Er zijn plannen in voorbereiding bij de gemeente om de buitenruimte van de Bernadottelaan, de Bevinlaan en de tussenliggende omgeving een make-over te geven. Te denken valt dan aan nieuwe riolering, nieuwe bestrating en nieuwe parkeervakken, extra bomen en meer en ander groen. De meeste straten zullen iets smaller worden en er komt meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen. De gemeente wil zo de rijsnelheid omlaag brengen en het oversteken voor voetgangers veiliger maken.

Na een online bijeenkomst op 26 oktober en een inloopspreekuur op 28 oktober bij het 3G centrum gaat de gemeente de plannen verder uitwerken. Over de volgende versie van het ontwerp kunnen omwonenden opnieuw meedenken. Daarover ontvangen zij bericht als het zo ver is. Dan gaat het ook over het inrichten van de plantsoenen en speelplekken. De werkzaamheden beginnen waarschijnlijk in 2023. Wie de ontwikkelingen wil volgen kan dat doen via www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/bernadottelaan-bevinlaan-en-omgeving-opnieuw-inrichten.