Dennis de Vries – foto: Bas van Setten

19 mei 2023 – Kanaleneiland staat prominent benoemd in de afspraken die het college van de gemeente Utrecht vorig jaar juni bij het aantreden maakte. Als wijkwethouder werd ik verantwoordelijk voor de wijkaanpak van Kanaleneiland, één van de wijken in de stad waar we extra in willen investeren.

Dat doen we door samen op te trekken met bewoners en een zogeheten buurtagenda te maken. Deze maken we samen met het wijkplatform en de wijkcoöperatie waarin bewoners en ondernemers zijn vertegenwoordigd. In de buurtagenda staat wat we de komende jaren willen realiseren. In de afgelopen maanden heb ik, samen met collega’s van het wijkbureau, gesprekken gevoerd met het wijkplatform en de wijkcoöperatie om te horen wat bewoners belangrijk vinden.

Leefbaarheid, armoede, werk en jeugd kwamen hieruit naar voren als belangrijkste thema’s die we willen verbeteren in de wijk. Hoe we dat concreet gaan vertalen in maatregelen of projecten, bespreken we de komende maanden. We kijken bijvoorbeeld hoe we bewoners aan werk kunnen helpen, wat er te doen is voor jongeren en hoe we mensen kunnen bijstaan die moeite hebben om rond te komen. Misschien komt er ook wel een buurtbudget waarvan bewoners beslissen hoe ze dit besteden. Dit bestaat al verderop in Zuidwest, in Rivierenwijk.

De komende tijd willen we ook andere bewoners de kans geven om mee te denken. Dat kan tijdens bijeenkomsten in onder meer het Krachtstation, maar ook online via de website van de gemeente. Via deze weg wil ik lezers van de Zuidwester dan ook van harte uitnodigen om hieraan deel te nemen en mee te denken over de toekomst van de wijk.

Doel is om voor de zomervakantie een concept van de buurtagenda naar de gemeenteraad te sturen, die er vervolgens over besluit. Na de zomer kunnen we dan hopelijk snel aan de slag met de uitvoering van projecten. Ook de komende jaren. Dat doen we ook weer in nauwe samenwerking met bewoners en ondernemers uit de buurt. Ik ben benieuwd waar bewoners mee komen en kijk ernaar uit om de wijk samen mooier te maken.

Dennis de Vries

Kijk voor meer informatie op www.utrecht.nl/buurtagenda