tegen me zeggen: ‘Zo Dennis, jij bent fel.’ Als iets in mijn beleving niet rechtvaardig is, dan merk ik dat mensen nu ineens wel naar me luisteren die dat vroeger niet deden, nu ik wethouder ben. Je hebt ineens een heel ander podium, dus ik probeer daar ook wel op een positieve manier gebruik van te maken. Dat is ook een manier waarop je activistisch zou kunnen zijn.

Er zullen ook momenten zijn waarop jij het ergens helemaal niet mee eens bent, maar beleid wel moet verdedigen vanuit jouw rol als wethouder. Hoe ga je daar dan mee om?
‘Die momenten zullen ongetwijfeld ook gaan komen. Het voordeel van Utrecht is, als je kijkt naar de coalitie van de PvdA, ChristenUnie, Student&Starter, Groenlinks, D66, dat het wel partijen zijn die redelijk aan dezelfde kant zitten. En je moet altijd compromissen sluiten. Daar mag je ook eerlijk over zijn. Ik geloof wel dat mensen die eerlijkheid kunnen waarderen. Dat is ook politiek. Je hebt grote idealen, die kun je nooit voor honderd procent waarmaken en daar moet je dan ook open en eerlijk over zijn en geen valse verwachtingen scheppen.’

Mensen vinden politiek snel saai, willen het liever over iets gezelligs hebben.
‘Mensen denken snel: politiek is Den Haag. En ik vind ook dat ze daar niet altijd het goede voorbeeld geven. Terwijl ik hier in Utrecht ervaar dat het totaal anders is. De persoonlijke relaties zijn oké als wethouders onder elkaar. Het gaat ook over de plantenbakken hier, het gaat over de inrichting van de wijk, over hoe we hier gaan verbouwen, over woningen die ineens dubbel zoveel geld kosten, vinden we het oké dat de wijk zo verandert? Dat is allemaal politiek! Wat ik ook wel belangrijk vind. Mensen worden soms cynisch. ‘Zij bepalen alles maar’, ‘ze zijn er toch niet voor mij’, en dan denk ik maar even aan wat ik kinderen altijd leerde in het onderwijs: ik kan wél mijn wereld veranderen. Als jij er iets van vindt: ga er dan iets aan doen. Ik ben nu toevallig wethouder, maar jij kunt als bewoner ook iets doen. Je kunt bijvoorbeeld je wijk
schoner houden door af en toe te gaan prikken in de wijk. Niet alleen maar roepen maar ook wat gaan doen.’

Als we dan even een bruggetje maken naar de wijk waar we nu zitten, Zuidwest Utrecht. Hoe ben je nu de wijkwethouder van Zuidwest Utrecht geworden?
‘In de onderhandelingen wordt wel een beetje gekeken naar wat de kwaliteiten zijn die een wethouder met zich meeneemt. Mijn ervaring ligt in Vreedzame wijken. We hebben de wijkaanpak zoals in Overvecht, maar dat willen we ook in andere wijken en dat willen we onder andere in deze wijk. Dat gaat over: hoe ga je gezamenlijk met opvoeders de wijk een beetje beter maken? Hoe ga je met jongeren werken, met de wijkagent, met onderwijs? Zodat er een samenhangend pedagogisch klimaat ontstaat in de wijk. Dat heb ik altijd al gedaan. Dus die expertise en die kennis kan ik nu meenemen in mijn rol als wijkwethouder specifiek in deze wijk. Er is vaak een hoge in- en uitstroom in een wijk als Kanaleneiland. Veel mensen wonen er maar kort, en verhuizen weer. Hoe je met elkaar samenleeft, dat is cultuur. Dus je moet heel goed kijken hoe je nieuwe mensen in de wijk meeneemt in je cultuur. In het coalitieakkoord gaan we de komende vier jaar aan de slag, maar ik durf wel te zeggen dat je na vier jaar pas begint. Je moet die structuur in de wijk op orde krijgen, een gezamenlijke visie moet ontstaan.’

Je noemde al even dat er veel mensen komen en gaan. Wat ik zelf een interessant thema vind, is de sociale cohesie in de wijk. Er komen yuppen wonen, de huurprijzen gaan hard omhoog. Mensen leven langs elkaar heen. Hoe kun je ervoor zorgen dat de verschillende groepen elkaar tegenkomen en voelen dat we samen in deze wijk wonen?
‘Daar zijn verschillende manieren voor: topdown en bottum-up. Bottomup: het Krachtstation is een heel mooi initiatief waar heel veel groepen vanuit een ondernemersgeest elkaar ontmoeten. Dat is heel mooi, dat bruist. Topdown: je zou als gemeente een aanpak kunnen maken. Mensen gaan niet uit zichzelf iets met elkaar doen, mensen blijven vaak met elkaar in dezelfde groep. Het begint al bij onderwijs. Ik hoor verhalen van schoolleiders, die vertellen dat hun school geen afspiegeling is van de wijk. Sommige ouders fietsen met de bakfiets naar Oog in Al en brengen hun kind daarnaartoe. En dat kun je als gemeente reguleren. In het verleden was dat een gegeven, sinds vorig jaar wordt het aanmeldbeleid voor basisscholen in Utrecht centraal geregeld. Vanuit het centrale aanmeldpunt kunnen we kijken hoe we die verdeling doen.’

We hebben het gehad over verbeterpunten van de wijk. Maar wat vind je nou echt mooi aan Zuidwest Utrecht?
‘Ik heb hier een tijdje gewoond aan de Peltlaan op Kanaleneiland. Ik vind die diversiteit leuk, ik hou ervan om me te verwonderen. Het zit in van alles, in eten, in drinken, in mensen ontmoeten. Dus als je mij vraagt, wat vind je nou mooi? De mensen in de wijk.’

Waar kunnen bewoners terecht die ideeën, plannen of vragen hebben?
‘We hebben ook de komende vier jaar weer elke maand een wijkspreekuur waar bewoners met vragen bij mij terecht kunnen. Dat is een vast moment waarop bewoners met een vraag terecht kunnen. Daarbuiten kunnen mensen natuurlijk ook altijd terecht bij het wijkbureau. Ik kan helaas niet altijd alles direct oplossen. Maar ik kan het wel aanhoren, dat is ook heel belangrijk dat mensen weten: ik word gehoord. Want dat gebeurt vaak helemaal niet. En ik kan je misschien verder helpen naar iemand anders die daar een weg in weet.’

WIJKSPREEKUREN
De eerstvolgende wijkspreekuren staan gepland op de volgende momenten (onder voorbehoud, check de website van de gemeente Utrecht voor eventuele wijzigingen):
Woensdag 9 november – 16.00 – 17.00 uur
Woensdag 7 december – 16.00 – 17.00 uur
Wijkbureau Zuidwest
Al-Masoedilaan 188. Afspraak maken:
mail: zuidwest@utrecht.nl of bel: 14 030