12 februari 2022 – Een opmerkelijk verhaal over de moeilijke positie van huurders binnen het traject van woningrenovatie en/of groot onderhoud bereikte ons via een aantal bewoners van een flat aan de Eisenhowerlaan op Kanaleneiland Noord. De communicatie door verhuurder Heimstaden verdient volgens hen geen schoonheidsprijs en er lijkt sprake van gentrificatie! Bewoners vertellen hoe zij een en ander ervaren.

Het kan soms behoorlijk lastig zijn om als huurder je verhaal te doen en serieus gehoord te worden door je verhuurder! Dat bleek voor een flinke groep bewoners aan de Eisenhowerlaan 20 t/m 178 toen in april 2020 werd aangekondigd dat hun flat zal worden ‘verduurzaamd’. Bewoner Ramon van Heijs: “In eerste instantie goed nieuws natuurlijk. De werkzaamheden stonden gespecificeerd in een brief van verhuurder Heimstaden en het Amsterdamse bouw-, renovatie- en onderhoudsbedrijf Biltz van oktober 2020. Daarin wordt melding gemaakt van zaken als vervanging van kozijnen, dakisolatie, gevelbeplating, vernieuwing en modernisering van de entree met intercom. Zaken waar niemand tegen is.” Ook het ‘aanpassen’ van de balkons staat in de betreffende brief vermeld, maar gaandeweg het proces blijkt daarover in de communicatie en de lijst van renovatiepunten en/ of groot onderhoud toch wat onduidelijkheid te ontstaan. De gesloten balkons/loggia’s/serres zullen namelijk ‘geopend’ worden. Volgens de bewoners vooral een financiële beslissing van Heimstaden.

Nadat de flats in 1966 werden opgeleverd met open balkons zijn deze in de flat waar het hier om gaat in 1986, door de toenmalige eigenaar, afgesloten. “Voor veel bewoners biedt de afgesloten ruimte mogelijkheden voor opslag omdat de woningen geen berging hebben”, licht Ramon toe. “Bewoners die tegen het ‘openen’ van de huidige loggia’s/serres zijn besloten daarom een bewonersenquête te houden en van de 73 appartementen blijken er 41 tegen het ‘openen’ te zijn. Van de huidige huurders hebben de meesten die open balkons in het verleden zelfs nooit meegemaakt!” In een toegezonden plan van aanpak wordt echter melding gemaakt van het feit dat bewoners positief tegenover de plannen staan. Ramon: “Dat klopt dus maar ten dele. Ons is zelfs helemaal niet gevraagd hoe wij tegenover de plannen staan. Niet bij de (voor)besprekingen met de bewonerscommissie en ook niet daarna, niet door Heimstaden of het architectenbureau (bij het plan van aanpak in de vergunningaanvraag). Notulen van de betreffende besprekingen werden door ons opgevraagd, maar zonder succes.”

Contact leggen met Heimstaden verloopt volgens bewoners allesbehalve vlotjes. Ramon: “Reacties blijven uit, laten (te) lang op zich wachten of voldoen niet aan de verwachting. Veel huurders voelen zich in de kou gezet, want wat kun je als de verhuurder je niet serieus lijkt te nemen? Over de recente opening van een vestiging in Groningen stuurde Heimstaden ons wél bericht, terwijl wij zaten te wachten op antwoord op vragen over de geplande renovatie.” Op de Eisenhowerlaan staan twee tienhoog- flats, waarvan de één met open balkons en de ander met gesloten balkons. In de zuidelijk gelegen flat met open balkons werd november vorig jaar via zowel www.pararius.nl als via www.123wonen.nl hetzelfde gestoffeerde driekamerappartement van 77 m2 te huur aangeboden voor 1.450,00 euro per maand. Pittige prijzen! Gaan na verduurzaming van woningen van Heimstaden de huurprijzen ook naar een dergelijk niveau? Het transformeren van normale appartementen in ‘luxe micro-appartementen’ tegen een veel hogere huur is volgens Heimstaden nooit de inzet, zo blijkt uit de website, maar voor bewoners is niets zeker!

De betreffende flat was ooit eigendom van Vestia, dat negen jaar geleden bijna ten onder ging aan een groot financieel schandaal. Daarna werd het gebouw eigendom van het van origine Duitse Patrizia Wohnmodul met kantoor in onder andere Amsterdam en sinds ongeveer twee jaar is de flat eigendom van het Scandinavische Heimstaden. Voor huurders niet altijd overzichtelijk en bij renovatie ook niet altijd als positief ervaren. Begin januari ontvingen bewoners een brief van Heimstaden met het aanbod om indien gewenst kosteloos een eventuele verhuizing te regelen (mits binnen drie maanden aangevraagd!). Veel bewoners zagen dat als een soort “oprotpremie” en ook de gedachte aan gentrificatie (wijkvernieuwing gericht op een welvarender bewonersgroep) wordt door veel bewoners gedeeld. Zij zijn van mening dat Heimstaden geld zag in dit pand. De prijs van een gerenoveerd appartement is nu 1.300 euro exclusief 180 euro servicekosten. Rijkelijk veel voor starters en tweeverdieners, maar dat lijkt dus wel de nieuwe doelgroep. Oudere bewoners ervaren dat niet heel positief en daar heeft Heimstaden volgens hen weinig oog voor.

Ramon: “Eind vorig jaar werd door bewoners dan ook een advocaat ingeschakeld om alle relevante stukken boven water te krijgen via de consultanten van Biltz of Heimstaden. Dat bracht echter geen verbetering in de zaak!” Afwachten hoe het nu verder gaat dus voor bewoners en hopen op het beste!

Reactie Edward Trouw (head of corporate communication & pr bij Heimstaden)

Het overgrote merendeel van de bewoners heeft ingestemd met onze plannen voor de Eisenhowerflat. Dat neemt natuurlijk niet weg dat het erg jammer is dat een deel van de bewoners er minder blij mee is – juist omdat de werkzaamheden bedoeld zijn om iedereen in het complex een duurzamer en veiliger woonklimaat te bieden.

Dat we de balkons gaan aanpassen heeft te maken met brandveiligheid. Oorspronkelijk waren de balkons open, maar ze zijn door een vorige eigenaar in het verleden met een kozijn dichtgemaakt. Die oplossing voldoet alleen niet meer aan de huidige veiligheidseisen, omdat brand zo makkelijker kan overslaan.

Hier hebben we bewoners wel degelijk over geïnformeerd. Dat deden we in verschillende brieven en een brochure. Daarnaast hebben informatiebijeenkomsten georganiseerd en zijn bewonersconsulenten persoonlijke gesprekken aangegaan.

De verhuisservice staat los van de werkzaamheden aan het Eisenhowercomplex. Dit is een nieuwe dienst we onlangs bij wijze van proef in tien verschillende complexen in Nederland introduceerden onze bewoners te ontzorgen. De meeste van onze huurders zijn daar overigens juist erg blij mee. De dienst is een dusdanig succes dat we binnenkort de verhuisservice binnenkort in nog meer complexen in Nederland aanbieden.