Afgelopen november kregen de bewoners van een portiek op Alexander de Grotelaan een brief van woningcorporatie Bo-Ex over de plaatsing van een camera in de hal vanwege de vernielingen die meermalen in de portiek zouden zijn aangebracht. Nadat de camera was geplaatst, heeft de voorzitter van bewonerscommissie Roosal – die toevallig ook in deze portiek woont – contact opgenomen met de woningcorporatie en gevraagd om welke vernielingen het gaat. De woonconsulent van Bo-Ex gaf als reactie:

“Wij constateren de laatste tijd zelf veel vernielingen aan onze eigendommen in de portieken in de buurt en uit contact met de wijkagent blijkt dat het ook in de directe omgeving gebeurt. Wanneer de leefbaarheid van een portiek en/of woonomgeving in het geding kan komen, kunnen wij besluiten om camera’s te plaatsen in onze portieken.”

De bewonerscommissie herkende de incidenten in de reactie niet, want de afgelopen jaren hebben er nooit vernielingen in het betreffende portiek plaatsgevonden. “De camera maakt inbreuk op onze privacy. Hij hangt in een gemeenschappelijke ruimte waarbij zichtbaar is wie het complex inkomt en verlaat zonder enige duidelijke grondslag. Wij zijn als huurders niet betrokken geweest bij dit proces en we zijn ook niet geïnformeerd over hoe onze privacy wordt gewaarborgd”, aldus bewonerscommissie Roosal. Ondanks het doorvragen kwam er echter geen inhoudelijke antwoord op de vraag namelijk: ‘Om welke concrete vernielingen gaat het betreft de portiek waar besloten is om een camera te plaatsen?’

Uiteindelijk heeft de bewonerscommissie deze vraag neergelegd bij een andere afdeling binnen Bo-Ex en bleek dat er geen aanleiding is geweest om de camera te plaatsen. De camera is niet conform protocol geplaatst en de medewerker die de opdracht hiervoor heeft gegeven was niet bevoegd voor deze handeling. Een duidelijk aandachtspunt voor de interne processen van Bo-Ex. Er werd aangegeven dat men naar aanleiding hiervan het protocol rondom het plaatsen van de camera’s aan het evalueren is en waar nodig zal aanpassen. Inmiddels heeft Bo-Ex de camera verwijderd en een brief gestuurd naar de bewoners met het volgende:

“Afgelopen week hebben wij de camera weggehaald. Er was geen reden meer om de camera in uw portiek te laten hangen.”
Een merkwaardige brief volgens de bewonerscommissie, aangezien er überhaupt nooit reden is geweest om de camera op te hangen. De manier waarop het is geschreven lijkt alsof dat wel het geval was.

Een belangrijke rol was hier dus weggelegd voor bewonerscommissie Roosal. Huurdersorganisatie STOK zegt daarover: “Een bewonerscommissie of de huurdersorganisatie kan collectief de belangen uit het complex behartigen voor de huurders. Bovendien komen aan deze organisaties op basis van de wet meer bevoegdheden toe dan aan individuele huurders. Dat maakt dat deze organisaties veelal meer invloed kunnen uitoefenen op de verhuurder, zoals ook in dit geval is gebeurd. Daarnaast zal niet iedere huurder al zijn rechten kennen en kunnen de individuele huurders meeliften op de collectieve kennis van de bewonerscommissie of huurdersorganisatie.Zeker naar mate steeds meer kwetsbare groepen in het huurbestand terecht komen is het van belang dat zij mee kunnen liften op de collectieve belangenbehartiging”