Dennis de Vries – foto: Bas van Setten

3 januari 2023 – Jongerencultuurhuis Boks aan de Peltlaan op Kanaleneiland was in oktober één van mijn eerste bezoeken als wijkwethouder van Zuidwest. Geen onbekend terrein, aangezien ik in mijn vorige functies als schoolleider in Overvecht en als directeur van Stichting Vreedzaam ook al veel contact had met jongeren en jongerenwerkers in Utrecht en daarbuiten.

Jongeren zijn vaak nog op zoek naar hun identiteit en hun plek in de samenleving. Een goede jongerenwerker biedt jongeren nabijheid, maar geeft ook ruimte voor eigen initiatief. Spreekt de taal van de jongeren maar laat ze zelf actie ondernemen. Een mooi voorbeeld vond ik een jongerenwerker die jongeren wees op het wijkspreekuur. Binnenkort mag ik dus een aantal jongeren ontvangen die met hun wens of idee naar de gemeente stappen.

Het werken met jongeren roept ook de vraag op hoe wij de jongeren zien. Zijn we ze als ‘onze jongeren’, als ouders, maar ook als buurman? Jongeren hebben opvoeders nodig. Dat zijn de ouders, maar ook de leraar, voetbaltrainer of buurtgenoot. Bewoners zien jongeren niet altijd zo. Een groepje jongeren dat op een pleintje hangt of een grote mond heeft, kan overlast opleveren of zelfs bedreigend overkomen. Veel mensen lopen daar liever met een grote boog omheen dan een praatje te maken of zelfs maar te groeten. Door jongeren te negeren of te ontwijken, voelen jongeren zich nog minder begrepen in een toch al onzekere periode van volwassenwording. Mijn oproep zou dus ook zijn om er gewoon eens op af te stappen en een praatje te maken of een balletje mee te trappen. Het zijn immers ook de kinderen van de buurman of buurvrouw, en de kinderen van onze wijk.

Dennis de Vries (PvdA) is sinds juni de nieuwe wijkwethouder van Zuidwest. Dit is zijn eerste column voor De Zuidwester. Eén keer per maand houdt Dennis wijkspreekuur. Daar kun je vragen stellen en ideeën inbrengen over je wijk/buurt. Voor meer informatie over wanneer de wijkspreekuren zijn, zie de website: www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-zuidwest/uw-initiatief-en-invloed/wijkspreekuur-zuidwest/