In de tweede editie van vorig jaar hebben we uitgebreid aandacht besteed aan de renovatieprojecten van de verschillende woningcorporaties. Deze renovatieprojecten hebben ook impact op de sociale woningvoorraad op Kanaleneiland. Namelijk er worden woningen uit de voorraad onttrokken die ingezet worden als logeerwoningen, modelwoningen en als tijdelijke woningen.

LOGEERWONINGEN
Een logeerwoning is een woning die gedurend een bepaalde periode bij grootschalige renovatie van sociale huurwoningen wordt ingzet als tijdelijk verblijf voor huurders.

MITROS
Per 1 januari 2021 heeft Mitros 7 woningen als logeerwoningen ingezet. Deze woningen zijn tijdelijk bewoond door huurders waarvan hun woningen worden gerenoveerd. Wanneer de woningen allemaal zijn opgeknapt worden de leeggekomen logeerwoningen verhuurd in het middensegment. De volgende complexen worden opgeknapt:
• Trumanlaan 13-167;
• De ARK-zone, drie hoge flats Rooseveltlaan direct aan het Amsterdam Rijnkanaal;
• De twee flats aan de Marshalllaan;
• De vier lage flats aan de Nansenlaan en De Gasperilaan.

PORTAAL
Bij Portaal gaat het om 18 logeerwoningen. Het gaat om renovatie van 196 woningen in Kanaleneiland Zuid. Dit gaat om de woningen op de volgende adressen:
• Van Eechoudlaan 2-96 en 19-135;
• Marco Pololaan 360-454;
• Aziëlaan 34-128.

BO-EX
Bo-Ex heeft 18 logeerwoningen op Kanaleneiland. Voor Bo-Ex loopt er een lang traject van renovaties dat nog jaren in beslag neemt. De woningen zijn vanaf april nodig voor de renovaties van 9 flats:
• Alexander de Grotelaan;
• De Rooseveltlaan;
• De Columbuslaan;
• Magelhaenlaan

De logeerwoningen van Bo-Ex worden niet alleen ingezet voor de eigen huurders op Kanaleneiland. Bo-Ex zal deze logeerwoningen waarschijnlijk ook inzetten voor huurders van andere renovaties elders in de stad. Daarnaast zullen deze woningen, wanneer Bo-Ex deze een periode niet nodig heeft als logeerwoningen, worden verhuurd aan andere woningcorporaties die hun huurders tijdelijk in deze logeerwoningen kunnen plaatsen.

MODELWONINGEN
Ook staan er 3 woningen leeg, omdat deze worden ingezet als modelwoningen. Dit betekent dat de huidige huurders kunnen zien hoe de woning na de renovatiewerkzaamheden eruit gaat zien.

TIJDELIJK VERHUUR
Een aantal woningen wordt ter beschikking gesteld aan Citydeal voor tijdelijke bewoning. Momenteel wordt door Mitros een woning tijdelijk verhuurd, maar binnenkort volgen er nog 3 woningen die op deze wijze wordt verhuurd. Bo-Ex verhuurd 1 woning op deze manier.

Volgens bewoners staan er nog meer woningen leeg. Zo staan er op de Azielaan, Van Eechoudlaan en Columbuslaan al jaren woningen leeg die op geen enkele wijze worden ingezet. Bij sommige woningen lijkt het alsof het bewoond is, omdat er wat gordijnen hangen, maar in werkelijkheid is dit schijn. Waarom deze woningen
bewust leeg worden gehouden is onduidelijk