Wat begon met een eenmalige activiteit is uitgegroeid tot de meidengroep Al Amira die inmiddels al 8 jaar bestaat. Na het groot onderhoud van de Stanleylaan II kregen de kinderen de gelegenheid om te bedenken wat ze graag wilden doen met als uitkomst het bakken van croissantjes. Wijkbewoonster Karima werd hiervoor benaderd. Wat bleek: de meiden, die toentertijd tussen de 8 jaar en 12 jaar oud waren, hadden behoefte aan een plek om met andere jongeren bij elkaar te komen. Karima, de moeder van een van de meiden, is gaan uitzoeken wat de mogelijkheden waren. “Ik wilde graag iets leveren voor de wijk”, vertelt ze. “Ik heb zoveel liefde in mij die ik graag naar anderen wil uitdragen”. Via Doenja Dienstverlening kreeg zij de mogelijkheid om 1 keer in de week in het gebouw ‘Bij Bosshardt’ activiteiten te organiseren.

Elke week staat er wat anders op de planning. De groep bepaalt hoe de bijeenkomsten worden ingevuld. Dat varieert van koekjes bakken tot knutselen en in de zomer proberen ze zoveel mogelijk leuke uitjes te organiseren. Daarnaast wordt er ook onderling veel gepraat. Karima: “Ik vind het belangrijk dat de meiden aandacht krijgen en dat er gesprekken kunnen worden gevoerd over zaken waarmee zij soms moeilijk bij anderen terecht kunnen”.

Het clubje bestaat uit 9 personen, waarvan de oudste inmiddels al 17 jaar zijn. Naast het verrichten van creatieve activiteiten, leren de meiden ook vaardigheden zoals organiseren, presenteren en debatteren. Wat zich heeft geresulteerd in het organiseren van een succesvolle moeder & kind feest waarop 150 personen zijn afgekomen, een gedicht geschreven voor de avond van de Vriendschap waarbij Peter R. de Vries aanwezig was en een magazine uitgebracht voor het jubileum ‘50 jaar gastarbeiders’.

Ook waren ze gestart met de trainingen Utrecht in dialoog, maar helaas zijn die momenteel geannuleerd vanwege COVID19. Karima: “Dit soort activiteiten zijn belangrijk voor de meiden hiermee kunnen zij zelfvertrouwen opbouwen en worden ze indirect voorbereid op de arbeidsmarkt.” Echter blijkt dit niet voldoende te zijn. Zo is gebleken dat het zoeken van een stageplek voor sommige niet makkelijk is verlopen. Een van de meiden heeft op de valreep nog een stageplek kunnen regelen waardoor studievertraging is voorkomen. De realiteit laat weer zien dat vroegtijdig investeren in jongeren geen garantie is voor succes. Omdat zij uiteindelijk afhankelijk zijn van de arbeidsmarkt en hun netwerk, dat vaak klein is. “Een oplossing hiervoor zou zijn als organisaties in de buurt zoals het wijkbureau, woningcorporaties en andere (maatschappelijke) instellingen stageplekken reserveren voor jongeren uit Kanaleneiland. Dit is namelijk op dit moment het gat tussen onderwijs en het vinden van een goede betaalde baan”. vertelt Karima.

Er is veel belangstelling voor de meidengroep al Amira. Andere jongeren uit de buurt willen graag meedoen, maar daar is hier helaas geen ruimte voor. De groep wordt bewust klein gehouden, zodat de meiden genoeg aandacht krijgen. Het doel is dat zij hun vaardigheden en kwaliteiten later kunnen inzetten om weer andere wijkbewoners te begeleiden. Karima: ”Het zou fijn zijn als meer mensen uit de wijk dit soort kleine initiatieven starten, waarbij de gemeente dit stimuleert en faciliteert”.