VAN KANTOORGEBOUW NAAR WONEN

Hoe kijkt ondernemersvereniging Business Eiland Utrecht aan tegen de plannen voor een nieuw stedelijk centrumgebied in deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone en de zuidelijk(ste) punt van Transwijk. We vragen bestuursvoorzitter Alice Hendriksen Oostereng, die zich voor de vereniging onder andere inzet voor het vestigingsklimaat, naar haar ideeën over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het gebied.

De plannen uit de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 voor de A12-zone als nieuw stedelijk centrumgebied zijn bijzonder actueel. Maar over ons eerdere artikel ‘Nieuwbouw versus leegstand’ wil bestuursvoorzitter Alice Hendriksen Oostereng (als oprichter van adviesbureau AHO Consultancy BV gespecialiseerd in werkgelegenheidsvraagstukken) graag direct kwijt dat het met de leegstand op Business Eiland Utrecht wel meevalt. Maar als Papendorp en Stadseiland-zuid (de Woonboulevard, Westraven en Merwedekanaalzone deelgebied 6) in de toekomst een nieuw stadscentrum gaan vormen met een levendige mix tussen wonen en werken, hoe moet je dan nu naar het gebied en de ontwikkelingen daar kijken? En hoe bevorder je het imago en vestigingsklimaat van Business Eiland Utrecht?

Alice: “Wij informeren onze achterban zo goed mogelijk over wat er speelt binnen en rondom Business Eiland Utrecht en werken uiteraard ook aan de herkenbaarheid, positionering en het (verder) op de kaart zetten van zowel het gebied als de vereniging. Dat allemaal mede om een vitaal bedrijvengebied te blijven en leegstand beperkt te houden. Uiteraard krijgen daarbij ook de collectieve beveiliging, levendigheid, uitstraling én de bereikbaarheid van het gebied volop aandacht. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld maar aan de ontwikkelingen in het aangrenzende Merwede als autoluwe woonwijk en de gevolgen daarvan voor parkeren hier. Wij willen graag zo lang mogelijk een prettig werkgebied blijven, maar het wordt ons niet altijd makkelijk gemaakt de toekomstplannen te volgen of invloed uit te oefenen op de besluitvorming, die soms al klaar lijkt voordat ons iets wordt gevraagd of voorgelegd. Naar vragen of bezwaren vanuit de ondernemersvereniging wordt vervolgens slecht geluisterd. Héél erg jammer vinden wij!”

“Wat wij weten van de gemeentelijke plannen proberen wij vanuit het ondernemersperspectief te bekijken natuurlijk”, vervolgt Alice, “maar dat valt niet altijd mee, want op welke termijn worden welke plannen actueel bijvoorbeeld?” Zo vond de redactie van De Zuidwester op de website van Borghese Real Estate en Duqer developments al promotie voor de herontwikkeling van deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone, nu dus nog vooral kantoren- en bedrijventerrein, ‘naar een levendige en gezonde woonwijk met diverse voorzieningen. Plannen daarvoor worden momenteel nog uitgewerkt met partners als Lap Landscape & Urban Design en Klunder Architecten.’ Dat bleek nieuw en dus interessant voor Alice. “Als dát het scenario is dan wordt de toekomst voor ondernemers hier uiteindelijk de dupe van de huidige woningnood in Utrecht en de ontwikkelingen in de Merwedekanaalzone als oplossing voor dat probleem!”