[module_bigtitleleft title=”Welkom bij de Zuidwester” subtitle=”Het laatste nieuws uit Kanaleneiland, Transwijk en de Merwedekanaalzone.”]

De buurtagenda werkt! Een terugblik op de afgelopen periode

8 februari 2024 – De titel van dit artikel is een bericht op 24 november 2023 van Susan van Wersch op haar LinkedIn-account over ‘de betekenis van een bankje’ als afgerond project in het kader van de buurtagenda Kanaleneiland. Op verzoek van twee bewoners van de Stanleylaan werd in overleg met woningcorporatie Bo-Ex en het Wijkbureau Zuidwest een plan bedacht voor de plaatsing van twee bankjes en een picknicktafel bij de speeltuin aan de Stanleylaan, zodat ouders dicht bij hun spelende kinderen kunnen zitten. De wens om ook de speeltuin zelf op te knappen kan een mooie vervolgstap zijn. Tekst: Maurice Hengeveld – Beeld: Wijkbureau Zuidwest Onder andere op Kanaleneiland wil de gemeente de situatie en kansen van bewoners verbeteren door samen met die bewoners, ondernemers en organisaties uit de buurt een buurtagenda te maken. Daarbij wordt samen nagedacht en gekozen waar en hoe de buurt kan worden verbeterd. Iedereen die mee wil doen, kan meedoen. In een buurtagenda staan afspraken over wat de buurt belangrijk vindt en waar men als buurt gezamenlijk aan wil werken. Vanzelfsprekend worden alleen duidelijke en haalbare acties in de buurtagenda opgenomen. Susan is als Wijkadviseur Zuidwest namens de gemeente betrokken bij de invulling en uitvoering van de buurtagenda. Binnen de buurtagenda zijn inmiddels verschillende projecten uitgevoerd. Susan noemt graag een paar voorbeelden. ‘Zo werd een stenen plein tussen de flats aan de Aziëlaan, de Columbuslaan en de Alexander de Grotelaan op Kanaleneiland-Zuid verwijderd om plaats te maken voor de Alexandertuin: een groene ontmoetingsplek voor de buurt. Eind 2023 is de tuin gereed. GEZONDE WIJK, GEZONDE GEZINNEN Ook werd op initiatief van Amina Berkane Abakhou het project ‘Gezonde wijk, gezonde gezinnen’ uitgevoerd. Daarin is een tiental vrouwen in negen weken getraind op gezonde leefstijlkeuzes. Zij zijn daarnaast leefstijlmaatje voor anderen om hen te inspireren andere leefstijlkeuzes te maken. Doel is gezonde leefstijl dichter bij de mensen brengen en tegelijkertijd, of daarmee, hun gezondheid, zelfredzaamheid en veerkracht te vergroten. Ook is het project ‘Mens en Werk’ opgestart door de Wijkcoöperatie en het UW. In dit project worden werkgevers en bewoners aan elkaar gekoppeld door een slimme samenwerking met sleutelpersonen uit de wijk. En er zijn nog wat kleine projecten geweest, zoals de stickers op de ondergrondse containers aan de J.C. Maylaan. Die stickers zijn door leerlingen van groep vier van De Kaleidoskoop ontworpen. Tot slot wordt er door vijftien buurbewoners gewerkt aan een plan voor het opknappen van het terrein bij de spetterbadjes aan de Columbuslaan. Daar is de vraag om te zorgen voor meer schaduw, vergroening en een fijne speeltuin.’ BAKFIETS Ook heeft de buurtagenda bijgedragen aan de bakfiets van het Wijk Informatie Punt. Met hulp van deze bakfiets wordt sinds de zomer van 2023 informatie verstrekt over van alles en nog wat dat belangrijk kan zijn voor bewoners. De bakfiets staat op de vrijdagmarkt bij winkelcentrum NOVA en gaat langs schoolpleinen in de wijk. Alles bij elkaar dus al heel wat concrete projecten, die allemaal op verzoek van bewoners en in samenwerking met de gemeente en met verschillende partijen in de buurt zijn gerealiseerd of tot stand zijn gekomen. DEEL JE IDEE Heb je nou ook een goed idee voor jouw straat of buurt, dan kun je langskomen op het wijkbureau aan de Al Masoedielaan 188. Dat is boven de bibliotheek. Of mail: zuidwest@utrecht.nl

Anne van de Monnetteflat

2 februari 2024 – Anne woont aan de Monnetlaan, is getrouwd en heeft twee jonge kinderen. Ze bespreekt in haar columns de ‘flat’-way of living. Tekst: Anne Rietveld – Illustratie: Manon Sas Whodunnit? Hoewel je in hetzelfde gebouw woont, elkaar tegenkomt in de portiek, op de trap of bij de brievenbus: wat zich achter iemands voordeur afspeelt, blijft altijd een mysterie. Alhoewel, laatst werd ik erop gewezen dat als je op het toilet zit, je je onderburen kunt horen. Vaarwel privacy. In de Monnetteflat hebben we een paar onopgeloste mysteries. De één wat minder sappig dan de ander. Zoals een verdwaald boodschappenkarretje dat een heel lange tijd voor de deur stond. Iemand die zijn snowboots wekenlang in de binnentuin heeft laten staan (en waarschijnlijk nú heel erg koude voeten heeft). Maar ook het verhaal van onze overbuurman, die graag drumde in zijn vrije tijd. Op een dag stond er een koper voor zijn deur. De koper had zijn drumstel op marktplaats gezien en kwam langs om het instrument op te halen. Zwaar geïrriteerd vroeg de buurman aan alle buren wie deze grap had uitgehaald. Whodunnit? Of die keer dat er een dikke drol voor het hek naar de binnentuin lag. Het leverde enorm veel gesprekstof op. Was het een hond geweest? ‘Ja, maar een hond produceert toch niet zulke grote drollen?’ Was het iemand uit de flat geweest die zo nodig moest dat hij zelfs de binnentuin niet haalde? Of was het een random voorbijganger geweest, die te beschaamd was om ergens aan te bellen? Whodunnit? In ieder geval voelde niemand van de bewoners zich geroepen de drol op te ruimen, waardoor we toch wel een aantal weken geconfronteerd zijn met het mysterie van de drol en het feit hoelang het duurde voordat ‘ie helemaal verteerd was.

Vóór Kanaleneiland – Op zoek naar de Galecopperdijk

  2 februari 2024 – Velen zullen het zich wel eens hebben afgevraagd: wat was er eigenlijk voor Kanaleneiland? Deze vraag hield ook import-Utrechter, sinds 1971, Wieger Rozema bezig en hij besloot op onderzoek uit te gaan. Dit onderzoek resulteerde in het in eigen beheer uitgegeven boekje ‘Op zoek naar de Galecopperdijk’.  Tekst: Hans-Peter Lassche OUDENRIJN Rozema kwam in 1971 vanuit de Zaanstreek naar Utrecht om, nadat hij was uitgeloot voor diergeneeskunde, farmacie te studeren. Tijdens het eerste jaar van zijn studie woonde hij in de Halve Maan en Nieuw Engeland. Hij leerde zijn vrouw Paulien, opgegroeid in Oog en Al, kennen in de Pniëlkerk aan de Lessinglaan. Na hun huwelijk woonden zij op hun woonboot de Merhaba aan de Billitonkade. Alle vijf hun kinderen, onder wie actieve Kanaleneilander Nathan Rozema, zijn geboren in het toenmalige Militair Hospitaal aan de Joseph Haydnlaan en gingen naar het Niels Stensencollege voor hun middelbare schoolopleiding. Kortom, de westkant van Utrecht was (en is) bepaald geen onbekend gebied voor Rozema. Daarnaast is Rozema historisch en sociaal betrokken en geïnteresseerd. In de loop van zijn leven kwam hij af en toe mensen tegen die, als kind, Kanaleneiland nog kenden van voordat het Kanaleneiland was. Bijvoorbeeld docent filosofie Theo de Wit, die in 1953 is geboren aan de Galecopperdijk in Welgelegen, gemeente Oudenrijn. Tot 1954 hoorde het gebied tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal namelijk bij de gemeente Oudenrijn en was het allemaal landbouwgrond. Twee van de boerderijen waren het eigendom van de familie De Wit, namelijk Transweik (met ‘ei’) en de Sterrenhof. Transweik stond ongeveer waar nu de Bevinlaan is, dus bij speeltuin Anansi en de Sterrenhof iets zuidelijker. Een zus van Theo, Corry de Wit, schreef in 2004 de familiegeschiedenis ‘Transweik. Toen werden alle kinderen nog boer’. OP DE FIETS Na het lezen van het boek van Corry de Wit werd de nieuwsgierigheid van Rozema concreter en hij besloot, op de fiets, op zoek te gaan naar sporen van de Galecopperdijk. In Nieuwegein is dat niet zo moeilijk. Daar bestaat de straatnaam nog steeds. In 1939, na de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal, heette de dijk, in Oudenrijn, aan de overkant van het kanaal de Groenewoudsedijk en aan ‘onze’ kant van het kanaal de Wethouder Diemondlaan (die inmiddels ook niet meer bestaat). HERRINNERING AAN VROEGER De Galecopperdijk begon dus net ten noorden van het huidige 24 Oktoberplein, vlak bij het huidige Ibishotel. Waar vroeger ongeveer de beroemde herberg Den Hommel stond. Het is nu moeilijk om een beeld te krijgen van de loop van de Galecopperdijk, omdat de straten op Kanaleneiland evenwijdig aan of haaks op het Amsterdam-Rijnkanaal zijn aangelegd. Niets herinnert nog aan de oude patronen van het Oudenrijnse verleden. Niets? Nou niet helemaal. Restaurant Op Roose, naast de Prins Clausbrug, loopt niet evenwijdig langs het kanaal. Ooit waren dit twee huisjes die stonden aan de Galecopperdijk. Bij de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal en ook na de latere verbreding stonden ze niemand in de weg en ook bij de bouw van Kanaleneiland konden ze blijven staan, omdat er tussen de Rooseveltlaan en het kanaal een brede groenstrook was voorzien; een strook die er (gelukkig) nog steeds is. Zo is er dus toch nog een stille getuige van de loop van de Galecopperdijk; het was ongeveer een rechte lijn van 24 Oktoberplein naar de Prins Clausbrug, met alleen een paar boerderijen. VERDUBBELING Het boekje van Rozema bevat nog wel meer wetenswaardigheden. Zo schrijft hij over de lange, lange strijd die de gemeente Utrecht heeft moeten voeren om uit te breiden. De grote uitbreiding van 1954, toen Utrecht bijna in oppervlakte verdubbelde, ging behalve Oudenrijn onder meer ten koste van delen van Jutphaas (het huidige Nieuwegein), Zuilen en Maartensdijk. Rozema heeft ook een samenvatting van het boek van Corry de Wit opgenomen. Zij beschrijft onder meer het einde van Transweik en de Sterrenhof. Eén broer ging naar Langezwaag, de ander naar Bunnik. De behandeling door en de compensatie vanuit de gemeente waren bepaald kil te noemen. Toch kijken de kinderen die hier geboren zijn met veel plezier terug op hun jeugd.

[module25 offset=”” count_post=””]

Heeft u een verhaal voor ons?

Neem gerust contact op met onze redactie!

Bij de Zuidwester staan we altijd open voor tips en goede ideeën. Is er iets leuks, interessants of spannends gebeurd bij u in de buurt? Heeft u gewoon vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met onze redactie!