1 oktober 2022 – Eind juni ging er een uitnodiging naar diverse bewonersgroepen en organisaties in de wijk om vooraf te overleggen over de Wijkproeverij, die inmiddels op dinsdagmiddag 6 september heeft plaatsgevonden. Welzijnsorganisatie DOCK wil graag dat wijkbewoners weten wat bewonersgroepen, zzp’ers en andere organisaties en instellingen in de wijk voor hen kunnen betekenen op het gebied van dienstverlening, informatie en activiteiten. De Wijkproeverij is dan ook bedoeld om met partners uit de wijk een programma en informatiemarkt aan te bieden waar organisaties en bewonersgroepen zich kunnen presenteren. Graag wilde DOCK vooraf van bewoners horen waar zij behoefte aan hebben en het programma samen met hen opstellen en vormgeven. Dat gebeurde op 5 juli in Buurtcentrum Hart van Noord aan de Geallieerdenlaan, waar onder andere ideeën werden uitgewisseld over wat nodig is in de wijk en hoe je bewoners bereikt die misschien niet zo digitaal vaardig zijn.

En 6 september was het dus zover, bij Hart van Noord werden bewoners ontvangen met een hapje en een drankje om zich te laten informeren over wat er in de buurt allemaal te doen en te beleven valt! Het aanbod was behoorlijk divers en de opkomst hoog. Ook De Zuidwester was aanwezig en sprak onder andere met sociaal makelaars en organisatoren Emilia Hernández Pedrero en Dinie Hennevelt van DOCK. Emilia: “Leuk om te weten is dat de wijkkrant ooit is begonnen vanuit de voorganger van DOCK als een activiteiten en diensten agenda voor de wijk, maar dat de krant in de loop der tijd een andere meer inhoudelijke invulling kreeg, die ook zeer gewaardeerd wordt. Voor veel wijkbewoners blijkt het stopzetten van de activiteitenagenda echter wel een gemis en met onder andere de Wijkproeverij proberen we die groep toch te bedienen met overzicht in het aanbod van organisaties en activiteiten in de buurt. Meer mensen dan je denkt zijn, na wat Corona heeft veroorzaakt, op die organisaties aangewezen voor hun informatie over activiteiten en diensten in de wijk.”

Met het programma ‘Samen in de Stad’ richt DOCK zich vanuit een preventieve benadering op het langer thuis blijven wonen van 60-plussers. Dinie: “We werken daarbij samen met bewoners en wijkorganisaties aan verbinding en ook aan de versterking van het zorg- en hulpnetwerk in de wijk. De Wijkproeverij is daarbij een middel en mag wat ons betreft een jaarlijks terugkerend evenement blijven!” De editie afgelopen 6 september bij Hart van Noord liet duidelijk zien wat het belang is van de Wijkproeverij. Deelnemende organisaties waren onder andere de Bibliotheek, NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten), Paraplu (voorheen Boogh voor mensen met hersenletsel die willen re-integreren én wijk-ontmoetingscentrum), het Wijk Informatie steunpunt, U-Centraal (voor vragen of zorgen over wonen, (mantel)zorg, geld, persoonlijke ontwikkeling of bijvoorbeeld sociaal contact), Lady Fit, Sport Utrecht, Gezondheidscentrum  Oog in Al, Volksgezondheid Utrecht WMO, Wijkbureau Zuid West, Power by Peers (voor begeleiding naar ondernemerschap), NiZU (Netwerk informele Zorg Utrecht) en By Bosshardt. Daarnaast waren ook bewonersgroepen en zzp’ers aanwezig om zich te presenteren en werden er diverse workshops gegeven.

Ook Ingeborg Hornsveld, gemeenteraadslid voor GroenLinks kwam nog even langs voor een kennismaking en een vragenrondje. Wat daarbij onder andere ter sprake kwam was of een dergelijke ontmoeting met de lokale politiek wellicht vaker in de buurt moest plaatsvinden. Na afloop kregen bezoekers nog een pakket mee dat werd aangeboden door de Utrechtse Armoedecoalitie samen met DOCK. Daarin ook wat leuke (financiële) verrassingen. In alle opzichten bijzonder geslaagd in de opzet en hopelijk een terugkerend evenement!