[module_bigtitleleft title=”Welkom bij de Zuidwester” subtitle=”Het laatste nieuws uit Kanaleneiland, Transwijk en de Merwedekanaalzone.”]

De Verkeerstuin moet blijven! Toch?!

4 juni 2024 – Houdt de unieke Verkeerstuin in Park Transwijk in 2025 op te bestaan? Draait de gemeente Utrecht eind dit jaar daadwerkelijk de subsidiekraan dicht? Indien ja, dan komt daarmee een einde aan de plek waar jong en oud al tientallen jaren bekend wordt gemaakt met het verkeer, hoe daarmee om te gaan en welke regels er gelden in het verkeer. Voor een fietsstad als Utrecht een ietwat vreemde beslissing, maar komt het echt zover? In gesprek met coördinator Astrid van Maarseveen. Tekst en beeld: Maurice Hengeveld De Verkeerstuin Utrecht biedt al lange tijd diverse educatieve programma’s aan voor jong en oud op het gebied van verkeersveiligheid. De locatie is geopend op afspraak voor scholen, KDV, BSO, educatieve kinderfeestjes, fiets- en scootmobiel-les. Medio vorig jaar werd het zestigjarig bestaan gevierd en klonken er nog volop lovende woorden van de wijkwethouder. Maar nu lijkt het er dus op dat de locatie, waar jong en oud op een speelse manier en in een gecontroleerde omgeving onder begeleiding leert deelnemen aan het verkeer, in de nabije toekomst plotseling moet sluiten. Astrid van Maarseveen, al sinds 2018 actief bij de Verkeerstuin als coördinator, werd behoorlijk overvallen door het nieuws, dat haar via via bereikte. Van oudsher onderdeel van de gemeente Utrecht vond na een tijdelijke sluiting in 2015 in 2016 een heropening plaats en valt de Verkeerstuin onder een stichting. Astrid: “De basisfinanciering is sindsdien een bijdrage van €40.000,- uit het Initiatievenfonds en vrijwillige inzet voor elkaar van de gemeente, bedoeld voor kleine en grote initiatieven vanuit de wijk. Dat deze jaarlijkse subsidie nu lijkt te worden stopgezet, riep natuurlijk direct veel verontwaardiging op. Er werd protest aangetekend, allerlei oproepen gedaan en acties opgezet. Wij kregen ook veel bezorgde reacties nadat het nieuws bekend werd. Heel veel mensen hebben goede herinneringen aan de Verkeerstuin en vinden de functie bijzonder nuttig en nodig.’ DREIGENDE SLUITING Voorlopig is het nog niet zover en blijft Astrid samen met de beheerder en vrijwilligers namens de Verkeerstuin knokken voor het behoud van deze unieke voorziening, waar veel kinderen en volwassenen met of zonder beperking deelnemen aan de educatieve verkeersactiviteiten. Astrid: ‘Ook in 2015 speelde al een dreigende sluiting. Toen konden we rekenen op veel steun van iedereen die het nut zag van het voortbestaan. Door de subsidie konden wij laagdrempelige bijdrages vragen zodat jong en oud die ook onder de minima vallen toch leren fietsen of omgaan met diverse verkeerssituaties en vervoersmiddelen. En inmiddels zijn we bijna tien jaar verder, iets wat mede mogelijk is gemaakt door een grote groep betrokken vrijwilligers, die zich hebben ingezet voor de Verkeerstuin.’ ‘De komende tijd blijven we natuurlijk op zoek naar andere oplossingen’, stelt Astrid strijdvaardig, ‘want zonder financiële steun kan de Verkeerstuin niet draaien. En uiteraard blijven wij ook met de gemeente en onze wijkwethouder in gesprek over het voortbestaan. Voor 2024 hebben we nog volop reserveringen staan en ook voor 2025 kunnen bij ons nog steeds gewoon reserveringen op afspraak worden gemaakt. We zijn zeer populair, maar wat niet iedereen weet is dat men zelfs vanuit de Verenigde Staten in de Verkeerstuin is geweest en dat men ons initiatief daar heeft nagebootst. Wij zijn een voorbeeld voor vele organisaties, zelfs elders in de wereld dus.’ Ook De Zuidwester is verbaasd over de plannen en pleit voor het behoud en voortbestaan van de Verkeerstuin. VERKEERSTUIN UTRECHT Vreugdenhillaan 50 Utrecht 3526 ZA T 06-2886 2040 E info@verkeerstuinutrecht.nl

Maarten van Ooijen – Een staatssecretaris die op Kanaleneiland woont?

4 juni 2024 – Een fractievoorzitter, later wethouder in de gemeente Utrecht en nog later Staatssecretaris in het Kabinet-Rutte IV. Die woont toch ergens in de duurdere wijken in of buiten Utrecht? Niets is minder waar! Maarten van Ooijen (33) vervult zijn politieke carrière vanuit een eengezinswoning op Kanaleneiland, de buurt waar al sinds tijden een hardnekkig vooroordeel aan kleeft. Hij en zijn partner hebben het er echter bijzonder naar hun zin. Tekst en beeld: Maurice Hengeveld DE POLITIEK In een Facebookpost kondigt Maarten van Ooijen op 11 september 2023 in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een andere wending in zijn carrière aan. Maarten van Ooijen, bij menigeen bekend als fractievoorzitter/gemeenteraadslid en wethouder voor de ChristenUnie in Utrecht, later Staatsecretaris Volksgezondheid, Welzijn en Sport én tevens jongste lid in het Kabinet-Rutte IV, legt aan zijn volgers uit waarom hij niet op de kandidatenlijst staat voor de naderende verkiezingen. Waar hij zich in eerste instantie wel beschikbaar had gesteld, besloot hij bij nader inzien ruimte te laten voor anderen en zelf zijn rol als Staatssecretaris voort te zetten. Op 10 januari 2022 nam hij na 10 jaar afscheid van de Utrechtse politiek, nadat zijn rol als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport officieel was begonnen. ‘Bouwen aan goede en toegankelijke zorg en knokken voor ieder kind’, was het doel dat hij zich voor ogen stelde en daarbij naar buiten bracht. Kabinet-Rutte IV, een coalitie bestaande uit VVD, D66, CDA en ChristenUnie, bood echter op 7 juli 2023 haar voortijdig ontslag aan, vanwege interne onenigheid over maatregelen om de asielinstroom te beperken. Daarmee werd het kabinet demissionair. Maarten: “Ik ben verantwoordelijk voor het beleid over jeugdzorg, preventie en maatschappelijke ondersteuning. Een belangrijke portefeuille, die het welzijn van veel mensen en vooral ook kinderen en gezinnen aangaat. Daar zet ik mij met veel overtuiging voor in. (red. de volksvertegenwoordiging oftewel de Tweede en Eerste Kamer).” Een pittige rol om te vervullen en daarnaast te combineren met je privéleven als echtgenoot en vader van twee kinderen lijkt ons bij De Zuidwester. Want niet alleen in de landelijke politiek en binnen zijn gezin, maar ook in de buurt waar hij woont is Maarten actief betrokken. EEN DRUK EN BETROKKEN LEVEN Die betrokkenheid begon in 2016, toen Maarten en zijn partner een actievere rol kregen bij kerk De Haven, een christelijke gemeenschap op Kanaleneiland. Maarten: “Daardoor ging ook de buurt voor ons iets meer betekenen en leven. Wij besloten om daarom vanuit onze huurwoning aan de Croeselaan in Dichterswijk te verhuizen naar een koopwoning op Kanaleneiland. Mijn partner kwam eigenlijk met dat idee, enerzijds om onze betrokkenheid met de wijk en De Haven verder te vergroten en anderzijds om daarmee bij te dragen aan een iets meer gemixte bewonerssamenstelling. Dat heeft wat ons betreft goed uitgepakt en in 2021 zijn we, inmiddels een gezin met twee kinderen, binnen de wijk verhuisd. En binnen onze geloofsgemeenschap zijn wij al die tijd actief betrokken  bij verschillende activiteiten.” Een druk politiek leven heeft Maarten al sinds hij in 2012 in de lokale politiek actief werd als medewerker van Mirjam Bikker. Zij was tot 2013 fractievoorzitter van de lokale fractie van de ChristenUnie. Maarten: “Eigenlijk zocht ik toen wat inkomsten naast mijn studie bestuur en organisatie aan de Universiteit Utrecht. En hoewel ik mezelf nog vrij onervaren vond, werd ik in 2014 lijsttrekker van de ChristenUnie in Utrecht. In de periode dat ik actief was in de Utrechtse gemeenteraad verhuisden wij dus naar Kanaleneiland. Ik werkte in diezelfde periode ook bij Lysias Advies als adviseur voor de publieke sector. In 2018 werd ik wethouder in Utrecht en in 2022 dus staatssecretaris in het kabinet Rutte IV.” WEEFFOUTEN IN DE BUURT Voor veel mensen had en heeft Kanaleneiland soms nog steeds een ietwat negatieve klank, mensen denken daarbij aan bevolkingssamenstelling, opleidingsniveau, bestaanszekerheid, overlast. “Hoewel ik dat zelf niet zo heb ervaren of ervaar zitten er wat mij betreft wel een paar weeffouten in hoe de buurt is opgezet”, reageert Maarten. “Allemaal sociale huurwoningen bij elkaar bijvoorbeeld is niet per se goed voor een gemixte samenstelling van bewoners. Dat is moeilijk te veranderen omdat veel mensen ook gewoon een betaalbare woning zoeken. Maar het is wel goed als mensen met hogere en lagere inkomens wat meer door elkaar zouden wonen. Dat is al wel enigszins aan het veranderen, maar is niet van de ene dag op de andere wat het zou kunnen of moeten zijn. Veel bewoners vinden dat de buurt wordt achtergesteld, maar dat is zeker niet het geval. Er gaat juist veel aandacht naar Kanaleneiland. Betrokkenheid tonen bij wat bewoners willen en hen helpen waar nodig is daarbij echter wel belangrijk.” Maarten: “Wij zijn met ons gezin, zoals gezegd, actief betrokken bij kerk De Haven op locatie Bij Bij Bosshard, waar iedere zondagmiddag iets te beleven valt. Het Koffiehuis bijvoorbeeld is open en toegankelijk voor elke Kanaleneilander voor een kopje koffie, een spelletje of een praatje! Ook wordt er regelmatig kleding uitgedeeld aan mensen die het nodig hebben. En iedere eerste zondag van de maand is er de Havenmaaltijd voor tachtig tot negentig personen. Die is altijd goed bezocht en erg gezellig. De andere samenkomsten op zondagmiddag zijn meer op de bijbel gericht. En dan is er nog Koffiemaatjes aan de Amerikalaan, een gezellige plek en centraal in de wijk. Genoeg te doen dus.” HOOP BIEDEN Actief zijn in je straat, buurt en wijk kan vanuit je geloof, maar ook los daarvan. Maarten: “Het brengt je onder andere dicht bij de mensen waarvoor je ook politiek bedrijft. En de ChristenUnie doet dat vanuit dezelfde overtuiging als ik. Christelijk dus, maar open voor iedereen en met respect luisteren naar wat mensen je vertellen om te kijken of je daar wat mee kunt doen.” Op de website van de Rijksoverheid zegt Maarten daarover: “Hoop bieden. Dat is de kern van waar deze rol voor mij om draait. Hoop bieden door te luisteren en mensen te begrijpen. Dat kan ik niet alleen, dat doen we samen.” En daarmee lijkt alles gezegd over de rol die Maarten vervult als mens, echtgenoot, vader, buurtgenoot, lid van kerk De Haven en politicus. Wij wensen hem daarbij veel succes en al het goede.

Welkom in Park Transwijk

4 juni 2024 – WELKOM IN PARK TRANSWIJK! – de groene huiskamer van Utrecht Zuidwest – waar groen en activiteit hand in hand gaan! De gemeente is van plan om het park nog mooier en dynamischer te maken. Wat staat er op de planning? We gaan meer groen toevoegen aan het park, in verschillende vormen en maten. Dit zal niet alleen meer flora en fauna aantrekken maar ook helpen bij het bestrijden van die vervelende hittestress. Niets is zo onaangenaam als een bloedhete dag zonder schaduw, toch? Tekst: Kristen Papadopoulos We gaan de parkranden onder handen nemen. Hekwerken verdwijnen waar mogelijk, waardoor het groen van het park mooi overgaat in de omliggende buurten. En laten we de omgeving en de gebouwen van Stadsboerderij Eilandsteede niet vergeten – ook dat wordt onder handen genomen! En er is meer: we gaan extra ruimte maken voor sport en spel en nieuwe wandel- en fietspaden aanleggen tussen Kanaleneiland en de Rivierenwijk via de nieuwe stadswijk Merwede. DE TOEKOMST VAN HET PARK We denken nu na over hoe we bewoners kunnen betrekken bij de plannen voor Park Transwijk. Dus heb je hier ideeën over? Deel deze met ons via: parktranswijk@utrecht.nl. We gaan extra ruimte maken voor sport en spel en nieuwe wandel- en fietspaden aanleggen DWAALSPOOR In Merwede komt straks een ‘dwaalspoor’; een levendig pad dat als een groen lint door de wijk kronkelt zonder onderscheid te maken tussen wandelaars, fietsers of sporters. Beleef nu alvast een voorproefje bij Gebouw M (Kanaalweg 50), waar een stukje van dit unieke pad wordt aangelegd. Dit groene traject zal bruisen van leven, met planten, bomen en struiken die een thuis bieden aan de klokjesbij, egel en huismus. Een wadi wordt zelfs aangelegd, een slimme wateropvang die het regenwater opvangt en laat opnemen door het groen. Vanaf 23 mei is dit stukje dwaalspoor bij Gebouw M te bewonderen! Mis het niet – Gebouw M is de thuisbasis van het innovatielab van Merwede. NIEUWE WEBSITE De ‘Bouwen aan Merwede’ website is nu live! Heb je al een kijkje genomen? Check het hier: www.bouwenaanmerwede.nl WIJKBUREAU ZUIDWEST Het wijkbureau van de Gemeente Utrecht deelt iedere editie van de Zuidwester leuk en belangrijk nieuws voor de wijk. Je vindt het wijkbureau aan de Al-Masoedilaan 188 Loket op werkdagen van 9.00-13.00 uur Per mail en telefoon van 9.00-17.00 uur bereikbaar via E zuidwest@utrecht.nl of via T 14 030

[module25 offset=”” count_post=””]

Heeft u een verhaal voor ons?

Neem gerust contact op met onze redactie!

Bij de Zuidwester staan we altijd open voor tips en goede ideeën. Is er iets leuks, interessants of spannends gebeurd bij u in de buurt? Heeft u gewoon vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op met onze redactie!