In de Doorgeefwinkel aan de Alexander de Grotelaan op Kanaleneiland is een voedselbank gestart. De voedselbank is een initiatief van de Stichting Hart Voor Ons Allemaal.

De stichting is afgelopen mei door Fatima Yaakoub opgericht. Fatima is al jarenlang een actieve vrijwilligster die zich voor verschillende stichtingen heeft ingezet. Door de coronacrisis kwamen veel mensen financieel in de problemen waarbij Fatima zich geroepen voelde om iets voor hen te betekenen. De Doorgeefwinkel geeft haar de mogelijkheid om de activiteiten van de stichting voort te zetten.

‘Als startende stichting waarbij je met weinig middelen de doelgroep wilt helpen, is het fijn om de krachten te bundelen met bestaande initiatieven. We zijn heel blij dat we gebruik kunnen maken van de Doorgeefwinkel’ vertelt Fatima. De doelstelling van de stichting is het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen die behoeftig zijn, zowel op financieel als op sociaal gebied, alsmede in het verbinden van mensen op cultureel gebied in het algemeen.
Fatima: “De stichting is volledig afhankelijk van donateurs en vrijwilligers. Op dit moment verstrekken we voedselpakketten aan mensen die in armoede leven en schulden hebben. We vinden het belangrijk dat de pakketten terecht komen bij de mensen die het echt nodig hebben. Daarom starten we altijd met een huisbezoek en we vragen ook de financiële gegevens op.”

Naast de levensmiddelen krijgt de stichting ook kleding en inboedel gedoneerd. De stichting zorgt ervoor dat deze spullen weer terecht komen bij de Doorgeefwinkel. Deze samenwerking zorgt ervoor dat de spullen terecht komen bij de mensen die het nodig hebben. Daarnaast is het ook goed voor de circulaire economie. Zo krijgen spullen weer een tweede leven.
Ook heeft de stichting de ambitie om wijkbewoners en vrijwilligers de mogelijkheid te geven om hun talenten te ontwikkelen en in te zetten voor de wijk. Fatima:“ Wij worden ook benaderd voor de samenwerking met andere organisaties. Op dit moment is er een grote vraag naar stageplekken voor jongeren. We willen graag iets voor de jeugd betekenen. Vaak komen zij moeilijk aan een stageplek, mede omdat er geen netwerk is waarop ze kunnen terugvallen. We willen deze jongeren een stageplek bieden en zo de mogelijkheid geven om te ontwikkelen en te groeien in de hoop dat zij zich later ook zullen inzetten voor maatschappelijke activiteiten.” aldus Fatima.

LEVENSMIDDELEN DONEREN?

Dat kan op Alexander de Grotelaan, garagebox 166. Neem contact op met Fatima Yakooub. 06-845 979 76, contact@hartvooronsallemaal.nl, www.hartvooronsallemaal.nl