Wie door Kanaleneiland loopt ontgaat het vaak niet: afgedankt meubilair en kartonnen dozen bij de afvalcontainers en restanten van afhaalmaaltijden in de struiken of op de parkeerplaatsen. Helaas een te vaak voorkomend beeld. Of de sigarettenpeuken en blikjes in de struiken of bij een populaire hangplek. Als je erop gaat letten zie je het overal en op z’n half Cruijffiaans ‘Je ziet het pas als je het doorhebt’.

Veel mensen ergeren zich aan het zwerfafval en terecht. Het zorgt voor verrommeling van het straatbeeld en ‘rommel trekt meer rommel aan’. Daarbij hebben onderzoekers ook aangetoond dat inwoners zich minder veilig voelen in een vervuilde omgeving, wat tegelijkertijd uitnodigt tot meer wangedrag. Zwerfafval heeft dus direct invloed op ons woongenot.

Er zijn gelukkig ook veel goede initiatieven om de wijk schoon en opgeruimd te houden. Actieve wijkbewoners, winkeliers/ondernemersverenigingen, woningbouwcoöperaties, de gemeente en stichtingen als Wijkcoöperatie Kanaleneiland. Achter en voor de schermen werken deze allemaal al dan niet samen aan een schonere wijk. De wijk kent sinds een aantal jaar ook afvalcoaches, die lopen door de wijk en vertellen inwoners hoe ze hun afval het beste kunnen weggooien. In de initiatieven die er in de wijk zijn zie je twee hoofdrichtingen; aanpak bij de bron en verminderen van het zwerfafval.

 

AANPAK BIJ DE BRON

Daar waar mensen leven ontstaat afval, het is een ‘restproduct’ van het leven dat wij leiden. Met andere woorden wij ontkomen niet aan afval, wél kunnen wij ervoor zorgen dat we veel minder afval ‘produceren.’ Daarom probeert Wijkcoöperatie Kanaleneiland met de winkeliersverenigingen afspraken te maken over gebruik van bijvoorbeeld plastic tasjes. Minder afval gaat immers hand in hand met duurzaam ondernemen.

Maar minder afval op straat betekent ook wat voor de mindset en daar moet je vroeg mee beginnen. Zo zijn er complete lesprogramma’s om kinderen meer kennis bij te brengen over zwerfafval. Of en hoe de scholen van Kanaleneiland daar gebruik van maken is niet bekend. Maar het is al goed om te zien dat veel kinderen mee willen doen aan de opruimacties die regelmatig worden georganiseerd en er is ook veel belangstelling voor de kinderafvalknijpers. Deze kunnen gratis worden opgehaald op het terrein van de Wijkcoöperatie Kanaleneiland.

Aanpak bij de bron betekent ook kijken naar leefwijze en opbouw van de wijk. Kanaleneiland kent veel flats met relatief weinig ruimte voor opslag. Zie ook de recente renovaties van de flats op de Marshalllaan, op de begane grond hebben schuren plaatsgemaakt voor nieuwe woningen. Minder opslag betekent dat mensen ook sneller van hun spullen af willen of moeten. In combinatie met de coronaperiode waarin veel meer geklust is zorgt dat voor veel meer vuil bij de afvalcontainers. Tot ergernis van veel bewoners. Via de BuitenBeter app of via app Slim kunnen tegenwoordig dergelijke afvalplekken snel worden ‘gemeld’. Beide apps zetten de melding door naar de gemeente waarna (hopelijk snel) iemand langskomt. Maar feit blijft dat voorkomen beter dan genezen is. Grofvuil hoort gewoon op de daarvoor bestemde tijden en plekken te worden aangeboden. En daarin ben je dan overgeleverd aan de mens als ‘gewoontedier’.

 

VERMINDEREN VAN AFVAL

In de coronaperiode lanceerden een aantal sleutelfiguren binnen de wijk de app Energiek Kanaleneiland om de krachten te bundelen voor een schonere wijk. Een van de eerste acties was de deelname aan de Landelijke Opschoondag op 20 maart jl. Er volgden daarna snel veel meer opruimacties. In sommige straten zijn er zelfs wekelijkse initiatieven ontstaan, zoals voor en deel van de Rooseveltlaan. De Energiek App inspireert en enthousiasmeert deelnemers. Maar de frustraties van wijkbewoners worden daarin ook helder, na een opschoondag kan het zo zijn dat een buurman vrolijk zijn huisraad bij de afvalcontainer heeft gedumpt. Kanaleneiland schoon houden vergt dus vooral veel geduld met elkaar en dat is en blijft een kwestie van lange adem. Maar vooral ook met zijn allen het ‘beste beentje’ voor blijven zetten of anderen daartoe aanmoedigen want een goed voorbeeld doet vroeg of laat altijd goed volgen!