Impressie Marco Polopark

1 oktober 2022 – Het Rijk wil de gemeente Utrecht een cofinanciering van 87,5 miljoen euro bieden voor de versnelling van de woningbouw in de komende drie tot vijf jaar. De gemeente zelf investeert 105 miljoen euro, onder meer voor de bouw van circa 6.200 nieuwe woningen in Utrecht Zuidwest. Het gaat dan om Papendorp, Groenewoud én Kanaleneiland. Ook moet de bereikbaarheid verbeterd worden. Voor dit alles wordt 71,7 miljoen euro uitgetrokken door het Rijk. Alles bij elkaar een flinke investering. We gingen vast eens op zoek naar plannen voor herontwikkeling in ons verspreidingsgebied, Kanaleneiland,  Transwijk en ook de Merwedekanaalzone natuurlijk.

Wie zich verdiept heeft in of betrokken is geweest bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie Kanaleneiland en Transwijk kent de belangrijkste punten daaruit, namelijk:

  • Kanaleneiland en Transwijk worden (in 2040) groener, beter bereikbaar voor langzaam verkeer en goed verbonden met de rest van Utrecht;
  • Naast een groot deel sociale huurwoningen komen er meer verschillende soorten woningen, onder andere door nieuwbouw;
  • Aan een klimaatbestendig Kanaleneiland en Transwijk (in 2040) wordt gewerkt door opgeknapte flats, duurzame nieuwe gebouwen en herinrichting van de openbare ruimte;
  • Die openbare ruimte wordt steeds minder ingericht voor auto’s en parkeren en steeds meer voor groen, wandelen, fietsen en ontmoeten.  

Met meer verschillende soorten (en hopelijk ook betaalbare!) woningen in Zuidwest kunnen mensen vaker in hun eigen buurt blijven wonen als hun leefsituatie verandert. Sommige bewoners maken zich daar zorgen over. Die zorgen kan de gemeente met de plannen niet direct wegnemen, maar inzet is wel om de wijk ook betaalbaar te houden voor mensen met een laag- of middeninkomen. Het aandeel sociale huurwoningen blijft ongeveer gelijk en er zal door herontwikkeling of nieuwbouw dus een flink aantal nieuwe woningen worden toegevoegd.

Krachtstation Amerikalaan – Kanaleneiland
In mei stuurde Wijkbureau Zuidwest een Tweet de wereld in met het bericht dat het Krachstation aan de Amerikalaan 199 verouderd is en dat er een nieuw gebouw komt voor wonen, werken en ontmoeten. Krachtstation Beheer B.V. wil het gebouw en de naastgelegen parkeerstrook herontwikkelen tot een woongebouw met mogelijk niet-woonfuncties in de plint. Wij vonden eerder al plannen voor herontwikkeling op de webpagina van STATT, studio voor architectuur en ruimtelijke ontwikkeling in Arnhem. Er werd echter niet voor dat plan gekozen. Ook op de website van KENK architecten vonden wij een impressie van de mogelijk toekomstige versie van Krachstation als Stadsoase met een flink bouwvolume. Informatie is te vinden op www.krachtstation.com/nieuwbouw/

Impressie Krachtstation

Bernadottelaan 11-15 – Kanaleneiland
City Pads, eigenaar van de Bernadottelaan 11-15, wil de huidige gebouwen slopen en ruimte maken voor woningen voor studenten en starters, bedrijven en (zorg)voorzieningen. City Pads is eigenaar van dit voormalige kantoor van de FIOD en het naastgelegen gebouw. De plannen zijn om de huidige bebouwing te slopen en tot aantrekkelijke nieuwbouw te komen. Tot die tijd zijn de gebouwen gewoon in gebruik: de tandarts blijft praktijk houden en in het voormalige FIOD-deel is sinds kort de Stadstuin gevestigd, die flexibele kantoorruimte aanbiedt aan bedrijven.

Van Heuven Goedhartlaan 2-4 – Kanaleneiland
Domvast Projectontwikkeling onderzoekt momenteel de haalbaarheid van bouwplannen aan de Van Heuven Goedhartlaan. Men wil de 2 bestaande woongebouwen aan elkaar verbinden en zo meer woonruimte tussen de torens creëren voor ongeveer 50 extra studenten. Het gebouw is ooit gebouwd als zusterflat voor het Oudenrijn Ziekenhuis en werd een aantal jaar geleden verbouwd om studenten te kunnen huisvesten. De huidige 2 woongebouwen bieden plaats aan ongeveer 110 studenten. Net als in de bestaande gebouwen gaat het om een mix van onzelfstandige kamers (dus met gedeeld sanitair en keuken) en zelfstandige kamers. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat ook de buitenruimte wordt aangepakt, om het gebouw een vriendelijkere uitstraling te geven. Dat kan bijvoorbeeld door te zorgen voor meer groen op- en rond het gebouw.

Livingstonelaan 609 – Kanaleneiland
Projectontwikkelaar VOF Livingstonelaan (een samenwerking tussen Slokker en Synchroon) wil het gebouw slopen en er nieuwbouw van 11 tot 12 verdiepingen realiseren met een mix van (570) studentenwoningen en onderwijsvoorzieningen met fietsenstalling. Ook moet het aangrenzende groen een ‘opfrisbeurt’ krijgen. Net als bij de plannen voor de Europalaan/Lanslaan wordt ook hier een link met de Merwedekanaalzone gemaakt, want onderdeel van het plan is om ook hier geen of minimaal autogebruik toe te staan.

Impressie Beneluxlaan 901-909

Beneluxlaan 901-909 – Kanaleneiland
Initiatiefnemer Huys te Voorn Vastgoed B.V. wil de bestaande kantoorgebouwen van Zorg van de Zaak te slopen en er circa 200 midden huurappartementen (maximaal 19 bouwlagen) realiseren met op de begane grond een commerciële en maatschappelijke ruimte met een wijkgerichte functie en een inpandige parkeerterrein. Het moet een plek worden waar wonen, werken, ontmoeten, verblijven en gezondheidszorg samengaan.

Marco Pololaan 111-113 – Kanaleneiland
Door vergrijzing en groei in Zuidwest is de behoefte aan gezondheidszorg, ouderenhuisvesting en verbetering van de leefbaarheid sterk toegenomen. MPL Real Estate wil de bestaande bebouwing slopen en er een nieuw gezondheidscentrum realiseren van ongeveer 2.000 m2 met een sociaal maatschappelijke functie en daarboven ongeveer 230 tot 241 appartementen in de sociale, midden en vrije sector categorie waarvan een deel bestemd is voor ouderen. Het zou een verbetering van het zorgaanbod in de wijk betekenen.

Lomanlaan 103-105 – Transwijk
Woningcorporatie Mitros wil nieuwe huurwoningen bouwen op de plek van het kantoorpand aan de Lomanlaan 103-105 in Transwijk, ook wel bekend als De Zusters. De sloop van het gebouw zou begin 2022 starten en de nieuwbouw zou in 2025 klaar moeten zijn. De plek aan het park Transwijk leent zich voor meer en betere huurwoningen en Mitros wil 215 appartementen bouwen, vooral sociale huur. De gebouwen worden 14 en 16 verdiepingen hoog en daarmee hoger dan de bestaande bouw. Doelgroep voor de nieuw te bouwen woningen zijn ouderen uit de buurt, die graag in hun buurt of wijk willen blijven wonen. Naast woningen komt op de begane grond mogelijk ook horeca.

Impressie Lomanlaan 103-105

Hoek Europalaan 33-45/Lanslaan 2-8 – Transwijk
AVM Vastgoed & Ontwikkeling B.V., eigenaar van het bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van de Europalaan (nr 33-45) en de Lanslaan (nr 2-8) in Transwijk wil de gebouwen graag slopen en ruimte maken voor een mix van sociale, middel dure en vrije sector huurappartementen. Medio mei was er een eerste informatiebijeenkomst. Uit de intentieovereenkomst blijkt dat een woonbestemming meer voor de hand dan modernisering/ nieuwbouw van de verouderde bedrijfsgebouwen. Ook is er vanuit de gemeentelijke Hoogbouwvisie een aantal redenen om grotere bouwhoogte toe te staan. Het rendabel(er) maken van de grondexploitatie is er daar één van en het creëren van een ‘hoogstedelijk milieu’ ook. De ontwikkelingen in de tegenover gelegen Merwedekanaalzone maken volgens AVM Vastgoed een hoger bouwvolume mogelijk met een extra hoogteaccent complementair aan de aangrenzende bebouwing aan de Jo Wuthrichlaan en de MWKZ.

Merwedekanaalzone
Een geheel nieuwe stedelijk zone met circa 10.000 nieuwe woningen. Recent al opgeleverd is Wilhelminawerf in deelgebied 4 aan het Merwedekanaal en momenteel wordt daar in snel tempo de wijk Nieuwe Defensie gebouwd. En er staat nog heel wat op de planning, zoals onder ander te volgen is op de website van het autoluwe Merwede als deelgebied 5 van de Merwedekanaalzone. En ook in deelgebied 6, nu nog Business Eiland Utrecht, moet een nieuwe mix van wonen en werken ontstaan. Aan de Eendrachtlaan 10 wordt momenteel al gewerkt aan de bouw van het wooncomplex Concorde met onder andere een 15 verdiepingen tellende woontoren.