Foto: Bas van Setten

1 maart 2023 – Oudejaarsdag, politiebureau Marco Pololaan. Het is nog een paar uur tot de jaarwisseling en op het bureau verzamelen zich naast agenten vertegenwoordigers van wijkorganisaties, jongerenwerkers en buurtvaders. Als wijkwethouder sluit ik ook aan om te horen en te zien hoe deze partijen samenwerken om oud en nieuw zo goed mogelijk te laten verlopen.

Tekst: Dennis de Vries (wijkwethouder Zuidwest)

Op de bijeenkomst maken de wijkagenten afspraken met de vrijwilligers, die deze avond in de hele wijk op straat aanwezig zullen zijn. Ze maken praktische afspraken over wie wat doet wanneer er iets gebeurt. Eerst in gesprek, anders een bericht in de groepsapp en in het uiterste geval de politie bellen. De samenwerking werkt. De avond verloopt, zoals de burgemeester op 1 januari zal zeggen, relatief rustig. Op Kanaleneiland zag de politie al een rustiger aanloop naar de jaarwisseling dan eerdere jaren, met minder incidenten en bijvoorbeeld minder autobranden en incidenten met vuurwerk.

De inzet van alle vrijwilligers speelt hierin een belangrijke rol. Niet alleen op de avond zelf, maar vooral door het jaar heen. Dit soort samenwerkingen werkt alleen als het geen eenmalige investering is, en niet gericht is op één avond per jaar. De jaarwisseling is slechts één van de momenten dat het netwerk van pas komt en zijn waarde bewijst, maar het gebeurt het hele jaar door op allerlei grote en kleine manieren.

Bewoners zijn een essentieel onderdeel van de leefbaarheid in de wijk. Ik vind het prachtig om te zien dat zoveel mensen hier vrijwillig aan bijdragen. Die met oud en nieuw niet lekker met familie thuis op de bank zitten, maar urenlang door de donkere straten van de wijk lopen om te zorgen dat er geen rare dingen gebeuren. Dat is onderscheidend voor Utrecht en ook zeker voor Kanaleneiland. We zagen het bijvoorbeeld ook rond de WK-wedstrijden van Marokko afgelopen najaar, waarbij het in Utrecht relatief rustig bleef in vergelijking met andere grote steden.

Het is makkelijker om jongeren aan te spreken als je ze al kent. Dat is een belangrijk onderdeel van de aanpak, maar niet het enige. Zo vind ik het ook mooi om te zien dat politie, organisaties en bewoners op basis van gelijkwaardigheid met elkaar samenwerken en dat er bijvoorbeeld geen wantrouwen heerst tegenover de politie. Andersom geeft de politie verantwoordelijkheid aan de vrijwilligers en is ook duidelijk dat deze inzet een belangrijke aanvulling is op het politiewerk. De politie kan niet
overal tegelijk zijn, en met de inzet van de vrijwilligers worden veel incidenten in de kiem gesmoord zodat de politie überhaupt niet hoeft op te treden.

Na afloop van de bijeenkomst op oudejaarsdag heb ik alle aanwezigen bedankt voor hun inzet en benadrukt hoe bijzonder hun bijdrage is. Ik vond het mooi om te zien dat mensen trots zijn een steentje te kunnen bijdragen aan een prettige wijk. Kanaleneiland haalt vaak alleen de krant als er iets misgaat, maar het is heel belangrijk om ook aandacht te hebben voor de dingen die goed gaan. We zien dat het dankzij de inzet van velen steeds een beetje beter gaat. Daarom wil ik dat op deze plek graag benadrukken. Ik kijk ernaar uit om hier met alle partijen in de wijk verder aan te werken. We gaan ervoor!