De Triumfatorkerk aan de Marco Pololaan


20 november 2023 – In het verspreidingsgebied van De Zuidwester, maar vooral op Kanaleneiland, zijn verschillende geloofsgemeenschappen te vinden die in veel gevallen ook een actieve rol in de buurt of wijk spelen. We zochten ze eens op om een beeld te krijgen en te geven van de rol van geloof in de buurt. Want geloof is sterk vertegenwoordigd…

Wederkomst des Heren
Toen Kanaleneiland in de jaren zestig werd gebouwd, werden er drie katholieke kerken ingepland om het aantal katholieken in de nieuwe wijk voldoende te kunnen bedienen. Ongeveer twee à drieduizend parochianen per kerk zou heel gangbaar zijn. Na de Christus Koningkerk in 1961 en de Sint-Isidoruskerk in 1964 was de Wederkomst des Herenkerk in 1965 de laatste kerk die werd gebouwd. Door maatschappelijke veranderingen, ontkerkelijking en de komst van veel nieuwe bewoners met een andere culturele achtergrond werden die drie kerkgebouwen te veel. Een samenwerkingsverband begin jaren tachtig leidde tot de sluiting van de Isidoruskerk in 1985 en de sluiting en sloop van de Christus Koningkerk in 1988. De drie parochies gingen verder als Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland en maakten gebruik van de Wederkomst des Herenkerk. In 2010 fuseerde de kerk uiteindelijk met vier andere Utrechtse kerken tot de Martinusparochie. Onder de Martinusparochie werkt de huidige geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren vanuit de wijkhuiskamer ‘Bij Bosshardt’ van het Leger des Heils aan de Marco Pololaan 10.

Welkom bij De Haven
‘De Haven gelooft in Kanaleneiland!’ Met die leus presenteert De Haven, ook aan de Marco Pololaan 10, zich op haar website als Christelijke geloofsgemeenschap op Kanaleneiland. De Haven is enerzijds een groep mensen op Kanaleneiland die Jezus wil volgen en tegelijkertijd een plek voor alle Kanaleneilanders. Graag wil men een mix zijn van alle soorten Kanaleneilanders met als missie ‘meer van Jezus op Kanaleneiland’. Vanuit drie pijlers (Jezus, samen en contact) worden verschillende activiteiten georganiseerd: KoffieHuis, HavenMaaltijd, HavenKids, HavenVuur en HavenAnker. Zie voor informatie www.dehaven-kanaleneiland.nl

De Adventkerk/Triumfatorkerk Utrecht
Verderop aan dezelfde Marco Pololaan is het De Adventkerk/Triumfatorkerk Utrecht die zich vanuit haar markante gebouw op nummer 185 als ‘warme, liefdevolle gemeente en leerlingen van Christus laat leiden en inspireren door Zijn Geest’. Zijn liefde en zorg deelt men graag met elkaar en ook met anderen. Men wil daarbij openstaan voor iedereen, ongeacht cultuur, opleiding of leeftijd. Delen, dienen, leren en vieren zijn kernwaarden binnen de gemeenschap. Zie voor informatie www.adventkerk-utrecht.nl. Sinds kort is daar elke 2e woensdag van de maand een gezellige koffie-/theeochtend van 10 tot 12 uur voor eenieder die wil komen.

Baptistengemeente De Rank
Deze eigentijdse en groeiende kerk heeft locaties in de stad Utrecht, Leidsche Rijn en in Rivierenland (Vianen). De Rank Utrecht heeft zo’n 500 leden in alle leeftijdscategorieën uit Utrecht en de regio. Op de website wordt melding gemaakt van ‘blijde, duidelijke en betekenisvolle diensten met een persoonlijke en ontspannen sfeer’, waardoor ook gasten met een niet kerkelijke achtergrond vaak nog eens terugkomen. Leden van de kerk zien De Rank als een groot gezin waarbij er aandacht en zorg is voor elkaar. Mensen worden geholpen te groeien in hun geloof, maar ook om dienstbaar te zijn aan de samenleving. De activiteiten van De Rank zijn gericht op ontmoeting met God en met elkaar en het kennen van Jezus als Heer in het leven.

Utrecht, Leidsche Rijn en Rivierenland (Vianen). Utrecht Grebbeberglaan 13 (groengele gebouw) en Vliegend Hertlaan 4a (Persian Baptist Church ontmoetingscentrum boven laad- en los GEPU). Informatie via www.derank.org.

Moskee Sayidina Ibrahim


Moskee Sayidina Ibrahim
Aan het Attleeplantsoen 37 staat deze bijzonder vormgegeven moskee, een begrip op Kanaleneiland en omgeving. Er worden verschillende activiteiten voor jongeren georganiseerd. De moskee kenmerkt zich door maatschappelijke betrokkenheid. Het gebouw biedt een islamitische gebedsplaats waar moslims bijeen komen om hun vijf dagelijkse gebeden te verrichten. Wie interesse heeft, is welkom om eens te komen kijken. Zie www.ibrahimmoskee.nl voor meer informatie.

Eyup Sultan Moskee
In het markante monumentale ronde gebouw aan de Bernadottelaan 3 is deze moskee te vinden. Sinds 1992 is de voormalige wijkbibliotheek eigendom van de Islamitische Stichting Nederland en in gebruik als gebedsruimte, lesruimte en kantine voor de aanwezigen.


Huis van Vrede
Aan de Trumanlaan 70 is het Huis van Vrede gevestigd, een geloofsgemeenschap en tevens ook een buurtcentrum en inloophuis waar iedereen, ongeacht levensovertuiging, van harte welkom is bij de verschillende buurtactiviteiten. Binnen de geloofsgemeenschap wordt gevierd dat Jezus leeft. In wekelijkse huisgroepen wordt gegeten en gesproken over de betekenis van Jezus in het leven. Zie www.huisvanvrede.org.

Vineyard gemeente Utrecht

Niet specifiek ergens gevestigd, maar met zondagse diensten in het Krachstation aan de Amerikalaan is de Christelijke Vineyard Utrecht gemeente een groep mensen die in Jezus geloven en op zondagen en door de weeks bij elkaar komen om God te aanbidden en met elkaar op te trekken. Zie www.vineyardutrecht.org.

Victory Outreach Utrecht
Als onderdeel van een internationale kerkelijke organisatie met een familiair karakter is Victory Outreach Utrecht gevestigd op de Woonboulevard Utrecht, aan de Vrieslantlaan 6 (gebouw Jin Jersey – ingang Ceylonlaan). Men wil iedereen, jong en oud, een gevoel geven van behoren en thuiskomen, ook wie zich enigszins afgewezen voelt. De internationale slogan ‘A place you call home, a people you call family’ staat centraal in de bijeenkomsten. Informatie via www.voutrecht.nl

Apostolisch Genootschap
Aan de Aziëlaan 155 is de Utrechtse locatie van het Apostolisch Genootschap gevestigd, een actieve gemeenschap met ruim 400 leden die elkaar op zondagochtend ontmoeten. Muziek heeft een belangrijk aandeel. Door de week zijn er diverse gespreks- en/of andere ontmoetingsmomenten. In een ontspannen sfeer bezinnen leden zich op het mysterie van het leven en hun plaats in de samenleving. Men wil elkaar in alle levensomstandigheden – bij verdriet én bij vreugde – nabij zijn. Zie www.apgen.nl/utrecht